AktualityVe čtvrtek 29.11.2018 se uskuteční exkurze z fyziky 9.ročníků  do Techmania Science Centra v Plzni. Vybíráme  400,-Kč. V částce je zahrnuta doprava busem do Plzně a zpět, celodenní vstupné do expozice Science Centra a expozice Planetária a též promítnutí 3D filmu Hluboký vesmír. V. NulíčekINFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY :  
    Potřebujeme, aby všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, znali svůj kód na přihlášení do jídelny, protože pokud si nevezmou na oběd čip, můžou si vytisknout tzv.             náhradní stravenku na novém boxu a nezvonit na vedoucí školní jídelny.

                                                                                                                                                děkuji TU  • Třídní schůzka  s uskuteční ve čtvrtek 6. září 2018 od 16.00 hodin ve třídě 9. A. Od 16.30 hodin v učebně fyziky  informace výchovného poradce. Krčmář


Vítám Vás v 9. ročníku  (školní rok 2018-19)
 • Třídní schůzky 8. ročníků proběhnou 19.4.2018 od 16. 00 v učebně fyziky - informace výchovného poradce k výběru SŠ a přijímacímu řízení a následně po skončení budou schůzky pokračovat v kmenových třídách.
          J. Krčmář TU

 • Pololetní vysvědčení se bude rozdávat ve středu 31. 1. 2018 5. vyučovací hodinu. Po rozdání vysvědčení výuka v tento den končí. Pololetní prázdniny mají žáci v pátek 2. 2. 2018. 
 • Vážení rodiče, milí žáci, ve čtvrtek 21. 12. stráví žáci celý den společně s třídní učitelkou aktivitami v rámci projektu Třídnická hodina, který se zaměří na týmovou práci. V tento den končí vyučování na II. stupni ve 12.30 hodin. Prosím žáky, aby si tento den vzali psací potřeby a pastelky, notes na zapisování a příp. dárky a cukroví, protože během 1. vyučovací hodiny proběhne vánoční besídka. V pátek 22. 12. se koná vánoční turnaj žáků ve vybraných sportech, výuka na II. stupni i v tento den končí ve 12.30 hodin. První vyučovacím dnem po vánočních prázdninách je středa 3. 1. 2018. 
 • Lepší místo ve škole - startuje hlasování o nejlepší projekt. Podrobné informace naleznete v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/lepsi-misto-ve-skole-startuje-hlasovani-o-nejlepsi-projekt/
 • Vážení rodiče, do 24. 11. by měli mít všichni žáci zaplacenou zálohu 700 Kč na sportovně-turistický kurz. Zatím jsem vybrala tuto částku pouze od poloviny žáků. Ostatní prosím o uhrazení zálohy co nejdříve. Informace o tom, kdo ze žáků nezaplatil, naleznete v žákovské knížce. B. Olišarová
 • Dne 10. 11. budou žáci psát souhrnnou práci z matematiky. V testu budou příklady obsahující mocniny, odmocniny, slovní úlohy na užití Pythagorovy věty a základní geometrické konstrukce. Zároveň si vyberu ke kontrole školní sešity. Jedná se o kontrolu obsahu, nikoliv úpravy. Děkuji. Nešporová Myslivcová
 • Vážení rodiče, ve čtvrtek 23. listopadu v 16.00 se uskuteční třídní schůzky. Budu se těšit na viděnou ve třídě 8.A. B. Olišarová 
 • Vážení rodiče, prosím do 24. listopadu zaplatit zálohu 700 Kč na STK (sportovně-turistický kurz). Původní záloha byla z 500 Kč navýšena na 700 Kč na přání majitele areálu. Děkuji. B. Olišarová
Základní škola se zapojila do projektu, který má za cíl zlepšit prostředí školy. Více informací v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/projekt-udelejme-ze-zruce-lepsi-misto-mas-napad-jak-vylepsit-svou-skolu/

V letošním školním roce opět pořádáme zahraniční zájezd. Podrobné informace naleznete v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/zahranicni-poznavaci-zajezd-bledske-jezero-postojenska-jeskyne-benatky/
  
 • Vážení rodiče, i v letošním roce byl schválen příspěvek SRPŠ ve výši 150 Kč. Prosím o zaplacení této částky do 18. 10.


 • Na středu 25. 10. 2017 je vyhlášeno ředitelské volno. V dalších dnech 26. 10. - 27. 10. mají žáci podzimní prázdniny.


 • Z provozních důvodů bude v pátek 6. 10. 2017 zkrácena výuka na II. stupni do 12.30 hodin!!!


 • Vážení rodiče, milí žáci, upravený rozvrh, platný od 2. 10. 2017, naleznete na odkazu http://www.zszruc.cz/rozvrhy-a-suplovani/


 • Vážení rodiče, milí žáci, v průběhu září došlo k několika změnám v rozvrhu žáků. Od října bude platit rozvrh nový, který žáci obdrží v pátek 29. 9.. 


 • Vážení rodiče, v pátek 29. září klasicky probíhá výuka, žáci tento den ředitelské volno nemají.


 • Vážení rodiče, žákům byly objednány nové pracovní sešity z českého jazyka (žáci budou mít na Čj pracovní sešit na literaturu a nyní i na mluvnici). Prosím o zaplacení 79 Kč, které vybírá pan učitel Grúz. Děkuji.
   
 • Vážení rodiče,

  žákům byly objednány nové pracovní sešity z českého jazyka (žáci budou mít na Čj pracovní sešit na literaturu a nyní i na mluvnici). Prosím o zaplacení 79 Kč, které vybírá pan učitel Grúz. Děkuji. B. Olišarová 


 • Vážení rodiče,

  dovolte mi vás pozvat na schůzi Rady třídních zástupců SRPŠ, která se uskuteční v úterý 26.9.2017 od 18:00 hodin v třídě hudební výchovy ZŠ.

  Těším se na vaši účast


  Michal Šnaider, předseda SRPŠ


 • Vážení rodiče, rádi bychom naši školu zapojili do projektu Logická olympiáda. Protože je k registraci důležitý souhlas zákonného zástupce, žádáme vás, abyste vyjádřili svůj souhlas při registraci ve formuláři: 

  http://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/?registrace=1

  Je důležité se registrovat včas, nejpozději do 30. 9. 2017. 

 • Vážení rodiče, prosím do 18. 9. 2017 o zaplacení 79 Kč za pracovní sešity z českého jazyka. Žáci obdrží pracovní sešit po zaplacení od pana učitele Grúze. B. Olišarová
 • Do dokumentů byl nahrán aktualizovaný rozpis kroužků, včetně data zahájení první lekce kroužku. 
 • Pracovní činnosti - za příznivého počasí budeme pracovat na budování a údržbě školní zahrady, proto je nutné, aby žáci měli vhodné oblečení a obuv.    
    
 • POUZE PRO ŽÁKY NĚMČINY!!! Prosím do 15. 9. o zaplacení 144 Kč za pracovní sešit v NJ. Děkuji.


 • Vážení rodiče, prosím, aby žáci byli do hodin výtvarné výchovy vybaveni následujícími pomůckami: temperové barvy (10 - 12 barev), vodové barvy, štětec plochý (tuhé štětiny) - slabý, střední, silný, štětec kulatý (jemné štětiny) - slabý, střední, silný, paleta, kelímek na vodu, pastelky, tuhé lepidlo (malé), guma, měkká tužka (tužka č. 1 nebo tužky s označením B - čím vyšší číslo následuje, tím měkčí tuha). Pomůcky uložené v kufřících nebo igelitkách si mohou uložit do své skříňky v kmenové třídě. Čtvrtky budou žákům rozdávány v hodině. V případě spotřebování určité barvy tempery lze koupit tubičky jednotlivě v papírnictví nad penzionem Pod zámkem. Děkuji. B. Olišarová


 • Do dokumentů byl nahrán nový soubor: přehled kroužků pro školní rok 2017/2018 s harmonogramem jejich výuky. Termíny 1. lekce kroužků budou doplněny v nejbližších dnech.


 • Vážení rodiče, prosím do zítřka, tj 5. 9. 2017, o vyplnění následujících dokumentů: aktualizace osobních údajů a informovaný souhlas s působením speciálního pedagoga a školního psychologa v naší třídě v případě potřeby. Děkuji.


 • Do dokumentů byly nahrány nové soubory.

 • PROJEKT "NAŠE HORY". Vážení rodiče, v rámci projektového dne Naše hory se v úterý 19. září 2017 uskuteční zeměpisná exkurze na Sněžku. Akce je povinná, všichni žáci budou hodnoceni známkou za zpracované úkoly během projektu. Sraz v 6. 10 hod. na autobusové zastávce Na Pohoří. Odjezd v 6. 15 hod. Předpokládaný návrat do 18 hod. Cena 300 Kč - lanovka, autobus - prosím uhradit do pátku 15. 9. Vzít s sebou: pevnou turistickou obuv, vhodné oblečení dle počasí, jídlo, pití, kapesné, kartičku zdravotní pojišťovny. Obědy ve školní jídelně odhlásí škola hromadně.  • ÍDNÍ SCHŮZKY. Vážení rodiče, ve čtvrtek 7. 9. 2017 se od 16 hodin uskuteční informativní třídní schůzky. Třídu 8. A naleznete v přízemí pavilonu D. Budu se těšit na viděnou. B. Olišarová

 • POZOR ZMĚNA!!! V letošním školním roce dochází k malé úpravě v rozvrhu - velká přestávka mezi 2. a 3. vyučovací hodinou byla prodloužena o 5 minut, 3. vyučovací hodina tedy začíná až v 9.55 hodin a rovněž i konec a začátek hodin následujících je posunut o 5 minut. Časy přestávek a vyučovacích hodin až do velké přestávky zůstávají nezměněny. Přesný rozpis viz vložený soubor v dokumentech. B. Olišarová

 • Vážení rodiče, nový školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2017. Výuka v tento den skončí nejpozději v 9.30 hodin. Těším se i v tomto novém školním roce na naši vzájemnou spolupráci. V případě potřeby nadále platí můj kontaktní e-mail: blanka.olisarova@zszruc.cz. V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit. Se srdečným pozdravem třídní učitelka B. Olišarová

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY 8.A (školní rok 2017/2018)
ĉ
Blanka OLISAROVA,
1. 9. 2017 15:23
ĉ
Blanka OLISAROVA,
1. 9. 2017 15:23
ĉ
Blanka OLISAROVA,
1. 9. 2017 16:56
Ċ
Blanka OLISAROVA,
1. 9. 2017 15:28
ĉ
Blanka OLISAROVA,
4. 9. 2017 1:18
ĉ
Blanka OLISAROVA,
6. 9. 2017 5:34