Aktuality
 • Třídní schůzky 8. ročníků proběhnou 19.4.2018 od 16. 00 v učebně fyziky - informace výchovného poradce k výběru SŠ a přijímacímu řízení a následně po skončení budou schůzky pokračovat v kmenových třídách.
          J. Krčmář TU

 • Pololetní vysvědčení se bude rozdávat ve středu 31. 1. 2018 5. vyučovací hodinu. Po rozdání vysvědčení výuka v tento den končí. Pololetní prázdniny mají žáci v pátek 2. 2. 2018. 
 • Vážení rodiče, milí žáci, ve čtvrtek 21. 12. stráví žáci celý den společně s třídní učitelkou aktivitami v rámci projektu Třídnická hodina, který se zaměří na týmovou práci. V tento den končí vyučování na II. stupni ve 12.30 hodin. Prosím žáky, aby si tento den vzali psací potřeby a pastelky, notes na zapisování a příp. dárky a cukroví, protože během 1. vyučovací hodiny proběhne vánoční besídka. V pátek 22. 12. se koná vánoční turnaj žáků ve vybraných sportech, výuka na II. stupni i v tento den končí ve 12.30 hodin. První vyučovacím dnem po vánočních prázdninách je středa 3. 1. 2018. 
 • Lepší místo ve škole - startuje hlasování o nejlepší projekt. Podrobné informace naleznete v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/lepsi-misto-ve-skole-startuje-hlasovani-o-nejlepsi-projekt/
 • Vážení rodiče, do 24. 11. by měli mít všichni žáci zaplacenou zálohu 700 Kč na sportovně-turistický kurz. Zatím jsem vybrala tuto částku pouze od poloviny žáků. Ostatní prosím o uhrazení zálohy co nejdříve. Informace o tom, kdo ze žáků nezaplatil, naleznete v žákovské knížce. B. Olišarová
 • Dne 10. 11. budou žáci psát souhrnnou práci z matematiky. V testu budou příklady obsahující mocniny, odmocniny, slovní úlohy na užití Pythagorovy věty a základní geometrické konstrukce. Zároveň si vyberu ke kontrole školní sešity. Jedná se o kontrolu obsahu, nikoliv úpravy. Děkuji. Nešporová Myslivcová
 • Vážení rodiče, ve čtvrtek 23. listopadu v 16.00 se uskuteční třídní schůzky. Budu se těšit na viděnou ve třídě 8.A. B. Olišarová 
 • Vážení rodiče, prosím do 24. listopadu zaplatit zálohu 700 Kč na STK (sportovně-turistický kurz). Původní záloha byla z 500 Kč navýšena na 700 Kč na přání majitele areálu. Děkuji. B. Olišarová
Základní škola se zapojila do projektu, který má za cíl zlepšit prostředí školy. Více informací v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/projekt-udelejme-ze-zruce-lepsi-misto-mas-napad-jak-vylepsit-svou-skolu/

V letošním školním roce opět pořádáme zahraniční zájezd. Podrobné informace naleznete v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/zahranicni-poznavaci-zajezd-bledske-jezero-postojenska-jeskyne-benatky/
  
 • Vážení rodiče, i v letošním roce byl schválen příspěvek SRPŠ ve výši 150 Kč. Prosím o zaplacení této částky do 18. 10.


 • Na středu 25. 10. 2017 je vyhlášeno ředitelské volno. V dalších dnech 26. 10. - 27. 10. mají žáci podzimní prázdniny.


 • Z provozních důvodů bude v pátek 6. 10. 2017 zkrácena výuka na II. stupni do 12.30 hodin!!!


 • Vážení rodiče, milí žáci, upravený rozvrh, platný od 2. 10. 2017, naleznete na odkazu http://www.zszruc.cz/rozvrhy-a-suplovani/


 • Vážení rodiče, milí žáci, v průběhu září došlo k několika změnám v rozvrhu žáků. Od října bude platit rozvrh nový, který žáci obdrží v pátek 29. 9.. 


 • Vážení rodiče, v pátek 29. září klasicky probíhá výuka, žáci tento den ředitelské volno nemají.


 • Vážení rodiče, žákům byly objednány nové pracovní sešity z českého jazyka (žáci budou mít na Čj pracovní sešit na literaturu a nyní i na mluvnici). Prosím o zaplacení 79 Kč, které vybírá pan učitel Grúz. Děkuji.
   
 • Vážení rodiče,

  žákům byly objednány nové pracovní sešity z českého jazyka (žáci budou mít na Čj pracovní sešit na literaturu a nyní i na mluvnici). Prosím o zaplacení 79 Kč, které vybírá pan učitel Grúz. Děkuji. B. Olišarová 


 • Vážení rodiče,

  dovolte mi vás pozvat na schůzi Rady třídních zástupců SRPŠ, která se uskuteční v úterý 26.9.2017 od 18:00 hodin v třídě hudební výchovy ZŠ.

  Těším se na vaši účast


  Michal Šnaider, předseda SRPŠ


 • Vážení rodiče, rádi bychom naši školu zapojili do projektu Logická olympiáda. Protože je k registraci důležitý souhlas zákonného zástupce, žádáme vás, abyste vyjádřili svůj souhlas při registraci ve formuláři: 

  http://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/?registrace=1

  Je důležité se registrovat včas, nejpozději do 30. 9. 2017. 

 • Vážení rodiče, prosím do 18. 9. 2017 o zaplacení 79 Kč za pracovní sešity z českého jazyka. Žáci obdrží pracovní sešit po zaplacení od pana učitele Grúze. B. Olišarová
 • Do dokumentů byl nahrán aktualizovaný rozpis kroužků, včetně data zahájení první lekce kroužku. 
 • Pracovní činnosti - za příznivého počasí budeme pracovat na budování a údržbě školní zahrady, proto je nutné, aby žáci měli vhodné oblečení a obuv.    
    
 • POUZE PRO ŽÁKY NĚMČINY!!! Prosím do 15. 9. o zaplacení 144 Kč za pracovní sešit v NJ. Děkuji.


 • Vážení rodiče, prosím, aby žáci byli do hodin výtvarné výchovy vybaveni následujícími pomůckami: temperové barvy (10 - 12 barev), vodové barvy, štětec plochý (tuhé štětiny) - slabý, střední, silný, štětec kulatý (jemné štětiny) - slabý, střední, silný, paleta, kelímek na vodu, pastelky, tuhé lepidlo (malé), guma, měkká tužka (tužka č. 1 nebo tužky s označením B - čím vyšší číslo následuje, tím měkčí tuha). Pomůcky uložené v kufřících nebo igelitkách si mohou uložit do své skříňky v kmenové třídě. Čtvrtky budou žákům rozdávány v hodině. V případě spotřebování určité barvy tempery lze koupit tubičky jednotlivě v papírnictví nad penzionem Pod zámkem. Děkuji. B. Olišarová


 • Do dokumentů byl nahrán nový soubor: přehled kroužků pro školní rok 2017/2018 s harmonogramem jejich výuky. Termíny 1. lekce kroužků budou doplněny v nejbližších dnech.


 • Vážení rodiče, prosím do zítřka, tj 5. 9. 2017, o vyplnění následujících dokumentů: aktualizace osobních údajů a informovaný souhlas s působením speciálního pedagoga a školního psychologa v naší třídě v případě potřeby. Děkuji.


 • Do dokumentů byly nahrány nové soubory.

 • PROJEKT "NAŠE HORY". Vážení rodiče, v rámci projektového dne Naše hory se v úterý 19. září 2017 uskuteční zeměpisná exkurze na Sněžku. Akce je povinná, všichni žáci budou hodnoceni známkou za zpracované úkoly během projektu. Sraz v 6. 10 hod. na autobusové zastávce Na Pohoří. Odjezd v 6. 15 hod. Předpokládaný návrat do 18 hod. Cena 300 Kč - lanovka, autobus - prosím uhradit do pátku 15. 9. Vzít s sebou: pevnou turistickou obuv, vhodné oblečení dle počasí, jídlo, pití, kapesné, kartičku zdravotní pojišťovny. Obědy ve školní jídelně odhlásí škola hromadně.  • ÍDNÍ SCHŮZKY. Vážení rodiče, ve čtvrtek 7. 9. 2017 se od 16 hodin uskuteční informativní třídní schůzky. Třídu 8. A naleznete v přízemí pavilonu D. Budu se těšit na viděnou. B. Olišarová

 • POZOR ZMĚNA!!! V letošním školním roce dochází k malé úpravě v rozvrhu - velká přestávka mezi 2. a 3. vyučovací hodinou byla prodloužena o 5 minut, 3. vyučovací hodina tedy začíná až v 9.55 hodin a rovněž i konec a začátek hodin následujících je posunut o 5 minut. Časy přestávek a vyučovacích hodin až do velké přestávky zůstávají nezměněny. Přesný rozpis viz vložený soubor v dokumentech. B. Olišarová

 • Vážení rodiče, nový školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2017. Výuka v tento den skončí nejpozději v 9.30 hodin. Těším se i v tomto novém školním roce na naši vzájemnou spolupráci. V případě potřeby nadále platí můj kontaktní e-mail: blanka.olisarova@zszruc.cz. V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit. Se srdečným pozdravem třídní učitelka B. Olišarová

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY 8.A (školní rok 2017/2018)
ĉ
Blanka OLISAROVA,
1. 9. 2017 15:23
ĉ
Blanka OLISAROVA,
1. 9. 2017 15:23
ĉ
Blanka OLISAROVA,
1. 9. 2017 16:56
Ċ
Blanka OLISAROVA,
1. 9. 2017 15:28
ĉ
Blanka OLISAROVA,
4. 9. 2017 1:18
ĉ
Blanka OLISAROVA,
6. 9. 2017 5:34