Aktuality

                                                    Školní rok 2019 - 2020


Ve středu 24. června proběhne zkouška šerpování. Sraz v 9. 30 hod. v zámeckém altánu. Budou zároveň předány fotografie - každý má dvě velké společné po 20 Kč a pokud má někdo ještě malou - za 13 Kč.

odkaz na fotogalerii Březová: 417 fotek, 2.1 GB

www.uschovna.cz/zasilka/ZO8AVL997JCNM4VY-B2HJménem Univerzity Palackého v Olomouci se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci v rámci realizace on-line sběru dat o zdraví, životním stylu a trávení času v “době koronaviru” žáků 9. tříd Vaší školy

Pandemie koronaviru (COVID-19) ovlivnila život mnoha lidí všech věkových kategorií po celém světě. Považujeme za důležité zjistit, jak se mladí lidé v “době koronaviru” cítili a jak trávili svůj čas. Budeme ti vděční za vyplnění anonymního dotazníku. Děkujeme!

Tým Univerzity Palackého v Olomouci

https://ww2.unipark.de/uc/HBSC_team/9cff/ospe.php?SES=99b13115bb6bffccc3122a12a98eb408&syid=695099&sid=695100&act=start


V případě ztráty nebo velkého poničení se hradí plná cena učebnice.

Český jazyk                 156Kč        Fyzika                          158Kč        Čítanka                       199Kč

Matematika G.           127Kč        Matematika A.           127Kč        Přírodopis                  179Kč    

Dějepis                        165Kč        Aj More 3                    455Kč        Zeměpis                     179Kč

Občanská výchova    129Kč        Rj                                  249Kč        Nj                                199Kč


POZOR ZMĚNA!

Vážení rodiče, milí žáci, ve středu 10. června před odevzdáváním učebnic proběhne fotografování žáků 9. ročníků.

Sraz v 7. 45 hod. v altánu v zámeckém parku.


Harmonogram odevzdávání učebnic, čipů a klíčů - 9. ročník

Ve středu 3. června odevzdají žáci čipy a klíče od šatních skříněk. Ti, kteří se účastní přípravy na přijímací zkoušky, odevzdají ve škole po skončení výuky. Ostatní žáci se dostaví v 11. 30 hod. před budovu školy. V případě ztráty klíče se hradí cena 20 Kč (případně 40 Kč, pokud žák ztratil i náhradní klíč)

Ve středu 10. června obdrží žáci 120 Kč za vrácený čip a odevzdají všechny učebnice. Odevzdání učebnic proběhne ve vestibulu školy. V níže uvedené časy budou žáci čekat před budovou školy a na vyzvání individuálně vstoupí. Učebnice budou při odevzdání ve stavu: zalepené, vygumované, podepsané. Ztracené a poškozené učebnice se hradí ihned na místě.

8. 30 hod. - třída 9. A               10. 30 hod. - třída 9. B

Děkuji. Roman Starý


Vážení rodiče, 

cena šerpy je 135 Kč. Prosím uhradit ve středu 27. května. Pokud to bude možné, ať žáci přinesou přesnou částku. Děkuji. Roman Starý


Vážení rodiče, 

žákům, kteří se účastní přípravy na přijímací zkoušky byly předány informace ke školnímu stravování. V případě zájmu prosím o odevzdání ve středu 20. května do 8. 00 hod. Děkuji. Roman Starý


Vážení rodiče, milí žáci,

informuji Vás o tom, že nadále probíhá kroužek Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka. Termín kroužku je vždy v PONDĚLÍ (18:00 - 19.00). 

d pro přihlášení je: https://meet.google.com/rqz-msnw-fmi. Kroužek k dnešními dni proběhl již dvakrát. Krandová


Vážení rodiče,

na webových stránkách školy v sekci Aktuality byl zveřejněny informace k prezenční výuce žáků 9. ročníků. K tomuto tématu proběhne v pondělí od 19. 00 hod. online třídní schůzka. Prosím o účast. Děkuji. Roman Starý


Na webových stránkách školy byla v sekci ŠKOLA vytvořena nová složka ROZVRHY -  výuka online -  http://www.zszruc.cz/rozvrhy-vyuka-online/. Zde jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých tříd. V průběhu školního roku může dojít k úpravám. Ve dnech 1. a 8. května výuka neprobíhá (státní svátky).

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádným opatřením ze dne 10.3.2020 došlo nařízením Ministerstva zdravotnictví k uzavření základní školy do odvolání. Na základě této skutečnosti rozhodla ředitelka základní školy o ukončení činnosti kroužků na období 2.pololetí školního roku 2019/2020,  a vrácení poměrné části uhrazených poplatků. Výjimkou jsou kroužky:  matematika a český jazyk příprava na střední školu. Za tyto kroužky se poplatek nevrací, kroužky probíhají online formou. Poplatky budou prioritně vráceny zpět na účty, ze kterých byly platby odeslány, pokud do 30. 4. 2020 neobdržíme písemnou žádost o zaslání poplatku na jiný bankovní účet. Platby, které jsme obdrželi přes složenky nebo v hotovosti budou také vráceny na základě vaší písemné žádosti na bankovní účet (termín do 30.4.2020) nebo v hotovosti v kanceláři školy po předchozí dohodě na tel. 327 531 189 nebo mailu: ruzena.binova@zszruc.cz.

 Vzor žádosti:

Žádám o zaslání poměrné části uhrazeného poplatku

za žáka/žákyni …………………………………..,

třída     ……………………

kroužek/kroužky  …………………………. 

 na bankovní účet číslo………………………………..

 Dne ………………………………………….                                                       Podpis …………………………………..


Vážení rodiče, milí žáci,

ve čtvrtek 23. dubna v 19. 00 hod. bych se s Vámi rád sešel na společné online třídnické hodině a třídní schůzce.

Žákům byl v Google Classroomu vygenerován odkaz na společný meet.

Projednali bychom záležitosti týkající se končícího školního roku. Vše samozřejmě pokud dovolí epidemiologická situace a nařízení vlády. Půjde o fotografování, tablo, šerpování, školní výlet, zahraniční zájezd, závěrečné vysvědčení…..a jakékoliv Vaše dotazy.

Prosím o co největší účast.

Děkuji. Roman Starý

 

Nabídka konzultací od školní psycholožky

Milí rodiče,

vzniklá situace je nestandardní, takovou nám život ještě nepřihrál a řešíme ji každý po svém. My i děti. Někdy jsme u kormidla my, jindy dítě v potížích, příště třeba somatický příznak kohokoli z rodiny. Tedy, kdyby to někde drhlo, nešlo, děti potřebovaly někde podpořit nebo brzdit, vztahy by se stávaly nejistými, přišly obavy, vztek nebo cokoli, co nucený pobyt doma způsobí a řešení nepřidá, prostě mi zavolejte nebo napište.

Telefonát mezi 10 a 18 hodinou vyřešíme hned, nebo si dohodneme čas. Na maily odpovídám ráno a večer. 

Mějte se hezky, zdraví Vás Eva Vavřínová

Tel.: 777 112 343

E-mail: eva.vavrinova@zszruc.cz


Přehled domácího vzdělávání pro žáky:

Google Classroom

třída 9. A

Fyzika

Český jazyk - kód: qiqv3bj

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

Matematika  - kód: 4blbhms 

Anglický jazyk (skupina 2)

Německý jazyk

Ruský jazyk - kód: xb573ji

Dějepis, Zeměpis - kód: 4n7uphg

Přírodopis - kód: oh5wzp4

 stránky třídy - Domácí příprava

Chemie

Výtvarná výchova

Hudební výchova


SCIO - český jazyk, matematika

Edubase - chemie


Milí žáci,

ocitli jsme se ve velmi složité situaci, která je, jak pro vás, vaše rodiče, tak i pro nás učitele, nová. Nemáme s ní žádné zkušenosti, a proto je třeba, abychom k situaci, a teď mluvím o domácím vzdělávání, přistupovali zodpovědně. Může to být i určitá výzva k tomu naučit se něco nového (nové metody učení, práce, komunikace).

Veškerá komunikace ode mě i ostatních učitelů bude probíhat prostřednictvím webových stránek třídy. Je proto nutné pravidelně kontrolovat třídní web a zároveň Váš školní email, kam vám budou zasílány od učitelů pokyny, materiály, pracovní listy určené pro domácí vzdělávání.

Dohodli jsme se s ostatními vyučujícími, že do konce března nebudete za práci v rámci domácího vzdělávání hodnoceni známkami. Neznamená to však, že nebudete úkoly plnit.  My učitelé vám žákům budeme průběžně zadávat práci z různých předmětů s termínem odevzdání  a budeme také kontrolovat, jak a zda vůbec úkoly plníte, z čehož budeme poté vyvozovat závěry při přechodu na normální režim vzdělávání.

Chtěl bych vás jako třídní učitel požádat, abyste ke svému vzdělávání přistupovali zodpovědně, a  tak nás dospělé (učitele i rodiče) mohli přesvědčit o tom, že umíte jednat zodpovědně a záleží vám na vašem vzdělání. V českém jazyce a matematice se budeme snažit vás  co nejvíce podpořit v přípravě na přijímací zkoušky, nezůstanete na to sami, ale doufám, že si také dle pokynů budete řádně látku procvičovat.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností, které se týkají zadaných úkolů nebo systému domácího vzdělávání mě neváhejte telefonicky či emailem kontaktovat. K dispozici vám budu na emailu roman.stary@zszruc.cz nebo na telefonním čísle 605 432 862 (nejlépe WhatsApp).

Přeji aspoň trochu příjemné prožití tohoto období a budu se těšit na co možná nejdřívější  shledání ve škole.

Roman Starý 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Šerpování žáků devátých ročníků se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2020.                                                                                                                                                       9. A od 15. 30 hod., 9. B od 16. 00 hod.

Fotografování tříd II. stupně se uskuteční ve čtvrtek 14. května 2020.

V souvislosti s prudkým poklesem výkupních cen a nezájmem zpracovatelů je s okamžitou platností od 10. ledna 2020 ukončen sběr starého papíru.

V pondělí 25.11.2019 se uskuteční exkurze z fyziky 9.ročníků do Techmania Science Centra v Plzni. Sraz v 6.05h, odjezd v 6.15h z autobusové zastávky Na Pohoří, návrat tamtéž mezi 17 - 18h. S sebou: kartičku zdravotní pojišťovny, kapesné na občerstvení. Obědy odhlášeny. V. Nulíček

Informujeme vás, že Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Na Pohoří je v likvidaci. Škola bude řešit efektivní využití zbývajících finančních prostředků ve prospěch žáků naší školy. Zároveň se připravuje nová platforma spolupráce se zástupci rodičů ze všech tříd školy. 

Ve čtvrtek 28. listopadu se od 15. 30 hod. v hudebně II. stupně koná třídní schůzka devátých ročníků. Budou podány informace k přijímacímu řízení. Následně pokračují třídní schůzky v jednotlivých třídách. 

V úterý 19. listopadu se koná exkurze devátých ročníků do společnosti DENSO Czech. Sraz v 7. 55 hod. před budovou školy, odchod v 8. 00 hod. Návrat kolem 11. 30 hod. do školní jídelny. 

Vážení rodiče, příští pátek se uskuteční ohlášená akce - Snídaně ve škole k připomenutí událostí 17. listopadu. Vzhledem k Vašim omluvenkám zatím nepotvrzené účasti nikoho z Vás, bych poprosil, zda-li by bylo alespoň možné zaslání nějakých vlastních postřehů z revolučních dnů roku 1989. Ve třídě bychom si pak vytvořili prezentaci na nástěnce - viz obrázek níže (inspirace z jiné školy). Žákům přinesu nějaké materiály a pustíme si ukázky z různých filmů. Rád bych jim alespoň sám vysvětlil dobu před, co k tomu vedlo...dobu poté...prostě trošku historie...jak se žilo tehdy a jak teď...Děkuji.

  

V pondělí 25.11.2019 se uskuteční exkurze z fyziky 9.ročníků do Techmania Science Centra v Plzni. Vybíráme 400,-Kč. V částce je zahrnuta doprava busem do Plzně a zpět, celodenní vstupné do expozice Science Centra a expozice Planetária a též promítnutí 3D filmu Hluboký vesmír. V. Nulíček


Školská rada zve vás, rodiče a prarodiče, v pátek 15. listopadu 2019 na snídani do školy. Každá třída si pro vás ve spolupráci s paní učitelkou či panem učitelem připraví snídani. Ovšem bez vás a vaší pomoci se neobejdeme ;-)

Přijďte s námi zavzpomínat na 17. listopad 1989, jak jste ho tenkrát zažili vy? Vaši rodiče? Co jste ten den dělali? Pamatujete ještě? Kolik Vám bylo let?

Přijďte posnídat a zavzpomínat s našimi dětmi.

Těšíme se na vás!


Školní výlet  - http://www.istan.cz/cz/skoly/5-adventure.html

Termín školního výletu je od úterý 5. května do čtvrtka 7. května 2020. 

Vhodné červnové termíny, případně květnové (druhá polovina měsíce) bývají dle sdělení ředitelky střediska Březová vyprodány rok až rok a půl dopředu - což jsme bohužel netušili…..

Žáci již budou mít v tomto termínu po přijímacích zkouškách i po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

Je zajištěna autobusová doprava - pan Kristín.

3 denní program Adventure:
Cena za žáka činí 2460 Kč. Cena zahrnuje ubytování, stravu 5x denně, celodenní 
pitný režim, kompletní zajištění programu a služby zdravotníka. Hradí se v den příjezdu do střediska.

Orientační harmonogram dne:
8:00 Snídaně

9:00-12:00 Programová část s instruktorem
12:00 -12:30 Oběd
1 hodina pauza do 13:30
13:30-16:00 Programová část s instruktorem
16:00 Svačina
16:30 – 18:00 Programová část s instruktorem
18:00 Večeře
18:30 – Celostřediskový večerní program
Pobyt začíná a končí obědem.

Kroužky angličtiny s rodilým mluvčím - http://www.zszruc.cz/nabidka-krouzku-anglictiny-s-rodilym-mluvcim/

Registrace na logickou olympiádu - http://www.zszruc.cz/logicka-olympiada-registrace1/

Pozvánka SRPŠ - http://www.zszruc.cz/userfiles/file/Aktuality%202019-20/POZVANKA_SRPS_schuze_2019-09-19.jpg

Vážení rodiče, v pondělí 9. září se od 16. 00 hod. koná třídní schůzka.                                          


                                                       Školní rok 2018 - 2019

V úterý 18. června se koná školní výlet do Prachovský skal a na hrad Trosky. Sraz v 6. 50 hod. na autobusové zastávce Na Pohoří. Odjezd v 7. 00 hod. Návrat do 18. hodiny. Vzít s sebou: kartičku ZP, jídlo, pití, kapesné, vhodné oblečení dle počasí. 

V pátek 14. června je vyhlášeno ředitelské volno.

S ohledem na zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do školy žádám rodiče, aby děti ráno vysazovali na parkovišti u Tesca a vyhrazených místech pro parkování u autobusové zastávky Na Pohoří. Pomůžete tak zmírnit silný ranní provoz v těsné blízkosti školy. Zručské spoluobčany bydlící nedaleko školy žádám o zvážení nutnosti dopravy dětí ke škole automobilem.                                                                                                   Děkuji za pochopení. Mgr. Martin Hujer, starosta města

Od 1. 3. 2019 dojde ke zvýšení ceny oběda. Více informací na webových stránkách školy.

Ve středu 30. ledna proběhne přírodovědně-vzdělávací pořad „Ptáci na obzoru“.Cena 65,- Kč. Vybíráme 40,- Kč na žáka, 25,- Kč hradí SRPŠ. Prosím uhradit do úterý 29. ledna.

V úterý 28. května proběhne fotografování tříd II. stupně.

Vážení rodiče, ve čtvrtek 22. listopadu se od 16. 30 hod. koná třídní schůzka.

V pátek 16. listopadu je vyhlášeno ředitelské volno.

Ve čtvrtek 8. listopadu se uskuteční bruslení na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou. Doprava zajištěna autobusem ze zastávky Na Pohoří. Výuka ve škole bude probíhat první dvě hodiny. Odjezd v 10.00 hod. Návrat ve 13.15 hod. ke školní jídelně, oběd žáci stihnou. Vzít s sebou: brusle v pevném zavazadle, teplé oblečení, čepici (doporučená helma), rukavice, kartičku ZP, peníze. 

Podzimní prázdniny: pondělí 29. - úterý 30. října.

Informace školní jídelny: Potřebujeme, aby všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, znali svůj kód na přihlášení do jídelny, protože pokud si nevezmou na oběd čip, můžou si vytisknout tzv. náhradní stravenku na novém boxu a nezvonit na vedoucí školní jídelny.

V rámci projektového dne Naše hory se ve středu 12. září 2018 uskuteční zeměpisná exkurze na Sněžku. Žáci budou hodnoceni známkou za zpracované úkoly během projektu. Sraz v 6. 10 hod. na autobusové zastávce Na Pohoří. Odjezd v 6. 15 hod. Předpokládaný návrat do 18 hod. Cena 300 Kč - lanovka, autobus - prosím uhradit do pondělí 10. 9. Vzít s sebou: pevná turistická obuv, vhodné oblečení dle počasí, jídlo, pití, kapesné, kartičku zdravotní pojišťovny. Obědy ve školní jídelně odhlásí škola hromadně. 

Opakování z fyziky 

Vážení rodiče, ve čtvrtek 6. září se od 16. 00 hod. koná třídní schůzka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2017 - 2018

V pátek 15. 6. je vyhlášeno ředitelské volno.

31. května končí sběr papíru.

Ve čtvrtek 19. dubna se od 16. 30 hod. koná třídní schůzka.

Ve středu 4. dubna se koná Den otevřených dveří.

V pondělí 26. března se uskuteční bruslení na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou. Doprava zajištěna autobusem ze zastávky Na Pohoří. Výuka ve škole bude probíhat první dvě vyučovací hodiny. Odjezd v 10. 00 hod. Návrat ve 13.15 hod. ke školní jídelně. Vzít s sebou: brusle v pevném zavazadle, teplé oblečení, čepici (doporučená helma), rukavice, kartičku ZP, peníze.

Ve středu 6. června se koná školní výlet do iQLANDIA v Liberci. Vstupné do expozic 100 Kč, Velká science show 50 Kč, doprava cca 200 Kč.

Bližší informace na třídní schůzce. 

http://www.iqlandia.czhttp://www.iqlandia.cz/cz/iqlandia/skoly/skolni-vylety


Ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou vyhlašuje na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ředitelské volno na dny: 5. 3. 2018, 7. 5. a 9. 5. 2018 a 15. 6. 2018. Důvody: Vzdělávání pedagogického sboru, údržba a stavební úpravy ve ŠJ, zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků - Slovinsko, Itálie. V tyto dny nebude fungovat školní družina ani školní jídelna. 

Ve středu 21. 2. v 7. 00 hod. se koná příprava na opravný test z matematiky. Účast dobrovolná. Děkuji. Nešporová.

Ve středu 30. 5. 2018 proběhne fotografování tříd II. stupně.

V pondělí 5. února se uskuteční bruslení na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou. Výuka ve škole bude probíhat první dvě vyučovací hodiny. Odjezd v 10. 00 hod. Návrat ve 13.15 hod. ke školní jídelně. Vzít s sebou: brusle v pevném zavazadle, teplé oblečení, čepici (doporučená helma), rukavice, kartičku ZP, peníze. 

V úterý 30. ledna proběhne environmentální výukový program s živými ptáky - Krkavcovití. Cena je 40 Kč. Prosím uhradit do 30. 1. 

Sraz na lyžařský kurz je v neděli 14.1.2018 v 9.30h na autobusové zastávce pod restaurací U Studničků. Doplatek za hory 1713,-Kč se bude vybírat ihned po návratu z hor, v týdnu od 22.1.2018. V. Nulíček

Lepší místo ve škole - startuje hlasování o nejlepší projekt. Podrobné informace naleznete v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/lepsi-misto-ve-skole-startuje-hlasovani-o-nejlepsi-projekt/

V pondělí 11. prosince se uskuteční bruslení na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou. Výuka ve škole bude probíhat první dvě vyučovací hodiny. Odjezd v 10. 00 hod. Návrat ve 13.15 hod. ke školní jídelně. Vzít s sebou: brusle v pevném zavazadle, teplé oblečení, čepici (doporučená helma), rukavice, kartičku ZP, peníze. 

V pondělí 4.12. 2017 v 7h se v učebně fyziky uskuteční schůzka ohledně lyžařského kurzu. Účast všech účastníků-žáků nutná. V. Nulíček 

Ve čtvrtek 23. listopadu se od 16. 30 hodin koná třídní schůzka.


Dne 10. 11. budou žáci psát souhrnnou práci z matematiky. V testu budou úlohy ze zlomků i základní geometrické konstrukce. Zároveň si vyberu ke kontrole školní sešity. Jedná se o kontrolu obsahu, nikoliv úpravy. Děkuji. Nešporová Myslivcová

Základní škola se zapojila do projektu, který má za cíl zlepšit prostředí školy. Více informací v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/projekt-udelejme-ze-zruce-lepsi-misto-mas-napad-jak-vylepsit-svou-skolu/

Ve středu 25. 10. je vyhlášeno ředitelské volno. V dalších dnech 26. 10. - 27. 10. mají žáci podzimní prázdniny.

V letošním školním roce opět pořádáme zahraniční zájezd. Podrobné informace naleznete v Aktualitách - http://www.zszruc.cz/zahranicni-poznavaci-zajezd-bledske-jezero-postojenska-jeskyne-benatky/

V pátek 20. října se uskuteční bruslení na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou. Výuka ve škole bude probíhat první dvě vyučovací hodiny. Odjezd v 10. 00 hod. Návrat ve 13.15 hod. ke školní jídelně. Vzít s sebou: brusle v pevném zavazadle, teplé oblečení, čepici (doporučená helma), rukavice, kartičku ZP, peníze. 

Na setkání Rady třídních zástupců 26. 9. 2017 byl odsouhlasen příspěvek SRPŠ ve výši 150,- Kč. Prosím uhradit do 18. 10.

V pátek 6. října výuka na II. stupni končí z provozních důvodů ve 12. 30 hod.


Od pondělí 2. 10. dochází k úpravě rozvrhu.


Bruslení - záloha na dopravu  činí 120 Kč.


Vážení rodiče, dovolte mi vás pozvat na schůzi Rady třídních zástupců SRPŠ, která se uskuteční v úterý 26.9.2017 od 18:00 hodin v třídě hudební výchovy ZŠ.

Těším se na vaši účast.

Michal Šnaider    předseda SRPŠ

Vážení rodiče, rádi bychom naši školu zapojili do projektu Logická olympiáda. Protože je k registraci důležitý souhlas zákonného zástupce, žádáme vás, abyste vyjádřili svůj souhlas při registraci ve formuláři:     http://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/?registrace=1                                                  Je důležité se registrovat včas, nejpozději do 30. 9. 2017.                                                                                                                                                                                 Veškeré informace o soutěži najdete na http://www.logickaolympiada.cz/

Záloha na lyžařský kurz činí 1500 Kč. Uhraďte prosím do 21. 10. Děkuji. 

V úterý 5. 9. bude otevřen bufet ve vstupní hale školy. Otevírací doba od 7.30 do 11.45 hod.

V elektronické žákovské knížce došlo k malé úpravě. Záložka Zprávy (pro omlouvání absence) byla nahrazena záložkou Komunikace.

V Aktualitách je zveřejněn rozvrh kroužků na letošní školní rok.

Základní škola se představuje - dokument o Škole s hvězdičkou  - https://youtu.be/PFi1RhrCPbE

V Aktualitách je zveřejněna nabídka výukového programu - Stroj na jedničky - vzdělávací aktivita pro děti na rok 2017/2018. 

Technický kroužek zahájí svoji činnost 3. října.

V letošním školním roce bude v 7. ročníku vyučován nový předmět Pracovní činnosti. Část roku budou žáci pracovat ve školní dílně a část na školním pozemku. Na výuku je třeba zajistit vhodné oblečení a obuv. 

Ve čtvrtek 7. září se v 16.00 hod. konají třídní schůzky.

Školní rok 2017-18 začíná v pondělí 4. září. 
Výdej obědů proběhne v době od 10.30 do 12.30 hod.