AktualityVÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY  9.A 
Vítám Vás v 9. ročníku  
                                                                                                                                
Školní rok 2020 - 2021

 Informace MŠMT - vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Žáci  9. tříd tedy po jarních prázdninách do školy nenastoupí a pokračují v online výuce. V. Nulíček

Informace školní jídelny:
Dne 28.1.2021 bude výdej obědů ukončen ve 13.15 hod.
Výdej pro prezenční výuku bude od 11.30  do 13.00 hod.
Výdej do jídlonosičů v době 11.00 - 11.15 hod. a 13.00 - 13.15hod.

Vážení rodiče, v týdnu 25.–27. ledna 2021 pokračuje distanční forma výuky. Ta bude probíhat do středy 27. ledna 2021. Ve čtvrtek 28. ledna 2021 se výuka neuskuteční, proběhne pouze od 8h třídnická hodina, kde společně se žáky zhodnotíme 1. pololetí 2020/21. Výpis vysvědčení bude následně zaslán žákům na jejich školní email a jeho papírová podoba bude žákům předána po zahájení prezenční výuky.

Připomínám, že v pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny, které pokračují v týdnu 1.–5. února 2021 jarními prázdninami. 

S pozdravem V. Nulíček


Vážení rodiče, následující dva týdny (11.–22. ledna 2021) bude nadále probíhat distanční výuka. Žáci budou mít rozvrh hodin stejný jako tento týden (viz. níže).

Výuka výchov, informatiky, pracovních činností bude probíhat distanční formou (asynchronní forma výuky tzn. zadání samostatných prací). 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY: V následujících dvou týdnech (11. až 15. ledna a 18. až 22. ledna) probíhá provoz a stravování ve školní jídelně za podmínek platných od 4. ledna 2021. Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd do jídlonosičů. Výdej do jídlonosičů bude probíhat: 11.00 - 11.15; 13.00 - 13.15; 14.00 - 14.15 hod. 

Přeji pevné zdraví. S pozdravem Vladimír Nulíček


Od 4.1. 2021 bude výuka probíhat opět distančně. 
Zasílám odkaz, kde naleznete rozvrh pro 1. týden, tzn. od 4.1. do 8.1.
http://www.zszruc.cz/rozvrhy-online-od-4-1-do-8-1-2021/ 
 

třída 9. A - Mgr. Nulíček Vladimír

vyučovací hodina

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

začátek hodiny

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

pondělí

předmět

F

Aj1/Aj2

Čj

M

Ov - ko

 

vyučující

Nulíček

Jasanská/Bourek

Krandová

Císařová

Starý

 

úterý

předmět

Nj/Rj

D

Ch

M

Aj1/Aj2

 

vyučující

Kulík/Blahošová

Zemanová

Šrachta

Císařová

Jasanská/Bourek

 

středa

předmět

M

Aj1/Aj2

M

Nj/Rj

ČJ

 

vyučující

Císařová

Jasanská/Bourek

Císařová

Kulík/Blahošová

Krandová

 

čtvrtek

předmět

Ch

Čj

F

Z

 

vyučující

Šrachta

Krandová

Nulíček

Vorlíčková

Schmidtová

 

pátek

předmět

 

Čj

Nj/Rj

 

 

 

vyučující

 

Krandová

Kulík/Blahošová

 

 

 

Připomínám, že výuka je povinná a případné absence v hodinách je nutné včas omlouvat.
V případě dotazů nebo nejasností mě neváhejte emailem nebo telefonicky kontaktovat.
V. Nulíček

Doplňující informace k znovu zavedení prezenční výuky od 30.11.

Zasílám doplňující informace k obnovení prezenční docházky žáků 9. ročníku. Žáci byli se všemi informacemi již seznámeni v rámci třídnické hodiny.

- Ve třídách se bude pravidelně a intenzivně větrat. Doporučuji, aby si děti do školy přinesly nějakou teplejší mikinu a nechali si ji ve skříňce na přiobléknutí.

- Z hygienického hlediska není možné do třídy nosit bundy.

-  Ve všech prostorách školy je povinné nosit roušky – o hodině i o přestávkách. Je proto nutné mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

-  Je nutné dodržovat při výuce homogenitu třídy. Žáci mají tedy zákaz míchat se mimo rámec třídy. Nesmí se se žáky z ostatních tříd stýkat, a to ani o přestávkách. 

-  Mají povinnost sedět dle předem připraveného zasedacího pořádku a před vstupem do školy si důkladně desinfikovat ruce.

- Kvůli fungujícímu odbavení žáků v jídelně budou upraveny konce 6.hodin. Žáci se informaci dozvědí v pondělí 30.11.

V. NulíčekVážení rodiče, milí žáci, na základě informací z MŠMT bude od 30. 11. 2020 obnovena prezenční výuka v plném rozsahu. Žáci 9. ročníků se budou vzdělávat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku. Děti musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky. Žádáme rodiče, aby své děti vybavili minimálně dvěma rouškami a sáčkem na roušky. Ve třídách se bude pravidelně větrat a budou dodržována všechna hygienická opatření. Tělesná a hudební výchova je zakázána, výchovy budou naplněny jiným obsahem, dle možnosti budou žáci chodit ven. Žáci se budou stravovat ve školní jídelně. Vše bude probíhat na základě dodržení všech doporučených opatření. V případě, že by někdo z žáků, rodinných příslušníků či zaměstnanců školy onemocněl nemocí covid 19, oznámí to škole. Škola bude neprodleně informovat KHS a bude postupovat dle jejích pokynů. Na děti se už všichni moc těšíme a uděláme vše pro to, abychom to dobře zvládli. Přejeme poklidné dny a hodně zdraví! 
V. Nulíček


Informace školní jídelny od 30. 11. 2020

Všem strávníkům v PREZENČNÍ FORMĚ jsou od 30. 11. 2020 obědy přihlášeny AUTOMATICKY. Odhlášky obědů fungují standardním způsobem.

Strávníci v distanční formě se budou stravovat odběrem do jídlonosičů v době od 11.00 do 11. 15 a od 14.00 do 14.15. Tito strávníci se musí k odběru i nadále přihlašovat individuálně.

Provoz školní jídelny v současné době nesmí sloužit veřejnosti, tedy není možný odběr pro cizí strávníky. V. Nulíček

 

Vážení rodiče, budu v hodinách českého jazyka vyžadovat, aby měli žáci zapnuté webkamery. Přistupuji k tomuto kroku z toho důvodu, že někteří žáci v hodinách nereagují na vyvolávání, neodpovídají, některým nefunguje mikrofon. Nemám tedy žádný skutečný důkaz, zda se někteří hodin skutečně účastní. Často se stává, že v hodině někoho vyvolám a dotyčný ani po několika osloveních nereaguje a neodpoví. Lze z toho usuzovat, že vůbec na online hodině přítomen není. Nesouhlasíte-li někdo s požadavkem nutné webkamery v hodině, můžete mě kontaktovat emailem. Domluvíme se. Děkuji za pochopení a spolupráci. KrandováVážení rodiče, milí žáci, kroužek Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka bude probíhat online formou, a to pravidelně v úterý od 15.00 - 16.00. První online hodina začne v úterý 10.11. Krandová

Třídní schůzka pro rodiče se uskuteční ve čtvrtek 5.11.2020 od 17h. Schůzka bude probíhat online formou meetu, opět využijeme přihlášení přes žáky do meetu předmětu fyzika.  V. Nulíček


Vážení rodiče, žáci,  na webových stránkách v sekci ŠKOLA byly zveřejněny online rozvrhy http://www.zszruc.cz/rozvrhy-online/ platné od pondělí 2.listopadu. V pondělí 2.listopadu se 1.vyučovací hodinu od 7.55h uskuteční třídnická hodina, na kterou se žáci přihlásí  pod kódem na fyziku. Od  další vyučovací hodiny bude výuka probíhat dle nového online rozvrhu. Příští týden je lichý. 
V. Nulíček

Vážení rodiče,

 

od pondělí 2. 11. 2020 pokračujeme v distanční formě výuky u všech ročníků základní školy. Žáci obdrží od svých třídních učitelů rozvrh online hodin, ze kterého vyplývá, které hodiny budou mít pravidelně každý týden a které jednou za dva týdny.  

Online rozvrhy naleznete v sekci  ŠKOLA pod názvem – ROZVRHY ONLINE OD 2. 11. 2020.

Všechny informace vysvětlí dětem třídní učitelé na speciální online třídnické hodině, která se uskuteční v pondělí 2. 11. 2020 od 8.00 hodin v každé třídě.

I nadále jsme školou pro zaměstnance kritické infrastruktury, tedy od pondělí budou děti docházet do školy stejně jako před podzimními prázdninami. Pokud máte ještě zájem a splňujete podmínky, kontaktujte vedení školy na tel. 776 082 405. Jedná se o zaměstnance:

·         bezpečnostních sborů 

·         obecní policie 

·         poskytovatelů zdravotnických služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

·         příslušníci ozbrojených sil;

·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

·         sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

·         sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

·         zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

Naším cílem je zapojení všech dětí do distanční výuky. Velké množství vybavení už jsme dětem zapůjčili, ale podařilo se nám sehnat ještě další techniku. Na základě informací třídních  učitelů se v následujícím týdnu pokusíme dovybavit úplně všechny děti tak, aby se do distanční výuky zapojily.

Děkujeme všem rodičům za aktivní spolupráci a podporu, věříme, že spolu to zvládneme. J

 

Ivana Stará Z důvodu uzavření ŠJ minimálně do 1.11.2020 nebyly provedeny zálohy stravného na období 11/ 2020. Zálohy budou provedeny v okamžiku uvolnění opatření. Žádáme strávníky o ponechání dostatku peněz na účtech.  V. Nulíček


Žáci se budou od 14.10. do 23.10.2020 učit distanční formou prostřednictvím Google Meet dle stanoveného školního rozvrhu hodin, mimo následujících vyučovacích hodin: TvZ, Hv, Vv, Pč, Inf a Ov. 

V. Nulíček


Vážení rodiče,

od středy 14. 10. do pátku 23. 10. přecházíme opět na distanční výuku na I. i II. stupni základní školy.

Online výuka bude probíhat přes prostředí Google Meet dle stanovených rozvrhů, které vám zašlou jednotlivé třídní učitelky a učitelé.

V této době bude uzavřena školní jídelna i školní družina.

Jednáme s krajem o možnosti otevření třídy pro děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů veřejného zdraví a zaměstnanců v sociálních službách ve věku od 6 do 10 let. O výsledku a podmínkách vás budeme včas informovat.

Děkuji za spolupráci. 

Ivana Stará


Vážení rodiče, žáci,

níže vkládám odkaz na stránky, kde si můžete zkoušet didaktické testy k přijímacím zkouškám z českého jazyka. K testu najdete vždy i správná řešení. Nyní jsou na 14 dní veškeré školní kroužky pozastaveny, uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet. Vy, co se chystáte na přijímací zkoušky, nepodceňte situaci a připravujte se v této době sami. Kdybyste si nevěděli rady nebo měli dotaz, ráda vám pomohu. Pokud by situace trvala déla, určitě bychom kroužek k přípravě zavedli online formou. Budeme však doufat, že to nebude nutné.

Zde zasílám odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

KrandováVážení rodiče,
upozorňuji na to, že distanční výuka je povinná, tedy děti je nutné z této výuky omlouvat, pokud se jí nezúčastní. Též bude v této výuce probíhat hodnocení žáků, které bude zahrnuto do klasifikace.
V. Nulíček

Vážení rodiče,

na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví bude v následujících dvou týdnech tento režim:
V týdnu od 12. 10. – 16. 10. 2020 budou prezenční formou ve škole dle rozvrhu v plném rozsahu včetně odpolední výuky vyučovány třídy: 6.A, 7.A, 8.A a 9.A.
Třídy 6.B, 7.B, 8.B a 9.B budou vyučovány v tomto týdnu distanční formou prostřednictvím Google Meet dle stanoveného rozvrhu hodin, mimo následujících vyučovacích hodin: TvZ, Hv, Vv, Pč, Inf a Ov.
Žáci v distanční formě vzdělávání mají nárok na oběd ve školní jídelně. Pokud nechcete tuto možnost využít, žádáme o odhlášení oběda nejpozději v pátek 9. 10. 2020 do 13.00 hodin prostřednictvím www.strava.cz nebo do 14.30 hodin telefonicky u vedoucí školní jídelny na čísle 327 531 243.
V týdnu od 19. 10 – 23. 10. 2020 budou prezenční formou vyučovány třídy: 6.B, 7.B, 8.B a 9.B a distanční formou třídy: 6.A, 7.A, 8.A a 9.A.
Od 12. 10 do 23. 10. 2020 budou zrušeny všechny volnočasové aktivity – kroužky ZŠ i kroužky ŠD.
Na dny 26. a 27. října byly vyhlášeny tzv. covidové prázdniny. Spojí se tak s podzimními prázdninami, které jsou podle harmonogramu 29. a 30. října. Podzimní prázdniny tak potrvají celý týden.
Více informací se dozvíte od třídních učitelů.
Ivana Stará


Vážení rodiče, MAP Kutnohorsko ve spolupráci s NF Eduzměna připravil cyklus online seminářů pro rodiče a jejich děti se zaměřením na využití informačních technologií. První z cyklu seminářů se uskuteční v pondělí 5. 10. od 16 hodin a bude se věnovat tématu bezpečí na internetu. Pod tímto odkazem http://www.zszruc.cz/pozvanka-na-online-seminar-bezpeci-na-internetu/ naleznete více informací a postup, jak se přihlásit. V. Nulíček

V pátek 2. října proběhne stržení platby za fotografie. Ceny se pohybovaly do max. částky 100,- na žáka. Pohlídejte tedy, aby žáci měli na účtu dostatek peněz. Děkuji. V. Nulíček

Žáci obdrželi papír s informacemi o sportovně-turistickém kurzu. Je nutné, abyste se s informacemi podrobně seznámili. Žádám o podepsání a odevzdání horní části informačního papíru, nejpozději do úterý 29.9. V. Nulíček

Ve čtvrtek 1.října se uskuteční exkurze do Vodního domu v Hulicích. Sraz je na autobusové zastávce Na Pohoří v 7:55, odjezd v 8:00. Po návratu následuje pro některé oběd. Tím výuka končí. Žáci platí pouze dopravu, která bude stržena ze školní online pokladny. Program je zdarma z dotačního projektu. Předpokládaný návrat v 11:45 hod.  V. Nulíček

Vážení rodiče, prosím o vyplnění dotazníku, který se týká vybavenosti IT techniky v případě nutnosti distanční výuky. Dotazník naleznete zde: http://www.zszruc.cz/dotaznik-it-vybaveni-k-distancni-vyuce/. Žádám o vyplnění do čtvrtka 24.9. 
V. Nulíček

V pondělí 21.9.2020  bude krácení výuky z provozních důvodů do 14. 50 hod. Odpoledne bude  místo Vv Ov.  V. Nulíček

Na STK dovybíráme 700,-Kč. V. Nulíček

Vážení rodiče, milí žáci, ve složce DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - ČESKÝ JAZYK najdete tabulku s rozdělením žáků do skupin na kroužek PŘÍPRAVA NA PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY. Žáci se do skupin takto sami přihlásili. 
V tabulce najdete termíny a časy kroužku pro jednotlivé skupiny a datum 1. hodiny. V. Nulíček


Vážení rodiče, milí žáci,
od zítřka 10. 9. 2020 je zavedena povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov, tedy i ve společných prostorách škol, nikoliv ve třídách.
Žádám rodiče, aby děti o této povinnosti informovali a zítra děti přišly do školy již s rouškou. Zároveň, aby měly v tašce v sáčku alespoň jednu náhradní roušku.
Děkuji za pochopení a spolupráci
Ivana Stará

V pondělí 14.9. proběhne stržení částky 414,65 Kč za pracovní sešity pro 9. ročník. Je nutné mít dostatečnou hotovost na účtu školní pokladny. Nulíček

9. ročník 

Ruský jazyk 2 - 160,65 Kč, Hravá Čj - 85,- , Stovka cvičení z Čj - 95,-, Hravý dějepis 74,-
Celkem 414,65 Kč/žák


Informuji Vás o tom, že cena fotografií tříd činí: velká společná fotka 20,-, malé skupinové fotky 13,-. Fotky budou hrazeny přes školní online pokladnu. Nulíček

Vzhledem k aktualizaci objednávkového softwaru ve školní jídelně Vás prosím o kontrolu výběru jídel Vašeho syna nebo dcery na měsíc září. Mohlo se stát, že se při aktualizaci některý výběr smazal nebo špatně uložil. Děkuji za pochopení. Nulíček

Informuji Vás o tom, že každý žák školy musí být při vstupu do školy vybaven alespoň JEDNOU ROUŠKOU(ZABALENOU V SÁČKU) pro případ nutnosti. Žáci s příznaky infekčního onemocnění budou pod dohledem izolováni v samostatné místnosti do příchodu zákonných zástupců. Ti jsou povinni žáka bez odkladu vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu. Nulíček

Do pátku 4. září je možné přihlásit se ještě do nějakého zájmového kroužku, který je nabízen pro tento školní rok. Kroužky budou otevřeny, pokud se na daný kroužek přihlásí minimálně 8 žáků. Cena za pololetí činí 500,-. Částku je nutné uhradit před zahájením kroužku. Seznam nabízených kroužků naleznete na webu naší školy v sekci Aktuality. Pokud jste se již přihlásili na konci školního roku, znovu se nepřihlašujte. Nepřihlašujte se již formou online, ale napište mně email, o který kroužek žák má zájem. Já vše zařídím. Nulíček


Na stránkách naší školy naleznete informace týkající se vkládání finančních částek do Školní online pokladny. Ideální vložená hotovost je 1000,-. Je samozřejmě možné vložit částku vyšší, abyste v průběhu roku nemuseli opakovaně hotovost doplňovat. Záleží to však na Vás. Z této částky budou žákům strhávány částky za pracovní sešity, exkurze apod. Třídní učitel nebo učitelé jednotlivých předmětů Vás o strhávání částek budou informovat, stejně jako Vás budou informovat v případě, že bude hotovost na účtu Vašeho dítěte docházet. Žákům tak odpadne starost s přenosem vyšších částek do školy. Vy si na svých účtech můžete zkontrolovat, co bylo z účtu strženo a na co byly peníze použity. V. Nulíček


Ve středu dne 2.9. neproběhne klasická výuka dle rozvrhu, ale je naplánován třídnický den. Cílem je pozvolná adaptace žáků na školní prostředí. Tento den od 8.00 proběhne fotografování třídy (zpětně za minulý školní rok). Výuka tento den bude ukončena ve 12.35 h. Nulíček


V úterý dne 1.9. výuka proběhne od 7.55 do 9.30 h. Výdej obědů tento den proběhne od 10.45 do 12.30 hodin. Žáci také dostanou učebnice a pracovní sešity na tento školní rok. Je tedy nutné, aby si přinesli pevnou školní tašku, ve které učebnice odnesou. V. Nulíček

Milí rodiče, 

rád bych Vás ještě jednou přivítal v novém a pro nás zároveň posledním společném školním roce. Navázat tento školní rok na ten předešlý bude náročnější než v jiných letech, proto bych Vás rád požádal o spolupráci. Vzhledem k přetrvávající situaci s nemocí Covid - 19 přistoupila naše škola k určitým opatřením, která bude nutné dodržovat. Chci Vás požádat, abyste nechodili do školy, pokud to nebude nutné. Cílem je omezit možné riziko nákazy. Budete-li potřebovat se mnou nebo s některým z mých kolegů osobně mluvit, prosím, kontaktujte nás pomocí emailu. Emailové adresy naleznete na stránkách naší školy v sekci Škola - Personál. Mne můžete kontaktovat emailem, telefonicky nebo prostřednictvím žákovské knížky. Pokud do budovy školy přesto půjdete, žádám Vás, abyste do budovy školy vstupovali pouze s nasazenou rouškou. Opatření, která se týkají přímo žáků a jejich pobytu ve škole, se žáci dozvědí během 1. - 2. 9. 2020. Od této doby sledujte prosím žákovskou knížku a třídní web, kam budu umisťovat nejdůležitější informace. 

Děkuji. V. NulíčekVážení rodiče, 

dovolte mi prosím přivítat Vás v novém školním roce, který je již za dveřmi. Letošní školní rok bude nejen plný změn, ale také plný zážitků, věřím, že pozitivních :)

Třetího září se uskuteční online třídní schůzka. Schůzka proběhne přes Google Meet, tak jak probíhala online výuka. Třídní schůzka se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2020 v 17:30, pozvánku s odkazem jsem již zaslal na školní e-mailové adresy vašich dětí. Pokud se online schůzky nemůžete zúčastnit, informujte mě prosím. Během třídní schůzky si vysvětlíme všechny nové pokyny týkající se školy, změn v rozvrhu, pokynů pro navštěvování školní jídelny, informace k sportovně turistickému kurzu a průběh 9. ročníku. 

Pro letošní školní rok byla také zřízena online školní pokladna. V současné chvíli je spuštěno vkládání peněz na účet žáka, většina z Vás má již registraci hotovou, prosím, tedy o vložení finančních prostředků. Veškeré informace se dozvíte na těchto odkazech:  

http://www.zszruc.cz/skolni-online-pokladna-registrace/  

http://www.zszruc.cz/skolni-online-pokladna-primy-vstup-do-aplikace/ 

http://www.zszruc.cz/skolni-online-pokladna-vkladani-financnich-prostredku/ 

 

Všechny informace budou postupně vkládány na třídní web a zapsány do E-Žk. 

V případě nejasností, požadavků, či přání jsem Vám  k dispozici.

 Vladimír Nulíček

 Školní rok 2019 - 2020

Předání vysvědčení

Vysvědčení se bude předávat v pátek 26.6.2020 od 9 hodin.

V. Nulíček


ODEVZDÁVÁNÍ UČEBNIC

Ve čtvrtek 25. června v 8.00 proběhne odevzdávání učebnic pro žáky 8.A

Učebnice budou při odevzdání ve stavu: ZALEPENÉ, VYGUMOVANÉ, PODEPSANÉ.


Odevzdání učebnic proběhne ve vestibulu školy. V uvedený čas budou žáci čekat před budovou školy a na vyzvání individuálně vstoupí.

 Chybějící nebo poškozené učebnice bude třeba na místě uhradit. Proto prosím, aby si žáci učebnice již nyní prošli a měli u sebe při odevzdávání potřebný obnos. 

Pokud se ve výjimečném  případě nebude moci někdo z žáků v uvedených termínech do školy dostavit, domluví se individuálně s třídním učitelem.

Rozdávání učebnic na nový školní rok proběhne v září.

Zde je seznam učebnic 8. ročníku + jejich ceny: 
Český jazyk 156 Kč
Čítanka 199 Kč
Přírodopis 179 Kč
Dějepis 165 Kč
Hud. výchova 167 Kč
Matematika G 127 Kč
Matematika A 127 Kč
Fyzika 153 Kč
Chemie 179 Kč
Zeměpis 179 Kč
Občanská výchova 129 Kč
Ruský jazyk 249 Kč
Německý jazyk 199 Kč
More 3 zůstává do 9. r. 

V. Nulíček


Vážení rodiče,

připomínám, že je stále možné přihlásit Vašeho syna/dceru na kroužky pro nadcházející školní rok.

Přihlášení je nutné provést online na tomto odkazu: http://www.zszruc.cz/nabidka-krouzku-na-skolni-rok-2020-2021-prihlaseni-online/.

V. Nulíček11. 6. - nová výuka - dějepis - I. světová válka

Upřesnění pro žáky, kteří se zúčastní prezenční výuky 10. a 17.6.2020
- příchod do školy mezi 7.35 až 7.50h
-přinést s sebou vytištěné a podepsané čestné prohlášení (bez něj nemůže být žák do výuky zařazen)
- po přezutí a uložení svých věcí do šatních skříněk se přesunout do učebny fyziky
- s sebou 2 roušky
Jinak platí vše, co je uvedené níže pod nadpisem Organizace vzdělávacích aktivit pro 8.ročník.
V. Nulíček

7. 6. - dějepis - test

3.6. - nové úkoly z OV v sekci domácí příprava, resty dodejte do konce tohoto týdne...
1. 6. - nová výuka - dějepis. Děkuji všem co splnili zápis z videa.
  

Organizace vzdělávacích aktivit pro 8. ročník od 8. 6. 2020

Vážení rodiče,

informujeme  vás o organizaci vzdělávacích aktivit pro 8. ročník na naší základní škole v týdnu od 8. 6. 2020:

1.       Dobrovolná prezenční výuka žáků 8. ročníku bude probíhat ve středu 10. 6. 2020 a 17. 6. 2020 – 4 vyučovací hodiny – matematika, český jazyk, fyzika a chemie.

2.       Ostatní předměty budou nadále probíhat distanční formou dle stanoveného online rozvrhu.

3.       Zájem o zařazení do skupiny žáků 8. ročníku zašlete emailem třídní učitelce/třídnímu učiteli nejpozději do středy 3. 6. 2020.

4.       Zákonný zástupce se seznámí a podepíše čestné prohlášení osob s rizikovými faktory viz příloha, toto čestné prohlášení přinese žák 10. 6. 2020 do školy a předá ho vyučujícímu.

5.       Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

6.       Žáci budou zařazeni do skupin, které budou po celou dobu neměnné.  V případě nepřítomnosti žáka omluví zákonný zástupce žáka prostřednictvím eŽK třídní učitelce/třídnímu učiteli.

7.       Škola bude otevřena od 7.35. Žáci si uloží své věci do šatní skříňky a přesunou se do učebny, která bude pro skupinu určena.

8.       Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

9.       Všichni žáci si po příchodu do třídy důkladně umyjí ruce a použijí připravenou desinfekci.

10.   Všichni žáci budou ve společných prostorách školy nosit roušky.

11.   Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Prostor pro pohyb skupiny žáků bude přesně vymezen, žáci s ním budou seznámeni včetně vymezení, která sociální zařízení mohou používat. 

Pro zodpovězení dotazů se v pondělí 1.6.2020 od 17h uskuteční online třídní schůzka pro rodiče přes Google Meet.

 Pro připojení použijeme kód, pod kterým se žáci připojují ke konzultacím z fyziky: meet.google.com/sat-vfek-wxk

Prosím žáky, aby pomohli svým rodičům se připojit.

V. NulíčekNa webových stránkách školy v sekci Aktuality byla zveřejněna nabídka kroužků na nový školní rok. V. Nulíček


Omlouvám se, výpisky z videa  - do 27. 5.
Šrachtová

20.5. - V sekci "Domácí příprava" jsou nové úkoly z OV. Kdo máte resty, rychle dodávejte. P. St.
19. 5. - Dějepis - nová výuka
    
Jsi kreativní? Vládneš psanému slovu nebo si už nějakou chvíli sepisuješ různé postřehy, myšlenky nebo vymyšlené příběhy "do šuplíku"? Ukaž, co v tobě je a přihlaš se do literární soutěže Zručských novin!

Nová prezentace - dějepis - 12. 5.

 Připomínám - odevzdat test z dějepisu nejpozději 7. 5. 2020 Šrachtová

   29. 4. - Druhý test z dějepisu.

Vážení rodiče, děkuji všem za účast na online třídní schůzce. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit -  na webových stránkách školy http://www.zszruc.cz/vychovne-poradenstvi/ je k dispozici Prezentace a Předběžný zájem žáka o studium. Děkuji za vyplnění a zaslání na email: roman.stary@zszruc.cz do 19. června 2020. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte. Roman Starý

 
Na webových stránkách školy byla v sekci ŠKOLA vytvořena nová složka ROZVRHY -  výuka online -  http://www.zszruc.cz/rozvrhy-vyuka-online/. Zde jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých tříd. V průběhu školního roku může dojít k úpravám. Ve dnech 1. a 8. května výuka neprobíhá (státní svátky). 
V. Nulíček

26. 4. - nová prezentace - dějepis

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k tomu, že vás příští rok čeká výběr střední školy, pan učitel Starý jako výchovný poradce vás, rodiče i žáky, zve na online setkání, jehož cílem bude informovat vás o následujících krocích ohledně výběru a volby střední školy v dalším školním roce.
Online setkání se uskuteční v úterý 28.4.2020 od 17.00h.

K online setkání použijte následující odkaz: https://meet.google.com/sat-vfek-wxk

(přes tento odkaz vstupujeme do výuky fyziky v 8.A –žáci tedy budou vědět).

V případě neúčasti, prosím, kontaktujte mě jako třídního učitele.

Děkuji.

V. Nulíček 


Milí studenti, zadání referátu z dějepisu jste si měli zapsat do sešitu a to koncem ledna. Měli jste ho odevzdat
 v pondělí po jarních prázdninách. Tak nechápu, že se nyní staráte o zadání. Já si to nepamatuji a seznam mám  
  ve škole, kam nyní nepůjdu. Šrachtová


Kroužky - ukončení činnosti kroužků v období 2. pololetí školního roku 2019/2020 
Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádným opatřením ze dne 10.3.2020 došlo nařízením Ministerstva zdravotnictví k uzavření základní školy do odvolání. Na základě této skutečnosti rozhodla ředitelka základní školy o
ukončení činnosti kroužků na období 2.pololetí školního roku 2019/2020, a vrácení poměrné části uhrazených poplatků. Výjimkou jsou kroužky: matematika a český jazyk příprava na střední školu. Za
tyto kroužky se poplatek nevrací, kroužky probíhají online formou.
Poplatky budou prioritně vráceny zpět na účty, ze kterých byly platby odeslány, pokud do 30. 4. 2020 neobdržíme písemnou žádost o zaslání poplatku na jiný bankovní účet.
Platby, které jsme obdrželi přes složenky nebo v hotovosti budou také vráceny na základě vaší písemné žádosti na bankovní účet (termín do 30.4.2020) nebo v hotovosti v kanceláři školy po předchozí dohodě na tel. 327 531 189 
nebo mailu: ruzena.binova@zszruc.cz.

Vzor žádosti:

Žádám o zaslání poměrné části uhrazeného poplatku
za žáka/žákyni …………………………………..,
třída ……………………
kroužek/kroužky ………………………….
na bankovní účet číslo………………………………..

Dne …………………………………………. Podpis …………………………………..


OBĚDY DOMŮ

Vážení rodiče,

vzhledem k rozhodnutí vlády, že II. stupně základních škol budou zavřené do konce školního roku a I. stupně budou fungovat pouze formou dětských skupin, rádi bychom vám od 4. 5.2020 nabídli službu pro vaše děti - „Obědy domů“. ¨

● Vařit se bude jedno hlavní jídlo s polévkou

● Distribuovat se bude v jednorázových obalech u okénka ve školní jídelně (pravidla a časy budou upřesněny)

● Cena oběda je 80 Kč 

V současné době chceme zjistit poptávku o tuto službu. Oznamte váš vážný zájem o tuto službu na můj email  vladimir.nulicek@zszruc.cz  nejpozději do pátku 24. 4. 2020.

Děkuji.

V. Nulíček


Nová látka - dějepis

Vážení rodiče, milí žáci,
výuka českého jazyka bude probíhat především online formou v pravidelných termínech.
Budou probíhat 3 hodiny týdně , a to vždy v pondělí od 10.30 do 11.15,  ve čtvrtek od 9.30 do 10.15 a v pátek od 10.30 do 11.15 hodin.
Žákům by tak měly ubýt úkoly z českého jazyka, neboť bychom měli probrat a procvičit velkou část učiva při online výuce. 
K výuce je nutné mít připravený sešit, učebnici, Hravou češtinu, Hravou literaturu.
Informace ohledně připojení se jsem zasílala a uváděla v Google učebně. Pokud si nebudete vědět s připojením rady, kontaktujte mě osobně na tel. 731 417 995. Žádám, aby  se online výuky účastnil co největší počet žáků. Děkuji. Krandová

   11.4. Nová prezentace - dějepis

9.4.2020
Dobrý den vám všem. Do záložky fotogalerie jsem vám nahrála fotky ze školních akcí. Můžete zavzpomínat na Vánoce a projektové dny. Pokud máte nějakou třídní fotku, kterou chcete sdílet s ostatními, tak mi ji pošlete a já vám ji tam vložím. Přeji vám všem krásné Velikonoce.  Petra Brožová - AP


Vážení rodiče, milí žáci,
informuji vás o tom, že vzhledem k současné situaci ve školství vedení školy rozhodlo, že plánovaný sportovně - turistický kurz se letos konat nebude. V současné době jednáme o přesunu termínu tohoto kurzu za stejných podmínek na začátek října nového školního roku. Další informace vám budeme průběžně sdělovat. V. Nulíček


5.4. 2020 Ruský jazyk
Dobrý den, dnes jsem Vám nahrála nové úkoly. Na novou práci Vás již nebudu upozorňovat! Záložku RJ pravidelně sledujte! Blahošová

1.4.2020 Občanská výchova
Dobrý den, do sekce "domácí příprava" - Občanská výchova jsem přidala nové úkoly. Tuto záložku pravidelně sledujte, budu dávat úkoly pouze tam bez upozornění zde v aktualitách. Mějte hezký dny, Petra Storožová

Vážení rodiče,
žádám Vás o vyplnění dotazníku, jehož cílem je poskytnout zpětnou vazbu ohledně domácího vzdělávání. Dotazník je k dispozici na níže uvedeném odkazu. Prosím o vyplnění do 5. 4. Pokud máte na naší škole více dětí, je nutné vyplnit dotazník za každé dítě zvlášť. Děkuji. V. Nulíček


Je nutné sledovat (alespoň 1x denně) váš  osobní školní email, kam jsou zasílány důležité pokyny.     
 Kontrolujte si úkoly a hlavně zadané termíny, dokdy mají být práce splněny, většina z vás, žáků, tak činí. Kdyby byly jakékoliv potíže (protože stát se může cokoliv), kontaktujte jednotlivé učitele, aby měli zpětnou vazbu. Prosím, komunikujte s námi! Je to potřeba pro úspěch práce nás všech.
V. Nulíček
Milí rodiče,

vzniklá situace je nestandardní, takovou nám život ještě nepřihrál a řešíme ji každý po svém. My i děti. Někdy jsme u kormidla my, jindy dítě v potížích, příště třeba somatický příznak kohokoli z rodiny. Tedy, kdyby to někde drhlo, nešlo, děti potřebovaly někde podpořit nebo brzdit, vztahy by se stávaly nejistými, přišly obavy, vztek nebo cokoli, co nucený pobyt doma způsobí a řešení nepřidá, prostě mi zavolejte nebo napište.

Telefonát mezi 10 a 18 hodinou vyřešíme hned, nebo si dohodneme čas. Na maily odpovídám ráno a večer. 

Mějte se hezky, zdraví Vás Eva Vavřínová

školní psycholog

Tel.: 777 112 343Vážení rodiče, milí žáci, 
 je to již týden, co všichni zakoušíme výhody i úskalí online výuky a výuky s využitím moderních technologií. Tak, jak nám technologie čím dál víc pronikají do osobního  života, tak je nyní na řadě, naučit se s nimi pracovat i jako s pracovním nástrojem. Pro ucelení představy, kde byste se měli hledat své úkoly a další podklady pro výuku, přináším přehled. 
Ve třídě 8.A probíhá výuka, zadávání a odevzdávání úkolu zde:

Google Classroom - zde najdete kurzy a práce v nich v těchto předmětech: MATEMATIKAPŘÍRODOPISČESKÝ JAZYKZEMĚPIS, FYZIKA (OD 27.3.), ANGLICKÝ JAZYK (všechny skupiny)
      GoogleClassroom - přihlášení přes školní e-mail (na e-mail byla každému žákovi zaslána pozvánka s přístupem do jednotlivých kurzů)
     V případě, že pozvánka nedorazila/nefunguje přístup: https://classroom.google.com/u/0/h (zapsat se do kurzu)

Web naší třídy - úkoly naleznete zde na webovkách třídy v AKTUALITÁCH a dále v sekci "Domácí příprava" (viz horní lišta), kam učitelé umisťují podklady těchto předmětů:   DĚJEPIS, FYZIKA (DO 27.3.),            CHEMIEOBČANSKÁ VÝCHOVAVÝTVARNÁ VÝCHOVA, NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK

Dále je nutné sledovat (alespoň 1x denně) váš  osobní školní email, kam jsou zasílány důležité pokyny.
     
 Nikam jinam netřeba klikat, netřeba panikařit. Kontrolujte si úkoly a hlavně zadané termíny, dokdy mají být práce splněny, většina z vás, žáků, tak činí. Kdyby byly jakékoliv potíže (protože stát se může cokoliv), kontaktujte jednotlivé učitele, aby měli zpětnou vazbu. Prosím, komunikujte s námi! Je to potřeba pro úspěch práce nás všech.
V. Nulíček


Koho kontaktovat v případě problému:
    E-mail: Vladimír Nulíček
    EduBase: Karel Šrachta
    GoogleClassroom: učitel daného kurzu
    jiný problém: Vladimír Nulíček

Sciotesty - přihlašovací údaje má každý žák ve školním emailu, www.sciodat.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ruský jazyk - (Potřebné informace o výuce RJ najdete v záložce DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - RUSKÝ JAZYK)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Dobrý den, další potřebné informace o výuce najdete v záložce DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - OBČANSKÁ VÝCHOVA

Dějepis

Další potřebné informace o výuce najdete v záložce DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - DĚJEPIS

Chemie

Milí žáci, všechny potřebné informace o následné výuce předmětu CHEMIE naleznete v záložce DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - CHEMIE.

Děkuji. Šrachta.


Anglický jazyk - skupina AJ1 Jasanská
Milí žáci, na Vaše školní e-mailové adresy byla zaslána pozvánka do online učebny Google Classroom (www.classroom.google.com). Zde Vám budou k dispozici zajímavé odkazy, kde si budete moci procvičovat svoje znalosti a získat nové. Také domácí úkoly, které budete muset splnit v určené době.  Veškerá komunikace bude přes tuto učebnu, ale v případě nejasností se na mne můžete obrátit na e-mail: petra.jasanska@zszruc.cz .  Pokud někomu pozvánka nedorazila, zapíše se přes školní e-mail do kurzu s kódem hxjvdai  nebo se obrátí na pana uč.Nulíčka. 
Děkuji a věřím, že to společně zvládneme. :) Jasanská

Výtvarná výchova 

Milí žáci, v záložce "Domácí příprava" naleznete dokument se zadání výtvarných úkolů a také pokyny pro jejich odevzdávání pro dobu, po kterou budeme fungovat v režimu vzdálené výuky. Přeji vám pevné zdraví a bohatou fantazii při výtvarné tvorbě. 

Blanka Olišarová


Anglický jazyk - skupina Bourek
Zadávání úkolů a komunikace s žáky během domácího vzdělávání bude probíhat hlavně přes online učebnu  Google Classroom (www.classroom.google.com). Pozvánku jsem již poslal na školní e-mail žáků.  Pokud byste neměli školní e-mail či heslo, tak se prosím obracejte na pana učitele Nulíčka. Zadanou práci by žáci měli být schopni zvládnou samostatně (pomocí slovníku).  Úkoly budou většinou zadávány na týden v pondělí. Pokud by se vyskytl nějaký problém, tak mi pošlete e-mail (petr.bourek@zszruc.cz).  Přeji hezký den. Bourek

FYZIKA

Milí žáci, všechny potřebné informace o následné výuce předmětFYZIKA naleznete  v záložce DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - FYZIKA.

Vladimír Nulíček


Milí žáci,

na vaše školní e-mailové adresy vám byla zaslána pozvánka do online učebny českého jazyka. V případě, že někomu pozvánka nedorazila, kontaktujte mě emailem.  V tomto kurzu naleznete všechny potřebné informace o následující výuce předmětu. V případě, že máte problém s přihlášením se na školní e-mail, obraťte se, prosím, na p. učitele Nulíčka vladimir.nulicek@zszruc.cz . Budu-li Vás informovat zde přes třídní stránky, zapíši informaci do sekce DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - ČESKÝ JAZYK. Veškerá komunikace bude však převážně probíhat přes Google učebnu. Žádám vás tedy o přihlášení se do google učebny, kde naleznete další informace. Můžete v chatu zanechat vzkaz, aby bylo zřejmé, že jste zalogovaní a že vám aplikace funguje. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. Děkuji. Krandová Martina

Milí studenti,
i učivo matematiky a přírodopisu budete dostávat přes Google učebnu. Přišly vám na školní e-mail pozvánky do virtuálních učeben. Přeji hodně zdraví a chuti vzdělávat se. Pavla Císařová, pavla.cisarova@zszruc.cz

Milí žáci,

ocitli jsme se ve velmi složité situaci, která je, jak pro vás, vaše rodiče, tak i pro nás učitele, nová. Nemáme s ní žádné zkušenosti, a proto je třeba, abychom k situaci, a teď mluvím o domácím vzdělávání, přistupovali zodpovědně. Může to být i určitá výzva k tomu naučit se něco nového (nové metody učení, práce, komunikace).

Veškerá komunikace ode mě i ostatních učitelů bude probíhat prostřednictvím webových stránek vaší třídy 8.A.  Je proto nutné pravidelně kontrolovat třídní web a zároveň Váš školní email, kam vám budou zasílány od učitelů pokyny, materiály, pracovní listy určené pro domácí vzdělávání.

Dohodli jsme se s ostatními vyučujícími, že do konce března nebudete za práci v rámci domácího vzdělávání hodnoceni známkami. Neznamená to však, že nebudete úkoly plnit.  My učitelé vám žákům budeme průběžně zadávat práci z různých předmětů s termínem odevzdání  a budeme také kontrolovat, jak a zda vůbec úkoly plníte, z čehož budeme poté vyvozovat závěry při přechodu na normální režim vzdělávání.

Chtěl bych vás jako třídní učitel požádat, abyste ke svému vzdělávání přistupovali zodpovědně, a  tak nás dospělé (učitele i rodiče) mohli přesvědčit o tom, že umíte jednat zodpovědně a záleží vám na vašem vzdělání. V ve všech předmětech se budeme snažit vás  co nejvíce podpořit, nezůstanete na to sami, ale doufám, že si také dle pokynů budete řádně látku procvičovat.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností, které se týkají zadaných úkolů nebo systému domácího vzdělávání mě neváhejte telefonicky či emailem kontaktovat. K dispozici vám budu na emailu vladimir.nulicek@zszruc.cz nebo na svém telefonním čísle, a to od pondělí do pátku od 8.00 do14.00. Pokud nebudu na vaše dotazy ihned reagovat, vyčkejte, určitě se vám do druhého dne ozvu.

Přeji aspoň trochu příjemné prožití tohoto období a budu se těšit na co možná nejdřívější  shledání ve škole.

S pozdravem

Vladimír Nulíček, třídní učitel 8.A
Důležité informace k vyzvednutí věcí ze školy:

Vážení rodiče,

jak již víte, od pondělí 16. března bude provoz základní školy přerušen, a to aktuálně do odvolání.

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak postupujte dle pokynů http://www.zszruc.cz/10-let-veku-ocr/.

Škola bude v pondělí 16. 3. 2020 od 8.00 do 17.00 hodin otevřena. Důvodem pro otevření je, aby si žáci nebo jejich zákonní zástupci mohli vyzvednout veškeré věci, které ve škole žáci mají. Školu otevíráme na celý den proto, aby se zde nesetkalo více osob.  Po příchodu ke škole zazvoňte na kancelář nebo kancelář ředitelky školy. Žádáme, abyste vyklidili šatní skříňky a skříňky ve třídách. Třídy budou po celý den otevřeny. Po vyklizení nechte šatní skříňky otevřené, budou během uzavření vydesinfikovány.

Během pondělí vás budou informovat jednotliví učitelé a budeme společně pracovat na domácím vzdělávání Vašich dětí.

 Mgr. Bc. Ivana Stará, ředitelka školy