Aktuality

Hezký den,
vzhledem k hygienickým požadavkům ve školní jídelně dojde v pondělí 28.6. a v úterý 29.6. k úpravě konců hodin.

1. a 2. ročník - 11. 30 hod.
3. - 5. ročník - 11. 50 hod.
6. a 7. ročník - 12. 15 hod.
8. a 9. ročník - 12. 30 hod

I. Schmidtová
                                                                                                                                                                .Dobrý den, vážení rodiče, milí žáci

zasílám informace ze školní jídelny: Ve dnech 28. - 29. června bude výdej obědů probíhat do 13.00 hod.

Ve středu 30. června bude výdej obědů v době od 10.30 do 13.00 hod.

 Z důvodu vyrovnání finančního limitu nebude možné 3 dny před ukončením školního roku přihlašovat a odhlašovat obědy.

Změny je možné provádět do pátku 25. června do 13.00 hod.

Informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy:

https://www.zszruc.cz/informace-skolni-jidelny-vydej-obedu-v-poslednim-tydnu/

S přáním pěkného dne I. Schmidtová


Dobrý den, vážení rodiče, milí žáci

zítra 28. 5. probíhá první vyučovací hodinu testování žáků celé školy PCR testy poolingovou metodou. Žádám, aby se všichni žáci dostavili k testování, aby se nemuseli testovat antigenními testy po příchodu do školy u paní Vránové. Děkuji za spolupráci. I. SchmidtováDobrý den, 

vážení rodiče, milí žáci

žáci, kteří mají od školy zapůjčené Ipady, je v pondělí 17. 5. budou vracet (včetně nabíječky). Vracet se budou osobně přímo paní učitelce Haně Nešporové do kabinetu matematiky. Ta si je převezme a zkontroluje. Bude k dispozici od 7. 30 hod., každou přestávku dopoledne a vrácení je možné po dohodě i odpoledne. Ve výjimečných případech je možné vrácení v úterý - po domluvě. S přáním pěkného dne. I. Schmidtová


Hezký den,

Vážení rodiče, milí žáci, 

příští týden (17. 5 - 21. 5) se budou vracet zapůjčené notebooky od školy. V úterý, ve čtvrtek a v pátek vždy od 7. 30 hod. do 11. 30 hod. do kanceláře k Alence Vránové. Pokud některý z žáků 8. B. má zapůjčený notebook, ať jej vrátí v uvedené časy. Děkuji. I. Schmidtová.


Dobrý den vážení rodiče, milí žáci,

 na naší škole dochází ke změnám v souvislosti s testováním žáků. Tento pátek 14. 5. 2021 proběhne PCR testování žáků celé školy. 

Zároveň nebude probíhat antigenní testování u žáků II. stupně, tedy ani 8. B. tento čtvrtek 13. 5. 2021!! 

Obecné informace k testování, které proběhne v pátek: 

1. PCR test se provede poolingovou metodou ( odběr ze slin, děti si nebudou nic strkat do úst), varianta anonymizovaná. 

2. Samoodběr je prováděn za přítomnosti zdravotníka v předem naplánovaném termínu na půdě školy bez potřeby asistence/přítomnosti rodičů. 

3. Výsledek testu je sdělen škole emailem odpoledne po odběru u anonymizované varianty. 

V pátek je opravdu nutné, aby přišli všichni žáci do školy, aby se pak nemuseli testovat každý týden antigenními testy. Testování proběhne 1. vyučovací hodinu. PCR testy by měly mít platnost 14 dní a bude se testovat vždy v pátek ráno.  V příloze je přiložený  letáček upřesňující průběh pátečního PCR testování. Děkuji za spolupráci. I. Schmidtová.

Dobrý den, vážení rodiče, 

od pondělí 17. 5. 2021 ministerstvo obnovilo prezenční výuku žáků II. stupně ZŠ. Na naší ZŠ potrvá rotační výuka do konce tohoto týdne (14. 5.) a od 17. 5. všechny ročníky nastupují prezenčně. V souvislosti s touto informací Vás seznamuji se zprávou ze školní jídelny: Od pondělí 17. května budou všem žákům automaticky přihlášené obědy. Na výběr bude ze dvou jídel. Přihlášení a odhlášení obědů je třeba učinit do čtvrtka 13. května do 13. 00 hod. telefonicky nebo emailem u vedoucí školní jídelny nebo na strava.cz. Výdej do jídlonosičů bude pouze v době 11:00 - 11:15 hod. Děkuji za pochopení. I. Schmidtová.

TESTOVÁNÍ:

Testování proběhne v pondělí 10. 5. 2021 v 7.35h ve třídě 8. B.  Instruktážní video najdete na https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=4s. Přineste si prádelní kolíček. Dále s sebou 2x respirátor nebo roušku. Nepřítomní budou testováni další den po příchodu do školy. I. Schmidtová.


Návrat žáků do škol 

 Veškeré informace k návratu žáků do škol byly předány v rámci třídní schůzky. V příloze (dole na této stránce) naleznete dokument, ve kterém jsou informace zapsány  a zpracovány. V případě dotazů nebo nejasností mě neváhejte kontaktovat. I. Schmidtová

Dobrý den, vážení rodiče,

 

na tiskové konferenci oznámil ministr školství, že pokud se budou čísla související s Covidem -19 v našem kraji vyvíjet pozitivně, což se tedy nakonec potvrdilo ve čtvrteční konferenci ministra školství, otevřeme rotačně II. stupeň od příštího týdne, tedy od 3. 5. 2021.  

Platí to, že první půjdou prezenčně do školy 7. a 9. ročníky, 6. a 8. ročník by v tom týdnu pokračoval distančně. Následující týden, by se vystřídaly.

Naše třída 8. B., tedy nastoupí prezenčně do školy od 10. 5. 2021, což bude v lichém týdnu. V sudém týdnu zůstanou doma na distanční výuce. Žáky II. stupně čeká 2x týdně testování antigenními testy a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, ihned po příchodu do třídy. Pokud bude v pondělí žák pozitivní, odchází ze školy na další testování PCR testem. Ostatní žáci pokračují ve výuce, jestliže jsou sami negativní. Pokud bude žák pozitivní ve čtvrtek, musí jít všichni z celé třídy do domácí izolace.  Dle rozhodnutí o návratu do škol by v příštím týdnu proběhla podvečerní třídní schůzka, kde bych vás dále informovala a poskytla prostor pro dotazy. Poslala bych Vám pozvánku s odkazem na meet. O dalších věcech Vás budu postupně informovat. Děkuji za pochopení. Přeji pěkný den. I. Schmidtová.

Vítejte na webových stránkách třídy 8. B
Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás v novém školním roce. Na těchto stránkách naleznete aktuální informace týkající se organizace školního roku a třídních aktivit. Zároveň Vás prosím o sledování elektronické žákovské knížky Vašeho dítěte. Děkuji za spolupráci. 

S pozdravem 

Jirkovská Eliška


Informaze z MŠMT ČR ze dne 18. ledna 2021. 

Informaze z MŠMT ČR ze dne 7. ledna 2021. 
Na obrázku může být: 1 person, text that says 'robert_plaga_msmt Úrad vlády ČR #aktualne Školy budou do pátku 22. ledna pokračovat ve stejném režimu jako tento tyden. Robert Plaga'


ROZVRH HODIN od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jsem avizovala do e-žk, první týden v lednu (4. ledna–8. ledna) bude dle MŠMT probíhat distanční forma výuky. Následující rozvh hodin je platný pouze první lednový týden. Následně uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.
DŮLEŽITÉ INFORMACE ze dne 25. listopadu 2020


Vážení rodiče, milí žáci, 

na základě informací z MŠMT bude od 30. 11. 2020 obnovena prezenční výuka na základě následující tabulky rotační výuky.

Týden

Forma výuky

30.11–4.12. (lichý)

Prezenční výuka

7.12.–11.12. (sudý)

Distanční výuka

14.12.–18.12. (lichý)

Prezenční výuka

21.12.–22.12. (sudý)

Distanční výuka - ZRUŠNA > VÁNOČNÍ PRÁZDNINY


Žáci v prezenční formě se budou vzdělávat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku, to samé platí pro žáky v distanční formě, budou se vzdělávat dle distančního rozvrhu platného od 2. 11. 2020. 

  Děti musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky. Prosím Vás proto, abyste své děti vybavili minimálně dvěma rouškami a sáčkem na roušky. Ve třídách se bude pravidelně větrat (navíc teplé oblečení ve třídě) a budou dodržována všechna hygienická opatření. 

   Tělesná a hudební výchova je zakázána, výchovy budou naplněny jiným obsahem, dle možnosti budou žáci chodit ven (mít teplé venkovní oblečení). 

    Školní jídelna je v provozu již od 11. listopadu. Žáci v prezenční formě se budou stravovat ve školní jídelně, žáci v distanční formě výuky si mohou odebírat jídlo do jídlonosičů v následujících časech: 11.15 – 11.30 a 14.00 – 14.15. Vše bude probíhat na základě dodržení všech doporučených opatření. 

     V případě, že by někdo z žáků, rodinných příslušníků či zaměstnanců školy onemocněl nemocí covid 19, oznámí to škole. Škola bude neprodleně informovat KHS a bude postupovat dle jejích pokynů. 

      Na děti se já i mí kolegové velmi těšíme a věřím, že společnými silami to zvládneme.

      Rodiče, prosím o poučení svých dětí, jak se mají chovat, aby pokud možno neohrozily svým jednáním druhé a samy svým chováním a jednáním se bránily nákaze od jiných lidí, tedy i spolužáků. Děkuji.      S pozdravem


      Eliška Jirkovská      DŮLEŽITÉ INFORMACE ze dne 30. října 2020

      Vážení rodiče, 

      od pondělí 2. 11. 2020 pokračujeme v distanční formě výuky u všech ročníků základní školy. Žáci obdrží na třídní učebn rozvrh online hodin- viz níže, ze kterého vyplývá, které hodiny budou mít pravidelně každý týden a které jednou za dva týdny. Online rozvrhy také naleznete v sekci ŠKOLA pod názvem – ROZVRHY ONLINE OD 2. 11. 2020. Všechny informace vysvětlím dětem na speciální online třídnické hodině, která se uskuteční v pondělí 2. 11. 2020 od 8.00 hodin. Jsou již informování pomocí google učebny, ale žádám Vás o dohlédnutí nebo připomenutí. 

      I nadále jsme školou pro zaměstnance kritické infrastruktury, tedy od pondělí budou děti docházet do školy stejně jako před podzimními prázdninami. Pokud máte ještě zájem a splňujete podmínky, kontaktujte vedení školy na tel. 776 082 405.

      Jedná se o zaměstnance:

      ·         bezpečnostních sborů;  

      ·         obecní policie;  

      ·         poskytovatelů zdravotnických služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

      ·         příslušníci ozbrojených sil;

      ·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

      ·         sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

      ·         sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

      ·         zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

      Naším cílem je zapojení všech dětí do distanční výuky. Velké množství vybavení už jsme dětem zapůjčili, ale podařilo se nám sehnat ještě další techniku. Na základě informací na třídnické hodině se v následujícím týdnu pokusíme dovybavit úplně všechny děti tak, aby se do distanční výuky zapojily.

      Rozvrh hodin - distanční vzdělávání (od 2. listopadu 2020)      Odkazy na Google Meet pro distanční výuku od 14. října do 23. října 2020
       Matematikainstrukce od vyučujícího
       Český jazyk https://meet.google.com/lookup/bxoeobbp5c
       Anglický jazyk (sk. Aj1 - Jir) https://meet.google.com/lookup/h222rdwvz7
       Anglický jazyk (sk. Aj2 - Bou)
      kód učebny: werre2q
      https://meet.google.com/lookup/dhtocl7kao
       Anglický jazyk (sk. Aj3 - Jas)https://meet.google.com/lookup/hf7sfmtw73
       Německý jazykinstrukce od vyučujícího (pozvánka do učebny)
      Ruský jazykhttps://meet.google.com/lookup/arhw6nwl2e
       Chemie instrukce od vyučujícího (pozvánka do učebny)
       Zěměpis https://meet.google.com/lookup/gj6uxtqb65?authuser=0&hs=179
       Přírodopis https://meet.google.com/lookup/gcwc56pezp
       Dějepiskód učebny: 3cwib3t,
       https://meet.google.com/lookup/fnoypwta5i?authuser=2&hs=179
       Fyzika https://meet.google.com/lookup/feue32opq2?authuser=0&hs=179
      Během distanční výuky (12. 10. – 23. 10. 2020) se žáci budou připojovat na Google Meet dle klasického rozvrhu hodin, mimo následující vyučovací hodiny: TvZ, Hv, Vv, Pč, Inf a Ov

      DŮLEŽITÉ INFORMACE ze dne 13. října 2020

      Vážení rodiče, milí žáci

      od středy 14. října do pátku 23. října přecházíme opět na distanční výuku na I. i II. stupni základní školy.

      Online výuka bude probíhat v prostředí Google Meet dle klasického rozvrhu hodin (viz. výše), mimo následující vyučovací hodiny: TvZ, Hv, Vv, Pč, Inf a Ov. Podmínky účasti distanční výuky zůstávají stejné, tj. Distanční výuka je povinná, takže neúčast žáka musí být řádně (nejlépe předem, nebo do tří dnů neúčasti) zákonnými zástupci omluvena

      V této době bude uzavřena školní jídelna. 

      Dostupné odkazy na Meet jsou nasdíleny na webu třídy 8. B. Je třeba si také zkontrolovat doručenou poštu na e-mailu žáka. Anglický jazyk se od této doby (tj. od zítřka) bude vyučovat dle skupin v rozvrhu (Aj1, Aj2, Aj3).

      V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.

      S pozdravem Eliška Jirkovská      DŮLEŽITÉ INFORMACE ze dne 9. října 2020
      Vážení rodiče,
      žáci dnes byli seznámeni s organizací výuky na následujících 14 dnů. 
      Na základě dotazníku a rozhovoru bude některým žákům zapůjčena technika pro distanční výuku. 
      Distanční výuka je povinná, takže neúčast žáka musí být řádně (nejlépe předem) zákonnými zástupci omluvena

      Během distanční výuky (12. 10. – 16. 10. 2020) se žáci budou připojovat na Google Meet dle klasického rozvrhu hodin, mimo následující vyučovací hodiny: TvZ, Hv, Vv, Pč, Inf a Ov

      Následující týden (19. 10 – 23. 10. 2020) bude probíhat prezenční výuka všech vyučovacích hodin, stejně tak jako doposud. 

      Dále dnes žáci obdrželi přihlašovací údaje na dotazníkové šetření na téma ,,Sociometrie - třída jako dobrý tým." Prosím všechny, aby dohléhli na to, že žák dotazník vyplní. Mohou využít čas např. místo Ov. Na lístečku jsou také přihlašovací údaje pro Vás, rodiče, můžete nahlédnout.

      V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

      Děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem 
      Jirkovská E.


      Vážení rodiče, 
      informujeme Vás, že hodiny TvZ budou probíhat v následujících týdnech formou procházek po venku, dohlédněte, aby byly děti řádně oblečeny. Děkujeme za spolupráci.

      Vážení rodiče, 
      MAP Kutnohorsko ve spolupráci s NF Eduzměna připravil cyklus online seminářů pro rodiče a jejich děti se zaměřením na využití informačních technologií.
      První z cyklu seminářů se uskuteční pondělí 5. 10. od 16 hodin do 18 hodin a bude se věnovat tématu bezpečí na internetu. Na seminář se přihlásite pomocí kliku na ,, PŘIHLÁŠKA" >>  PŘIHLÁŠKA. Účast je bezplatná. Semináře budou probíhat online v prostředí Google MEET.

      Vážení rodiče, milí žáci, 
      v úterý 29. září se žáci 8. ročníku zúčastní přírodovědné exkurze ve Vodním domě v Hulicích. Sraz se žáky je na autobusové zastávce Na Pohoří v 7.55 hod. Program s názvem "Cesta vody krajinou" začíná v 8.15 hod. Autobusová doprava zajištěna. Pravděpodobný návrat do Zruče je cca v 11:45 hod. Obědy se žákům neodhlašují, po návratu do Zruče jdou žáci, kteří mají oběd, s učiteli do jídelny, ostatní domů. Hrazena bude pouze doprava, cena bude stržena ze školní online pokladny. O částce a době stržení za dopravu Vás budu informovat. S sebou ať žáci mají psací potřeby, svačinu, drobné pro případ, že by si chtěli něco koupit. 
      Vodní dům Hulice - Blanik.net


      Vážení rodiče,
      žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Potřebujeme vědět, zda máte vybavení pro své děti v případě zavedení distanční výuky (karanténa třídy nebo plošné znovuobnovení vzdálené výuky).
      Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do čtvrtka 24. 9. 2020.  Máte-li více dětí, za každé dítě vyplňte dotazník samostatně 
      Děkujeme za spolupráci. Anonymizované výsledky za celou školu zveřejníme na webovkých a facebookových stránkách školy. 
       
      Dotazník vyplňte zde:   https://forms.gle/HkLfsJ66BVjdaJNY6


      Vážení rodiče, milí žáci,
      v letošním školním roce budeme opět sbírat starý papír (noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb atp.) vždy v úterý a čtvrtek od 7.30 do 8.00 hodin. Po dohodě s panem školníkem  nebo na tel. 327 531 189 i v jiném čase. Za peníze vybrané ze sběru nakoupíme dětem výtvarné potřeby.
      Na konci školního roku bude vyhlášen nejlepší sběrač. 


      Vážení rodiče, milí žáci,
      na níže uvedeném odkazu naleznete  seznam kroužků otevřených ve školním roce 2020-2021 s jejich časovým rozvrhem a termínem první lekce. Úhrada kroužků bude probíhat od pondělí 21. září.

      V případě, že vznikne nějaký problém s účastí Vaší dcery/Vašeho syna na kroužku, sdělte tuto skutečnost vedoucímu kroužku do pátku 18. září, abychom zbytečně nestrhávali platbu z Vašeho účtu.

      Odkazhttp://www.zszruc.cz/krouzky-na-skolni-rok-2020-2021-rozvrh/ 
      Kroužky na školní rok 2020 - 2021 - rozvrh

      AKTUÁLNĚ

      Vážení rodiče, milí žáci,

      vzhledem k tomu, že u jednoho žáka 8. ročníku je nařízena z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ karanténa, rozhodli jsme se odložit plánovanou exkurzi na Sněžku o jeden týden, na středu 23. září. Platí veškeré pokyny, které jste k exkurzi již obdrželi. Obědy budou dětem automaticky přihlášeny, v pondělí zjistíme, o který oběd mají zájem. Děkuji za pochopení.
      Informace o provozu MŠ od 25. 5. 2020 – ZŠ a MŠ Tečovice

      Vážení rodiče,

      díky zhoršující se epidemiologické situace je důležité, aby žáci měli od zítra 10. září při vstupu do budovy školy DVĚ ROUŠKY.
      Od zítřka 10. září. 2020 je zavedena povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov, tedy i ve společných prostorách škol, nikoliv ve třídách. 
      Žádám rodiče, aby děti o této povinnosti informovali a zítra děti přišly do školy již s rouškou. Zároveň, aby měly v tašce v sáčku alespoň jednu náhradní roušku

      Děkuji Jirkovská

      Vážení rodiče, milí žáci,

      pro dobrovolnice a dobrovolníky sdílím pozvánku na městský pořad ,,Křeslo pro hosta".       Harmonogram plateb - ŠOP

      • od pondělí 14. září -  pracovní sešity

      • od pondělí 21. září - kroužky

      Dbejte prosím na dostatečnou výši finančních prostředků na Vašem účtu.

      O akcích budete průběžně informováni i prostřednictvím e-žk.      Milí žáci,


      pokud máte zájem o zapojení se do projektu Logická olympiáda, neváhejte a přihlašte seVeškeré informace o soutěži najdete na www.logickaolympiada.cz a nebo na webu školy http://www.zszruc.cz/logicka-olympiada-2020-registrace/ .

      Logická olympiáda už dvanáctým rokem odhaluje skryté talenty - Novinky.cz


      Program EVVO - Vodní dům Hulice 

      29. září 2020 –> Cesta vody krajinou - 8. třída

      Tento výukový program seznámí žáky s důležitostí vody v krajině. Na praktických pokusech si žáci vyzkouší, jak různé povrchy mohou zadržet vodu v krajině, jaké cesty jsou v krajině pro vodu nejlepší a jak člověk svými zásahy do krajiny může ovlivnit zachování malého koloběhu vody.


      Sraz se žáky na autobusové zastávce Na Pohoří v 7:55, odjezd v 8:00, začátek programu v 8:15. Autobusová doprava zajištěna.

      Pravděpodobný návrat do Zruče podle délky programu (cca. 11:45). Po návratu následuje oběd. Tím výuka končí. Žáci platí dopravu, program je zdarma z dotačního projektu.

      Vodní dům Hulice - Blanik.net

      Vážení rodiče,

      ještě jednou Vás informuji, že každý žák školy musí být při vstupu do školy vybaven alespoň JEDNOU ROUŠKOU (ZABALENOU V SÁČKU) pro případ nutnosti. Žáci s příznaky infekčního onemocnění budou pod dohledem izolováni v samostatné místnosti do příchodu zákonných zástupců. Ti jsou povinni žáka bez odkladu vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu. Děkuji
      Ochranná 3 vrstva rouška s certifikátem 100 ks | MALL.CZ


      Vážení rodiče, milí žáci,

      v e-žk naleznete informace týkající se zeměpisné exkurze na Sněžku (dne 16.9.). Žádám Vás o přečtení a dodržení pokynů vedoucího exkurze p. Starého. 
      ,,V rámci projektového dne Naše hory se ve středu 16. září 2020 uskuteční zeměpisná exkurze na Sněžku. Žáci budou hodnoceni známkou za zpracované úkoly během projektu. Sraz v 6. 10 hod. na autobusové zastávce Na Pohoří. Odjezd v 6. 15 hod. Předpokládaný návrat do 18 hod. Cena exkurze je plně hrazena z projektu zřizovatele (město Zruč nad Sázavou).
      Vzít s sebou: pevná turistická obuv, vhodné oblečení dle počasí, jídlo, pití, kapesné, kartičku zdravotní pojišťovny, roušku. Obědy ve školní jídelně odhlásí škola hromadně."

      Horský chodník na Sněžku stavbaři zatím uzavřít nemuseli - Ekolist.cz

      Vážení rodiče, milí žáci,

      cena velké fotografie činí 20 Kč, malá fotografie (skupinka, jednotlivec) je za 13 Kč. Příslušná částka bude stržena žákovi přes školní online pokladnu (ŠOP).     📷


      CENY PRACOVNÍCH SEŠITŮ - 8. ročník 

      Hravá ČJ     85 Kč 
      Stovka cvič.z ČJ (pouze 8. B)     95 Kč 
      Hravý početník 1.díl, 2. díl     78 Kč 
      More 3(AJ)     269,10 Kč 
      Ruský jazyk 1     160,65 Kč 
      RJ písanka     84,15 Kč 
      Německý jazyk 1     143,64 Kč 
      Hravý dějepis     74 Kč 

      8. B celkem s NJ 744,74 Kč s RJ 845,90 Kč/žák

      Vážení rodiče, milí žáci,

      žádám Vás, abyste jsi aktualizovali stav objednávek obědů. Může se vyjímečně stát, že během přechodu na nový objednávový systém se neuložily Vaše původní objednávky a výběr jídel. 

      Děkuji.
      Školní jídelna - Oficiální stránka ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách

      Vážení rodiče, milí žáci,

      nový školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září v 7:55. Předpokládaný konec je v 9:30. Žáci ať si s sebou přinesou zápisník a psací potřeby. Dále si již mohou do školy donést přezůvky, potřeby na VV a cvičební úbor na TvZ. 
      Obědy se v tento den vydávají v době od 10:45 do 12:30

      Ve středu 2. září proběhne adaptace žáků s třídním učitelem. Budou se rozdávat učebnice pro 8. ročník (nutné si přinést pevnou školní tašku). Následně proběhne fotografování třídy za minulý školní rok. Žáci v tento den končí ve 12:30.


      Vážení rodiče,

      dovolte mi Vás pozvat na online třídní informační schůzky, které se budou konat dne 8. září od 17:00 prostřednictvím Google MEET. Informace ohledně přihlášení Vám zašlu na e-mail. Pevně věřím, že se sejdeme v hojném počtu. 
       
      Třídní schůzky – Základní škola Velvary

      Vážení rodiče, milí žáci, 

      online 
      zápis do kroužků na školní rok 2020 - 2021 je prodloužen a bude probíhat až od pátku 4. září. Připravili jsme pro Vás zájmové kroužky na nový školní rok, jejich seznam naleznete na webu školy v sekci Aktuality (odkaz zde: http://www.zszruc.cz/nabidka-zajmovych-krouzku-na-skolni-rok-2020-2021-prodlouzeni-registrace/ ). Nadále zbývá dost volných míst. Kroužky budou otevřeny, pokud se přihlásí nejméně 8 dětí. Cena za první pololetí je 500 Kč (taneční kroužek 600 Kč). Kroužky se platí ve dvou splátkách: v září na první pololetí a v lednu na pololetí druhé. Pokud Vás a Vaše děti některý z kroužků zaujme, vyplňte prosím do pátku 4. září online přihlášku - odkaz zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-FUt5VbzgIdyBW83_gXoxuaWliKKofWko8fw-1j1sT2nisg/viewform

      Přehled všech kroužků, které otevřeme, bude uveřejněn nejpozději do 14. září na webových stránkách školy www.zszruc.cz s termínem první lekce. Zároveň budou žáci o otevření kroužku informováni v e-ŽK. Podmínkou pro návštěvu kroužku je uhrazení částky před jeho zahájením. Pokud jste se již do kroužku přihlásili na konci školního roku - NEPŘIHLAŠUJTE se prosím opakovaně


      Vážení rodiče, milí žáci, 

      vzhledem  k současné epidemiologické situaci v souvislostí s nemocí Covid-19 Vám přináším několik důležitých informací k nástupu žáků do školy a pohybu žáků a zákonných zástupců ve škole. Uvedené pokyny jsou v souladu s doporučením MŠMT a MZd a škola bude trvat na jejich dodržování ze strany žáků i rodičů. Opatření se mohou v průběhu školního roku kdykoliv měnit v návaznosti na protiepidemická opatření.
      • U vstupu do budovy školy, v každé třídě a učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci.
      •  Po příchodu do budovy školy si každý důklade umyje ruce teplou vodou a mýdlem.
      •  Ve škole bude zajištěno pravidelné větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.
      • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – osoušeče rukou nebo ručníky na jedno použití.
      • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
      • Úklid a dezinfekce tříd a odborných učeben probíhá vícekrát denně.
      • KAŽDÝ ŽÁK MUSÍ BÝT PŘI VSTUPU DO ŠKOLY VYBAVEN JEDNOU ROUŠKOU PRO PŘÍPAD NUTNOSTI (zabalenou v sáčku). 
      • Žáci s příznaky infekčního onemocnění budou pod dohledem izolováni v samostatné místnosti do příchodu zákonných zástupců, kteří jsou povinní žáka bez odkladu vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.
      •  Zákonní zástupci mají vstup do budovy školy povolen pouze v případě nutnosti a VŽDY S ROUŠKOU. Platí pro ně hygienické pokyny viz výše.
      PLÁNOVANÉ AKCE
      8. B

      Květen 2021
      3. 5 - 7. 5.
      Distanční výuka
      Prosinec 2020
      30.11.– 4.13.
      PREZENČNÍ VÝUKA
      7.–11.12.
      DISTANČNÍ VÝUKA
      14.– 18.12.
      PREZENČNÍ VÝUKA

      21. 12.–3.1.2021
      VÁNOČNÍ prázdniny

      Leden 2021
      4.–28.1.
      DISTANČNÍ VÝUKA
      29. 1.
      POLOLETNÍ prázdniny

      Únor 2021
      1.–7. 2.
      JARNÍ prázdniny


              
           
      ĉ
      Iva SCHMIDTOVA,
      6. 5. 2021 13:21
      Ċ
      Iva SCHMIDTOVA,
      12. 5. 2021 14:03
      Comments