Aktuality

ŠKOLNÍ   ROK :   2020 - 2021           7. B              třídní učitel:   Karel Šrachta

Webkamera s integrovaným mikrofonem: 599 Kč
https://www.alza.cz/trust-exis-webcam-cerno-stribrna-d329342.htm


              Online rozvrh platný od 2.11.2020


Vážení rodiče,

 od pondělí 2. 11. 2020 pokračujeme v distanční formě výuky u všech ročníků základní školy. Žáci obdrží od svých třídních učitelů rozvrh online hodin, ze kterého vyplývá, které hodiny budou mít pravidelně každý týden a které jednou za dva týdny.  

Online rozvrhy naleznete v sekci  ŠKOLA pod názvem – ROZVRHY ONLINE OD 2. 11. 2020.

Všechny informace vysvětlí dětem třídní učitelé na speciální online třídnické hodině, která se uskuteční v pondělí 2. 11. 2020 od 8.00 hodin v každé třídě.

I nadále jsme školou pro zaměstnance kritické infrastruktury, tedy od pondělí budou děti docházet do školy stejně jako před podzimními prázdninami. Pokud máte ještě zájem a splňujete podmínky, kontaktujte vedení školy na tel. 776 082 405. Jedná se o zaměstnance:

·         bezpečnostních sborů 

·         obecní policie 

·         poskytovatelů zdravotnických služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

·         příslušníci ozbrojených sil;

·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

·         sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

·         sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

·         zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

Naším cílem je zapojení všech dětí do distanční výuky. Velké množství vybavení už jsme dětem zapůjčili, ale podařilo se nám sehnat ještě další techniku. Na základě informací třídních  učitelů se v následujícím týdnu pokusíme dovybavit úplně všechny děti tak, aby se do distanční výuky zapojily.

Děkujeme všem rodičům za aktivní spolupráci a podporu, věříme, že spolu to zvládneme. J

 

Ivana Stará 11. 6. - přírodopis - nová prezentace

5. 6. test přírodopis - do 10. 6.
4. 6. - nová výuka - přírodopis
31. 5. Nová výuková prezentace - přírodopis

Odevzdávání učebnic proběhne pro třídu 6. B ve středu 24. června 2020 od 8.00 hodin. Učebnice je třeba zalepit, popřípadě vygumovat poznámky, podepsat. V případě velkého poškození dle stáří učebnice, nebo ztráty je třeba učebnici při odevzdávání zaplatit.

Ceny učebnic:

Český jazyk         154 Kč

Čítanka                199 Kč

Přírodopis            179 Kč

Dějepis                 154 Kč

Hud.výchova         149 Kč

Mat.G                    127 Kč

Mat.A                     127 Kč

Fyzika                    179 Kč

Zeměpis                 79 Kč

Obč.výchova         129 Kč

 

More 2 zůstává do 7. ročníku.

Šrachta.

 


Vážení rodiče a milí žáci, online výuka bude ukončena v pátek 19. 6. 2020.

Vážení rodiče, vzdělávací aktivity pro 6. a 7. ročník budou v týdnu od 8. 6. 2020 probíhat i nadále distanční formou dle rozvrhu online výuky.
Organizace vzdělávacích aktivit pro 6. a 7. ročník od 8. 6. 2020

http://www.zszruc.cz/rozvrhy-vyuka-online/

Ivana Stará, ředitelka školy 


Vážení rodiče, Google Classroom nabízí možnost aktivování e-mailových souhrnů pro zákonné zástupce. Znamená to, že jako zákonný zástupce můžete mít přehled o tom co se v učebně děje, jaké práce jsou zadané, které práce vaše dítě odevzdalo apod. Na vaše e-mailové adresy jsem zaslala pozvánku k těmto souhrnům. Pozvánku můžete přijmout i odmítnout. Níže přikládám podrobnější informace: 

Jako zákonný zástupce můžete dostávat e-mailové souhrny toho, jak si váš student ve výuce vede.

  • Můžete si vybrat, jak často chcete e-maily dostávat, například denně nebo týdně.

    Poznámka: Denně znamená od pondělí do pátku. V sobotu nebo neděli e-mailové souhrny dostávat nebudete.

  • Kdykoli se můžete z odběru odhlásit nebo se odebrat z Učebny.

E-mailové souhrny pro zákonné zástupce obsahují následující informace:

  • Chybějící práce – Práce, které v době odeslání e-mailu chybí
  • Nadcházející práce – práce, jejichž termín odevzdání je dnes nebo další den (u denních e-mailů), nebo práce s termínem odevzdání v nadcházejícím týdnu (u týdenních e-mailů)
  • Aktivita kurzu – Oznámení, úkoly a otázky nedávno přidané učiteli
V případě dotazů, či komplikací se na mě neváhejte obrátit.

Hana Nešporová Myslivcová


Odkaz na kroužky pro školní rok: 2020/2021

19. 5. - Nová výuková prezentace - přírodopis14.5.2020 - V sekci DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - Občanská výchova jsou nové úkoly z OV - kdo máte resty, dodejte. 

12. 5. Nový výukový materiál

Na webových stránkách školy byla v sekci ŠKOLA vytvořena nová složka ROZVRHY -  výuka online -  http://www.zszruc.cz/rozvrhy-vyuka-online/. Zde jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých tříd. V průběhu školního roku může dojít k úpravám. Ve dnech 1. a 8. května výuka neprobíhá (státní svátky).

26. 4.  Druhý test - přírodopis
Přehled domácího vzdělávání pro žáky 6. B - celkový přehled

Google Classroom

Matematika     bjp6wld

Od pondělí 30. března se budeme pravidelně scházet na online schůzkách.

Úterý od 10:30 do 11:30
Čtvrtek od 9:15 do 10:15

Anglický jazyk – Bourek        jg3lnnr                

Anglický jazyk – Jasanská     ndiv6nb

Fyzika               ojsy462

Dějepis             42whsea

Zeměpis           qzkjd53

webovky třídy - Domácí příprava

Přírodopis

Český jazyk

Výtvarná výchova

Hudební výchova

Občanská nauka

SCIO: Český jazyk

Edubase: Fyzika

Dále je nutné sledovat (alespoň 1x denně) váš  osobní školní email, kam jsou zasílány důležité pokyny.
     
Nikam jinam netřeba klikat, netřeba panikařit. Kontrolujte si úkoly a hlavně zadané termíny, dokdy mají být práce splněny, většina z vás, žáků, tak činí. Kdyby byly jakékoliv potíže (protože stát se může cokoliv), kontaktujte jednotlivé učitele, aby měli zpětnou vazbu. Prosím, komunikujte s námi! Je to potřeba pro úspěch práce nás všech.


Koho kontaktovat v případě problému:
    E-mail:                    Vladimír Nulíček (vladimir.nulicek@zszruc.cz)
    EduBase:                 Karel Šrachta     (karel.srachta@zszruc.cz)
    GoogleClassroom:     učitel daného kurzu
    jiný problém:            Vladimír Nulíček (vladimir.nulicek@zszruc.cz)

Sciotesty - přihlašovací údaje má každý žák v EŽK, www.sciodat.cz, od 30. dubna je zde český jazyk

Milí rodiče,

vzniklá situace je nestandardní, takovou nám život ještě nepřihrál a řešíme ji každý po svém. My i děti. Někdy jsme u kormidla my, jindy dítě v potížích, příště třeba somatický příznak kohokoli z rodiny. Tedy, kdyby to někde drhlo, nešlo, děti potřebovaly někde podpořit nebo brzdit, vztahy by se stávaly nejistými, přišly obavy, vztek nebo cokoli, co nucený pobyt doma způsobí a řešení nepřidá, prostě mi zavolejte nebo napište.

Telefonát mezi 10 a 18 hodinou vyřešíme hned, nebo si dohodneme čas. Na maily odpovídám ráno a večer. 

Mějte se hezky, zdraví Vás Eva Vavřínová

školní psycholog

Tel.: 777 112 343


Milí žáci,

ocitli jsme se ve velmi složité situaci, která je, jak pro vás, vaše rodiče, tak i pro nás učitele, nová. Nemáme s ní žádné zkušenosti, a proto je třeba, abychom k situaci, a teď mluvím o domácím vzdělávání, přistupovali zodpovědně. Může to být i určitá výzva k tomu naučit se něco nového (nové metody učení, práce, komunikace).

Veškerá komunikace ode mě i ostatních učitelů bude probíhat prostřednictvím webových stránek vaší třídy 6. B.  Je proto nutné pravidelně kontrolovat třídní web a zároveň Váš školní email, kam vám budou zasílány od učitelů pokyny, materiály, pracovní listy určené pro domácí vzdělávání.

Dohodli jsme se s ostatními vyučujícími, že do konce března nebudete za práci v rámci domácího vzdělávání hodnoceni známkami. Neznamená to však, že nebudete úkoly plnit.  My učitelé vám žákům budeme průběžně zadávat práci z různých předmětů s termínem odevzdání  a budeme také kontrolovat, jak a zda vůbec úkoly plníte, z čehož budeme poté vyvozovat závěry při přechodu na normální režim vzdělávání.

Chtěl bych vás jako třídní učitel požádat, abyste ke svému vzdělávání přistupovali zodpovědně, a  tak nás dospělé (učitele i rodiče) mohli přesvědčit o tom, že umíte jednat zodpovědně a záleží vám na vašem vzdělání. V ve všech předmětech se budeme snažit vás  co nejvíce podpořit, nezůstanete na to sami, ale doufám, že si také dle pokynů budete řádně látku procvičovat.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností, které se týkají zadaných úkolů nebo systému domácího vzdělávání mě neváhejte emailem kontaktovat.  V prvé řadě se snažte kontaktovat učitele, který vám úkol zadal. Při problémech se školním emailem kontaktujte p. uč. Nulíčka. Každému pošlu také do EŽK přístupové údaje do EduBase. První řádek bude vaše přihlašovací jméno a druhý heslo:1111 - přístup ze stránek školy. Problémy s EduBasí řešit se mnou. EduBase bude pro vás přístupna až dostanete do EŽK uživatelské jméno a heslo. Doporučiji sledování odpolední televize - vhodné výuky. Udělejte si pro sebe i volno.

Přeji aspoň trochu příjemné prožití tohoto období a budu se těšit na co možná nejdřívější  shledání ve škole.

Karel Šrachta, třídní učitel