Aktuality

                         Vítejte na webových stránkách třídy 6.B
                                         pro školní rok 2020/2021      AKTUÁLNÍ INFORMACE

Následující rozvrh je i nadále platný, prozatím do 22.1.2021. Do tohoto data je prodloužena doba distanční výuky žáků. Po tuto dobu se online neučí výchovy, informatika a pracovní činnosti. Jednotliví vyučující těchto předmětů mohou dětem zadávat práci, popřípadě si je pozvat na konzultaci. Informace ke školní jídelně naleznete pod rozvrhem.

 • Ve školní jídelně se od 4. 1. do 22. 1. 2021 budou prezenčně stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníků. Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd do jídlonosičů. Oběd všem strávníkům od 3. do 9. ročníku BYL ODHLÁŠEN, v případě zájmu o oběd je třeba:

  Oběd přihlásit prostřednictvím aplikace www.strava.cz, zaklikněte oběd č. 1.

  Výdej do jídlonosičů bude probíhat:

  11.00 - 11.15

  13.00 - 13.15

  14.00 - 14.15

  V době od 4. do 22. 1. budeme vařit pouze jedno jídlo.

 • Posledním dnem výuky je pátek 18.12., kdy se bude vyučovat pouze první čtyři hodiny. Pátou a šestou hodinu se bude konat třídnická hodina. Děti končí tento den ve 13:10. Od pondělí 21.12 jsou vánoční prázdniny, které končí v neděli 3.1.2021. Vyučování začíná v pondělí 4.1.2021.
 • Z důvodu vyrovnání finančního limitu potravin nebude možné 17. - 18. 11. 2020 přihlašovat a odhlašovat obědy. Obědy můžete odhlásit do 16.12.2020 do 14hodin.

Shrnující informace před nástupem do školy.
 • Výuka bude probíhat rotačně, naše třída nastupuje k prezenční formě v pondělí 30.11. 
 • V době prezenční výuky se učí dle rozvrhu platného pro prezenční výuku, vyučování tedy začíná v 7:55. Dochází však ke změně konce výuky a to následujícím způsobem: po – 13:30, út – 13:10, st – 13:30, čt – 12:10, pá – 13:10. Důvodem je to, aby se ve školní jídelně nepotkávalo větší množství dětí. V době distanční výuky se učí dle distančního rozvrhu platného od 2.11. Hodiny začínají vždy v celou. 
 • Škola je pro žáky otevřena od 7:30 hod. 
 • Všem strávníkům v PREZENČNÍ FORMĚ jsou od 30. 11. 2020 obědy přihlášeny AUTOMATICKY. Odhlášky obědů fungují standardním způsobem. Strávníci v distanční formě se budou stravovat odběrem do jídlonosičů v době od 11.00 do 11. 15 a od 14.00 do 14.15. Tito strávníci se musí k odběru i nadále přihlašovat individuálně.
 • Je třeba, aby děti měly všechny potřebné pomůcky pro výuku. 
 • Dále prosím, aby děti měly teplé oblečení. O přestávkách i v hodinách se bude větrat (vždy minimálně 5 minut), na hodiny tělesné výchovy budou děti chodit ven. 
 • Po celou dobu pobytu ve škole je třeba mít roušku (vyjma svačiny a pití), s sebou alespoň 2 náhradní roušky v igelitovém pytlíku. Ruce si dezinfikujeme při vstupu do školy (může být vlastní dezinfekce). Děti se zdržují pouze ve svých třídách (s výjimkou odchodu na WC a přechodu do učeben). 
 • V případě, že by někdo z žáků či rodinných příslušníků onemocněl nemocí covid 19, oznámí to škole. Škola bude neprodleně informovat KHS a bude postupovat dle jejích pokynů. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • V TÝDNU OD 30. 11. SE BUDOU PREZENČNĚ VZDĚLÁVAT TŘÍDY: 6.A, 6.B a 8.B.
  TŘÍDY 7.A, 7.B a 8.A SE BUDOU VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ. PO TÝDNU SE VYSTŘÍDAJÍ.
  Žáci v prezenční formě se budou vzdělávat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku, to
  samé platí pro žáky v distanční formě, budou se vzdělávat dle distančního rozvrhu platného
  od 2. 11. 2020.
  Děti musí po celou dobu pobytu ve škole NOSIT ROUŠKY. Žádáme rodiče, aby své děti vybavili minimálně dvěma rouškami a sáčkem na roušky. Ve třídách se bude pravidelně větrat a budou dodržována všechna hygienická opatření.
  Tělesná a hudební výchova je zakázána, výchovy budou naplněny jiným obsahem, dle možnosti budou žáci chodit ven.
  Školní jídelna je v provozu již od 11. listopadu. Žáci v prezenční formě se budou stravovat ve školní jídelně, žáci v distanční formě výuky si mohou odebírat jídlo do jídlonosičů v následujících časech: 11.00 – 11.15 a 14.00 – 14.15. Vše bude probíhat na základě dodržení všech doporučených opatření.
  Školní družina bude fungovat po třídách I. stupně (spojeny budou pouze třídy 4. a 5. ročníku), bližší informace uveřejníme nejpozději ve středu 25. 11. 2020.
  V případě, že by někdo z žáků, rodinných příslušníků či zaměstnanců školy onemocněl nemocí covid 19, oznámí to škole. Škola bude neprodleně informovat KHS a bude postupovat dle jejích pokynů.

 • Od středy 18. listopadu se na základě Manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 nebudou moci žáci distanční výuky stravovat v prostorách školní jídelny, ale pouze do jídlonosičů. Dodržujte prosím níže uvedené časy.
  Obědy do jídlonosičů budou vydávány v časech:
  11.15 - 11.30
  13.00 - 13.15
  14.00 - 14.15
 • Prosím, POKUD MOŽNO HNED, o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká zjištění zájmu o obědy ve školní jídelně:   https://forms.gle/hA69JPttNkM1vQ4k6
 • Vážení rodiče,

   

  od pondělí 2. 11. 2020 pokračujeme v distanční formě výuky u všech ročníků základní školy. Žáci obdrží od svých třídních učitelů rozvrh online hodin, ze kterého vyplývá, které hodiny budou mít pravidelně každý týden a které jednou za dva týdny.  

  Online rozvrhy naleznete v sekci  ŠKOLA pod názvem – ROZVRHY ONLINE OD 2. 11. 2020.

  Všechny informace vysvětlí dětem třídní učitelé na speciální online třídnické hodině, která se uskuteční v pondělí 2. 11. 2020 od 8.00 hodin v každé třídě.

  I nadále jsme školou pro zaměstnance kritické infrastruktury, tedy od pondělí budou děti docházet do školy stejně jako před podzimními prázdninami. Pokud máte ještě zájem a splňujete podmínky, kontaktujte vedení školy na tel. 776 082 405. Jedná se o zaměstnance:

  ·         bezpečnostních sborů 

  ·         obecní policie 

  ·         poskytovatelů zdravotnických služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

  ·         příslušníci ozbrojených sil;

  ·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

  ·         sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

  ·         sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

  ·         zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

  Naším cílem je zapojení všech dětí do distanční výuky. Velké množství vybavení už jsme dětem zapůjčili, ale podařilo se nám sehnat ještě další techniku. Na základě informací třídních  učitelů se v následujícím týdnu pokusíme dovybavit úplně všechny děti tak, aby se do distanční výuky zapojily.

  Děkujeme všem rodičům za aktivní spolupráci a podporu, věříme, že spolu to zvládneme. J

   

  Ivana Stará 

 • NOVÝ ONLINE ROZVRH platný od 2.11.2020 - první týden (od 2.11.)je lichý týden
Máte tedy pracovní činnosti (2.11. - 8.11.). Informatika a hudební výchova budou až v týdnu následujícím (9.11. - 15.11.). Rozvrh máte vložen i v učebně třídy 6.B (google classroom). Doufám, že si ho všichni přepíší/vytisknou a od pondělí se budou dle rozvrhu do hodin přihlašovat. POZOR!!! Vyučovací hodiny začínají vždy v celou hodinu (tz. v 8:00, 9:00, 10:00 .....). Vše si ještě řekneme v pondělí na třídnické hodině. :)


 • 25.10. Jelikož je situace i nadále nepříznivá, budeme i po podzimních prázdninách pokračovat v distanční formě výuky. Dojde k drobné úpravě rozvrhu, o které budu všechny včas informovat. V pondělí 2.11. zahájíme vyučování třídnickou hodinou - celá třída v učebně Třída 6.B. Dle rozvrhu se tento den pojede až od 2.vyučovací hodiny. Dále vám do školních mailů dětí přijde pozvánka k třídní schůzce, která se uskuteční v týdnu od 2.11. - do 6.11.
 • Od 12.10.- do odvolání: Distanční výuka  
 • Vážení rodiče, MAP Kutnohorsko ve spolupráci s NF Eduzměna připravil cyklus online seminářů pro rodiče a jejich děti se zaměřením na využití informačních technologií. První z cyklu seminářů se uskuteční v pondělí 5. 10. od 16 hodin a bude se věnovat tématu bezpečí na internetu. Pod následujícím odkazem naleznete více informací a postup, jak se přihlásit. 
 • Od 18. 9. 2020 je zavedena POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK ve vnitřních prostorách budov, tedy i ve společných prostorách škol a ve třídách.
 • Stejně jako v minulých letech mají žáci možnost zapojit se do logické olympiády. Olympiáda proběhne online, nutná je pouze registrace. Více info na: http://www.zszruc.cz/logicka-olympiada-2020-registrace/


ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA
 • Ve středu 7.10. proběhne stržení doplatku za adaptační kurz - 283 Kč.
 • V pátek 2.10 proběhne stržení 20 Kč za dopravu do Vodního domu.
 • V pátek 25.9. bude strženo 70Kč za dopravu na adaptační kurz.
 • Od pondělí 21. 9. se začnou strhávat kroužky.
 • Od pondělí 14. 9. se začnou strhávat peníze za pracovní sešity (celkem 641 Kč).
 • Záloha na adaptační kurz bude stržena v pátek 11.9.  (357,11 Kč).
 • Ztracené čipy, klíčky, zámky se platí hotově.
 • Prosím, mějte na účtu dostatek finančních prostředků.


EXKURZE Vodní dům
 • Čtvrtek 24.9.
 • Odjezd: v 8:00 z autobusové zastávky Na Pohoří. Sraz v 7:55.
 • Očekávaný příjezd je ve 12:00 - 12:30
 • Po příjezdu jdeme společně na oběd.
 • Obléci se adekvátně počasí.
program exkurze: Počasí nás neodradí - 6. třída

Překvapilo vás někdy počasí svým chováním? A jak se vlastně předpovídá? Není to žádné věštění z koule, nýbrž systém propracovaných měření a pozorování. V průběhu programu žáci objeví, co se skrývá v meteorologické budce a kolem ní, propracují se k výrobě vlastních meteorologických pomůcek, které si mohou odnést a dále s nimi pracovat.
ADAPTAČNÍ KURZ
 • Odjezd: v 9:00 z autobusové zastávky Na Pohoří. Sraz v 8:45.
 • Obědy budou na středu a čtvrtek hromadně odhlášeny. V pátek přihlášený oběd zůstává
 • Očekávaný příjezd je v pátek cca v 10:30, obědy pro žáky se vydávají až od půl dvanácté. Je tedy na Vašem uvážení, jestli oběd necháte přihlášený, nebo ho odhlásíte.
 • V pátek po příjezdu do Zruče jde už od autobusu každý sám. Děti nemusejí mít lístečky, abychom je pustily.
 • Spolu s ubytováním máme zaplacenou plnou penzi.
 • S sebou buď kartičku pojišťovny či její kopii.
 • Doprava na adaptační kurz je, kvůli výluce na trati, zajištěna autobusovou dopravou. Doprava bude hrazena přes ŠOP (školní online pokladny).
 • Prosím, berte na vědomí, že adaptační kurz je školní akce, tedy nadále bude platit školní řád. Případné (kázeňské) prohřešky se budou řešit v souladu se školním řádem. 
 • Bylo by dobré, aby si žáci uvědomili, že cílem adaptačního kurzu je stmelení kolektivu, seznámení se, sranda, proto tam také jedeme. :)
 • Za cenné věci si žák odpovídá sám. Prosím, nevybavovat žáky velkou hotovostí, či cennými věcmi.
 • Používání mobilů bude omezeno.Upřesní se žákům na místě. 

CO SI VZÍT S SEBOU:

- hygienické potřeby, pyžamo
- roušky zabalené v sáčku - nutné!
- sportovní oblečení
- zpevněnou obuv
- plavky (krém v případě hezkého počasí), sluneční brýle, pokrývku hlavy, ručník
- nepromokavé oblečení (pláštěnku nebo dešník)
- baterku
- léky (Pokud žák/žákyně nějaké bere, prosím uvědomit třídního učitele. Žáci si nesmí sami bez dozoru brát     žádné        prášky! Musí mít u sebe třídní učitel.)
- pití (láhev na doplnění tekutin)
- přiměřené kapesné 
- přezůvky
- kartička zdravotní pojišťovny či její kopie
- psací potřeby
- papírové kapesníčky
- skvělou náladu :)

méně důležité:
- něco dobrého
- oblíbená věc pro naplnění volného času (knížka, karty, hra, ...)


Vážení rodiče,

ještě jednou Vás informuji, že každý žák školy musí být při vstupu do školy vybaven alespoň JEDNOU ROUŠKOU (ZABALENOU V SÁČKU) pro případ nutnosti. Žáci s příznaky infekčního onemocnění budou pod dohledem izolováni v samostatné místnosti do příchodu zákonných zástupců. Prosím, pokud Vaše dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění, neposílejte ho do školy.  Děkuji, Vorlíčková

Rouška před koronavirem ani jinými viry neochrání. K tomu je potřeba respirátor FFP3 – VTM.cz

4. 5. 2020
Vzhledem k tomu, že děti budou mít ještě další pracovní sešity, zvýšila se i konečná cena na 640,09 Kč. Peníze budou během příštího týdne strženy a zároveň děti své pracovní sešity dostanou.

6. ročník 
More 2 (AJ)                       269,09 Kč 
Hravá ČJ + lit.                   170 Kč 
Proc. pravopisu                 49 Kč 
Hravý početník 1. a 2. díl  78 Kč 
Hravý dějepis                    74 Kč 
celkem 640,09 Kč/žákŠKOLNÍ ROK 2019/2020Adaptační kurz
Vážení rodiče, naše škola pravidelně v září organizuje Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků. Žáci mají možnost lépe se vzájemně poznat, sblížit se a navázat dobré a kamarádské vztahy. To vše formou zajímavých aktivit a her zaměřených na vzájemné poznávání, komunikaci a spolupráci za přítomnosti třídních učitelek. Na tomto odkaze http://www.zszruc.cz/exkurze/ naleznete podrobné informace k Adaptačnímu kurzu a také zde máte k dispozici přihlášku (souhlas), kterou je třeba vyplnit budete-li mít o Adaptační kurz zájem, doneste přihlášku do školy ve dnech 15. 6. nebo 16. 6. v době od 8:00 do 11:00. Netýká se dětí, které v současné době školu navštěvují, těm bude přihláška předána ve škole.VÝUKA ONLINE
Dobrý den,

milí rodiče a žáci. V následujícím týdnu bude spuštěna výuka online. Což tedy znamená, že se budou moci žáci pravidelně setkávat se svými učiteli, a také se sebou navzájem. K tomuto účelu Vám byl založen google účet (Gmail) jehož přihlašovací údaje naleznete v e-žákovské. Někteří žáci si již při hodině informatiky google účet zakládali, budou ho tedy využívat. Ostatní si prosím projděte návod.

Zde je podrobný návod, jak se k google účtu (Gmailu) přihlásit:
1)otevřete si internetový prohlížeč Google Chrome ( přes Explorer a Mozzila by to mohlo zlobit)
2) po spuštění Google Chrome se Vám v pravém horním rohu objeví ikonka Gmail, na kterou kliknete
3) po kliknutí na Gmail se Vám objeví pokyn k přihlášení, zde uvedete emailovou adresu a heslo, které Vám bylo zasláno do e-žákovské (gmail jsme Vám již vytvořili, jdete se tedy přihlásit nikoliv ho zakládat, na to POZOR, heslo prozatím také neměňte, kdyby nastaly technické potíže, lze to pak lépe řešit)
4) zadali jste-li vše správně jste přihlášení v Gmailu Vašeho dítěte 
5) a právě do tohoto Gmailu, Vám budou chodit pozvánky k setkání (program Google Meet)
6) až začne online výuka probíhat, učitel který se s Vámi bude chtít osobně vidět, pomocí programu Meet Vám zašle pozvánku a vy budete-li se setkáním souhlasit potvrdíte pozvánku kliknutím na ANO a učitel bude vědět, že se Vaše dítě online výuky zúčastní
7) v den, kdy bude setkání naplánované Vám zase do Gmailu přijde (cca 5 min před začátkem) email, kde bude modře zbarvený odkaz, na který když kliknete, tak se Vám otevře nová stránka, kde už jen potvrdíte, že se chcete připojit a setkání může začít :-)

V prvních setkáních půjde hlavně o to, aby se žáci a učitelé zase viděli tváří v tvář, takže se není čeho bát.
Doufám, že je Vám z návodu vše jasné, pokud ne, tak se prosím nebojte obrátit na asistentku Michaelu Vorlíčkovou (michaela.vorlickova@zszruc.cz), která Vám s technickými dotazy ráda poradí.

Děkuji LEDEN 
4. - 22.1.
DISTANČNÍ VÝUKA

28.1. 
Pololetní vysvědčení

29.1.
Pololetní prázdniny

ÚNOR
1. - 5.2. 
Jarní prázdniny

24.2. Velká rodinná       rada
 - finanční gramotnost

Podřízené stránky (1): Vánoční tvoření