aktuality

6.A
školní rok 2020/2021
alena.pavlaskova@zszruc.cz


AKTUÁLNĚ:

AKTUÁLNÍ INFORMACE: 

 • Školní jídelna: 
 • Ve školní jídelně se od 4. 1. do 22. 1. 2021 budou prezenčně stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníků.
  Všichni jsou na oběd automaticky přihlášeni.

  Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd do jídlonosičů. Oběd všem strávníkům od 3. do 9. ročníku byl odhlášen, v případě zájmu o oběd je třeba:

  Na pondělí 4. 1. 2021 napsat vedoucí školní jídelny Šárce Menčíkové na mail jidelna@zszruc.cz a OBĚD SI PŘIHLÁSITOd úterý 5. 1 do pátku 8. 1. oběd přihlásit prostřednictvím aplikace www.strava.cz, zaklikněte oběd č. 1.

  Výdej do jídlonosičů bude probíhat:

  11.00 - 11.15

  13.00 - 13.15

  14.00 - 14.15

  Vaří se pouze jedno jídlo dle přiloženého jídelníčku - viz příloha.

  V případě dotazů či upřesnění kontaktujte vedoucí školní jídelny mailem.1. týden:
 • 30.11. - 05.12. - 6.A je ve ŠKOLE (učí se podle školního rozvrhu (dávala jsem v září))
 • S sebou musí mít min. 2 roušky!
 • O přestávkách a v půlce hodin se dle pokynů MŠMT má VĚTRAT 5 min.!! → Doporučuji, aby si žáci nosili bundy s sebou do třídy, případně aby si vzali ještě jednu mikinu, bundu, kterou si nechají ve skříňce.
 • Opět jsou kvůli jídelně upravené konce hodin: po - 13:30, út - 13:10, st - 13:30, čt - 12:30, pá - 13:10
 • Všem žákům (kteří chodí do ŠJ) byly automaticky přihlášeny obědy.
 • V případě nákazy nemocí covid-19, neprodleně informujte paní ředitelku. Následně budeme postupovat dle pokynů KHS.
 • O Tv se bude chodit VEN. (Myslete proto prosím na vhodné oblečení.)

Informace k výuce:
Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informací z MŠMT bude od 30. 11. 2020 obnovena prezenční výuka pro žáky I.
stupně a žáky 9. ročníků. 6. – 8. ročník bude fungovat rotačním způsobem po týdnu.
V TÝDNU OD 30. 11. SE BUDOU PREZENČNĚ VZDĚLÁVAT TŘÍDY: 6.A, 6.B a 8.B.
TŘÍDY 7.A, 7.B a 8.A SE BUDOU VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ. PO TÝDNU SE VYSTŘÍDAJÍ.
Žáci v prezenční formě se budou vzdělávat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku, to
samé platí pro žáky v distanční formě, budou se vzdělávat dle distančního rozvrhu platného
od 2. 11. 2020.
Děti musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky. Žádáme rodiče, aby své děti vybavili
minimálně dvěma rouškami a sáčkem na roušky. Ve třídách se bude pravidelně větrat a
budou dodržována všechna hygienická opatření.
Tělesná a hudební výchova je zakázána, výchovy budou naplněny jiným obsahem, dle
možnosti budou žáci chodit ven.
Školní jídelna je v provozu již od 11. listopadu. Žáci v prezenční formě se budou stravovat ve
školní jídelně, žáci v distanční formě výuky si mohou odebírat jídlo do jídlonosičů
v následujících časech: 11.15 – 11.30 a 14.00 – 14.15. Vše bude probíhat na základě dodržení
všech doporučených opatření.
Školní družina bude fungovat po třídách I. stupně (spojeny budou pouze třídy 4. a 5. ročníku),
bližší informace uveřejníme nejpozději ve středu 25. 11. 2020.
V případě, že by někdo z žáků, rodinných příslušníků či zaměstnanců školy onemocněl
nemocí covid 19, oznámí to škole. Škola bude neprodleně informovat KHS a bude postupovat
dle jejích pokynů.
Na děti se už všichni moc těšíme a uděláme vše pro to, abychom to dobře zvládli. 
Přejeme poklidné dny a hodně zdraví!
Ivana Stará

Užitečné odkazy:

 • Vážení rodiče,

   od pondělí 2. 11. 2020 pokračujeme v distanční formě výuky u všech ročníků základní školy. Žáci obdrží od svých třídních učitelů rozvrh online hodin, ze kterého vyplývá, které hodiny budou mít pravidelně každý týden a které jednou za dva týdny.  

  Online rozvrhy naleznete v sekci  ŠKOLA pod názvem – ROZVRHY ONLINE OD 2. 11. 2020. http://www.zszruc.cz/rozvrhy-online/

  Všechny informace vysvětlí dětem třídní učitelé na speciální online třídnické hodině, která se uskuteční v pondělí 2. 11. 2020 od 8.00 hodin v každé třídě.

  I nadále jsme školou pro zaměstnance kritické infrastruktury, tedy od pondělí budou děti docházet do školy stejně jako před podzimními prázdninami. Pokud máte ještě zájem a splňujete podmínky, kontaktujte vedení školy na tel. 776 082 405. Jedná se o zaměstnance:

  ·         bezpečnostních sborů 

  ·         obecní policie 

  ·         poskytovatelů zdravotnických služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

  ·         příslušníci ozbrojených sil;

  ·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

  ·         sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

  ·         sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

  ·         zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

  Naším cílem je zapojení všech dětí do distanční výuky. Velké množství vybavení už jsme dětem zapůjčili, ale podařilo se nám sehnat ještě další techniku. Na základě informací třídních  učitelů se v následujícím týdnu pokusíme dovybavit úplně všechny děti tak, aby se do distanční výuky zapojily.

  Děkujeme všem rodičům za aktivní spolupráci a podporu, věříme, že spolu to zvládneme. J

   Ivana Stará 


 • Vážení rodiče, milí žáci,
  platí POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK ve vnitřních prostorách budov, I VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOL A TŘÍDÁCH.
  Žádám rodiče, aby děti o této povinnosti informovali a zítra děti přišly do školy vybavené rouškami. Zároveň, aby měly v tašce v sáčku alespoň jednu náhradní roušku.Plán na PROSINEC pro 6. ročník

 středa 2. prosincevelká rodinná rada - finanční gramotnost
čas: 11:00 - 13:30
 čtvrtek 17. prosincenízkoprahový klub kotelna 
 pátek 18. prosince "Třídnická hodina - třída jako dobrý tým" (v rámci projektu primární prevence)
rozsah: celé dopoledne 
 středa 23. prosince -
neděle 3. ledna 2021
 vánoční prázdniny
(výuka začne v pondělí 4. ledna)


Plán na LISTOPAD pro 6. ročník

pondělí 16. listopadu "Třídnická hodina - třída jako dobrý tým" (v rámci projektu primární prevence)
rozsah: celé dopoledne (+ pátek 18.12.)
úterý 17. listopadu státní svátek: Den boje za svobodu a demokracii
čtvrtek 26. listopadunízkoprahový klub kotelna (+ 17.12.)


Plán na ŘÍJEN pro 6. ročník

čtvrtek 08. říjen třídní průprava, téma: Překážku můžeš i podlézt, ale pak se hned narovnej 
 (přijede paní lektorka, žáci mají mít cedulky se jmény)
čtvrtek 22. říjen nízkoprahový klub kotelna (+ 26.11. a 17.12.)
pondělí - úterý, 26. - 27. říjen tzv. "covidové prázdniny"
středa 28. říjen státní svátek: Den vzniku samostatného československého státu
čtvrtek - pátek, 29. - 30. říjen podzimní prázdniny


Plán na ZÁŘÍ pro 6. ročník
 • viz. http://www.zszruc.cz/plan-akci-zari-2020/
 čtvrtek 3. září Adaptační den v NZDM Kotelna 
 středa 16. - pátek 18. září Adaptační kurz v Podhradí 
 středa 23. září  Legiovlak (9:40)
 čtvrtek 24. září Vodní dům Hulice
 pondělí 28. září státní svátek

 • Vodní dům Hulice

 • Sraz se žáky na autobusové zastávce Na Pohoří v 7:55, odjezd v 8:00, začátek programu v 8:15. Autobusová doprava zajištěna.

  Pravděpodobný návrat do Zruče podle délky programu, cca ve 12:00 hodin (+15 minut cesta). Po návratu se půjde s žáky na oběd. Tím výuka končí. Žáci platí dopravu, program je zdarma z dotačního projektu.

 • Podrobnosti o programech:  https://www.vodni-dum.cz/pro-skoly/#prvniŠkola
 • Ztracené čipy, klíče, zámky - hradí se hotově v kanceláři.
 • K pátku 11. září se ukončuje sběr víček z PET lahví.  viz. http://www.zszruc.cz/rozvrhy-skolni-rok-2020-2021/
 • V letošním školním roce budeme opět sbírat starý papír (noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb atp.). 

  Vždy v úterý a čtvrtek od 7.30 do 8.00 hodin. Po dohodě s panem školníkem  nebo na tel. 327 531 189 i v jiném čase. 

Za peníze vybrané ze sběru nakoupíme dětem výtvarné potřebyDěkujeme.
Sběr starého papíru obnoven
Eduzměna
 • Eduzměna - webináře:
 1. VAŠE DÍTĚ JAKO TVŮRCE V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ - KONEC PASIVNÍHO KONZUMOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ - datum: 4. 11. 2020, čas: 16:00 - 18:00
 2.  JAK NA DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY - datum: 18. 11. 2020, čas: 16:00 - 18:00
http://www.zszruc.cz/pozvanka-na-seminare-z-cyklu-rodice-deti-a-technologie/?fbclid=IwAR1IpROPsESkV38GWzYL5GrQRzobLrOdpKfmjv1SfjeP_SRtVL_orF2Q7no


Logická olympiáda Adaptační kurz

 • Žádám zákonné zástupce, aby mi DO DNEŠNÍCH (úterních) 18:00h. zprávu na e-mail (alena.pavlaskova@zszruc.cz) v případě, že NECHCETE z jakéhokoliv důvodu poslat Vaši dceru/Vašeho syna na adaptační kurz. V pátek se bude dle počtu přihlášených strhávat záloha na adaptační kurz ze školní online pokladny. (Výše částky bude odvozená z počtu přihlášených dětí.) Pakliže nenapíšete, budu automaticky počítat s tím, že Vaše dcera /Váš syn se adaptačního kurzu zúčastní. Děkuji za spolupráci a pochopení. 
 • Obědy budou na středu a čtvrtek hromadně odhlášeny. V pátek přihlášený oběd zůstává a je na Vašem rozhodnutí, zda žák/žákyně půjde na oběd. 
 • Doprava na adaptační kurz bude zajištěna autobusem. Plánovaný odjezd bude kolem 9 hodiny ranní - ještě bude upřesněno. 
 • Očekávaný příjezd je v pátek v půl jedenácté, obědy pro žáky se vydávají až od půl dvanácté. Je tedy na Vašem uvážení, jestli oběd necháte přihlášený, nebo ho odhlásíte.

 • Sraz ve středu 16.09. na zastávce "Na pohoří" v 08:45. Odjezd v 09:00!!! - Prosíme o dochvilnost!
 • Informace pro rodiče i žáky k adaptačnímu kurzu. 
- Prosím, berte na vědomí, že adaptační kurz je školní akce, tedy nadále bude platit školní řád. Případné (kázeňské) prohřešky se budou řešit v souladu se školním řádem. 
- Bylo by dobré, aby si žáci uvědomili, že cílem adaptačního kurzu je stmelení kolektivu, seznámení se, sranda, proto tam také jedeme. :)
- Za cenné věci si žák odpovídá sám. Prosím nevybavovat žáky velkou hotovostí, či cennými věcmi.
- Používání mobilů bude omezeno.Upřesní se žákům na místě. 
- Stravování: je zajištěna plná penze. 

 • Seznam doporučeným věcí:
 • Nejdůležitější věci na AK:
- hygienické potřeby, pyžamo
- 2x rouška zabalená v sáčku - nutné!, papírové kapesníčky 
- sportovní oblečení
- zpevněnou obuv
- plavky (krém v případě hezkého počasí), sluneční brýle, pokrývku hlavy, ručník
- nepromokavé oblečení + pláštěnku
- baterku
- léky (Pokud žák/žákyně nějaké bere, prosím uvědomit třídního učitele. Žáci si nesmí sami bez dozoru brát žádné prášky! Musí mít u sebe třídní učitel.)
- pití (láhev na doplnění tekutin)
- přiměřené kapesné 
- přezůvky
- kartička zdravotní pojišťovny či její kopie
- skvělou náladu :)
 • méně důležité:
- sušenky
- oblíbená věc pro naplnění volného času (knížka, karty, hra, ...)
- psací potřeby (pastelky, tužka, blok)
 • Spacák si brát nemusíte. :)
 • V pátek po příjezdu do Zruče jde už od autobusu každý sám. Děti nemusejí mít lístečky, abychom je pustily.Aktualizovaný seznam pracovních sešitů - 6. ročník

 More 2 (AJ)   269,09 Kč
 Hravá ČJ + lit.  170 Kč
 Proc. pravopisu  49 Kč
 Hravý početník 1.díl., 2. díl  78 Kč
 Hravý dějepis  74 Kč
 celkem  640,09 Kč/žákŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA
 • Prosím rodiče, kteří se ještě nepřihlásili do školní online pokladny, aby tak učinili. 
 • Podrobný návod najdete na webových stránkách školy, viz. http://www.zszruc.cz/skolni-online-pokladna-registrace/
 • Zároveň prosím o vložení minimální částky 1.000,- Kč, návod viz. http://www.zszruc.cz/skolni-online-pokladna-vkladani-financnich-prostredku/
 • (Ve čtvrtek 10.09. se strhává družina - 6. ročníku se netýká)
 • V pátek 11.09. se bude dle počtu přihlášených strhávat záloha na adaptační kurz ze školní online pokladny.
 • V pondělí 14.09. se bude strhávat celková částka za pracovní sešity. (6. ročník - 640,09 Kč/žák)
 • Od pondělí 21.09. se budou strhávat peníze za kroužky.
 • O strhávaní budete informováni přes EŽK.
 • Dbejte prosím na dostatečnou výši finančních prostředků na Vašem účtu.
 • V pátek, 2.10. proběhne stržení 20 Kč za dopravu do Hulic. ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ  A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA
 • od zítřka 10. 9. 2020 je zavedena POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK ve vnitřních prostorách budov, tedy i ve společných prostorách škol, nikoliv ve třídách.
 • Žádám rodiče, aby děti o této povinnosti informovali a zítra děti přišly do školy již s rouškou. Zároveň, aby měly v tašce v sáčku alespoň jednu náhradní roušku.

 •          Dodržování zásad osobní a respirační hygieny (např. nutné kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce).
 •       Každý žák bude mít krabičku papírových kapesníčků na utření si rukou po mytí.
 •       Po příchodu do budovy školy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem.
 •       Mytí rukou je samozřejmostí i před svačinou
 •       KAŽDÝ ŽÁK MUSÍ BÝT PŘI VSTUPU DO ŠKOLY VYBAVEN JEDNOU ROUŠKOU PRO PŘÍPAD NUTNOSTI (zabalenou v sáčku).  Jídelna
 • Vzhledem k aktualizaci objednávkového softwaru ve školní jídelně Vás prosím o kontrolu Vašeho výběru jídel na měsíc září. Mohlo se stát, že se při aktualizaci některý Váš výběr smazal nebo špatně uložil.
 • Každá třída má v jídelně svůj vlastní stůl. Třída sedí pohromadě, s jinou třídou se nemísí!
 • Žáci si sedají pořád na stejné místo. (Kam si první den sednu, tam už budu sedět min. do konce září, pokud se neurčí jinak.)Nabídka kroužků pro školní rok 2020/2021
 • Zapsat se lze do pátku 4. září. 
 • viz. http://www.zszruc.cz/krouzky-na-skolni-rok-2020-2021/
 • Kroužky budou otevřeny, pokud se přihlásí min. 8 žáků.
 • V pondělí 14. 9. bude na webových stránkách školy zveřejněn přehled otevřených kroužků s časovým rozvrhem.
 • Otevřené kroužky jsou již zveřejněny: http://www.zszruc.cz/krouzky-na-skolni-rok-2020-2021-rozvrh/ Rozvrh hodin
Konec výuky pro 6. ročník
 • Konec výuky je pro jednotlivé ročníky upraven, aby nedocházelo k velké akumulaci žáků ve školní jídelně. 

KONEC VÝUKY

PO

13:30

ÚT

13:20

ST

13:30

ČT

12:30

13:20Harmonogram prvního týdne
 • viz. http://www.zszruc.cz/informace-k-zahajeni-noveho-skolniho-roku-2020-2021/
 • úterý 1. září:              základní informace TU do 09:30, ŠJ pro žáky od 10:45 - 12:30
 • středa 2. září:             třídní aktivity/adaptace, 09:20 - učebnice v učebně VV, konec ve 12:05, společný přesun do ŠJ
 • čtvrtek 3. září:            odchod do kotelny již v 07:45, příchod cca v 10:30/10:45, svačina ve škole, dějepis
 • pátek 4. září:               již dle rozvrhuHarmonogram školního roku
 • viz. http://www.zszruc.cz/organizace-skolniho-roku-2020-2021/

1. školní den:

úterý 1. září 2020

Podzimní prázdniny:

čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny:

středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021

vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021

konec 1. pololetí:

  ve čtvrtek 28. ledna 2021

Pololetní prázdniny:

pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny:

od 1. února do 7. února 2021

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021

konec 2. pololetí:

ve středu 30. června 2021

Hlavní prázdniny:

čtvrtek 1. 6. 2021 - úterý 31. 8. 2021

Období školního vyučování ve školním roce 2021 - 2022 začne ve středu 1. září 2021.
ĉ
Zdena DVORAKOVA,
23. 4. 2020 1:14