Aktuality

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 - 2021

Mgr. Eva Znamenáčková
 Ve středu 27. 1. nebude mít skupina paní Jeřábkové AJ.

25. 1. 2021

Pozvánka pro rodiče:

http://www.zszruc.cz/pozvanka-na-workshop-chyba-nebo-misto-ke-zlepseni/


Vážení rodiče,

online výuka bude probíhat do středy 27. 1. 2021, ve čtvrtek online výuka probíhat nebude. Jelikož za daných opatření není možné výpis z vysvědčení předat příští týden prezenčně ve škole, sejdeme se s žáky ve čtvrtek 28. 1. na třídnické hodině, žáci se v 9:00 hod. připojí přes Učebnu matematiky, kde zhodnotím prospěch a chování za 1. pololetí. Na email dětí zašlu výpis vysvědčení a krátké hodnocení. Výpis vysvědčení v papírové podobě děti obdrží 1. den po návratu do školy. V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny a následují týdenní jarní prázdniny.


Vážení rodiče, milí žáci, na základě informací z MŠMT bude od 4. 1 do 8. 1. 2021 výuka probíhat následujícím způsobem:
Informace k úpravě výuky - od pondělí 4. ledna 2021

PREZENČNĚ SE BUDOU VZDĚLÁVAT 1. a 2. TŘÍDY

DISTANČNĚ SE BUDOU VZDĚLÁVAT 3. až 9. TŘÍDY

Žáci v prezenční i distanční formě dostanou upřesňující informace o platném rozvrhu od třídních učitelů nejpozději ve čtvrtek.

Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky. Žádáme rodiče, aby své děti vybavili minimálně dvěma rouškami a sáčkem na roušky. Ve třídách se bude pravidelně větrat a budou dodržována všechna hygienická opatření.

Školní jídelna bude fungovat - více informací http://www.zszruc.cz/informace-pro-stravniky-skolni-jidelny-od-4-1-do-8-1-2021/

Školní družina bude fungovat pro 1. a 2. ročník od 6.30 hod. do 15.30 hod. po jednotlivých třídách, více informací poskytnou vychovatelky ŠD a třídní učitelky.

V případě, že by někdo z žáků, rodinných příslušníků či zaměstnanců školy onemocněl nemocí covid 19, oznámí to škole. Škola bude neprodleně informovat KHS a bude postupovat dle jejích pokynů.

Přejeme poklidné dny a hodně zdraví!

Ivana Stará

 

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě informací z MŠMT bude od 30. 11. 2020 obnovena prezenční výuka pro žáky I. stupně a žáky 9. ročníků. 6. – 8. ročník bude fungovat rotačním způsobem po týdnu.

V TÝDNU OD 30. 11. SE BUDOU PREZENČNĚ VZDĚLÁVAT TŘÍDY: 6.A, 6.B a 8.B.

TŘÍDY 7.A, 7.B a 8.A SE BUDOU VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ. PO TÝDNU SE VYSTŘÍDAJÍ.

Žáci v prezenční formě se budou vzdělávat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku, to samé platí pro žáky v distanční formě, budou se vzdělávat dle distančního rozvrhu platného od 2. 11. 2020.

Děti musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky. Žádáme rodiče, aby své děti vybavili minimálně dvěma rouškami a sáčkem na roušky. Ve třídách se bude pravidelně větrat a budou dodržována všechna hygienická opatření.

Tělesná a hudební výchova je zakázána, výchovy budou naplněny jiným obsahem, dle možnosti budou žáci chodit ven.

Školní jídelna je v provozu již od 11. listopadu. Žáci v prezenční formě se budou stravovat ve školní jídelně, žáci v distanční formě výuky si mohou odebírat jídlo do jídlonosičů v následujících časech: 11.15 – 11.30 a 14.00 – 14.15. Vše bude probíhat na základě dodržení všech doporučených opatření.

Školní družina bude fungovat po třídách I. stupně (spojeny budou pouze třídy 4. a 5. ročníku), bližší informace uveřejníme nejpozději ve středu 25. 11. 2020.

V případě, že by někdo z žáků, rodinných příslušníků či zaměstnanců školy onemocněl nemocí covid 19, oznámí to škole. Škola bude neprodleně informovat KHS a bude postupovat dle jejích pokynů.

Na děti se už všichni moc těšíme a uděláme vše pro to, abychom to dobře zvládli. 

Přejeme poklidné dny a hodně zdraví!

Ivana Stará

 

 Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 2. 11. 2020 pokračujeme v distanční formě výuky u všech ročníků základní školy. Žáci obdrží od svých třídních učitelů rozvrh online hodin, ze kterého vyplývá, které hodiny budou mít pravidelně každý týden a které jednou za dva týdny.  

Online rozvrhy naleznete v sekci  ŠKOLA pod názvem – ROZVRHY ONLINE OD 2. 11. 2020.

Všechny informace vysvětlí dětem třídní učitelé na speciální online třídnické hodině, která se uskuteční v pondělí 2. 11. 2020 od 8.00 hodin v každé třídě.

I nadále jsme školou pro zaměstnance kritické infrastruktury, tedy od pondělí budou děti docházet do školy stejně jako před podzimními prázdninami. Pokud máte ještě zájem a splňujete podmínky, kontaktujte vedení školy na tel. 776 082 405. Jedná se o zaměstnance:

·         bezpečnostních sborů 

·         obecní policie 

·         poskytovatelů zdravotnických služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

·         příslušníci ozbrojených sil;

·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

·         sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

·         sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

·         zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

Naším cílem je zapojení všech dětí do distanční výuky. Velké množství vybavení už jsme dětem zapůjčili, ale podařilo se nám sehnat ještě další techniku. Na základě informací třídních  učitelů se v následujícím týdnu pokusíme dovybavit úplně všechny děti tak, aby se do distanční výuky zapojily.

Děkujeme všem rodičům za aktivní spolupráci a podporu, věříme, že spolu to zvládneme. J

 

Ivana Stará 
Z důvodu uzavření ŠJ minimálně do 1.11.2020 nebyly provedeny zálohy stravného na období 11/2020. Zálohy budou provedeny v okamžiku uvolnění opatření. Žádáme strávníky o ponechání dostatku peněz na účtech. Děkuji. Šárka Menčíková, vedoucí ŠJ.

Ve středu 7. 10. 2020 se uskuteční 2. část výuky dopravní výchovy - 3 hodiny teorie a 2 hodiny jízdy na kole.
Sraz všech žáků bude v 7:55 hodin před školní jídelnou. Žáci budou mít sportovní oblečení, cyklistickou 
helmu, svačinu a pití.
Akce skončí přibližně ve 12:15 hod. opět před jídelnou. Žáci půjdou domů, na oběd , do družiny.
Kontrolujte si, prosím, stav peněz v ŠOP.
Platba kroužků: 
http://www.zszruc.cz/skolni-online-pokladna-platba-krouzku/

Prosím o vyplnění dotazníku - IT vybavení k distanční výuce - do 24. 9. 2020.

V úterý 22. 9. bude strženo 20 korun - jízdné Vodní dům.

V letošním školním roce budeme opět sbírat starý papír (noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb atp.) vždy v úterý a čtvrtek od 7.30 do 8.00 hodin.

V úterý 15. září - Vodní dům Hulice - děti budou platit pouze jízdné ze ŠOP - (školní online pokladny).
- sraz žáků bude na autobusové zastávce Na Pohoří v 7:50 hod. - odjezd v 8:00 hod.
- svačinu, pití, vhodné oblečení s sebou - půjdeme se podívat na břeh přehrady (hráz je uzavřena)
- předpokládaný návrat v 11:15 hod. 
- společně půjdeme na oběd, do školy se nevracíme
- družinové děti půjdou do ŠD

V pondělí 14. září se bude stahovat ze ŠOP 335 Kč za PS.

Vážení rodiče, milí žáci,
od zítřka 10. 9. 2020 je zavedena povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov, tedy i ve společných prostorách škol, nikoliv ve třídách.
Žádám rodiče, aby děti o této povinnosti informovali a zítra děti přišly do školy již s rouškou. Zároveň, aby měly v tašce v sáčku alespoň jednu náhradní roušku.
Děkuji za pochopení a spolupráci
Ivana Stará

 Žáci mají možnost zapojit se do logické olympiády.
Více info najdete na webových stránkách školy v Aktualitách.

Cena za foto celé třídy je 20 Kč - bude staženo ze ŠOP.

V pátek 11. 9. končí výběr víček z PET lahví.

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 - 2020

Děkuji všem za dárečky a krásné květiny. Moc si toho vážím.
Přeji úžasné prázdniny (dovolenou), načerpejte mnoho sil a energie a těším se, až se v září opět sejdeme.
Žáčkové, pokračujte dále v prázdninovém deníku.


Sešity pro 5. B

Čj:    523   6 ks 

M:     524   3 ks

         420   1 ks + podložka  A4 (možno pokračovat v sešitě z minulého roku)

Aj:    523   2 ks, sešit Slovník (nebo sešit č. 523) - pokračovat dále

Vl:    420   1 ks + podložka  A5

Přv:  420   1 ks + podložka  A5      

Hv: pokračovat dále v sešitě z minulého roku      

DÚ:   notýsek č. 644 (Úkolníček)

Pomůcky pro 5. třídu:

do penálu:  pero, tužka č. 2, mikrotužka, tenké  pastelky,

                   guma, ořezávátko,  malé pravítko

na Tv:  cvičební úbor, náhradní ponožky, sportovní obuv se světlou podrážkou

na Vv a Pč:    nůžky, tuhé lepidlo v tyčince,  voskové pastelky, vodové barvy,

                      (česká výroba), temperové barvy  a paleta,                 

                        kelímek, hadřík, kulaté, ploché štětce –

                      malé, střední a silnější, igelit na lavici

dále:  obaly na sešity, obaly na učebnice, pravítko 30 cm, kružítko, podložka  A4 do sešitu, podložka  A5 do sešitu, napisovací fólie, rychlovazač, trojúhelník s ryskou, papírové kapesníčky, papírové utěrky

Samozřejmě můžete použít funkční věci ze 4. třídy.

 


Připomínám: V úterý 23. 6. 2020 od 9:00 hod. - odevzdávání učebnic - žáci budou čekat  před školou a na vyzvání individuálně do ní vstoupí
Nezapomeňte na klíče od skříněk.  Bližší informace jsou napsané níže.

V pátek 26. 6. 2020 - vydávání vysvědčení - v 8:30 hod. žáci budou čekat před školou - vyzvednu si je - předpokládaný konec v 9:15 hod.

Vážení rodiče a milé děti,
ve středu 24. 6. 2020 se uskuteční turistické dopoledne, byla bych ráda, kdyby se zúčastnilo co nejvíce dětí.
Sraz: v 8:30 hod. před školou - mít vhodné oblečení a obuv, v batůžku svačinu a pití
Trasa: Rákosí - Domahoř - školní jídelna
Zakončení: 11:30 hod. u školní jídelny
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
Dejte mi určitě vědět, zda  se zúčastníte nebo ne.
Těším se !

Ve čtvrtek 18. 6.se online výuka nemění - dopoledne  1. skupina a odpoledne 2. skupina.

Vážení rodiče,
v pondělí bude výuka ČJ probíhat pouze dopoledne, již jsem zaslala dětem přihlašovací údaje.
Znova připomínám, žáci kteří chodí do školy, neplní doma zadané úkoly v přípravách, neboť je plní ve třídě.

V úterý 23. 6. od 9:00 hod. budou žáci 4. B odevzdávat učebnice.

Učebnice budou při odevzdání ve stavu: zalepené, vygumované, podepsané.

Ztracené a poškozené učebnice se hradí ihned na místě.

Odevzdání učebnic proběhne ve vestibulu školy. V níže uvedené časy budou žáci čekat před budovou školy a na vyzvání individuálně vstoupí.

Žáci 4. ročníků odevzdají zároveň klíče od šatních skříněk.

V případě nevrácení klíče se hradí cena 50 Kč na výměnu zámku.

Pokud děti učebnice ztratí nebo ušpiní,roztrhají,bude cena, za kterou se nakupuje.Jinak
dle uvážení.
Český jazyk 140 Kč
Čítanka        122 Kč
Matematika  127 Kč
Hudební výchova 134 Kč
Přírodověda    99 Kč
Vlastivěda děj.95 Kč

Vlastivěda 1.díl je vrácen
MORE 1 zůstává dětem do 5.r.,prosím ať si ji nechají doma.

 Vážení rodiče,
výuka v tomto školním roce bude ukončena v pátek 26. 6. 2020, kdy si žáci vyzvednou vysvědčení - bližší informace upřesním. Na dny 29. a 30. 6. je vyhlášeno ředitelské volno.
Učebnice ze 4. ročníku se budou odevzdávat ke konci června - opět upřesním. Učebnice do 5. ročníku dostanou žáci v září.
Jakmile se dozvím nové informace, dám vědět.

Na webových stránkách školy v sekci Aktuality byla zveřejněna nabídka kroužků pro žáky na nový školní rok.    http://www.zszruc.cz/nabidka-krouzku-na-skolni-rok-2020-2021-prihlaseni-online/
                   
Pro žáky, kteří nastupuji do školy 25. 5.
Zákonný zástupce se seznámí a podepíše čestné prohlášení osob s rizikovými faktory. Toto čestné prohlášení přinese žák 25. 5. 2020 do školy a předá ho vyučujícímu. Na čestném prohlášení musí být datum 25. 5. 2020. Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Žák bude mít s sebou dvě roušky v igelitovém sáčku, svačinu a dostatek pití.
Dopřihlásit žáky již nelze.
Školní rok končí v pátek 26. 6.

Čtvrteční online výuka se přesouvá ze čtvrtka na středu - pouze tento týden.


Vážení rodiče, ve čtvrtek 14. května se uskuteční on - line třídní schůzka 4. B v 17:00 hod.
Na všechny se těší
Znamenáčková Eva

Přihláška je v souborech, sjeďte úplně dolů  - poslala jsem i na e-mailové adresy dětí.

Vážení rodiče, 

v souladu s usnesením vlády je umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole za konkrétních podmínek pro účely vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020.

Organizace vzdělávacích aktivit na naší základní škole:

1.       Vzdělávací aktivity žáků I. stupně budou probíhat od 25. 5. 2020 od 8.00 do 11.30 hodin. Cílem odpoledních aktivit bude zájmové vzdělávání žáků maximálně do 16.00 hodin.

2.       Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně formou vydávání teplých obědů.

3.       Prezenční výuka bude probíhat do  pátku 26. 6. 2020.

4.       Zájem o zařazení do skupiny žáků I. stupně zašlete emailem třídní učitelce nejpozději do  pondělí  18. 5. 2020 do 9.00 hodin. V emailu uveďte také časový rozpis, do kdy bude vaše dcera/syn ve škole a zda máte zájem o školní stravování.

5.       Žáka nelze zařadit  do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

6.       Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, kteří mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.

7.       Zákonný zástupce se seznámí a podepíše čestné prohlášení osob s rizikovými faktory (viz. příloha). Toto čestné prohlášení přinese žák 25. 5. 2020 do školy a předá ho vyučujícímu.

8.       Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

9.       Žáci budou zařazeni do skupin, které budou po celou dobu neměnné.  V případě nepřítomnosti žáka omluví zákonný zástupce žáka prostřednictvím eŽK třídní učitelce/třídnímu učiteli.

10.   Škola bude otevřena od 7.35 hodin.  Žáci si uloží své věci do přidělené šatny a přesunou se do učebny, která bude pro skupinu určena. Zařazení do učebny se žáci dozví před zahájením vzdělávacích aktivit prostřednictvím třídní učitelky.

11.   Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

12.   Všichni žáci si po příchodu do třídy důkladně umyjí ruce a použijí připravenou desinfekci.

13.   Všichni žáci budou ve společných prostorách školy nosit roušky.

14.   Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

15.   V průběhu vzdělávacích aktivit bude zachován rozestup 2 metry a žáci nemusí nosit roušku, pedagogický pracovník bude mít po celou dobu ochranný štít.

16.   Prostor pro pohyb skupiny žáků bude přesně vymezen, žáci s ním budou seznámeni včetně vymezení, která sociální zařízení mohou používat. 

Ivana Stará, ředitelka školy 


Na webových stránkách školy byla v sekci ŠKOLA vytvořena nová složka ROZVRHY -  výuka online -  http://www.zszruc.cz/rozvrhy-vyuka-online/. Zde jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých tříd. V průběhu školního roku může dojít k úpravám. Ve dnech 1. a 8. května výuka neprobíhá (státní svátky).

Na e-mail dětí jsem rozdělila žáky do dvou skupin na online výuku, nezapomeňte se přihlásit nebo se omluvit. Děkuji a přeji krásný víkend

OBĚDY DOMŮ

Vážení rodiče, 

vzhledem k rozhodnutí vlády,  že II. stupně základních škol budou zavřené do konce školního roku a  I. stupně  budou fungovat pouze formou dětských skupin, rádi bychom vám od 4. 5. 2020 nabídli službu pro vaše děti - „Obědy domů“. ¨

       Vařit se bude jedno hlavní jídlo s polévkou

       Distribuovat se bude v jednorázových obalech u okénka ve školní jídelně (pravidla a časy budou upřesněny)

       Cena oběda je 80 Kč 

V současné době chceme zjistit poptávku o tuto službu. Oznamte váš vážný zájem o tuto službu třídní učitelce (třídnímu učiteli) nejpozději do pátku 24. 4. 2020.

 Ivana Stará 

PROSBA! Prosím rodiče, kteří ještě tak neučinili - je jich  11, aby  klikli ve čtvrteční online výuce matematiky na ANO  NE  MOŽNÁ. Zjistila jsem, že ještě někteří rodiče nepřihlásili děti ke svým e-mailům, nedali mi zpětnou vazbu a já je obvolávám, někteří rodiče nereagují ani na telefonáty. Škoda. Většina rodičů však komunikuje bezvadně a ty moc a moc chválím. Čtěte, prosím, pečlivě webové stránky. 
Děkuji a přeji hezký den

Den Země, 22. 4. 2020

Ve středu se slaví mezinárodní Den Země. Udělejme každý pro ni něco a tím i pro sebe. Možná na procházce posbíráš odpadky nebo si uklidíš v pokojíčku, namaluješ obrázek. Zkontroluješ, zda doma správně třídíte odpad, jestli vám doma nekapou vodovodní kohoutky, jestli nejsou zbytečně zapnuté spotřebiče, nahradíš některou cestu autem jízdou na kole nebo chůzí. Všímej si pučící jarní přírody, poznávej rostlinky i živočichy, přečti si něco o nich. Napiš pár slov o tom, jak jsi oslavil Den Země.

Letos nám školní oslavu Dne Země narušil nouzový stav s distanční výukou. Sbírka vašich literárních prací přesto bude a představení dramatického kroužku také. Připomeneme si letošní Den Země ještě jednou, po prázdninách.

Mgr. Pavla Císařová, pavla.cisarova@zszruc.cz

 

PŘIPOMÍNKA: Zítra má skupina paní Jeřábkové online AJ s rodilým mluvčím. Doposud jsou přihlášeni dva žáci a na pondělní online výuku ČJ tři žáci - klikněte

                            na ANO  NEVÍM  NE. Děkuji
 
Věřím, že se všem zdařilo přihlášení do G-mailu. 
Do tohoto G-mailu vám budou chodit pozvánky k online výuce - program Google Meet.
Až začne online výuka probíhat, učitel pomocí programu Meet vám zašle pozvánku a vy ji potvrdíte kliknutím na ANO a učitel bude 
vědět, že se žák výuky zúčastní.
V den kdy bude výuka probíhat, přijde vám do Gmailu e-mail, na který když kliknete, otevře se vám nová stránka, kde potvrdíte, že se chcete připojit a výuka může začít.
Napište mi, prosím, kdy by se vám výuka hodila: dopoledne - odpoledne. Nejlépe ještě dnes. Děkuji.

Přečtěte si pozorně úplně dole soubor - Video výuka. Děkuji

Začíná nám další týden v domácím prostředí, věřím, že jste si krásně užili velikonoční svátky. Mně se konečně podařilo vyfotografovat
naše jehňátka. Byla to vskutku nelehká práce je zachytit všech
na pohromadě.
                                                                        
Dnes máme Boží hod velikonoční, tento den by se měl nést v duchu oslav, neboť by se mělo oslavovat Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Letos se však žádné mše v kostelích nebudou konat, ale bohoslužby se budou přenášet online.
Slíbila jsem vám ukázku zdobených vajíček, beránka a mazance. Kraslic je opravdu málo, jen abychom nevyšly ze cviku, jindy jich zdobíme 50 a více.
Zítra si užijte Velikonoční pondělí, i když bez koledování. Udělejte si s rodinou krásný den v přírodě a užívejte si sluníčka. Myslím na vás.
                                                                                                                               
O Bílé sobotě se vrací zvony z Říma. Sobotní dopoledne je ve znamení smutku, ale večer nastávají oslavy Kristova vzkříšení .
Dnes si upečte mazance, velikonočního beránka (pokud už nemáte), upleťte si s taťkou pomlázku a s mamkou si ozdobte vajíčka.
I když se letos nebude koledovat, věřím, že si vajíčka ozdobíte a pošlete mi foto. Já také pošlu. 

Křesťané si dnes, na Velký pátek, připomínají ukřižování Ježíše Krista.
V lidových pověrách je tento den spojován s magickými silami, údajně se otevírají skály a vydávají poklady. 
Též se nesmí hýbat se zemí, prát prádlo a nejíst maso.
My máme dnes k obědu buchtičky s krémem.
A je tu Zelený čtvrtek. V tento den si křesťané připomínají poslední večeři Páně a večer odlétají zvony do Říma.
Dnes bychom měli sníst něco zeleného, abychom byli po celý rok zdraví - kopřivy (já piji každý den kopřivový čaj pro očistu těla), špenát, pažitku, salát...
Něco z naší zahrádky a skleníku.
 A máme tu Škaredou (Sazometnou) středu, která připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý skutek. Sazometnou proto, že se vymetaly v tento den saze z komína.
Dnes se neškareďte - mohlo by vám to zůstat.

Dnes máme Šedé úterý - tento den se dříve uklízelo a vymetaly se pavučiny z koutů, ale ani nyní nám v tom nic nebrání - jedině strach z pavouků.

Ahoj, tak nám začíná další týden a to velikonoční. Dnes je Modré pondělí - kostely se v tento den zdobily modrou látkou. 
Mohli byste si dnes třeba vzít na sebe něco modrého - tričko, tepláky...
Děkuji dětem, které mi už poslaly obrázky velikonočního tvoření. 

Zdravím všechny, užijte si pohodový víkend, běžte si do přírody odpočinout, zacvičte si a pozorujte probouzející se přírodu. Mně to ohromně pomáhá -  na louce, v lese dobíjím energii.
Mějte se krásně a držte se.


Odkaz na dotazník pro rodiče - zpětná vazba na domácí přípravu žáků. Prosím o vyplnění do 5.4.2020 za každé své dítě v ročníku. Děkuji.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqj9rkIl3U_2aPkHVOVXfSKGQQqluIqKRXCjSnU8akqVyBfw/viewform?usp=sf_link


Milí rodiče, milé děti!
Věřím, že jste všichni v pořádku a tuto nepříjemnou situaci zdárně zvládáte. Pokud náhodou ne, přečtěte si článek od paní školní psycholožky Evy Vavřínové.
Máme za sebou několik dnů nestandardní výuky. Chtěla bych pochválit děti, které poctivě plní zadané úkoly, děkuji rodičům a prarodičům za jejich pomoc.
Děti, uvědomte si, že toto neplánované volno nejsou prázdniny. Těší mě, že většina rodičů se mnou komunikuje - ústně či písemně.
Připomínám, že splněné úkoly nebo fota, videa mi můžete posílat na moji e-mailovou adresu, Messenger či WhatsApp - někteří rodiče už posílají. 
Postupně budu vkládat další testy na sciodat, hlídejte si a 2x týdně budu zadávat úkoly do příprav.
Mějte se krásně! Bude zase dobře. Myslím na vás. Znam.

Milí rodiče,

vzniklá situace je nestandardní, takovou nám život ještě nepřihrál a řešíme ji každý po svém. My i děti. Někdy jsme u kormidla my, jindy dítě v potížích, příště třeba somatický příznak kohokoli z rodiny. Tedy, kdyby to někde drhlo, nešlo, děti potřebovaly někde podpořit nebo brzdit, vztahy by se stávaly nejistými, přišly obavy, vztek nebo cokoli, co nucený pobyt doma způsobí a řešení nepřidá, prostě mi zavolejte nebo napište.

Telefonát mezi 10 a 18 hodinou vyřešíme hned, nebo si dohodneme čas. Na maily odpovídám ráno a večer. 

Mějte se hezky, zdraví Vás Eva Vavřínová

Tel.: 777 112 343


Před chvílí jsem vložila na sciodat další test z ČJ. Přečtěte si vždy řádně zadání otázky. Všechny moc pozdravuji.

Ahoj, zahraj si na učitele (učitelku) a zkontroluj si vypracované úkoly do pátku, správné řešení najdeš v PŘÍPRAVÁCH v ČJ a MAT. Pokud máš chyby, učivo si znovu zopakuj. Napiš pod cvičení počet chyb, ale až zítra, dnes dělej něco hezkého. Moc zdravím.

Testy splnili další žáci: Nela M., Petr a Tomáš - ostatní mi napíší do komunikace, proč nesplnili - bylo to těžké, nedařilo se, nechtělo se mi...
Chválím, kdo mi zaslal zprávu do komunikace, potřebuji zpětnou vazbu. Pokud by bylo možné ofotit (naskenovat) hotové stránky, výkresy a poslat mi je na e-mailovou adresu - eva.znamenackova@zszruc.cz, byla bych moc ráda.  Moc na vás myslím. Držte se.

Poslední termín k odeslání dotazníku je sobota 21. 3. Zatím odeslali: Honza Tlach, Kačka P., Kristina, Nikola, Arsík a Eliška

Rada pro rodiče, kteří se nemohou přihlásit do sciodat.cz. Je nutné zachovat u kódu uživatele mezi skupinou prvních 4 či 5 písmen mezeru.

Každý žák mi do Ežk do komunikace napíše, jak plní zadané úkoly - pokud nezvládne žák, poprosím rodiče, abych měla zpětnou vazbu. Děkuji.

Práci pro děti z vlastivědy a přírodovědy budu zadávat 2 krát týdně do záložky PŘÍPRAVY, do 
příslušných předmětů. Z. Dvořáková

Moc prosím rodiče o přihlášení dětí do sciodat, aby mohly vyplnit test z matematiky - zatím splnili 2 žáci. Děkuji

Milí rodiče a děti, během dneška zadám přihlašovací údaje do E-ŽK, pomocí nichž se budou moci přihlásit do sciodat.cz a vyzkoušet si testy z ČJ a matematiky. Každé dítě má své vlastní přihlašovací údaje. Doufám, že jste všichni v pohodě, nezapomínejte na pohyb a také si zazpívejte, prostě mějte dobrou náladu. Vše bude dobré. Myslím na vás.

Dobrý den a ahoj!
Jak se daří? Doufám, že fajn a dobře všichni zvládáte nepříznivou situaci, která nás potkala a už se nemůžete dočkat na zadané úkoly. Nejdříve si dáme lehčí rozjezd, kde si zopakujete již probranou látku letos nebo v loňském roce. Hlavně nemějte strach ze špatných známek, neboť se nebude známkovat, ale to neznamená, že úkoly odbudete a budete k nim přistupovat zodpovědně. Úkoly se budou zadávat na webovou stránku třídy, kde si rozkliknete PŘÍPRAVY (vlevo nahoře) a pak jednotlivé předměty. Děti sledují v televizi výukový program UčíTelka na ČT2 od 10:50 hod., zítra tam zrovna bude matematika - násobení a dělení do 1 000. 
Pokud budete cokoliv potřebovat, volejte nebo pište.
Věřím, že se brzy všichni sejdeme. Těším se.
UČENÍ ZDAR a pro rodiče PEVNÉ NERVY!

Vážení rodiče, jak již víte, od pondělí 16. března bude provoz základní školy přerušen, a to aktuálně do odvolání. Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak postupujte dle pokynů http://www.zszruc.cz/10-let-veku-ocr/. Škola bude v pondělí 16. 3. 2020 od 8.00 do 17.00 hodin otevřena. Důvodem pro otevření je, aby si žáci nebo jejich zákonní zástupci mohli vyzvednout veškeré věci, které ve škole žáci mají. Školu otevíráme na celý den proto, aby se zde nesetkalo více osob. Po příchodu ke škole zazvoňte na kancelář nebo kancelář ředitelky školy. Žádáme, abyste vyklidili šatní skříňky a skříňky ve třídách. Třídy budou po celý den otevřeny. Po vyklizení nechte šatní skříňky otevřené, budou během uzavření vydesinfikovány. Během pondělí vás budou informovat jednotliví učitelé a budeme společně pracovat na domácím vzdělávání Vašich dětí. Mgr. Bc. Ivana Stará, ředitelka školy


ĉ
Eva ZNAMENACKOVA,
14. 4. 2020 0:51
Ċ
Eva ZNAMENACKOVA,
5. 5. 2020 5:28