Aktuality


ŠKOLNÍ ROK  2019/2020
ZVEME NA VÝSTAVU MASEK NA KARNEVAL V NAŠÍ FOTOGALERII

DRUŽINA

Úhrada za II. pololetí školního roku 2020-2021 zatím neproběhne.

Žákům se převádí vratka ve výši 250 Kč za období od 14. 10 do 27. 11. 2020 a za leden 2021 jako záloha na II. pololetí.

Dne 28.1.2021 bude výdej obědů ukončen ve 13.15 hod.
Výdej pro prezenční výuku bude od 11.30  do 13.00 hod.
Výdej do jídlonosičů v době 11.00 - 11.15 hod. a 13.00 - 13.15hod.

http://www.zszruc.cz/informace-skolni-jidelny-vydej-obedu-ve-ctvrtek-28-ledna/

POZVÁNKA PRO RODIČE
http://www.zszruc.cz/pozvanka-na-workshop-chyba-nebo-misto-ke-zlepseni   
   1.2. - 5.2. - Jarní prázdniny
  29.1. - Pololetní prázdniny
  28.1.  - mají děti pouze jednu hodinu on-line v 8 hodin, ve které zhodnotíme I. pololet
                  - výpis vysvědčení a stručné slovní hodnocení dostanou děti na g-mail
                  - papírovou podobu výpisu vysvědčení dostanou hned po návratu do školy                                                                                                                                                                                 

Ve fotogalerii máme hrátky na sněhu

11. až 15. ledna a 18. až 22. ledna probíhá provoz a stravování ve školní jídelně za podmínek platných od 4. ledna 2021.
 Rozvrh
http://www.zszruc.cz/userfiles/file/Aktuality%202020-21/Rozvrhy%20online%204_1-8_1_/3_%20B.pdf

 https://classroom.google.com/c/MTU3NDcyOTQ3NDMx?cjc=xkbenma

http://www.zszruc.cz/informace-pro-rodice-zaku-kriticke-infrastruktury/
http://www.zszruc.cz/informace-k-uprave-vyuky-od-pondeli-4-ledna-2021/
Dobrý den, dejte mi ,prosím  co nejdříve vědět, zda někdo budete mít zájem o opětovné zapůjčení nějakého zařízení pro distanční výuku na příští týden.  Iva Králová

KRÁSNÉ VÁNOCE A PEVNÉ ZDRAVÍ V ROCE 2021


 Prosím rodiče,  aby co nejdříve vrátili zapůjčené iPady k A. Vránové. Děkuji Králová

Rozvrh, který platí od 31. 11. 2020 je v učebně a dole v souborech Školní družina- – začíná ráno od 6´30 hodin  ve třídě 3. B, odpolední družina bude do 15´00 hod. v herně V. oddělení – šatny nižší stupeň a od 15´00 do 15´30 hod. budou všechny děti v hernách 1. a 2. oddělení ŠD – odpolední ŠD (zvonek Družina 1).

Žádáme rodiče, aby do sešitu ŠD napsaly informace o odchodu dětí (čas, zda odchází samo nebo s doprovodem). 

Vyzvedávat děti si můžete po obědě u školní jídelny a od 14 hod kdykoliv v uvedených  odděleních.

Při vstupu do budovy školy musí mít žáci nasazenou rouška a u vchodu si vydezinfikují  ruce.

Je třeba, aby děti měly alespoň dvě roušky ( pokud chodí do odpolední družiny, tak raději víc).

Vzhledem k tomu, že budeme často větrat, dejte dětem mikiny, teplé svetry…ponožky, aby se během větrání mohly přiobléct. Věci si mohou nechat na další dny ve škole.

Protože není výuka Tv, ať si děti nenosí do třídy cvičební úbor. Pokud počasí dovolí půjdeme ven nebo si budeme něco vytvářet, malovat …  

Po skončení výuky všechny žáky přebírá ŠD a vede je na oběd. Ti, co nechodí do družiny, odchází po obědě. Žáci, kteří nechodí na oběd, odchází domů hned po vyučování.

Konec výuky je nepravidelný z důvodu obsazenosti školní jídelny.
Školní družina:
Bude fungovat od 6:30 do 15:30.
Celou třídu bude mít paní vychovatelka Jitka Neradová v herně V. oddělení – šatny nižší stupeň.
Ranní družinu budou mít děti ve školní třídě.
V případě dotazů můžete paní vychovatelku kontaktovat na emailu jitka.neradova@zszruc.cz

Podrobné informace najdete na webových stránkách ŠD - http://www.zszruc.cz/aktualni-informace1/Dobrý den,
dolů do souboru jsem odeslala úpravu rozvrhu platného od 30. listopadu.Informace školní jídelny od 30. 11. 2020

Všem strávníkům v PREZENČNÍ FORMĚ jsou od 30. 11. 2020 obědy přihlášeny AUTOMATICKY. Odhlášky obědů fungují standardním způsobem.

Strávníci v distanční formě se budou stravovat odběrem do jídlonosičů v době od 11.00 do 11. 15 a od 14.00 do 14.15. Tito strávníci se musí k odběru i nadále přihlašovat individuálně.

Provoz školní jídelny v současné době nesmí sloužit veřejnosti, tedy není možný odběr pro cizí strávníky.


Vážení rodiče, milí žáci,

na základě informací z MŠMT bude od 30. 11. 2020 obnovena prezenční výuka pro žáky I. stupně a žáky 9. ročníků. 6. – 8. ročník bude fungovat rotačním způsobem po týdnu.

V TÝDNU OD 30. 11. SE BUDOU PREZENČNĚ VZDĚLÁVAT TŘÍDY: 6.A, 6.B a 8.B.

TŘÍDY 7.A, 7.B a 8.A SE BUDOU VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ. PO TÝDNU SE VYSTŘÍDAJÍ.

Žáci v prezenční formě se budou vzdělávat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku, to samé platí pro žáky v distanční formě, budou se vzdělávat dle distančního rozvrhu platného od 2. 11. 2020.

Děti musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky. Žádáme rodiče, aby své děti vybavili minimálně dvěma rouškami a sáčkem na roušky. Ve třídách se bude pravidelně větrat a budou dodržována všechna hygienická opatření.

Tělesná a hudební výchova je zakázána, výchovy budou naplněny jiným obsahem, dle možnosti budou žáci chodit ven.

Školní jídelna je v provozu již od 11. listopadu. Žáci v prezenční formě se budou stravovat ve školní jídelně, žáci v distanční formě výuky si mohou odebírat jídlo do jídlonosičů v následujících časech: 11.15 – 11.30 a 14.00 – 14.15. Vše bude probíhat na základě dodržení všech doporučených opatření.

Školní družina bude fungovat po třídách I. stupně (spojeny budou pouze třídy 4. a 5. ročníku), bližší informace uveřejníme nejpozději ve středu 25. 11. 2020.

V případě, že by někdo z žáků, rodinných příslušníků či zaměstnanců školy onemocněl nemocí covid 19, oznámí to škole. Škola bude neprodleně informovat KHS a bude postupovat dle jejích pokynů.

Na děti se už všichni moc těšíme a uděláme vše pro to, abychom to dobře zvládli. 

Přejeme poklidné dny a hodně zdraví!

Ivana Stará


Krásný den milé děti,
v pondělí 16. 11. nebude probíhat online výuka.
Procvičujte vyjmenovaná slova po B, násobilku do čísla 7 - násobení a dělení (dneska jsem si všimla, že některým dělá násobilka problém).

Posílám několik odkazů s procvičováním zábavnou formou - tak kdo budete chtít, můžete si zkusit-
najdete je zde  v domácích přípravách.
Moc děkuji všem, jak jsme to spolu zvládli - klobouk dolů před rodiči, kteří s vámi mají svatou trpělivost a velká pochvala vám, za to, jak jste skvělý.

Nezapomeňte se přihlásit ve středu, podle rozvrhu, již s paní učitelkou Šrachtovou. Vaše Jana Zichová


JÍDELNA

http://www.zszruc.cz/informace-skolni-jidelny-vydej-obedu-pro-zaky-v-distancni-vyuce/

Dobrý den, 

prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká zjištění zájmu o obědy ve školní jídelně viz odkaz: https://forms.gle/hA69JPttNkM1vQ4k6    děkuji.


V pondělí bude třídnická hodina od 8.hodin pro celou třídu (chlapci i děvčata).

Vážení rodiče,

 

od pondělí 2. 11. 2020 pokračujeme v distanční formě výuky u všech ročníků základní školy. Žáci obdrží od svých třídních učitelů rozvrh online hodin, ze kterého vyplývá, které hodiny budou mít pravidelně každý týden a které jednou za dva týdny.  

Online rozvrhy naleznete v sekci  ŠKOLA pod názvem – ROZVRHY ONLINE OD 2. 11. 2020.

Všechny informace vysvětlí dětem třídní učitelé na speciální online třídnické hodině, která se uskuteční v pondělí 2. 11. 2020 od 8.00 hodin v každé třídě.

I nadále jsme školou pro zaměstnance kritické infrastruktury, tedy od pondělí budou děti docházet do školy stejně jako před podzimními prázdninami. Pokud máte ještě zájem a splňujete podmínky, kontaktujte vedení školy na tel. 776 082 405. Jedná se o zaměstnance:

·         bezpečnostních sborů 

·         obecní policie 

·         poskytovatelů zdravotnických služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

·         příslušníci ozbrojených sil;

·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

·         sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

·         sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

·         zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

Naším cílem je zapojení všech dětí do distanční výuky. Velké množství vybavení už jsme dětem zapůjčili, ale podařilo se nám sehnat ještě další techniku. Na základě informací třídních  učitelů se v následujícím týdnu pokusíme dovybavit úplně všechny děti tak, aby se do distanční výuky zapojily.

Děkujeme všem rodičům za aktivní spolupráci a podporu, věříme, že spolu to zvládneme. J

 

Ivana Stará 


http://www.zszruc.cz/rozvrhy-online/


Dobrý den, po dobu mé nepřítomnosti mne bude zastupovat v on-line vyučování  paní učitelka Jana Zichová. Poslala  vám pozvánku a vše vám vysvětlí . Přeji hodně úspěchů v učení .  Iva Králová


Z důvodu uzavření ŠJ minimálně do 1.11.2020 nebyly provedeny zálohy stravného na období 11/ 2020. Zálohy budou provedeny v okamžiku uvolnění opatření. Žádáme strávníky o ponechání dostatku peněz na účtech.  


http://www.zszruc.cz/osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020/

Prosíme žáky, aby při distanční výuce pokud možno nepoužívali k poslechu reproduktory (notebooku, počítače, tabletu, telefonu), ale používali sluchátka, ideálně sluchátka s mikrofonem (pokud mají). Při použití reproduktoru v zařízení a zároveň mikrofonu v témž místě může snadno vzniknout nežádoucí akustická zpětná vazba (různé pískání, houkání, zkreslení), která se dokáže rozšířit do celé třídy a znepříjemnit komunikaci všem.
Tento nepříjemný jev může eliminovat použití i obyčejných sluchátek, protože se jejich zvuk nedostane zpátky do mikrofonu zařízení. Ne každý má sluchátka s mikrofonem (i když většina sluchátek dodávaných standardně k mobilním telefonům jej má) a ne každému také půjdou zapojit do jeho počítače (notebooku, tabletu). I použití obyčejných sluchátek pro poslech ale dokáže výslednou kvalitu přenosu vylepšit už jen tím, že je akusticky oddělen zvuk reprodukovaný od zvuku snímaného. Použití sluchátek s mikrofonem posouvá kvalitu zvukového přenosu ještě dál, protože snímá převážně hlas mluvčího a to z blízké vzdálenosti, neprojevují se tak rušivě okolní zvuky a hluk. Komplikací může být, že systémů zapojení konektorů sluchátek je více, stejně jako konektorů v tom kterém zařízení (počítač, tablet, notebook, telefon), ale alespoň funkce sluchátek pro poslech by měla být bez problémů v kterémkoliv zařízení.


Vážení rodiče,

od středy 14. 10. do pátku 23. 10. přecházíme opět na distanční výuku na I. i II. stupni základní školy.

Online výuka bude probíhat přes prostředí Google Meet dle stanovených rozvrhů, které vám zašlou jednotlivé třídní učitelky a učitelé.

V této době bude uzavřena školní jídelna i školní družina.

Jednáme s krajem o možnosti otevření třídy pro děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů veřejného zdraví a zaměstnanců v sociálních službách ve věku od 6 do 10 let. O výsledku a podmínkách vás budeme včas informovat.

Děkuji za spolupráci.

 

Ivana Stará


Na email vašich dětí jsem poslala rozvrh online vyučování a pozvánku na meet. Každý den začíná skupina chlapců od 8.hodin, děvčata od 8,40 hodin. Děti se budou připojovat podle rozvrhu a připojovat v určitý čas a na různé předměty ( výjimku tvoří angličtina na kterou dostanete pozvánku od vyučujících anglického jazyka) .Prosím, pomozte jim s časem, kdy se mají přihlásit. Doufám, že to společně zvládneme, děkuji a přeji hezký den a pevné nervy.

pondělí

M chlapci

8,00-8,30

AJ 1

uč.Kulík

9,15-9,45

ČJ

chlapci

10,40-11,10dívky

8,40-9,10

AJ 2

uč.Jeřáb.

9.20-9.50

ČJ

dívky

11,20-11,50


úterý

ČJ

chlapci

8,00-8,30

M

chlapci

9,20-9,50

PRV

chlapci

10,40-11,10ČJ

dívky

8,40-9,10

M

dívky

10,00-10,30

PRV

dívky

11,20-11,50


středa

M

chlapci

8,00-8,30

ČJ

chlapci

9,20-9,50

ČJ

chlapci

10,40-11,10M

dívky

8,40-9,10

ČJ

dívky

10,00-10,30

ČJ

dívky

11,20-11,50


čtvrtek

ČJ

chlapci

8,00-8,30

M

chlapci

9,20-9,50

ČJ

chlapci

10,40-11,10ČJ

dívky

8,40-9,10

M

dívky

10,00-10,30

ČJ

dívky

11,20-11,50


pátek

ČJ

chlapci

8,00-8,30

M

chlapci

9,20-9,50

AJ 1

uč.Kulík


11.45-12.15 

ČJ

dívky

8,40-9,10

M

dívky

10,00-10,30

AJ2

uč.Jeřáb.

10.40-11.10Od 12.10. je dočasně zrušeno plavání. Hodinu Tv budeme mít v pondělí a ve čtvrtek. V pondělí budeme mít čtvrtou hodinu český jazyk .

Od 12. 10 do 23. 10. 2020 budou zrušeny všechny volnočasové aktivity – kroužky ZŠ i kroužky ŠD.
Na dny 26. a 27. října byly vyhlášeny tzv. covidové prázdniny. Spojí se tak s podzimními prázdninami, které jsou podle harmonogramu 29. a 30. října. Podzimní prázdniny tak potrvají celý týden.

8.10.-vyhlášení Vlády ČR je uveřejněn webových stránkách školy

POZOR ! VYSKYTLY SE VŠI, PROSÍM O KONTROLU VLÁSKŮ. 
Informace o učení pro děti, kteří nemohou přijít do školy . Budu psát plán učiva  na týden. Najdete ho zde na DOMÁCÍCH PŘÍPRAVÁCH.

Pozvánka na online seminář Bezpečí na internetu

Vážení rodiče, MAP Kutnohorsko ve spolupráci s NF Eduzměna připravil cyklus online seminářů pro rodiče a jejich děti se zaměřením na využití informačních technologií.

http://www.zszruc.cz/pozvanka-na-online-seminar-bezpeci-na-internetu/


Fotky z Vodního domu najdete zde ve fotogalerii.

Vážení rodiče, 

žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Potřebujeme vědět, zda máte vybavení pro své děti v případě zavedení distanční výuky (karanténa třídy nebo plošné znovuobnovení vzdálené výuky).Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do čtvrtka 24. 9. 2020.  Máte-li více dětí, za každé dítě vyplňte dotazník samostatně. Anonymizované výsledky za celou školu zveřejníme na webových a facebookových stránkách školy. Děkujeme za spolupráci. 

Dotazník vyplňte zde: https://forms.gle/HkLfsJ66BVjdaJNY6

Knihy z katalogu je možné objednat do 25.9. a hradit se budou hotově.


Fotky z Vodního domu najdete ve fotogalerii

Vodní dům Hulice 22.9.

Sraz se žáky na autobusové zastávce Na Pohoří v 7:55, odjezd v 8:00, 

Z ranní družiny si děti vyzvedneme.

Pravděpodobný návrat do Zruče v 11:15 . 

Po návratu jdeme s žáky na oběd.  Tím výuka končí.

Družinové děti si přebere družina.

 Žáci platí dopravu, program je zdarma z dotačního projektu.

Prosím, dejte dětem nepromokavou obuv. Děkuji 
Sběr papíru
http://www.zszruc.cz/sber-stareho-papiru-obnoven/

Muzikál 23.11. Královna Kapeska je zrušený!

Vážení rodiče, milí žáci,
od zítřka 10. 9. 2020 je zavedena povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov, tedy i ve společných prostorách škol, nikoliv ve třídách.
Žádám rodiče, aby děti o této povinnosti informovali a zítra děti přišly do školy již s rouškou. Zároveň, aby měly v tašce v sáčku alespoň jednu náhradní roušku.
Děkuji za pochopení a spolupráci
Ivana Stará
Školní online pokladna - harmonogram plateb
http://www.zszruc.cz/skolni-online-pokladna-uskutecneni-plateb/

Vážení rodiče, níže naleznete harmonogram strhávání peněz za školní akce ze Školní online pokladny

čtvrtek 10. září - družina

od pondělí 14. září -  pracovní sešity

od pondělí 21. září - kroužky

Dbejte, prosím na dostatečnou výši finančních prostředků na Vašem účtu.


PRAVIDLA KARANTÉNY

http://www.zszruc.cz/pravidla-karanteny/Každý žák musí mít alespoň jednu roušku s sebou ve škole (pro případ nutnosti)! Prosím o kontrolu!
Děti, které mají rýmu, musí mít roušku!

Online pokladna
V týdnu 7. - 11.9.  se bude strhávat částka za družinu: 
nově přihlášení do družiny 500 Kč,(ostatní po odečtení přeplatku z loňska) další týden budeme strhávat za učebnice a fotky z 2.ročníku(20 Kč)
Prosím, ještě musíme vychytat jednu věc! Zkontrolujte si, že jste z rodičovského účtu převedli peníze na žákovský účet. Moc díky za spolupráci ;)


Jídelna- vzhledem k aktualizaci objednávkového softwaru ve školní jídelně Vás prosím o kontrolu Vašeho výběru jídel na měsíc září. Mohlo se stát, že se při aktualizaci některý Váš výběr smazal nebo špatně uložil.


ÚTERÝ 22.9. Program EVVO - Vodní dům Hulice

Trampoty bolena Bolka -

Jedním z živočichů, kteří žijí pod hladinou nádrže Švihov (Želivka), je bolen dravý. Jak už jméno napovídá, je to dravá ryba, která loví jiné menší druhy ryb. V Želivce žije stabilní rozmnožující se populace – to znamená, že zde bolena nemusí vysazovat rybáři a uměle regulovat jeho počty. To je jeden z důvodů, proč je oblast nádrže vyhlášena Evropsky významnou lokalitou. Má vůbec bolen dravý z něčeho bolení hlavy? A co má s bolenem společného rak? Společně se zaposloucháme do zvuků přírody, poznáme různé vodní biotopy včetně jejich živočichů a na závěr uvidíme komentované krmení raků.


Sraz se žáky na autobusové zastávce Na Pohoří v 7:55, odjezd v 8:00 hod.

Po návratu půjdeme s žáky na oběd. Tím výuka končí. Žáci platí dopravu, program je zdarma z dotačního projektu.


PÁTEK 11. září se ukončuje sběr víček z PET lahví.

STŘEDA Fotografování jednotlivců 9.9. souhlas s fotografováním napište do E-ŽK nebo do notýsků
PONDĚLÍ 7.9. první lekce plavání

 Vendula Pařízková ved. Plavecké školy TJ SPARTA Kutná Hora, z. s.

Chtěla bych Vás ubezpečit, že budeme maximálně dodržovat veškerá hygienická opatření, včetně pravidelné dezinfekce společných prostor, šatních skříněk a plaveckých pomůcek.Budeme dohlížet, aby nedocházelo k setkávání žáků různých škol ve společných prostorách. Toto budeme řešit individuálně s každou školou přímo na místě. Při příjezdu na bazén budu každé škole k dispozici a společně probereme organizaci dětí v šatnách a na bazénu. Vím, že to bude složitější, než za běžného provozu, ale pevně věřím, že společně vše zvládneme a absolvujeme školní rok 2020/2021. Přeji Vám úspěšný start do nového školního roku.

  

ČTVRTEK 3.9. večer 17,30 hod. online třídní schůzky!!!

Po přihlášení si prosím vypněte mikrofony. Povídání mám jen na chvíli, snažila jsem se sepsat to nejdůležitější. 
Návod:
Klikněte na email ode mě - pozvánka na online setkání Třídní schůzky 3.B. Tam vyhledejte odkaz, nebo klikněte na tento: meet.google.com/jtr-mrpr-cmv

STŘEDA 2.9.
začínáme v 7.55 hod, končíme v 11:35 hod., roušku s sebou do sáčku
Tento den se také neučíme. Vyzvedneme si učebnice, rozdáme pracovní sešity, vše podepíšeme - potřebujeme penál, aktovku, svačinu, pití. Sešity na psaní/náhradní sešity si můžou žáci nechat ve škole v šanonu ;) Čeká nás fotografování ;)

ÚTERÝ 1.9.
začínáme v 7.55 hod. ve 3.B - stejná budova jako minulý rok, jen o patro výš ;) roušku s sebou! do sáčku
končíme v 9.30 hod.
Žáci dostanou vytištěný rozvrh a lístek pro aktualizaci údajů (to už všichni znáte ;) prosím vyplnit a do konce týdne odevzdat). Tento den si budeme povídat, seznáme se se ŠŘ a upřesníme půlené hodiny v rozvrhu (něco na psaní s sebou). Můžou si přinést pomůcky na Vv, Tv - uložíme ve třídě do skříňky. 
Letos bude mít každý žák svou skříňku i v šatně. Klíčky dostanou ode mě v úterý nebo ve středu - záleží na čase ;) 

Pomůcky do 3. třídy jsou vloženy v souborech - dole pod textem - upozorňuji, že můžete pokračovat ve starých sešitech, pokud je nemáte dopsané ĉ
Iva KRALOVA,
7. 8. 2020 6:03
ĉ
Marie SRACHTOVA,
27. 11. 2020 6:08
ĉ
Marie SRACHTOVA,
27. 11. 2020 6:03