Aktuality

22.3.  ČJ ( S ): uč. s. 84 - 85 /10, s. 100/1
           ČT: s.88
           PS: s: 11
           M: MM2: 6/12 b), s. 7/13 a), M6: s. 16/10, s. 17 - dokončit celou stránku, sloupeček 70 - dokončit
 VV: 2 brčka, modelína, tempery  Šim

21.3.   Kontrola čtenářských deníků: pondělí 1.4.  Šim

20.3.  ČJ: uč. s. 132/3,4, Ps: s. 28/1
           M: MM2: s. 6/12 a), s. 11/21 b),  a), M6: s. 16/7,8, s. 17/1,2,4, sl 70 ( 12 př. )
           ČT: s. 88
           PS: s. 10
 Zítra je projektový den ( info v e - ŽK ). 
 Znovu připomínám, aby mi děti, které nebudou plavat ze zdravotních důvodů a nemají lékařku MuDr. Nacházelovou, přinesli  potvrzení. Šim

19.3.  M: MM2: s. 5/10 c). d), s. 11/21a), M6: s. 16/5,9 ( M - Š ), sl. č. 69 - dokončit
           ČJ: uč. s. 130/2, s. 131/1,2, Ps. s. 28/2  Šim
  

18.3.  ČJ: uč. s. 129,130
           PS: s. 9
           ČT: s. 84
           M: sloupeček č. 69 ( 12 příkladů ), MM2: s. 5/10 a), b), M6: s. 16/1,2,3,4,6  kartičky s čísly z 1. ročníku
           AJ: s. 8 - 11 
           V pondělí 25.3. na VV 2 brčka , modelínu, temperové barvy  Šim

16.3.  ČJ: uč. s. 129, Ps: s. 27/7, s. 28/8
           M: M6: s. 14, MM 2: s. 2/3,4 ( dva sloupečky ), s. 3/5,6 Šim

13.3. Dobrý den, protože jsem nemocná, po domluvě s paní asistentkou posílám až dnes a pak na konci týdne učivo pro nepřítomné žáky.
          ČJ: uč. s. 125 - 127/10, Ps: s. 27/6 - pouze doplnit chybějící písmena
          M: M6: s. 12,13, sloupeček 68, MM2: s. 2
          PS: s. 8
          ČT: s. 80 - 83
          AJ: s. 6,7 ( opak. )  Šim


1.3.    M: M6: s. 11,  sloupeček 66,67            
          ČJ: uč. s. 122/1, s. 123/2 - 6 + poučka, Ps: s. 26/5
           PS: s. 7  Šim
 

28.2.   M: MM1: s. 31/62 a), b), c), MM2: s. 1/1,2, sl. 66
            ČJ ( S ): s. 82/2, 83/cv. 3 - 6
            ČT: s. 79 Šim

27.2.   M: M6: s. 10, sloupeček 9 - č. 65 Šim

26.2.   M: MM1: s.31/61 c), d), M6: s. 9/3,4,8,9
            ČJ: uč. s. 121 Šim

25.2.   ČJ: uč. s. 120/3, 121/5
            PS: s. 6
            M: MM1: s. 30/60 b), s. 31/61 a), b), M6: s. 1,2,5,6,7
            AJ: s.6,7  Šim

22.2.    ČJ ( S ): uč. s. 81 - 82/1,2
             M: MM1: s. 30/59 c), d), M6: s.8/ 1,2,3,4,5,6,7,8 Šim

21.2.     M: MM1: s. 30/59 c), d), c. 60, M6: s. 7/4,5,6
              ČJ: uč. s. 119/9,1,2, s. 120 - velká tabulka ( poučka )  
              PO 25.2. VV: kloboučková guma ( 0,5 m ) na masku Šim
                

20.2.     ČJ: uč. s. 118/6,7,8, Ps: s. 25/1,2
              M: MM1: s. 30/59 a), b), M6: s. 6/8 ( 1. a 2. sloupec ), s. 7/1,2
              PS: s. 5
              ČT: s. 74 - 76  Kontrola čtenářských deníků: čtvrtek 28.2. Šim

19.2.     PRV: Ps: s. 48 - doplnit adresu, s. 49/4
              M: MM1: s. 29/57 c), d), M6: s. 6/5,6,7
              ČJ: uč. s. 116/2 + poučka, s. 117/3,4, Ps: s. 2  Šim

18.2.   ČJ: uč. s. 116/2, c.1
            ČT: s. 77
             PS: s. 4
             M: MM1: s. 29/57 a), b), M6: s. 6/1,2,3,4
             AJ: s. 5,6  Šim

14.2.   M: MM1: s. 28/56 b), M6: s. 4/2,3,4 ( jen žlutý rámeček ),5
            ČJ: uč. s. 115/1  
            ČT: 74 - 76 + úkoly za textem  Šim
            

13.2.   M: MM1: s. 28/56 a), M6: s. 3/4,6, s. 4/1 Šim

12.2,    M: M6: s. 3/2 ( dokončit - přepsat pod sebe do M - Š ),3,5,7, MM1: s. 27/54 b), s. 28/55 b)
             ČJ: uč. s. 112/5, s. 113/7,8  Šim

11.2.   ČJ: uč. s. 112/2, Ps: s. 23/2 - dokončit, 24/3
            ČT: s. 72
            PS: s. 2 - dokončit
            M: MM1: 28/55 a), M6: s. 2/6,7, s. 3/1,2 ( jen žlutý rámeček )
            AJ: ( SB 2. díl ) s. 3,4
            Děti mi 1. díl odevzdají ( zkontrolovat, případně slepit ). Šim

8.2.     ČJ ( S ): s. 72/1 - popis zvířete podle obrázku a osnovy
            M: MM1: s. 27/53 b), M6: s. 2/1 ( dokončit ), 4,5  Šim

7.2.     M: MM1: s. 27/53 a), 54 a) ( DÚ ), M6: s. 2/1( jen oranžový rámeček ), 2,3
            ČJ: Ps: 23/2
            ČT: 71  Šim

6.2.     ČJ: uč. s. 108/4,5,6, Ps: s. 23/1 ( dokončit za DÚ )
            M: M6: 1/1 - 6, cv. 7 ( DÚ ), 
            PS: s. 2  Šim

5.2.     ČJ: uč. s. 108/3, Ps: s. 23/1( DÚ ) Šim

4.2.     ČJ: uč. s. 107/1,2, DÚ: 107/1 
            M: M5: s. 30/1,2,3,4,5,6, DÚ - cv.7
            AJ: SB 1: s. 40,41, SB 2: s. 3  
            ČT: výběr básní na recitační soutěž  Šim

31.1.   M: M5: s. 29/3,4, c. 5 ( do M - Š ),6,7, MM1: s. 25/50 c), d), DÚ: 4 příklady na písemné odčítání + zkouška písemným sčítáním 
                  ( M - D ), podepsat a obalit pracovní učebnici M6
           Příští týden budeme psát souhrnné opakování učiva z aritmetiky za 1. pololetí - zopakovat!
            ČJ ( S ): s. 72/1
            ČT: s. 69 - 71 , čtenářský deník - 4.2. , Docvičit přednes básní - v pondělí bude výběr dětí do recitační soutěže.
            
            V pondělí 4.2. - 2. díl učebnice AJ  Šim

30.1.   M: M5: s. 28/1,2,3,4,5, DÚ: c. 6,7 ( do PO 4.2. ), s. 29/1,2 Šim

29.1.   M: M5: s. 27/1,2,4,5, DÚ: MM1: s. 26/52 a) - d)
            ČJ: uč. s. 106/1 - 5
            PRV: uč. 36, Ps s. 44
   Kontrola čtenářských deníků: PO 4.2. 2019  Šim

28.1.   ČJ: procvičování tvrdých/ měkkých souhlásek - doplň. cv. , psaní diktátu ( z uč. s. 105/ cv. 14 )
            M: M5: s. 23/6,7, s. 26/1,2 ( DÚ: 2. sloupec ), 3,4, 5 ( DÚ ), 6,7 ( DÚ )
            PS: Pís. 2: s.1 - 4 řádky
            AJ: s. 37 - 41 ( opakování ) Šim


25.1.   ČJ ( S ): uč. s. 72/1,2
            M: M5: s. 23/1,2 - 1. sloupec, 3,5 DÚ: cv. 4 ( M - D ), MM1: s. 25/50 a), b), DÚ: 26/51 a) - d)  Šim
            

24.1.    M ( G ): M5: s. 24 - 25 ( opakování ), s. 31
             ČJ: uč. s. 105/13 ( 2 věty - samost. práce do ČJ - Š ), DÚ: zbytek dopsat do ČJ - D )
             ČT: 64 - 67 + otázky, příprava na recitač. soutěž  Šim

23.1.    ČJ: uč. s. 104/11 DÚ: 4 řádky - po slova hlemýždi ( ČJ - D ), 105/14 - příprava na diktát ( na PO 28.1. )
             M ( G ): M5: s. 25/1,2,3 ( DÚ ) ( zopakovat učivo  - úsečka, přímka - souhrnné opakování ve ČT 24.1. )
             ČT: s. 67, recitace básní ( příprava na rec. soutěž )
             PS: s. 32 - dokončit, podepsat a obalit písanku 2  Šim

21.1.     ČJ: uč. s. 103/6, DÚ: s. 104/10 - 3 řádky, po slovo chyby ( ČJ - D ), Ps: s. 22/10
              ČT: s. 67, procvičování recitace básní na soutěž
              PS: s. 32 - 4 řádky
              M: M5: Přímka s. 24
              AJ: s. 36, 37 ( opak. ) Šim

18.1.     ČJ ( S ): opakování uč. s. 57/1 - vypsat z textu vždy od každého druhu vět jeden příklad ( ČJ - S ), 58/3
              M: M5: s. 22/1,2,4,6,7,8, DÚ: cv. 3,5,9
              PS: s. 31
              ČT: s. 61 - modrý rámeček, procvičování přednesu básní na recitační soutěž
              PRV: Ps: s. 35 ( doplnit a vystříhat + slepit státní znak na s. 34, s. 37/2, cv. 4 - DÚ
              V pondělí je opět M - G ( rýsovací potřeby, modelování )

      Již jsou vši i v naší třídě. Zkontrolujte dětem hlavu. Šim17.1.      M: M5: 21/1,2,3 ( DÚ - přepsat do domácího ), 4,5,6,7, MM1: s. 25/49 c), d)
               ČJ: uč. s. 103/4 ( přepsat do ČJ - Š ), 104/8
               ČT: s. 63 - 64, + otázky, Děti musí mít na recitaci báseň s sebou, abych mohla pomáhat s přednesem.
  V 2. ročníku se opět objevily vši, kontrolujte, prosím, dětem pravidelně hlavy. Šim

16.1.      ČJ: uč. s. 102/2, 103/3,5 ( 2 přísloví napsat do ČJ - Š )
               M: sloupeček 90  Šim
               

15.1.       ČJ: uč. s. 100/2 - dokončit za DÚ ( ČJ -D ), s. 102/1
                M: MM1: s. 25/49 a), b), M5: s. 20/1 - 7
                Zítra jedeme opět bruslit. Šim 

14.1.        ČJ: uč. s. 98/7, s. 99/1, s. 100 - poučka, Ps. s. 21/8 - dokončit, DÚ: 22/9 ( doplnit a přepsat doplněná slova )
                 ČT: s. 62
                 PS: s. 30
                 M: M5: s. 17/6, s. 18/3,4,5,6
                 AJ: s. 36, 37 ( DÚ - dole v zelené liště - naučit )  Šim

11.1.        ČJ( S ): uč. s. 57 - 58/3a), DÚ: uč. s. 97/2 ( ČJ - D )
                 M ( G ): M5: s. 16/1 ( dokončit za DÚ ), s. 19/4
                 PRV: Ps. s. 35, 38 - 43

  Některé děti se opakovaně nepřipravují na vyučování, nenosí ani základní pomůcky na M ( G ) - tužku a pravítko! Šim

10.1.        M ( G ): M5: s. 15/2,3,4, s. 19/1,2,3
                 ČJ: uč: s. 98/6, Ps: s. 21/8 - 3 řádky  DÚ: hlásková a slabičná stavba slov ( ČJ - D, viz sešit ČJ - Š )  Děti opět nepíší opravy v 
                                                                                                                                                        sešitech ČJ ( Š, D, Di, PS ).
                 ČT: s. 60 - 61 + úkoly, Do pondělí budou mít všechny děti vybranou báseň. Měly na to čas od vánoč. prázdnin. Soutěž je v 
                                                                                                                                                      únoru.
                 PS: s. 29  Šim

9.1.          ČJ: procvičovali jsme na tabuli slabiky di, ti, ni/ dí, tí, ní - dy, ty, ny/dý, tý, ný
                 M: M5: s. 17/3,5,7,8, s. 18/1,2 ( dokončit za DÚ ), zítra M ( G ): rýsovací potřeby, sešit na G, potřeby na modelování
                 
                 ČT: s. 58 - 59  Objednávky knih - do 25.1. Šim


8.1.            M: sl. 88, M5: s. 17/2 + zkouška sčítáním do M - Š, DÚ: c. 4 ( jen výsledky )
                  ČJ: uč. s. 98/4,5 + poučka,DÚ: uč. s. 96/3 ( ČJ - D ), zapsat na kartičky i/í - y/ý
                  Vyplňte, prosím, do formuláře pro školní matriku ( jako na začátku šk. roku ) případné změny ( bydliště, tel. číslo apod. ,
                  pokud žádné nenastaly, napište pouze hůlk. písmen jméno dítěte a váš podpis. Děkuji Šim

                   

7.1.           ČJ: uč. s. 96/3, s.97/1,2,3 + poučka 
                  PS: s. 28
                  M: s. 16/2,3 DÚ: c. 4,5 ( slovní úlohy ), 6,7,8, s. 17/1
                  AJ: s. 36  
                  ČT: kontrola básní na recitační soutěž ( Zatím je měly pouze 3 děti. ) Šim


4.1,            ČJ: Ps s. 20/5, cv. 6 - DÚ ( po společné přípravě ve škole napsat jen doplněná slova ), s. 21/7
                   M: M5: s. 14/4 ( přepsat do M - Š a vypočítat ),5,6,7, sloupečky 14 - č. 87, DÚ: MM1: s. 24/48
                   ČT: s. 58 - 59
                   PS: s. 27  Šim

3.1.             M: M5: s. 15
                    ČJ: uč. s. 95/6,7, s. 96/1,2,
                    ČT: s. 55 - 57    Šim
21.12.          ČJ: uč. s. 94/2 c), d), c. 3,4,5 + poučka
                     M: M5: s. 13/3, 14/1,2
                     Děti dostaly sloupečky na procvičování +/- do 20 s přechodem 10. Během prázdnin by si měly denně alespoň 10 minut 
                     číst. Písemné úkoly nedostaly. Děti, které chyběly nebo zapomínají učebnice, budou mít vše doplněné: písanka, Ps, M5.

              Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku 2019 hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu. Šimková
                                                                 

20.12.          ČT: s. 52 - 53
                     PS: s. 26
                     ČJ: uč. s. 92/4, s. 93, 94/3
                     M: MM1: s. 23/45 c), d), DÚ: s. 24/47 a) - d) M5: s. 13 ( c. 3 - ne ), sloupeček 85
                     Zítra se učíme do 11:35 hod., budeme mít ČJ a M, pak třídnické hodiny. Šim

19.12.           ČJ: uč. s. 91/1 - 3, Ps: s. 19/4  - DÚ ( slova s ú přepsat do PÁ 21.12. )
                      M: MM1: s. 23/45 a),b), 46, M5: s. 12/3  Šim

18.12.            M: M5: s. 11/3, s. 12/1,2,4 ( DÚ ), sloupeček 13 ( č. 84 )
                       ČJ: uč. s. 90/1 - 9, DÚ: c. 8 b) ( ČJ - D ), Ps: s. 19/3
                       Zítra jedeme bruslit. Šim

17.12.             ČJ: uč. s. 89, Ps: s. 18/2 - DÚ
                        ČT: s. 53, kontrola čtenářských deníků ( za prosinec ) - ČT 3.1. 2019
                        PS: s. 25
                        M: M5: s. 10, s. 11/1,2 ( dokončit za DÚ  )
                        AJ. SB: s. 32,33,35  Šim
                       

14.12.             M: M5: s. 9/1,2,3 ( DÚ - dobrovolný ), 4, s. 10 ( c. 1 - ne )
                        ČJ: uč. s. 86/3,4, s. 87/1,2,3, c. 4 - DÚ (ČJ - D ), s. 88,89 - poučka
                       V pondělí 17.12. - na G: písmena ze skládací abecedy z 1. roč. ( asi 10 ) Šim

13.12.             M: M5: s. 8/2 ( DÚ ), 3,4,5,6,7
                        ČJ: Ps: s. 17/7, uč. 86/2
                        ČT: s. 48 - 51 ( dočíst za DÚ )
      V pondělí budeme potřebovat na VV lepidlo "Herkules". Šim

12.12.             ČJ: uč. s. 85/1, Ps s. 16/5 - 2. řádek, s. 17/6 ( DÚ - dokončit podle vzoru v 1. sloupečku )
                        M: M5: s. 7/2 ( 3 řádky ), c. 4,5, sloupeček č.13 ( 83 )
                        PS: s. 24  Šim
                       

11,12.             PRV: uč. s. 32,33, Ps: s. 38
                        M: M5: s. 6/1 - 5, s. 7/1, DÚ: c. 3 ( zelené sloupce přepsat do M - D a vypočítat ), sloupeček č. 13 ( 82 )
                        ČJ: uč. s. 80/6,7, + poučka, s. 81/8,9, Ps S. 16/5  Šim

10.12.             ČJ: uč. s. 77/5,6, s. 79/2 - 5 a) - d) na s. 80, Ps: s. 15/2 ( DÚ ), c. 3
                        ČT: s. 46 - 47
                        PS: s. 23
                         M: MM1: s. 22/43 b), M5: s. 3/6,7, s. 4 - G: " čáry", s. 5
                        AJ: s. 30 - 31 Šim


7.12.               ČJ ( S ): uč. s 37/5, 38/6
                        M: M5: s. 3/1,3,4,5  DÚ: s. 2/4 - dokončit, nový sloupeček č. 12 - 80,81
                        PS: s. 22
                        ČT: s. 48 - báseň  
                        V pondělí 10.12. - VV ( brčko a modelína ) Šim     

6.12.               M: MM1: s. 22/43 a), 44, M5: s. 2/4 ( dokončit za DÚ ), 5,6,7,8, s. 3/2
                        ČJ: uč. s. 77/2,3, 4, s. 78, Ps s. 15/1 ( dokončit za DÚ )
                        ČT: s. 48 Šim

5.12.               ČJ: uč. s. 75/5,6,8,9,10, s. 76
                        M: M5: s. 2/1,2,3  Šim

4.12.                M: M4/A: s.32, dokončit sloupečky ( sl. 11 - od č. 63 - 70 )
                         ČJ: uč. s. 71/5,6,7, opakování: uč. s. 74/1,2,3,4 DÚ : Ps: s. 14/7
                         Zítra jedeme bruslit. Šim

3.12.               ČJ: uč. s. 69/1, s. 70/2,3 + poučka, DÚ: c. 4 ( do ČJ - D, jen "Zelenina" a "Zaměstnání" )
                        ČT: s. 45
                        PS: s. 20 - dokončit, s. 21
                        M: M4/A: s.7, 31/7, M/5: s. 1, opakování sl. úloh o víc/ o méně, sčítání více sčítanců
                        AJ: s. 27,29,30  Šim

2.11.               Ve čtvrtek 6.11. budu kontrolovat čtenářské deníky. Šim

30.11.             ČJ: uč. s. 68 - 69/ c. 6a), b)
                        M: M4/A: s. 30/1,2,3,5,7 DÚ: s. 31/1,3,6 M/5: s. 4 ( geometrické tvary ) 
                              Při opravě pracovních sešitů jsem zjistila, že si některé děti DÚ neoznačují. Nemohou spoléhat na to, že jim to 
                              rodiče přečtou z internetu. Musí se přeci učit samostatnosti. Šim
                          

29.11.             M: M 4/B: s. 20/1,2,3, s. 26/9, sloupečky č. 67,68
                        ČJ: uč.s. 68/2,3,4  Šim


28.11.             ČJ: uč. s. 66/3, s. 67/1a), b),  DÚ: c) ( v sešitě ČJ - D vzor )
                        M: M4/A: s. 29 - dokončit
                        Děti dnes dostaly pracovní učebnici 4/5 - podepsat a obalit. Do pondělí z přílohy uprostřed vytlačit papírové mince v 
                        hodnotě 1, 2, 5, 10 a 20 Kč a dát zvlášť do sáčků, vše pak do jednoho většího sáčku. Šim

27.11.             PRV: DÚ: Ps: s. 24 ( splnit do 4.12.), dokončit s. 25
                        M: M4/A: s. 29 - obrázky nahoře ( vlevo: opakovat tvary, vpravo: tělesa - nové učivo ) Šim

26.11.             ČJ: uč. s. 65/14 - 16, s. 66/1,2, Ps s. 12/4, s. 13/5
                        PS: Ps: s. 11/2
                        ČT: s. 40 - 41 + úkoly
                        M: MM1: s.21/41,42, sl. 64,65,66
                        AJ: s. 25  Šim

23.11.              ČJ: uč. s. 65/12,13, Ps: s. 12/3 ( 1. věta - společně ve škole, zbývající věty za DÚ )
                             Někteří žáci vůbec nedělají opravy, prosím doplnit!
                         M: M4/A. s. 28/2 - dokončit, 3,5,6, 7  DÚ: sloupeček 63 
                              Děti si v pondělí přinesou do školy papírové peníze z 1. ročníku.  Šim

21.11.              ČJ: uč. s. 63/8,9, s. 64/10
                         M: M4/A: s. 27/5, s. 28/1,2 ( jen 2 sloupečky )  Šim

20.11.              M: M4/A: s. 27/1, DÚ: c.2,3 , c. 4,6 , 
                         ČJ: uč: s. 62/6, s. 63/7, Ps: s. 11/1  Šim
                         Zítra jedeme bruslit. Šim

19.11.             ČJ: uč. s. 58/4, 59/5, 6 ( příprava na Di - pátek 23.11. ), " Ověř si , co umíš " ( s.59/1,2  s. 60/3,4,5 ), s. 61/1, 62 ( mimo 
                                                                                                                                                                                                                        cv. 6 )
                         ČT: s. s. 37 - 39
                         PS: s. 18
                         M: M4/A: s. 26, MM1: s. 19/38 a)
                         AJ: s. 22,23  Šim

15.11.             Ve čtvrtek 22.11. 2018 se opět koná " Vánoční tvoření s rodiči ", pořádané SRPŠ. Všichni jste srdečně zváni na první 
                         dvě hodiny, kdy se tvoření budeme věnovat. Šim

                         Zítra 16.11. - ředitelské volno.


                       M: MM1: s. 18/35 a), b), 36, s. 19/38 b), DÚ: s. 20/39 a) - d)
                       ČJ ( S ): dopis Honzíkovi ( Psali jsme společně dopis spolužákovi do nemocnice. )
                       ČT: s. 37 - 39 + otázky za textem  Šim

14.11.             ČJ: uč. s. 58/1 - 4, Ps:  s. 10/6, DÚ: s. 8/2
                        ČT: s. 39 - 40
                        PS: s. 17
                        M: M4/A: s. 24/1,2,5, M 4/B: s. 9/7, s. 11/1,2, NP: 7/2  Šim

13.11.              M: M4/A: s. 25 - dokončit stránku, poslední cv. ( trojúhelníky - DÚ )
                         ČJ: uč. s. 56/5,6,  Ps: s. 10/5  Šim

12.11.              ČJ: uč. s. 56/4a), DÚ: 4b)  - do ČJ - D, Ps: s. 9/4
                         ČT: s. 35 - 37 + otázky za textem
                          PS: s. 16
                          M: M4/B: s. 8/4,5, M4/A: s. 25/1. a 2. řádek
                          AJ: SB: s. 19,21,22  Šim

9.11.                ČJ ( S ): uč. s. 31 ( do sešitu S: napsat správné řešení jako větu ), s. 36 - 37/1
                         M: M4/A: s. 23/5,6, DÚ: s. 24/3 ( 2 sloupečky ) 4, M4/B: s. 7/4,5,6    s. 8/3
             V pondělí 12.11. budeme potřebovat na matematiku ( G ) opět pravítko a ořezanou tužku č. 2.
                        ČT: s. 35 - 37 + otázky ( číst za DÚ )
                        PS: s.15  Šim 

8.11.                M: M4/A: s. 23/1,2,4 ( dokončit za DÚ )
                         ČJ: uč. s. 55/3 ( Pokusit se o osnovu - vyjádřit děj na každém obrázku pouze jednou výstižnou větou. ) Šim

7.11.               ČJ: uč. s. 54/1, Ps: s.9/3
                        M: M4/A: s. 22/4,6,  MM1: s. 17/34 - 3. a 4. sloupec 
                Zítra 8.11. - vzdělávací program " Staré pověsti české ". Šim

                Dnes se mi omluvilo 7 dětí z bruslení. Bruslení je v rámci TV, tedy je povinné a omlouvám pouze zdravotní
                důvody. Nebudu omlouvat to, že dítě ještě nemá brusle ( dnes 3. lekce ), nebo dokonce to, že dítě bruslení už nebaví. Šim

6.11.               M: M4/A: s. 22/1,2,3,5  MM1: s. 17/33 b,c, c. 34 - 1. a 2. sloupec ( DÚ )
                        ČJ: uč. s. 53/4,5,6, Ps: s. 8/ 1 ( DÚ )
                Zítra jedeme na 3. lekci bruslení, v pátek 3. h - ČT/ PS.   Šim

5.11.               ČJ: uč. s. 51/1,2 + poučka, s. 52/3 + poučka, sešit ČJ - Š: uč. s. 40/3 - přepsat poslední větu
                        ČT: s. 33 - 34 + úkoly za textem
                        PS: s. 14 - dokončit
                        M: M4/A: s. 21/1,2 ( DÚ ),3, 4 ( DÚ ) 5
                        AJ: SB: s.16,17,18  
    Některé děti nebyly připravené na VV ( listy stromů ), informace byla 2.11. na webu. Šim

2.11.               ČJ: uč. s. 40/4 a, b, c), s. 50/2,3    Procvičujte psaní malých a velkých písmen, vlastních jmen ( Psali jsme diktát. )
                        M: M4/B: s. 5/2,5,6,7,8, NP: s.32/1

                        Na VV v pondělí ( 5.11. ) přinést listy stromů ( asi 5 kusů, různé velikosti ), temperové barvy. Šim

1.11.               M: M4/A: s. 20/5, MM1: s. 17/33 a), DÚ: M4/B: s. 5/ c. 4 - jen 2 sloupečky, c. 9 - jen 2 sloupečky
                        ČJ ( S ): uč. s. 29/7,9
                        ČT: s. 27 - 31 ( hlasité čtení )  Šim

31.10.             ČJ: uč. s. 40/2, c. 3 - DÚ: 4 řádky - po slovo zvířátkách, do ČJ - D , s. 47/3, 49/3 b), 50/1,2 + poučka
                        ČT: s. 31 - 32 + otázky a úkoly         Připomínám zítra čtenářský deník.
                        PS: s. 14 - jen část ( po slovo pero )
                        M: M4/A: s. 20/ 1 ( DÚ ), 2,3,4,  M4/B: s. 4/6  Šim

26.10.             ČJ ( S ): uč. s. 29/4 - 8 ( do sešitu S napsat název knihy, autora a ilustrátora )
                        ČT: s. 24 - opravit a doplnit přísloví, jedno opravené přísloví napsat do sešitu ČT
                        PS: s. 13
                        Děti si nesou leták " Albatrosu ", objednávky přinést nejpozději do 15.11. 
                        M: M4/A s. 19/3,4  Šim
                      

25.10.              M: M 4/A: s. 19/1, M 4/B: s. 3/3 - 7
                         ČJ: uč. s. 48/1 - 49/2,3 + poučka, DÚ: uč. s. 44/9 - 2. a 3. věta ( ČJ - D ) Ve ST ( sudý týden - nebruslí se ) bude ČT/ PS.
                         ČT: s. 27 - 31 + úkoly za textem ( číst za DÚ ) Šim

23. - 24.10.      ČJ: uč. s. 45 - 47
                          M: M4/A: s. 17, 18/6, M4/B: s. 3/1,  MM1: s. 16/32, NP: s. 32/2, 36 - sloupeček vlevo   Šim

22.10.                ČJ: uč. s. 44/8,9 ( 1. větu napsat  do ČJ - Š ), s. 45/10,11,12
                           ČT: s. 24,25 - 26
                            PS: s. 12 - dokončit
                            M: M 4/A s. 18, MM1: s. 16/31 b) ( DÚ )
                            AJ: SB: s. 14,15 Šim

19.10.                ČJ: uč. s. 44/6,7 ( DÚ:  ČJ - D )
                                Některé děti nepíší opravy, doplňte i ty minulé.
                           ČT: s. 25 - 26 ( DÚ - číst )
                           M: NP: s. 36/2,3
                                Příští týden jedeme na 2. lekci bruslení. Dohlédněte, aby měly děti vše včas připravené. Děti, které nepojedou ( ze zdravotních důvodů ), mi včas omluvte, abych
                           jim mohla připravit náhradní práci.   Šim
                            


                       
                       

18.10.                ČJ ( S ): uč. s. 27 - 28/1,2,3 - ( napsat do sešitu S: větu pravdivou a  opravenou větu nepravdivou )
                           M: M 4/A: s. 16/5, NP č. 32/3 
                           ČT: s. 22,23
                            PS: s. 12 ( jen po slovo hlídá )  Šim
                            

17.10.                ČJ: uč. s. 31/3, 44/5, Ps: s. 7/3 - jména očíslovat podle abecedy ( zvlášť D/ CH )
                           M: MM1: s. 16/31a), M 4/A: s. 16/3, NP č. 61:  11 - ( 8 příkladů ), NP č. 32: celý sloupec vlevo ( DÚ ) 
                           Ve čtvrtek 18.10. 2018 jedou některé děti se školní družinou do " Dýňového světa ".
                           Do školy si vezmou batoh na výlet i aktovku s učením na čtvrtek i pátek. Aktovku si nechají do pátku ve škole. 
                           DÚ zítra nedostanou.  Šim

16.10.                 M: M 4/A - s. 16/1,2, 4 ( DÚ )
                            ČJ: uč. s. 30/2 ( přepis do ČJ - Š, po slovo Ušáček ),s. 31/1,2,  Ps - s. 7/3 ( DÚ ) Šim

15.10.                  ČJ: uč. s. 30/2, 3 ( DÚ - 3 řádky do ČJ - D ), c. 4 - příprava na Di ( PÁ 19.10.), uč. s. 36/13 b), uč. s. 42/1,2, 3a)
                             ČT: s. 21,22
                             PS: s. 11
                             M: MM1: s. 15/30, M 4/B: s. 2/5 - 8
                             AJ: SB: s. 8,9 ( opakovat ), s. 11, 14  Šim

12.10.                  ČJ ( S ): uč. s. 22/5 - 8, s. 22 - 23/9 - napsat do sešitu S ( ČJ - Š z druhé strany )
                             ČT: s. 17 - 21 + úkoly ( procvičit hlasité čtení )
                             PS: s. 10
                             M: M 4/B - s. 2/4 + rozšiřující úkoly ve žlutém rámečku - zapsat příklady do M - Š, MM1: s. 15/ 29b) - d) ( DÚ )  
                             Některé děti nepíší opravy. Zkontrolujte a chybějící opravy doplňte. Šim

10.10. - 11.10.    M: M 4/A - s. 15 ( DÚ: 2. řádek  - narýsovat, vybarvit a napsat název )
                             ČJ: uč. s. 35/10 ( DÚ ), 11,12,13 ( 4. řádek - uspořádat podle abecedy a napsat do ČJ - Š )
                             ČT: s. 17 - 21 + úkoly za textem  Šim              

9.10.                     Zítra jedeme poprvé na bruslení, připomínám zápis v e - ŽK z 3.10. 2018. Kdo potřebuje vypůjčit pro dítě brusle,
                              pošlete papírek se jménem a velikostí bruslí. Šim
                              M: Děti dostaly učebnici M: 4/B - podepsat a obalit. 
                                                                                        s. 1/3,4,5,7,9  s. 2/1,2
                              ČJ: uč. s. 33 - naučit se abecedu zpaměti ( 3 řádky/a - ň ), s. 34/c. 5 - 7d)  Šim

8.10.                     ČJ: uč. s. 33/4 ( d) - DÚ ), Ps s. 7/1
                              ČT: s. 16
                              PS: s. 9
                              M: M 4/A: s. 14/3,4, MM1: s. 14/27 ( dokončit za DÚ ), 28 a), b)
                              ÚT: pravítko nebo trojúhelník
                              AJ: SB: 8,9  Šim

5.10.                     ČJ ( S ): s. 19 - 22/1 - 4
                              ČT: s. 16, PS: s. 8
                              M: M 4/A s. 14/1,2, DÚ: c. 5,6  Šim

3.10.                      ČJ: uč. s. 26/3, 27/4,5, s. 27/1, 28/2, 29/3,4,5, s. 32/1,2, Ps: s. 6/3 ( DÚ )
                               M: M 4/A: s. 13/3,4,5, MM1: s.12/24 - dokončit, s. 13/25 b), 26 - zbývající sloupečky za DÚ  Šim

2.10.                     M: M 4/A: s.13/1,2  MM1: s. 12/23 c), 13/25 a) - 1. sloupec
                              ČJ: uč. s. 25/5 - 8, s. 26/1,2, poučka, do ČJ - Š zapsat: 25/5 b) jen 2 chlapecká a 2 dívčí jména
                                                                                                                          26/1 - 2 jména zvířat
                                    DÚ: Ps: s. 6/4  Šim

1.10.                     ČJ: uč. s. 25/3b), c),  s. 25/4a), b) - DÚ ( ČJ - d ), Ps. s. 4/3
                              PS: s. 7
                              M: MM1: s. 12/23 a), b) ( DÚ ), 24 - 1. a 2. sloupec
                              AJ: s. 7  Šim
                              

26.9.                     Zítra vyzvednu děti z 1.A i 1.B v ranní družině a odvedu na parkoviště U Studničků. Sraz pro ostatní připomínám: 
                              v 7:15 hod., přezůvky a čip do ŠJ s sebou. Šim
                              M: MM1: s. 11/21 a), b) - DÚ, c. 22 - 1. a 2. sl. ( v ZŠ ), 3. sl. - DÚ
                              ČJ: uč. s. 24/1,2,3,  Ps. s. 5/1,2 ( přepsat doplněná slova a vlastní jména podtrhnout ) Šim

25.9.                     M: MM1: 10/19 a), sl. 60 - příklady typu 5 + 7
                              ČJ: uč. s. 19/3 ( dvojice písmen zapsat na řádek a k nim slovo, které na malé/ velké písmeno začíná - sešit ČJ - Š ),
                                    Ps. s. 4/4 - přepsat slova psacím písmen

  24.9.                   V pondělí 1.10. 2018 budu kontrolovat čtenářské deníky se zápiskem z prázdninové četby knihy " Bráchova bota".
                              Ve čtvrtek 4.10. 2018 - projektový den " Den zvířat " ( shromažďovat barevné obrázky zvířat ze ZOO )  Šim

                              ČJ: uč. s. 19/2 - DÚ ( přepsat a dokončit věty do ČJ - D ), Ps. s. 3/2
                              ČT: s. 12
                              PS: s. 6
                              M: MM1: s. 9/18a), b) ( DÚ ), sl. 59 - 60 ( příklady 6 + )
                              AJ: SB: s. 6 - rozhovor dole ( DÚ )  Šim

  21.9.                               ČJ ( S ): uč.s. 11/9 - s.13
                               M: MM1: s. 8/16 - dokončit, DÚ: s. 9/17 a), b), sloupeček 59 ( př. typu 7 + )
                               ČT: s. 12/ PS: s. 5  Šim

   21.9.                   Vážení rodiče, 
                               pokyn vedení ZŠ zní nebrat telefony rodičů po skončení vyučování. Své t.č. jsem vám dala proto, abyste mi 
                               omlouvali děti, ne však abych poskytovala ( a to i ve večerních hodinách a dokonce i o víkendech ) další 
                               informace k povinnostem, DÚ apod. Byla to moje dobrá vůle. Vysvětlete dětem, že při vyučování zkrátka BUDOU 
                               dávat pozor a pečlivě si z tabule opíší zadání DÚ.
                                Pro vaši kontrolu vám ještě dávám informace na web a letos nově i do e - ŽK. To je, 
                               myslím, dostačující. Děkuji Šimková20.9.                      M: MM1: s. 8/16 - jen 1. úkol, s.10/20
                               ČJ: uč. s. 17/3, Ps. s. 3/1 - 2. řádek ne ( králík, ... )
                               ČT: s. 13 - 15 ( + otázky a úkoly za textem ) - číst za DÚ  Šim19.9.                     M: MM1: s. 8/15a)  sloupeček 59 ( 8 + )
                              ČJ: DÚ: ČJ - D ( písmena Uu - Žž ), Ps: s. 2/3 - dokončit, uč. s. 16/8, s. 17/1,2,3  Šim

18.9.                     M: MM1: s. 7/ c. 13b), 14 - DÚ

                              

17.9.                     ČJ: uč. s. 16/6b) - 2. řádek - přepsat do ČJ - Š, barevně vyznačit di/dy ď, ... , DÚ: P.s. s. 1/2 - 2. sloka ( ČJ - D )
                              PS: s. 4, ČT: s. 9 - 11
                              M: MM1: s. 7/13a), DÚ: sloupeček 59 - 8 příkladů ( s rozkladem ) 
                              AJ: SB: s. 4 - 5 ( báseň s. 4 - zpaměti do 24.9., sl. zásoba s. 4 dole ( růžový rámeček ) Šim

14.9.                      ČJ ( S ): s. 9 - 11/8
                               M: MM: s. 6/11 a), b) M 4/A: s. 1 - úvod ( znázornit do M - Š, ), DÚ: s. 3/c.3 - zakrýt výsledky, přepsat do M - D
                                a zkontrolovat
                                DÚ: ČJ - D ( předepsaná písmena Oo - Tt )
                                ČT: s. 8  Šim

13.9.                      M: MM1: s. 4/8, s. 6/12, sloupeček 54
                               ČJ: uč. 15/5,6, s. 15/1, s. 16/3,4 ( c.4 - přepsat do ČJ - Š a barevně slabiky podtrhat ), DÚ: Ps - s. 1/1
                               ČT: s. 9 - 11 + úkoly za textem ( ústně )  Šim

12.9.                      ČJ: uč. s. 14/1, 15/2,3, DÚ: písmena Jj - Nn ( ČJ - D )
                               M: MM1: s. 5/9,10  sl. 53   

                               PČ: přinést pet láhev a silný černý lihový fix  Šim
12.9.                      Paní učitelka na HV potřebuje ještě sešit č. 520. Šim
                            

11.9.                      M: MM: s. 4/7a), b)  DÚ: sloupečky 51, 52 (Ráno neodevzdávat, budeme v hodině potřebovat. ) 
                               ČJ: uč. s. 8/4 - dokončit zbývající věty v ČJ - Š ( DÚ ), DÚ: předepsaná písmena Ff - Ii ( ČJ - D ), s. 9 - dokončili jsme c. 5 - 8  Šim


10.9.                      ČJ: uč. s. 7 - popis třídy, s. 8/3 ( opis do ČJ - Š ), někteří nestačili dopsat, doma zítra dokončit a opravit,  ČT/PS: uč. s. 6 - 7, Pís.1 s. 2. Nejčastější chyby: nesprávné tvary
                               a velikost písma, nepíší na linku, často je práce odbytá! DÚ: procvičení tvarů malých a velkých písmen Aa - Ee ( Předepsáno v ČJ - D, pokud vůbec sešit odevzdali. )
                               M: MM 1: s. 3/5a), b) - NP pro rychlejší žáky, c.6 - 3. řádek
                               V e - ŽK dnes dostali žáci známku z písemné opakovací prověrky učiva 1.ročníku. Někteří i přes několikerou výzvu se na matematiku nepřipravili, místo toho o
                              přestávce " řádili "a práci pak samozřejmě nestihli dokončit, protože ji hledali při hodině. Někteří se ani po několikerém upozornění nepodepsali, známku jsem jim
                              do ŽK nemohla zapsat. Domluvte dětem, aby se na začátku přestávky vždy nejdříve podle mých pokynů připravovaly na další hodinu. Usnadní si práci sobě, ale 
                              také mně.
                              AJ: s. 3 - naučit text písně   Šim 
                       

7.9.                       ČJ ( S ): uč. s. 9 - 10/c. 1, ČT: s. 5/2 ( DÚ: namalovat obrázek do sešitu ČT ),  PS: Pís. 1 - s. 1
                             M: opakování +/- do 10, geometrické tvary   Šim 


5.9,                       M: přinést kartičky s čísly 0 - 20 z 1. roč., DÚ: MM1: s. 1/c. 1a) b) ( hotovo ), za DÚ dokončit c) d), c. 2
                              Do šaten mohou rodiče jen do 7.9., od pondělí čekat jen před školou. Šim

4.9.                      Některé děti nemají všechny sešity do 2. ročníku. Seznam jsem jim včera znovu dala. 
                            Zítra chybějící sešity přinést. Děkuji. Šim

31.8.                    V pondělí 3.9. končíme kolem 9 hodiny. Oběd ve ŠJ se vydává od 10:30 hod. Šim

30.8.                   V tomto školním roce budeme mít opět kurz bruslení ( 10 lekcí ). První lekce začíná ve středu 10.10. 2018. ( 30,- Kč
                            za 1 lekci, celkem 300,- Kč ). Opět můžete zaplatit na tř. schůzce 6. 9. Šim

28.8.                   Dobrý den, vítám ve 2. ročníku!
                            Posílám několik informací k zahájení školního roku.
                            Vyučování začíná v PO 3. 9. 2018, končí v 8:40 hod. Děti přinesou domů formulář " Aktualizace údajů žáků ".
                            Prosím o jeho vyplnění a co nejdříve odevzdat. Budu vybírat 166,- Kč za pracovní sešity, seznam dám na třídní 
                            schůzce, kde sešity můžete zaplatit. Nejpozději však do 15. - 20. 9. 2018.
                            Ve ČT 6.9. 2018 se bude konat ve třídě 2.B od 15:30 hod. třídní schůzka, kde vám sdělím důležité informace k 
                            novému školnímu roku. Šim
27.6.                   DÚ na prázdniny: Zítra si rozečteme knihu " Bráchova bota ", kterou si děti přes 
                                                            prázdniny dočtou. Budeme si o ní v září povídat. Šim

26.6.                  Dnes si děti přinesly učebnice do 2. ročníku. Jsou již často používané, doporučuji 
                           slepit a opravit, aby se jim s nimi lépe pracovalo. Též dostaly seznam sešitů a 
                           pomůcek do 2. třídy. Vše podepsat na začátku šk roku. Šim

21.6.                   Program na poslední den školního roku: PO 25.6. - kurz " Ochrana člověka v mimořádných situacích "
                                                                                                    ÚT  26.6. - předávání učebnic do 2.ročníku ( prázdnou aktovku + penál s sebou )
                                                                                                    ST   27.6. - třídnické práce, úklid třídy
                                                                                                    ČT  28.6. - stěhování do třídy 2.B, vycházka, vybíjená
                                                                 Od PO do ČT budou mít děti sportovní oblečení, batůžky ( mimo ÚT ), svačinu a pití, psací potřeby a voskovky. Vyučování končí vždy v 11:35 hod.
                                                                                                    PÁ 29.6. - vysvědčení ( desky na vysvědčení ), vyučování končí v 8:40 hod.  Šim


21.6.                  M: MM: s. 26, M4: s. 12
                           ČJ: SL: s. 113,114
                           Dnes si děti nesou domu výkresy a část pomůcek na VV a PČ, zítra si v tašce 
                           odnesou zbytek s kufříkem. V pondělí by si odnesly ještě TV úbor. Šim

20.6.                  M: MM: s. 25/1,2  M4: s. 10 - dokončit, s. 11/1,2,3 ( DÚ: M - D ), 4,5,6 ( část DÚ )
                           ČJ: SL: s. 11,12  Pís. s. 39  Šim

19.6.                  ČJ: SL: s. 109,110, Pís. s. 37,38 
                           PRV: s. 80 ( opakovaní )  
                           Od čtvrtka si budeme postupně odnášet domů věci na VV, PČ, TV. Dejte dětem 
                           tašky na tyto věci. Šim

18.6.                  ČJ: SL: s. 107,108  Pís. s. 36
                           M: MM: s. 24/1,2  M4: s. 8/1,2,5,6 ( DÚ ) Šim

17.6.                   V pondělí 18.6. půjdeme 2. hodinu do Spolkového domu na výukový program " Planetárium Morava ... hvězdy přijedou až k vám ". Cenu v hodnotě 40, - Kč
                            plně hradí SRPŠ. Šim

14.6.                   ČJ: SL: s. 105, Pís. s. 34
                            M: MM: s. 23/1,2  M4: s. 7/ 2 - dokončit, c. 3,5,6, c. 4 - příklady v zeleném rámečku přepsat do M -- Š a vypočítat,
                                  DÚ: M4: s. 8/ c. 3 - vypočítat, 1. příklad vyznačit na číselné ose  Šim 
                                                                                                                                                                                                                          

13.6.                   M: MM: s. 22/1,2  M4: s. 6/6,7 ( DÚ ), s. 7/1,2 - 4 řádky
                            ČJ: SL: s. 103 - četba, cv. "trojúhelník" - napsat věty ( ČJ - Š ), s. 104 
                                         Šim
12.6.                   Ve třídě se objevily vši. Prosím prohlédněte dětem hlavy, aby se dál
                            nešířily. Děkuji. Šim

                            PRV: s. 79
                            ČJ: SL: s. 102 - číst, ( DÚ: báseň opsat do sešitu ČJ - D ), Pís. s. 33  Šim

11.6.                   Vyúčtování šk. výletu

                            záloha:                250,-  Kč
                            příspěvek SRPŠ:   50,-  Kč
                            celkem:                300,-  Kč
                            výdaje:  vstupné:  60,-  Kč
                                          doprava: 101,- Kč
                                          celkem:   161,- Kč 
                                          vráceno: 139,- Kč   Šim
                            ČJ: SL: s.100 - 101, Pís. s. 32, přepis vět do ČJ - Š ( SL: s. 99 - cv. "modrý 
                                                                                                                                   trojúhelník"
                            AJ: s. 40/1,2 s. 41/ 1 ( DÚ )
                            M: MM: 20/1, M4: s. 5/3,5  s. 6/1,2,  DÚ:  3. ( M - D ), 4.  Šim

   
                           

8.6.                     M: M4: s. 4 - dokončit, s. 5/1,2,4
                           PRV: s. 78
                           ČJ: SL: s. 99, Pís. s. 31  Šim

     V pátek 15.6. 2018 - ředitelské volno. V tento den se nevyučuje. Nefunguje ŠJ ani ŠD. Šim

7.6.                     M: MM: s. 21/1, M4: s. 4/1,2,3 ( DÚ ), s. 4 - rozklad čísel ( vpravo )
                            ČJ: s. 97, 98  Pís. s. 29,30  Šim

6.6.                     M: MM: 19/1, M4: s. 3/ c.1( DÚ ), 2,3,4,  c.5 ( DÚ )
                            ČJ: SL: s. 96, c. " srdíčko "-  přepis vět do sešitu ( ČJ - Š ) Šim

5.6.                     PRV: V lese, U rybníka ( opakování )
                            ČJ: SL: s. 95, Pís. s. 28  Šim

4.6.                    ČJ: SL: s. 94, PS: SL: s. 94 -  přepis nadpisu a dvou řádků ( sešit ČJ - Š )
                                                              s. 95 - jen báseň
                           AJ: s. 34 - DÚ, s. 37 - opakování, s. 39
                           M: MM: s. 18/1, M4: s. 2/2,3,5 DÚ: c. 4,6  Šim

31.5.                  Paní učitelka Peroutková vzkazuje, že musí neodkladně odjet do Benešova a AJ
                           tedy dnes nebude. Šim
                           
                           Zítra ( PÁ 1.6. ) - olympijský den. Připomínám jen, že informace jsem vám 
                                                                                     poslala 24.5. 

                           ČJ: SL: s. 94, Pís. s. 27
                           M: MM: s. 13/2 ( DÚ ), s. 17/1 - 1. a 2. sloupec, 3. a 4.  ( DÚ ), M4 - s. 2/1  Šim 

29.5.                  ČJ: SL: s. 92,93  Pís. s. 26

                           Zítra jedeme na výlet do ZOO Jihlava. Připomínám jen, že informace k výletu           jsem vám posílala 16.5.
                           Ve čtvrtek 31.5. již děti mohou nosit peníze na fotografie. ( Částku má každý zapsanou v Krtečkovi na s. 25. )
                           Některé děti ještě neodevzdaly " Souhlas se zpracováváním osobních údajů ". Prosím poslat ve čtvrtek. Šim
                  

28.5.                  ČJ: s. 92 ( slova )
                           AJ: s. 28/2, 33/1
                           M: M3 - s. 32, MM: s.16/1,2 ( DÚ )  Šim
                                Dnes děti dostaly M4 - podepsat a obalit, přinést zítra zpět do školy. Šim

25.5.                  Dnes posílám 2 formuláře ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů ), prosím 
                           o vyplnění, podpis a vrácení zpět do ZŠ. Šim
                           
                           M: MM -s. 12/2  M3: s. 31 - dokončit
                           PRV: s. 77
                           ČJ: s. 91, DÚ: SL: s. 90 - vybrat a přepsat 2 dvojice vět s podobně znějícím slovem,
                                                  slova barevně podtrhnout ( ČJ - D ) Šim
                                                   

24.5.                  M: MM: s. 15/1,2  M3: s. 29 - dokončit, s. 30
                           ČJ: SL: s. 89,90, Pís. s. 25 - dokončení Šim

24.5.                   V pátek 1.6. - Olympijský den: Děti budou mít sportovní oblečení a obuv, batůžek
                                                    se svačinou a dostatkem tekutin, pokrývku hlavy. Výuka končí v 
                                                    11:35 hod. Šim

23.5.                   M: M3 -s. 29/1,2,3,
                            ČJ: SL: s. 89,90 - cv.1, Pís. s. 24 - dokončit, s.25 ( po - do vany ), 
                            DÚ: SL: s. 85 - opis části textu ( Nadpis + tři řádky ), rozstříhat slabiky
                            Děti si dnes přinesly formulář s kroužky na příští školní rok. Šim
                             
                                  

22.5.                    Děti, které mají vypůjčené knihy ze školní knihovny, je vrátí pí. uč. Dudové do 6.6. 2018. Šim

22.5.                   PRV: s.76 - cv. " domeček "
                            AJ: SL: s. 87,88  Pís. s. 23 ( DÚ ), s. 24 - jen 3 řádky  Šim

21.5.                   ČJ: SL: s.86, Pís. s. 22
                            AJ:       s. 31/2 - DÚ, s. 32/1,2 - DÚ
                            M: MM: s. 14/1 - dokončit, M3 - s. 27/4 - dokončit, s. 28 - dokončit ( DÚ: c. 3, 
                                                                                             c. 4 - dobrovolné, c. 6 - M - D )  Šim

18.5.                   PRV: s. 74, 75
                            M: MM - s. 14/1 - jen 2 sloupečky, M3 - s. 27/4 - jen 2 sloupečky, s. 28/1
                            ČJ: SL: s. 85, Pís. s. 21, DÚ: SL: 85/1 - zbývajících 5 vět ( ČJ - D ) - viz sešit ČJ - Š  Šim
            
                            Další informace: Ukončení sběru papíru bude 31.5. 2018
                                                           Fotografování tříd a skupinek dětí: 28.5. ( velká fotka  20,- Kč 
                                                                                                                                    malá fotka  13,- Kč ) 
                            Přinést provázek, stužku apod. ke kartičce na sportovní den. Šim
                             
16.5.                   Školní výlet: ZOO Jihlava - středa 30.5. 2018

                            sraz: parkoviště U Studničků  7:45 hod
                            s sebou: vhodné oblečení a obuv, svačina, dostatek tekutin, přiměřené kapesné,
                            2 igelitové sáčky ( Komu bývá špatně - prášek na nevolnost. )
                            návrat: 13:30 - 14:00 hod. -  zastávka U Studničků
                            vybíráme: 250,- Kč ( + příspěvek SRPŠ 50,- Kč )
                            Oběd ve ŠJ je odhlášen.  Šim

15.5.                   Dnes jsme byli v knihovně na " Pasování na čtenáře ". Děti dostaly knihu. Podepište ji a ať si ji děti zítra přinesou do 
                            školy. Začneme ji číst jako společnou četbu. Pak si ji vezmou na prázdniny domů a dočtou si ji během prázdnin. Šim

                            PRV: s. 74 - mimo cv. PČ
                            ČJ: SL: s. 84 - dokončit, DÚ: sešit ČJ - Š    Šim

14.5.                  AJ: s. 26/2,  s. 29 - shrnutí, s. 31/1 
                           ČJ: SL: s. 84 - mimo článek a cv. " tužka ů, Pís. s. 19,20, písmena ď, ť, ň - vystříhat
                           M: MM: s. 13/1, M3 -s. 25/1,2 ( DÚ ), c.3,4,5 ( DÚ ) Šim


11.5.                 M: MM: s.12/1 - dokončit, M3: s. 23/6, c. 7 - DÚ ( přepsat do M - D ), s.24/1,2,3,4 - jen 2 sloupečky
                          PRV: s. 63
                          ČJ: SL: s. 75  Šim

10.5.                 M: MM: s. 12/1 - 1. a 2. sloupec, M3 - s. 23/1,2,3,4,5 ( DÚ )
                          ČJ: SL: s. 74, Pís. s. 6  Šim

4.5.                   PRV: s. 62
                          M: MM - s. 11/1 - dokončit, M3 - s. 20/4, s. 22/1,2,3,4,  c.5 zelený rámeček - DÚ ( do M - D ), sloupeček 53
                          ČJ: SL: 83, Pís. s. 17  Šim

4.5.                   Informace ke kroužku AJ: 10.5. a 16.5. nebude kroužek AJ s pí. uč. Peroutkovou.
                                                                        24.5. - zdvojená hodina AJ, konec vyučování v 15:30 hod. Šim

3.5.                   ČJ: SL: s. 82, 83 - jen slabiky, Pís. s. 15, 16
                          M: M3 - s. 19/6, s. 20/1,2,3,5, s. 21  sloupeček 52  Šim


2.5.                  ČJ: SL: s. 81, cv. "tužka "- doplnit chybějící slova a přepsat do sešitu ČJ - Š,  Pís. s. 14 - dokončit
                         M: M3 - s. 18/2, 19/1,2,3,4,  5 ( DÚ ), sloupeček 51 - DÚ  Šim

30.4.                ČJ: SL: s. 80, Pís. s. 8 ( DÚ ), s. 13, 14 - jen 4 řádky
                         M: MM - s. 11/1 - 2 sloupce, M3 - s. 17/6, 18/1,4
                         AJ: s. 25/1,2 - DÚ, s. 26/1 - DÚ  Šim28.4.               Ředitelské volno: 7.5. a 9.5. 2018, v tyto dny nefunguje také školní družina a školní jídelna. Šim

27.4.               M: M3 s. 17/1, 2 ( DÚ - přepsat do M_ D ), 4,5,7 ( jen zelený rámeček )
                        PRV: s. 61
                        ČJ: SL: s. 79 - dokončit, Pís. s. 12, DÚ: předepsáno v ČJ - D   Šim

26.4.               M: M3 - s. 15/3, s. 16 - celá, DÚ: c. 2 - nakreslit peníze, c. 4 - přepsat a vypočítat do sešitu M - D
                        ČJ: SL: 78, 79 - c. " trojúhelník ", slabiky, slova,  Pís. s. 11 Šim
 25.4.               M: M3 - s. 14/6, s. 15/1,2,4,5 ( DÚ ),6,7  MM: s. 10/1
                        ČJ: SL: 76 - dokončit, s. 77, Pís. s. 7 - dokončit, s. 9, 10 ( DÚ )  Šim24.4.               Dnes nemělo hodně dětí DÚ z ČJ ( Pís. 4 - s. 1 ), i když to bylo napsáno na webu. Je třeba, abyste web četli denně.
                        ČJ: SL:  s. 76 -  jen tři cvičení, k cv. " modrý trojúhelník ", Pís. s. 5 - dokončit stranu za DÚ, s. 7 - jen dva řádky  Šim

23.4.              Ve středu půjdeme na PČ na pozemek. Dohlédněte, aby měly děti vhodný pracovní oděv a obuv.
                       ČJ: SL: s. 72,73,  Pís. 4 - s. 3 - dokončit, 4 DÚ: Pís. s. 1
                       M: M3 - s. 14/1,3,4,5,8  MM: s. 9/1 ( Dokončit doma )
                       AJ: s. 23,24  Šim
                      
                       AJ: 

19.4.             ČJ: SL: s. 72, Pís. 4 - s. 2,3 - jen 4 řádky, rozstříhat písmeno CH
                      M: M3 - s. 13/1 - 3

                      Děti, které mají PČ ve ST 1. hodinu, dokončí motýla do PO 23.4. Šim,

18.4.             M: M3 s. 12
                      ČJ: SL: 70, 71, Pís. s. 39, 40 ( dokončit za DÚ )

                      Děti dnes dostaly písanku 4, dále nový rozvrh, podle kterého se budeme učit od příštího týdne. Šim

17.4.             ČJ: SL: s. 69 - dokončit, Pís. s. 38  
                      PRV: s. 59

                     Ve čtvrtek na VV brčka.  Šim

16.4.             ČJ: s. 68,69 ( mimo článek ) - Dnes jsme jen opakovali. Pís. s. 34 - dopsat, s.35 - jen 3 řádky 
                      M: MM: s. 8/ 1 - jen 1. a 2. sloupec - DÚ, M3 - s. 11/ 3 ( do sešitu M - Š ), 4,5
                      AJ: s. 17 - procvičovat, s. 18/ 1,2 - rozhovory ( c. 1 budu zkoušet. ) Šim

13.4.             M: MM - s.7/1, M3 - s. 10/2 ( do sešitu M - Š ), s. 11/1,2
                      ČJ: SL: s.69 - "Domeček", slova, Pís. s. 36,37  Šim

12.4.             Oprava: Pís. s. 35, s. 36 bude až zítra. Šim

12.4.             M: MM: 7/2 - ( 2. sloupec DÚ ), M3 - s. 9/4, s. 10 - mimo c. 2, c. 3 - DÚ
                      ČJ: SL: s. 67 - cv. dole, s.68, Pís. s. 36
                  
                      Někteří žáci nepíší opravy! Doplňte všechny chybějící opravy! Předepisuji je o: .Mé zápisy v sešitech jsou pro vás. Dětem je 
                      přečtěte  a SPOLEČNĚ s dítětem opravu udělejte. Opravy, které dělá dítě samo jsou plné chyb. 

                      Od příštího týdne budeme chodit v PČ na pozemek. Dejte dětem vhodný pracovní oděv, aby se neumazaly.  Šim

11.4.             M: M3 - s. 9 - mimo cv. 4, s. 10/4 - DÚ ( M - D )
                      ČJ: SL: s.67  Šim

10.4.             PRV: 52,53
                      ČJ: SL: opakování až po s. 66/ cv. 7, DÚ : sešit ČJ - Š ( přepsat článek "Žába" - dokončit školní práci ) ˇ
                      V pátek 20.4.  - projektový den " Den Země", 1. ročník: Jarní květiny" - připravovat si obrázky prvních jarních květin,
                                                  květin zahradních, lesních, rostoucích v parku, u potoka apod. Zítra děti rozdělím do skupin, aby si mohly 
                                                  obrázky již připravovat. přijdou do školy s batůžky a psacími potřebami, nůžkami, pastelkami a lepidlem.
                                                  Od 17.4. - TV venku. Teplejší oblečení a botasky na TV venku. Šim

6.4.               M: M3 - s.6/1,2 ( DÚ ), cv. 3 - 6 ( NE porovnávání s příklady - modré rámečky ), s. 7 - celá mimo cv. 2
                      ČJ: SL: s. 65  - Užovka, Pís. s. 32, 33 - 3 řádky  Šim

                      Opět mi děti odevzdávají pozdě sešity na předepsání dalšího úkolu!! Neodevzdají - li ho včas, musíte si 
                      úkol sehnat od spolužáka.

                      Neodevzdávají - li včas samostatnou práci, bude práce hodnocena známkou 5 - nesplnil!!  Šim

5.4.               M: MM: 5/1, 6/1,2 ( DÚ ),  M3 - 5/1,2,3, cv.4 - DÚ
                      ČJ: SL: s. 64,  Pís. s. 30,31  Šim

4.4.               M: M3 - s. 3/6, s. 4 - celá    Některé děti nemají peníze nebo je poztrácely! Pokud je nenajdou, vyrobte nové.
                      ČJ: SL: s. 63 - dokončit, s. 64 - báseň ( DÚ ), rozstříhat písmeno Ž  
                       Některé děti si přinesly leták Albatrosu. Objednat si knihy můžete nejpozději do 15.4. Šim

3.4.               PRV: s. 48,49
                      ČJ: SL: s. 63 ( cv. Kdo nám pomáhá? ne )

                      Ve čtvrtek 19.4. 2018  se bude konat ve třídě 1.B třídní schůzka. Začátek je v 15:30 hod. Šim 

27.3.             PRV: s. 47,51
                      AJ: s. 16 ( DÚ )
                      ČJ: SL: s. 61,62 Pís. s. 29
                      M: M3 - s. 3/1 - 5,  MM - s. 4  Šim

23.3.             Ve středu 4.4. 2018 - Den otevřených dveří na 1. stupni ZŠ. Přijďte se podívat, jak pracujeme a co všechno jsme se v 
                      1. třídě již naučili. Šim

                      ČJ: SL: s.62 - báseň, slabiky, Pís. s. 28, písmeno Č, č - rozstříhat
                      M: M3 - s.2 - dokončit ( c. 6 - DÚ ), MM 3: s.3/2 Šim

22.3              M: MM 3 - s. 2/1,2  s. 3/1 ( DÚ ), M 3 - s.1 - vybarvit, s. 2/1
                      ČJ: SL: s. 59,60, Pís. s. 27  Psali jsme diktát písmen a slov ( procvičovat ).  Šim

                      Velikonoční prázdniny: 29.3 - 2.4 2018  Šim

21.3.             ČJ: SL: s.58 - 59, Pís. s. 25 - dokončit, s.26 dopsat za DÚ
                      M: MM: s.1/1 ( 3. a 4. sloupec dopsat za DÚ ),2  
                      Zítra na VV voskovky. ( Některé děti je nemají nebo je poztrácely. ) Šim

19.3.             ČJ: SL: 58 B -  slabiky, báseň, Pís. s. 24, 25 - 3 řádky
                      M: MM: s.31/2, M2 - dokončit ( s. 32 )  Podepsat a obalit nové učebnice - M3, MM 3
                      AJ: s. 12/1, 13, 15/2
                      Zítra je projektový den. Šim
16.3.                          M: M2 - s.31  MM: s.31/1
                                   PRV: s. 57 - 58
                                   ČJ: s. 56, 57 - dokončit zbývající cvičení  Pís. s. 22 ( část stránky - DÚ ), s. 23  Šim


15.3.                          ČJ: SL: s. 56 - slova, článek, s. 57 - cv. " ? " - podtrhat zvířata ze ZOO, zapsat zvířata do obou sloupců, Pís. s. 21
                                   M: M2 - s.30/3 - 6, c. 7- DÚ ( M - D )  MM: s. 30/1,2  Šim

14.3.                          ČJ: SL: s.55, Pís. s. 19 - dokončit, s. 20, DÚ: H,h - ( ČJ - D )
                                   M: M2 - s. 29/5  30/1,2   Šim

13.3                           V úterý 20.3. 2018 bude projektový den "Naše město". Děti přijdou do školy jen s batůžky. Vezmou si svačinu, 
                                   penál s pastelkami, perem a nůžkami. Výuka končí v 11:35. Šim

13.3.                          PRV: s. 55
                                   ČJ: SL: s.55 - cv. "smajlík", "Domeček", slova - číst, tvořit věty,  Pís. s. 18 - dokončit  Šim

12.3.                         ČJ: SL: s. 54, Pís. s. 18 - 4 řádky
                                  AJ: s. 8,9/1,2 - rozhovory ( DÚ - zkoušet 19.3. )
                                  M: MM: s. 29/2, M2 - s. 29/1 - 3, c.6 - DÚ  Šim

9.3.                            ČJ: SL: s. 53 - cv. "puzzle", s. 54 - báseň, slabiky, slova, Pís. s.17 ( Z )
                                   PRV: s. 69
                                   M: M2 - s. 26/5,6, s. 27, 28   Šim

8.3.                            ČJ: SL: opakování ( s. 49 - 51 ) PS: procvičovat psaní jednoslabičných slov ( Psali jsme diktát. )
                                   M: M2 : s. 24/5 - 2. sloupec, s. 25 - dokončit, s. 26/1 - 4, 7 - zelený sloupec - výsledek, žlutý sloupec - DÚ ( přepsat do 
                                        M - D a vypočítat ) Šim

7.3.                           ČJ: SL: opakovat čtení článků, Pís. s. 15 - dokončit, s. 16 - dokončit za DÚ, Albatros - objednávky do 16.3.
                                  M: MM: s. 28/1, M 2 - s. 24 - dokončit, 25/1
                                  VV - lepidlo "Herkules"  Šim

6.3.                           Děti si znovu procvičí recitaci básně na recitační soutěž, báseň si přinesou s sebou, abych jim mohla s nácvikem pomoci.  Šim

23.2.                        DÚ: ČJ: SL: s. 52 - číst článek, s. 53 ( mimo poslední cvičení - dvojice slov ),  Pís. s. 15 - 4 řádky ( přepis slov a věty ne )
                                         Během prázdnin hlavně čtěte, skládejte a nacvičujte přednes básní na recitační soutěž.
                                        M: M 2 - s. 23, MM: s. 26/1,2 ( bylo včera za DÚ ), 27/1,2
                                          Procvičujte sčítání a odčítání do 9, rozklad čísla do 10.
                                       PRV: s. 45 - 46
                                       Na posledním bruslení děti dostaly list papíru. Text dětem přečtěte, děti mají namalovat obrázek.
                                       Přeji dětem, aby si jarní prázdniny užily, ale také na sebe dávaly pozor. A my marodi, abychom se už po prázdninách vrátili zdraví.  Šim

22.2.                          Zítra by děti měly přinést DÚ v ČJ - D ( au, ou ). Pošlu také, kde suplování v jednotlivých předmětech skončilo, abyste vše mohli přes prázdniny doplnit. Šim

21.2.                         DÚ: ČJ: SL: s. 49, Pís. s. 12 ( dokončí zítra )
                                           M: M 2 : s. 21, 22/ 1  MM: s. 25/ 1 ( DÚ ), 2  Šim

19.2.                         Dobrý den, tento týden jsem nemocná.  Přípravy budu posílat paní asistence a ona vám dá DÚ na web, podle toho, co stihnou v ten den udělat.
                                  Ve třídě se objevily vši! Kontrolujte, prosím, dětem pravidelně hlavy, aby ve třídě nedošlo k dalšímu šíření. Hezký den Šim

16.2.                         DÚ: ČJ: SL: s. 45 - dokončit, 46, 47 - " domeček "
                                          M: M 2  - s. 19, 20/1,2
                                  Jarní prázdniny: 26.2. - 2.3. 2018
                                        Ředitelské volno: pondělí 5.3. ( důvod: školení pedagogického sboru )  Šim

15.2.                         DÚ: ČJ: SL: s. 45/1,2  Pís. s. 7,8 ( přepis slov - DÚ )
                                         M: M 2 - s. 18,19/1,3  MM: 24/1,2
                                  Zítra budu zkoušet recitaci básní ( papírovou předlohu s sebou ).
                                  Některé děti stále nemají silnější kulatý štětec!
                                  Nemají také ořezané pastelky, některým žákům chybí základní barvy pastelek! Šim

14.2.                         DÚ: ČJ: SL: s. 44 - celá ( cv. 1 - skládat slova do mřížky ), Pís. s. 5,6
                                          M: M 2: s. 17 - celá, cv.4 - DÚ, MM: s.20/1  21/1   23/1  Šim

13.2.                          DÚ: ČJ: SL: s. 43 - dokončit,  Pís. s. 4 - dokončit 
                                           PRV: s. 42 - 43       Šim 

12.2                           DÚ: ČJ: SL: s. 42,43 - slabiky, slova, čl. 18  Pís. s.3,4 - 4 řádky, básně na recitační soutěž 
                                          AJ: s.4,5,7
                                          M: MM: s.22/1,2  M 2_ s. 16/5, 17/1,2  Šim

9.2.                            DÚ: ČJ: SL: s.41,42 - báseň - vyznačit nové písmeno, Pís. 3 - s. 1,2
                                           M: MPP: s.8,  M 2: s.15/5,7  s. 16/1,2,3,4   sloupeček 21  Šim

8.2.                            DÚ: ČJ: SL: s. 40, Pís. 39
                                           M: MM: s.19/2  M 2 - s.14/5,6,  s. 15/1,2,3,4,6 - jen zelený sloupec , DÚ: sloupečky 19,20

                                  Děti nemají ve škole papírové kapesníky, doplňte je, prosím.
                                  Přijďte si pro úkoly, písanky , písmeno R,r a předepsané sešity. ( rodiče nemocných dětí )  Šim
                                           

7.2.                             DÚ: M: M 2 s. 13/3, s. 14/1,2,3,4 ( DÚ ),7,8   MM: s. 17/2, 18/ 2 ( DÚ )
                                                 V M 2 je uprostřed příloha - vystříhat všechny peníze, dát do uzavíratelného sáčku, krabičky nebo obálky a 
                                                            přinést do školy.
                                           ČJ: SL: s. 38,39, Pís. 2 - s. 37 - dokončit, s. 38  Šim

6.2.                             DÚ: PRV: s. 42
                                           ČJ: recitace básní ( příprava na recitační soutěž ) Šim

5.2.                             DÚ: ČJ: SL: 38, Pís. - s. 36,37 - 4 řádky
                                            M: M 2: s. 12 - dokončit, cv. 6 - DÚ ( do M - D ), s. 13/1,2
                                             AJ: s. 34,36,37, 40 - 41 ( opakování )
                                    Zítra jedeme opět bruslit.  Šim

1.2.                             DÚ: ČJ: SL: s. 37 - dokončit, 38 - báseň ( vyznačit písmeno š, neučit se zpaměti ), Pís. s. 34, 35, písmeno Š, š - rozstříhat
                                                báseň na recitační soutěž - zpaměti
                                           M: M 2 - s.11 - dokončit, s. 12/1,2,5 - jen žluté sloupečky, MM: s. 17/1, sloupeček č. 16   Šim31.1.                           DÚ: ČJ: SL: s. 37/ slabiky, slova ve sloupci, cv. modrý trojúhelník, Pís. s. 34 - 3 řádky
                                            M: M 2 - s. 10/7  s. 11/1,2   MM: s. 16/1,2  Šim

30.1.                           DÚ: ČJ: SL: s.52, Pís. - s. 33  
                                            PRV: s. 41 ( 11 žáků nesplnilo DÚ! )
                                    Ve čtvrtek 1.2. - zkrácená výuka: 1. stupeň končí v 11:35 hod. Šim

29.1.                           DÚ: ČJ: SL: s. 36/ báseň, slabiky   Pís. 2 - s.33 - 4 řádky  DÚ: sešit ČJ - D ( přepis, opis )
                                           M 2: s. 10/1 - 6  
                                            AJ: s.33 - 34        Šim
                                            

26.1.                           DÚ: ČJ: SL: s. 34,35
                                            M: M 2 : s. 9 - dokončit
                                            PRV: s. 40   Šim

25.1.                           DÚ: SL: s. 33, 34  
                                            M: MMP: s.7  MM: s.15/1  M 2 - s. 8 - dokončit, s. 9/1,2   Šim

24.1.                           DÚ: ČJ: SL: s. 32 - dokončit, s.33, Pís. s. 31,32
                                            M: M 2 - s. 7,8/1,2  MM: s.15/2  Šim

23.1.                          Během února - března proběhne recitační soutěž. Rodiče společně s žáky si vyberou báseň ( např. na internetu, v dětských časopisech nebo knihách s poezií ) a
                                   přinesou ji vytištěnou do školy. Po posouzení učitelem by se ji žáci začali učit zpaměti. Báseň by měla mít asi 3 sloky, nejlépe s přímou řečí, aby ji žáci mohli dobře 
                                   recitovat.

                                   Dnes zůstal po bruslení v šatně obal od helmy. Žádný z žáků se k němu nehlásí. Zkontrolujte, jestli vám nechybí.

                                   Ve středu 31.1. budou žáci dostávat vysvědčení. Přinesou si na něj obal. V pátek 2.2. budou jednodenní pololetní prázdniny. Šim

                                                                   

                                    

23.1.                         DÚ: ČJ: SL: s.32, Pís. 2 - s. 30 ( dokončit ) 
                                  Ve čtvrtek 25. 1. na VV přinést obrázek nějakého domácího mazlíčka. Šim

22.1.                         Zítra jedeme opět bruslit.
                                  DÚ: ČJ: SL: s. 32/1,2,3  Pís. s. 29, poslední 4 řádky - přepis ( DÚ ), s.30 - jen 4 řádky, rozstříhat písmena D, d
                                          M: M 2: s. 6, 7/1  sloupeček č.9  Šim

19.1.                          DÚ: M: M2 - s.6/ 1,2,3,4,5  c. 6 - jen tři řádky, c. 7 - DÚ ( do M - D ) - jen zelené sloupečky
                                          PRV: s.38 - 39 ( dopsat )
                                          ČJ: SL: s.31 ( ne cv. označené obrázkem pera )   Pís. s.28  Šim

18.1.                          DÚ: M: M 2 - s. 4/1,2, c. 3 - DÚ,   MM: s. 14/1,2,    sloupeček č. 7 ( nově rozdané )
                                           ČJ: SL: s.29 - dokončit, s. 28,  Pís. 2 - s. 26,27  Šim

17.1.                          DÚ: M: M2 - s. 4 - dokončit,  MM: s.12/2, 13/1,2   DÚ: sloupeček 5. a 6.
                                          ČJ: SL: s. 28 - dokončit, s.29 - cv. " míček" jen číst, nespojovat, Pís. s. 27 ( přepis slov je za DÚ )  
                                           Na VV zítra děti budou potřebovat tenčí kulatý štětec.  Šim

16.1                           DÚ: ČJ: SL: s. 28/ 1 - číst a skládat, Pís. 2 - s. 24
                                           PRV: s.38  Šim

15.1.                          DÚ: ČJ: SL: s. 27, 28 - čtení a skládání slov ( DÚ ), Pís. s. 23
                                           AJ: s. 31/1,2 ( DÚ: vybarvit a nacvičit otázku a odpověď
                                           M: M 2 - s. 3/2,3,4  s. 4/6 - DÚ ( přepsat do M - D a vypočítat ) MM: 12/1
                                           Zítra je teplákový den, máme i TV, tak se děti nemusí ani převlékat. Šim

12.1.                          DÚ: ČJ: SL: s. 26, 27 ( mimo poslední věty o zimě ), Pís 2 - s.22, rozstříhat Z, z, DÚ v ČJ - D
                                          M: M2 - s.3/1,2  s. 4/1,2 MM: s.11/1,2,3  Šim

11.1.                          DÚ: SL: s. 26, Pís. s.20, 21
                                           M: M2 s. 2, MM: s.10/2 ( Někteří žáci nesplnili DÚ - c. 1, dopsat. ) Šim

10.1.                          DÚ: ČJ: SL: s. 25, Pís. 2 - s. 18,19
                                          M: MM: s. 9/1,2, s. 10/1   M 2: s. 1 - dokončit, sloupečky: č.2  Šim

8.1.                             DÚ: ČJ: SL: s. 24, poslední cv. - míček ne, Pís. s. 16, 17
                                           M: MM 2. - s.8, M 2. ( nová učebnice ) s.1/1 jen nácvik číslice 7, MPP: s. 4 - nácvik 7, DÚ: MPP - s.5,6 - dokončit,  D 
                                                                                                                                                                                                     M - D ( nácvik 7 )                                                                                                                                                                                          
                                           AJ: s. 30
                                     Zítra jedeme opět bruslit.  Šim

5.1.                             DÚ: ČJ: SL: s.23, Pís. s. 15
                                            M: KRT: s.32, MM: 7/1,2
                                             PRV: s. 35    Šim

4.1.                             DÚ: ČJ: SL: s. 22, 23, Pís. s. 12 - dokončit, s. 13, DÚ: sešit ČJ - D ( přepis vlastních jmen psacím písmem )
                                                 rozstříhat písmena V, v
                                            M: KRT: s. 32/1,2, MM: s.6/1,2  Šim

3.1. 2018                    DÚ: ČJ: SL: s.20/1 - 3, Pís. s. 11, 12 - pouze 4 řádky
                                            M: KRT: s. 31, DÚ: zelený rámeček přepsat do sešitu M - D a vypočítat,
                                                  MM: s. 5/1,2

21.12.                          DÚ: ČJ: SL: s. 19 ( mimo cv. " míček " ), s.21/ 1 - článek U nás, PS: Pís. 2 - s. 10
                                             M: MM: s. 3/1, s.4, KRT: s.30 - dokončit, s. 31/1,2
                                             Přes Vánoce děti písemný úkol nedostanou, pouze si denně čtěte a 
                                             skládejte.
                                             Zítra se již neučíme podle rozvrhu, každá třída má svůj program. Děti si
                                             vezmou baťůžek s psacími potřebami, nůžky, lepidlo a svačinu.

                                             Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku 2018 hlavně pevné zdraví,                                                 štěstí, spokojenost a pohodu. Šimková
                                 

20.12.                          DÚ: ČJ: SL: 17, 18,  Pís. 2 - s. 8, 9
                                             M: MM: s. 2, s. 3/1 KRT: s. 2 9 - dokončit, s. 30/1
                                     Ve čtvrtek 21.12. se učíme jen do 11:35. 
                                     Vánoční prázdniny trvají od 23.12. 2017 - do 2.1. 2018. První vyučovací den
                                     v novém roce je středa 3.1. 2018. Šim 
                                   

19.12.                          DÚ: ČJ: SL: s. 16, Pís.2 - s. 7
                                             PRV: s. 34  Šim

18.12.                          DÚ: ČJ: SL: s. 15 - dokončit, s.16 - mimo čtení vět, Pís. 2 - s. 6, 7 - jen 3 řádky
                                            M: KRT: s. 28 - dokončit, 29/ 1,2  MM 2: s. 1
                                            AJ: s. 27   Šim

15.12.                          DÚ:  ČJ: SL: s.14, 15  Pís. 2 - s. 5
                                              M: KRT: s. 28 ( poslední cv. Doplň čísla. , MM: dokončit ( s. 32 )
                                              PRV: s. 33 
                                     Paní učitelka Peroutková vzkazuje, že příští týden již nebude kroužek AJ. Šim

14.12.                           DÚ: ČJ: SL: s. 13, 14   Pís. 2 - s. 4
                                              M: MM: s.30/2  s.31/1,2   KRT: s. 27 ( mimo posledního cvičení- číselné 
                                                                                                              osy )

                                       Ve čtvrtek 21.12. - zkrácená výuka, vyučování na 1. st. končí v 11:35 hod.
                                                                                                                                                                Šim

13.12.                           DÚ: ČJ: SL: 12, 13 - mimo dvou řádků s obrázky a slabikami 
                                                                       ( označeny pastelkami ), Pís. 2 - s. 3
                                              M: MM: s. 29/ 1,2 s. 3/1  Šim

12.12.                           DÚ: PRV: s.31
                                              ČJ: SL: s. 12 - obrázek, báseň, Pís. 2 - dopsat s. 2, rozstříhat písmena J, j 
                                                                                                                                     slabiky
                                              Na čtvrtek budeme potřebovat na VV brčko. Šim

11.12.                           DÚ: ČJ: SL: s. 11, Pís. 2 - s. 1,2 - poslední 2 řádky ( přepis tiskacího písma 
                                                                                       psacím ne )
                                              AJ: s. 22, 23, 25/ c. 1, vybarvit jen obrázek 1( podle sebe )
                                               M: KRT: s. 27/1 - 4, MPP: s.6 - nácvik psaní číslice 6 ( mimo poslední 
                                                                                                    řádek
                                                Zítra jedeme opět bruslit. Šim

7.12.                              DÚ: ČJ: SL: s. 10   Pís. 1 - s. 23, 24 - 3 řádky
                                               M: KRT: s. 25 slovní úlohy
                                       Některé děti dosud nemají sešit 513 ( M - Š ), nemůžou s námi pracovat. 
                                       Na předškolácích, pak 4.9. a některým ještě potom jsem seznamy s 
                                       pomůckami ( i sešity ) dala. Šim

6.12.                              DÚ: ČJ: SL: s. 8, 9, Pís. s. 22
                                               M: MM: 28/1,2,  KRT: s. 25 - zelený rámeček přepsat do sešitu M - D
                                                   ( viz sešit M - Š ) a vypočítat  Šim
                                                             

5.12.                             DÚ: ČJ: SL: s. 8  Pís. 1 - s.21 - dokonči
                                              PRV: s. 31 Šim
                                             

4.12.                            DÚ: ČJ: SL: s. 8 - báseň, obrázek   Pís. 1 - s. 20, 21 - 3 řádky
                                            M: nakopírovaná práce s. 29 ( " Beruška ", sloupečky pod ní )
                                             AJ: s.19 - 21
                                             Děti, které mají PČ ve středu, si přinesou prázdnou roličku od toal.
                                             papíru. Šim  

1.12.                            DÚ: ČJ: SL: s. 6 - dokončit ( cv. 4 ) s. 7 -  ( kromě posledních  dvou cvičení ) 
                                                  Pís. s. 19  vystříhat a podepsat písmena T, t  
                                             M: MM: s. 26/1,2   Šim

30.11.                         DÚ: ČJ: SL: s. 6 ( mimo c. 4 )  Pís. 1 - s. 18 
                                            M: MM: s. 27  Šim

29.11.                         DÚ: ČJ: SL: s.6 ( cv.4  slabiky - slova ne )   PS: Pís. 1 s.17
                                            M: MM: 24/1  KRT: s. 25/4,5  dále nakopírovaná práce ( vyzvednout ve škole ) Šim

27.11.                         DÚ: ČJ: SL: s.5, 6/ 1,2 ( slabiky, slova )    Pís. 1 - s. 16,   v sešitě ČJ - D předepsané 
                                                                                                                řádky
                                            AJ: 18/2

                                            M: MM: s. 24/1,2   25/1,2, KRT: s.25/3 ( doplnit chybějící čísla v příkladech )

                                            Zítra opět jedeme bruslit. Šim

24.11.                         DÚ:  ČJ: SL: s. 4, 5/ c. 1,2,3,5   Pís. 1- s. 14,15 ( s. 15 perem )
                                             M: KRT: s.24/6, 25/1,2, 28/1,  MM: s. 23/1,2
                                             PRV: s. 22             Šim

22.11.                         Ve čtvrtek 23.11. - "Vánoční tvoření". Žáci přijdou do školy jen s batůžkem.
                                                                      Nezapomenou na penál, lepidlo, nůžky  a silnější štětec. 

                                                                      V tento den se koná také volba do školské rady. Bude
                                                                      probíhat o velké přestávce v kanceláři zástupkyně ředitelky 
                                                                      školy a nebo odpoledne ve vestibulu školy od 15:00 do 16:30 
                                                                      hod. Šim
                                    DÚ: ČJ: ŽA: s.48 ( nechat už doma ), SL: s. 4/ cv.1 - 5 Pís. 1 - s.13,14 - jen 2 řádky
                                            M: KRT: s.24/ c.3,4  Šim
                                        

21.11.                         DÚ: ČJ: ŽA: s. 47  Žáci, kteří mají se mnou  ve středu PČ si zítra přinesou vyšívací    
                                                                  bavlnku ( asi 3 barvy ),
                                                                  látku i jehlu dostanou. Šim

20.11.                         DÚ: ČJ: ŽA: s. 47, Pís. 1 - s. 12,  sešit ČJ - D ( opis a přepis slabik - předepsáno )
                                            M: MM: 22/1,2 
                                            AJ: 18/1    Šim

16.11.                         DÚ: ČJ: ŽA: s. 46, 47,  Pís. 1 - s. 11
                                            M: KRT s. 23
                                     Potřebujeme sešit  č. 513 ( M - Š ), několik dětí mi ho ještě neodevzdalo,                                             přinést v pondělí. Šim
                                     Kdo se z rodičů zúčastní "Vánočního tvoření", je třeba se přezout společně                                         s dětmi v jejich šatně. Šim

15.11.                        Ve čtvrtek 23.11. bude v naší třídě probíhat první 2 hodiny "Vánoční tvoření". 
                                    Začátek je v 8 hodin. Materiál máme připravený, děti budou potřebovat jen                                      lepidlo herkules s " hubičkou". Sdělte mi, prosím, kdo se zúčastní. Vyučování
                                    končí v 11:35 hod. Odpoledne se koná ve třídě 1.B od 15:30 hod. třídní     
                                    schůzka. Šim
                                     
                                     DÚ: ČJ: ŽA: s. 45/1,2,3  Pís. 1 - s. 8 ( dokončit ), 10 ( slabiky s l )
                                             M: KRT s. 22 ( dokončit )  MM: s. 21/ 2  Šim 

14.11.                       DÚ: ČJ: ŽA: s. 44 - dokončit
                                          PRV: s. 20 - 21  Šim

13.11.                       DÚ:  ČJ: ŽA: s. 43, 44/1,2,  Pís. s. 8 - jen 2 řádky ( i ), vystříhat písmena I, i
                                            M: MM: s. 20/2, 21/1, KRT: s.22/1,2,3
                                            AJ: s. 16
  Zítra jedeme opět bruslit. Nezapomeňte rukavice a oteplené kalhoty, uzavíratelnou tašku ( NE igelitku ), také čipy do ŠJ.  Šim
                                    

10.11.                        DÚ: ČJ: ŽA: s. 42, Pís. 1 - s. 9 ( s. 8 - ne ) DÚ předepsané v sešitě ČJ - D
                                           M: MM: s. 20/ 1 ( DÚ ), KRT: s.21/ 1,2,3,4, 6
                                           PRV: s.19,20  Šim

9.11.                          DÚ: ČJ: ŽA: s. 40,41, Pís. s. 7 ( dokončit ), rozstříhat písmeno U,u a slabiky 
                                           M: MM: s. 19/2 ( jen 1. sloupeček ), KRT: s. 21/1,2,3 ( jen 1 a 2.sloupeček )
                                          Šim 
8.11.                          DÚ: ČJ: ŽA: s. 37, 38, 39,  Pís. s.6,7 - 3 řádky, sešit ČJ - D: předepsaná písmena
                                           Rozstříhat a podepsat slabiky s p
                                           M: KRT: s.20 - dokončit, MM: s.18/2,  MPP: číslice 5 ( poslední 2 řádky ne )
                                            Šim
7.11.                          DÚ: PRV: s. 18
                                           ČJ: ŽA: s. 37 ( mimo psaní písmen P, p ),  Pís. s. 6 (jen  4 řádky )  Šim
7.11.   Paní učitelka A. Peroutková vzkazuje rodičům dětí, které k ní dochází na kroužek AJ, že 
            bude do Vánoc prodloužen o jednu hodinu. Bude trvat do 15:30 hod. Šim
6.11.                          DÚ: ČJ: s. 37/1  Pís. 1 - s. 5
                                           M: KRT: s. 19/4, 20/1,2  MM: 19/1  
                                           AJ: s. 12 - 14/1,2     Šim

3.11.                          DÚ: ČJ: ŽA: s.36, Pís. 1 - s.3,4 ( DÚ - dokončit celou stránku, poslední řádek s 
                                                tužkou ne )
                                           M: KRT: s.19 / 1,2,3 ( 4 - slovní úlohy ne ) Šim

3.11.  DÚ ( za ČT 2.11. )  ČJ: ŽA: s.35, MPP: s. 35
                                           M: KRT: s.18, MM: s.17, 18/ 1
                                           VV: Stále některé děti nemají kulatý štětec .  Šim
1.11.  DÚ: ČJ: ŽA: s.33, 34   MPP: s. 33 - dokončit  Pís.1. s.2,3 - 2 řádky
                   M: KRT: s.17  MPP ( číslice ): s. 4 - číslice 4 

 Znovu připomínám, že by děti měly mít na bruslení oteplené kalhoty a rukavice. Věci v uzavíratelné tašce, ne v igelitových taškách.
   Zítra na VV: barevné listy různých stromů.  Šim


30.10.  DÚ: ČJ: ŽA: s. 32 - dokončit, MPP: s.31,32,33 ( 4 řádky ) Pís. s. 2 ( 5 řádků )

                    AJ: s. 12

                    M: KRT - s.16, MM: s.16

Zítra opět jedeme na bruslení, čipy do ŠJ s sebou. Šim


24.10.  DÚ: PRV: s.16

                   ČJ: ŽA: s. 31,32/1, MPP: 31 - 5. a 6. řádek, rozstříhat a podepsat písmena O,o.

                   DÚ na prázdniny pro všechny děti: číst písmena, slabiky a slova , skládat slabiky ( ŽA ). 

                    Některé děti si nesou domů knihy s cenovkami, které si objednaly v KMČ, jiné si nesou pozvánku na hokejový trénink. Šim

23.10.  DÚ: ČJ: ŽA - s.30,31 - číst slabiky, slova, MPP: s. 31 -  4 řádky

                    M: MM: s.15/2,   KRT: s. 16/1,2

                    AJ: s.11

Pro chybějící žáky tu mám písmeno S,s, slabiky a písanku 1. Je třeba si toto vyzvednout, aby žáci vše přes prázdniny doplnili a procvičovali skládání. Šim


20.10.  DÚ: ČJ: ŽA - s.29,30/ 1,2  MPP: s.30  písanka 1 s.1

                    M: KRT - s.15  MM: s.30, v sešitě M - D budou mít předepsanou číslici 3

                     PRV: s. 13


19.10. DÚ: ČJ: ŽA - s.28 - 29, MPP - s.29 ( dokončit )

                   M: KRT - s.14/1,2,3 ( Napiš čísla. ), MPP ( číslice ) s.3 - dokončit  Šim


18.10. Ve středu 25.10. je ředitelské volno. V  tento den nefunguje školní družina, ani školní jídelna. Ve dnech 26. - 27. 10. jsou podzimní prázdniny. 

DÚ: ČJ - ŽA: 27, 28/1,2  MPP: 28, 29 - 4 řádky, Písmeno S,s - rozstříhat, podepsat, dát do desek

        M - MM: 14/2  MPP ( M ): 3 - 1. - 4 řádek

Průběžně je potřeba dětem dokupovat lepidlo a černý fix. Šim


16.10. Zítra opět jedeme na bruslení. Nezapomenout doma čipy do ŠJ, vzít s sebou i učivo na středu.

           Děti mají kartičky se slabikami - rozstříhat, podepsat, dát do desek.

             DÚ: ČJ - ŽA: 25 ( dokončit ), 26/ 1, 2  MPP: 27

                    AJ - 10

                    M - MM: 12/2 ( dokončit - 3. sloupec, KRT: 13/1 - napsat číslice 2, cv. Napiš čísla. MPP: dokončit s.2 ( bez posledního řádku 012 )  Šim


13.10. DÚ: ČJ - ŽA: s. 24 - 25/ c.1 - 3 ( skládat, číst slabiky a slova ), MPP: s. 26 - 27 ( jen 3 řádky )

                   M: KRT: s.13/ c. 2 ( dokreslit obrázky ), MM: s. 12/ c. 2 - 2. sloupec, s. 13/ c. 2 ( oba sloupce )

                                                                                   MPP ( číslice ): s. 2 - první dva řádky )

    Dnes mají děti v Krtečkovi modrou kartičku od novin Deník ( Školní seriál Deníku ). Ve vydání 18. 10. budou i vaše děti, můžete si ho zakoupit, aby děti měly památku na chvíli, kdy se staly školáky. Šim


12.10. Některé děti nemají na VV kulatý štětec , nejlépe č. 8 - 12. Šim

12.10. Dnes děti přinesou písmenka E,e - rozstříhat, podepsat a založit do desek. Šim

12.10.  Na třídní schůzce jsme se dohodli, že bude - li chybět alespoň jedno dítě,budu dávat na web úkoly ( učivo, které jsme ten den probrali ). Úkol, který zadávám, si děti označují v učebnici (DÚ).

ČJ - str. 24, MPP: str. 25, M: KRT str. 13, cv. 1 (číslice 1), cv. Dokresli, MM: str. 12, cv. 1, cv. 2 - první sloupeček, str. 13, cv. 1

ŠIm


11.10. DÚ: ČJ - ŽA: s. 23  MPP: s. 24, 25 - 3 řádky

                  M:  MM: s. 10,11  MPP: ( z druhé strany ) s.1 - číslice 1   Šim


10.10. DÚ: ČJ - ŽA: s. 22, MPP: s. 23 - dokončit

                   M - MM: s. 10  

                   PRV: s. 13

                   AJ: s. 9/ c.1  c. 2 vybarvit podle sebe   Šim      
6.10.  DÚ: ČJ - ŽA: s. 21, MPP: s. 21

                  M - MM: 8/2, 9/1

                  PRV: s.13    Šim


5.10. DÚ: ČJ - ŽA: s. 19,20 MPP: s. 19  M: KRT: s. 13/c.3 - Vyznač. s. 14/3 -Dokresli. MM: s. 8/ c.1  Šim

5.10.  Dnes si děti přinesou domů karty s čísly a tečkami 6 - 10, písmena L, l. Prosím vystříhat, podepsat a dát do desek. Šim


4.10.  Vybíráme příspěvek SRPŠ 150,- Kč na žáka na školní rok 2017/2018.

V den, kdy jedeme na bruslení musí mít žáci čip do školní jídelny. 

Žáci, kteří se v tento den nezúčastní bruslení, musí být včas řádně omluveni. Bruslení se koná v rámci TV, je tedy povinné. Ve dvou případech se to tentokrát nestalo.

Znovu připomínám, že je nutné denně číst web! Šim3.10. Ve středu 4.10. nebude zdravotní TV ( Den zvířat ). Šim


2.10. Některé děti si ještě nepřinesly obrázky domácích zvířat. Je potřeba je přinést nejpozději do středy 4.10. na projektový den Den zvířat. Šim


29.9. V úterý 3.10. jedeme na 1. lekci bruslení. Nebude - li se některý žák ze zdravotních důvodů účastnit kurzu bruslení, přinese potvrzení od lékaře. Zbývající 2 hodiny přejde do 2. A nebo 2. B a v 11:35 si ho v šatně  převezme ŠD nebo rodič. Tento den děti nedostanou DÚ a aktovky si nechávají do středy ve škole s pomůckami samozřejmě i na středu. Jedna lekce bruslení bude stát 30,- Kč. Za celý kurz ( 10 lekcí ) vybíráme 300,- Kč. Šim


27.9. Děti mají v Krtečku písmena A, a. Prosím rozstříhat, podepsat a zasunout do desek. Šim


27.9. V pátek si děti přinesou všechny sešity ( celkem 8 ks ) do školy. Budou pouze podepsané hůlkovým písmem na druhém řádku a obalené. Šim


26.9. Od úterý 3.10. 2017 budeme jezdit vždy v sudém týdnu na bruslení. Žáci budou mít s sebou tašku s bruslemi, helmou, rukavicemi a vhodným otepleným oblečením. Vezmou si s sebou i svačinu a pití. Odjíždíme po 2. vyučovací hodině a přijíždíme kolem 12:15 hod na zastávku U Studničků. Pak s dětmi odcházíme na oběd do ŠJ, kde si je po jídle převezme vychovatelka nebo rodiče. 

Ve středu 4.10. 2017 se uskuteční projektový den Den zvířat. Téma jsme zvolili Domácí zvířata a jejich mláďata. Děti si přinesou batůžek se svačinou a pitím, obrázky domácích zvířat, lepidlo, nůžky a pastelky. Budou pracovat ve skupinách a vytvářet společný projekt. Vyučování končí v 11:35 hod. Šim


21.9. Vážení rodiče, přeposílám vám informaci o schůzce SRPŠ a prosím pana J. Pustku, aby se této schůzky zúčastnil. Děkuji Šim

Vážení rodiče,


dovolte mi vás pozvat na schůzi Rady třídních zástupců SRPŠ, která se uskuteční v úterý 26.9.2017 od 18:00 hodin v třídě hudební výchovy ZŠ.


těším se na vaši účast


Michal Šnaider

19.9. V pondělí 25.9. se bude konat v 8:00 v tělocvičně hudebně - vzdělávací pořad Písničkový kolotoč. Vybíráme 25,- Kč, SRPŠ přispívá 20,- Kč.

18.9. Dnes si děti přinesly kartičky s čísly, tečkami a znaménky nerovnosti. Prosím vystříhat, podepsat a zařadit do desek na číslice. Šim

15.9.  Některé děti si přinesly v Krtečkovi lístek s pokyny k úhradě kroužku AJ za 1. pololetí šk. roku 2017/ 2018. Šim

15.9.  Dnes si děti v Krtečkovi přinesou písmenko M. Rozstříhejte je, každé písmeno podepište a zasuňte do kapsičky v deskách na písmena. Šim


V úterý 26.9. 2017 se bude konat ve třídě 1.B třídní schůzka. Začátek je ve 14:30 hod.

Někteří žáci si dnes přinesli lísteček s informacemi k ZTV. Mají ho v Krtečku. Šim

12.9. Cena za soubor fotografií: 195,- Kč


 8.9.V úterý 12.9.  - fotografování žáků.

Od 3.10. začíná kurz bruslení. Žáci, kteří se nebudou moci ze zdravotních důvodů účastnit, přinesou potvrzení od lékaře. Zbývající 2 hodiny budou ve 2. třídách, v 11:35 je převezme školní družina.

Je třeba zaplatit ještě nyní 68,- Kč i za 2. díl učebnice AJ.

Posílám  leták Albatrosu, vyberete - li si nějakou knihu, vyplňte přihlášku a pošlete po dětech.
             Děkuji a přeji hezký víkend. ŠimKroužek AJ pro 1. ročník povede paní učitelka Aneta Peroutková. Bude vždy ve čtvrtek od 14:00 do 14:45 hod. První lekce se koná 14. 9. 2017.

Děti si dnes přinesou nový generální souhlas rodičů. Ten, který jste mi již odevzdali byl s datem loňského školního roku. Omlouváme se a prosím, zda byste mi ho poslali vyplněný v pátek 8.9. Děkuji Šimková

Dnes děti dostaly KRTEČKA ( ŽK pro prvňáčky ). Podepište ho, prosím, vyplňte stranu s údaji o dítěti a obalte. Na str. 22 je omluvný list, kam mi budete zapisovat absenci. V 1. ročníku děti e - ŽK nemají, omluvenky tedy budete psát zde.

Některé děti nemají vodové barvy. Dokupte je, prosím, podepište a děti si je uloží do kufříku ve skříňce.
                                                                                                                                                            Děkuji. Šimková