Aktuality

27.6.                   DÚ na prázdniny: Zítra si rozečteme knihu " Bráchova bota ", kterou si děti přes 
                                                            prázdniny dočtou. Budeme si o ní v září povídat. Šim

26.6.                  Dnes si děti přinesly učebnice do 2. ročníku. Jsou již často používané, doporučuji 
                           slepit a opravit, aby se jim s nimi lépe pracovalo. Též dostaly seznam sešitů a 
                           pomůcek do 2. třídy. Vše podepsat na začátku šk roku. Šim

21.6.                   Program na poslední den školního roku: PO 25.6. - kurz " Ochrana člověka v mimořádných situacích "
                                                                                                    ÚT  26.6. - předávání učebnic do 2.ročníku ( prázdnou aktovku + penál s sebou )
                                                                                                    ST   27.6. - třídnické práce, úklid třídy
                                                                                                    ČT  28.6. - stěhování do třídy 2.B, vycházka, vybíjená
                                                                 Od PO do ČT budou mít děti sportovní oblečení, batůžky ( mimo ÚT ), svačinu a pití, psací potřeby a voskovky. Vyučování končí vždy v 11:35 hod.
                                                                                                    PÁ 29.6. - vysvědčení ( desky na vysvědčení ), vyučování končí v 8:40 hod.  Šim


21.6.                  M: MM: s. 26, M4: s. 12
                           ČJ: SL: s. 113,114
                           Dnes si děti nesou domu výkresy a část pomůcek na VV a PČ, zítra si v tašce 
                           odnesou zbytek s kufříkem. V pondělí by si odnesly ještě TV úbor. Šim

20.6.                  M: MM: s. 25/1,2  M4: s. 10 - dokončit, s. 11/1,2,3 ( DÚ: M - D ), 4,5,6 ( část DÚ )
                           ČJ: SL: s. 11,12  Pís. s. 39  Šim

19.6.                  ČJ: SL: s. 109,110, Pís. s. 37,38 
                           PRV: s. 80 ( opakovaní )  
                           Od čtvrtka si budeme postupně odnášet domů věci na VV, PČ, TV. Dejte dětem 
                           tašky na tyto věci. Šim

18.6.                  ČJ: SL: s. 107,108  Pís. s. 36
                           M: MM: s. 24/1,2  M4: s. 8/1,2,5,6 ( DÚ ) Šim

17.6.                   V pondělí 18.6. půjdeme 2. hodinu do Spolkového domu na výukový program " Planetárium Morava ... hvězdy přijedou až k vám ". Cenu v hodnotě 40, - Kč
                            plně hradí SRPŠ. Šim

14.6.                   ČJ: SL: s. 105, Pís. s. 34
                            M: MM: s. 23/1,2  M4: s. 7/ 2 - dokončit, c. 3,5,6, c. 4 - příklady v zeleném rámečku přepsat do M -- Š a vypočítat,
                                  DÚ: M4: s. 8/ c. 3 - vypočítat, 1. příklad vyznačit na číselné ose  Šim 
                                                                                                                                                                                                                          

13.6.                   M: MM: s. 22/1,2  M4: s. 6/6,7 ( DÚ ), s. 7/1,2 - 4 řádky
                            ČJ: SL: s. 103 - četba, cv. "trojúhelník" - napsat věty ( ČJ - Š ), s. 104 
                                         Šim
12.6.                   Ve třídě se objevily vši. Prosím prohlédněte dětem hlavy, aby se dál
                            nešířily. Děkuji. Šim

                            PRV: s. 79
                            ČJ: SL: s. 102 - číst, ( DÚ: báseň opsat do sešitu ČJ - D ), Pís. s. 33  Šim

11.6.                   Vyúčtování šk. výletu

                            záloha:                250,-  Kč
                            příspěvek SRPŠ:   50,-  Kč
                            celkem:                300,-  Kč
                            výdaje:  vstupné:  60,-  Kč
                                          doprava: 101,- Kč
                                          celkem:   161,- Kč 
                                          vráceno: 139,- Kč   Šim
                            ČJ: SL: s.100 - 101, Pís. s. 32, přepis vět do ČJ - Š ( SL: s. 99 - cv. "modrý 
                                                                                                                                   trojúhelník"
                            AJ: s. 40/1,2 s. 41/ 1 ( DÚ )
                            M: MM: 20/1, M4: s. 5/3,5  s. 6/1,2,  DÚ:  3. ( M - D ), 4.  Šim

   
                           

8.6.                     M: M4: s. 4 - dokončit, s. 5/1,2,4
                           PRV: s. 78
                           ČJ: SL: s. 99, Pís. s. 31  Šim

     V pátek 15.6. 2018 - ředitelské volno. V tento den se nevyučuje. Nefunguje ŠJ ani ŠD. Šim

7.6.                     M: MM: s. 21/1, M4: s. 4/1,2,3 ( DÚ ), s. 4 - rozklad čísel ( vpravo )
                            ČJ: s. 97, 98  Pís. s. 29,30  Šim

6.6.                     M: MM: 19/1, M4: s. 3/ c.1( DÚ ), 2,3,4,  c.5 ( DÚ )
                            ČJ: SL: s. 96, c. " srdíčko "-  přepis vět do sešitu ( ČJ - Š ) Šim

5.6.                     PRV: V lese, U rybníka ( opakování )
                            ČJ: SL: s. 95, Pís. s. 28  Šim

4.6.                    ČJ: SL: s. 94, PS: SL: s. 94 -  přepis nadpisu a dvou řádků ( sešit ČJ - Š )
                                                              s. 95 - jen báseň
                           AJ: s. 34 - DÚ, s. 37 - opakování, s. 39
                           M: MM: s. 18/1, M4: s. 2/2,3,5 DÚ: c. 4,6  Šim

31.5.                  Paní učitelka Peroutková vzkazuje, že musí neodkladně odjet do Benešova a AJ
                           tedy dnes nebude. Šim
                           
                           Zítra ( PÁ 1.6. ) - olympijský den. Připomínám jen, že informace jsem vám 
                                                                                     poslala 24.5. 

                           ČJ: SL: s. 94, Pís. s. 27
                           M: MM: s. 13/2 ( DÚ ), s. 17/1 - 1. a 2. sloupec, 3. a 4.  ( DÚ ), M4 - s. 2/1  Šim 

29.5.                  ČJ: SL: s. 92,93  Pís. s. 26

                           Zítra jedeme na výlet do ZOO Jihlava. Připomínám jen, že informace k výletu           jsem vám posílala 16.5.
                           Ve čtvrtek 31.5. již děti mohou nosit peníze na fotografie. ( Částku má každý zapsanou v Krtečkovi na s. 25. )
                           Některé děti ještě neodevzdaly " Souhlas se zpracováváním osobních údajů ". Prosím poslat ve čtvrtek. Šim
                  

28.5.                  ČJ: s. 92 ( slova )
                           AJ: s. 28/2, 33/1
                           M: M3 - s. 32, MM: s.16/1,2 ( DÚ )  Šim
                                Dnes děti dostaly M4 - podepsat a obalit, přinést zítra zpět do školy. Šim

25.5.                  Dnes posílám 2 formuláře ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů ), prosím 
                           o vyplnění, podpis a vrácení zpět do ZŠ. Šim
                           
                           M: MM -s. 12/2  M3: s. 31 - dokončit
                           PRV: s. 77
                           ČJ: s. 91, DÚ: SL: s. 90 - vybrat a přepsat 2 dvojice vět s podobně znějícím slovem,
                                                  slova barevně podtrhnout ( ČJ - D ) Šim
                                                   

24.5.                  M: MM: s. 15/1,2  M3: s. 29 - dokončit, s. 30
                           ČJ: SL: s. 89,90, Pís. s. 25 - dokončení Šim

24.5.                   V pátek 1.6. - Olympijský den: Děti budou mít sportovní oblečení a obuv, batůžek
                                                    se svačinou a dostatkem tekutin, pokrývku hlavy. Výuka končí v 
                                                    11:35 hod. Šim

23.5.                   M: M3 -s. 29/1,2,3,
                            ČJ: SL: s. 89,90 - cv.1, Pís. s. 24 - dokončit, s.25 ( po - do vany ), 
                            DÚ: SL: s. 85 - opis části textu ( Nadpis + tři řádky ), rozstříhat slabiky
                            Děti si dnes přinesly formulář s kroužky na příští školní rok. Šim
                             
                                  

22.5.                    Děti, které mají vypůjčené knihy ze školní knihovny, je vrátí pí. uč. Dudové do 6.6. 2018. Šim

22.5.                   PRV: s.76 - cv. " domeček "
                            AJ: SL: s. 87,88  Pís. s. 23 ( DÚ ), s. 24 - jen 3 řádky  Šim

21.5.                   ČJ: SL: s.86, Pís. s. 22
                            AJ:       s. 31/2 - DÚ, s. 32/1,2 - DÚ
                            M: MM: s. 14/1 - dokončit, M3 - s. 27/4 - dokončit, s. 28 - dokončit ( DÚ: c. 3, 
                                                                                             c. 4 - dobrovolné, c. 6 - M - D )  Šim

18.5.                   PRV: s. 74, 75
                            M: MM - s. 14/1 - jen 2 sloupečky, M3 - s. 27/4 - jen 2 sloupečky, s. 28/1
                            ČJ: SL: s. 85, Pís. s. 21, DÚ: SL: 85/1 - zbývajících 5 vět ( ČJ - D ) - viz sešit ČJ - Š  Šim
            
                            Další informace: Ukončení sběru papíru bude 31.5. 2018
                                                           Fotografování tříd a skupinek dětí: 28.5. ( velká fotka  20,- Kč 
                                                                                                                                    malá fotka  13,- Kč ) 
                            Přinést provázek, stužku apod. ke kartičce na sportovní den. Šim
                             
16.5.                   Školní výlet: ZOO Jihlava - středa 30.5. 2018

                            sraz: parkoviště U Studničků  7:45 hod
                            s sebou: vhodné oblečení a obuv, svačina, dostatek tekutin, přiměřené kapesné,
                            2 igelitové sáčky ( Komu bývá špatně - prášek na nevolnost. )
                            návrat: 13:30 - 14:00 hod. -  zastávka U Studničků
                            vybíráme: 250,- Kč ( + příspěvek SRPŠ 50,- Kč )
                            Oběd ve ŠJ je odhlášen.  Šim

15.5.                   Dnes jsme byli v knihovně na " Pasování na čtenáře ". Děti dostaly knihu. Podepište ji a ať si ji děti zítra přinesou do 
                            školy. Začneme ji číst jako společnou četbu. Pak si ji vezmou na prázdniny domů a dočtou si ji během prázdnin. Šim

                            PRV: s. 74 - mimo cv. PČ
                            ČJ: SL: s. 84 - dokončit, DÚ: sešit ČJ - Š    Šim

14.5.                  AJ: s. 26/2,  s. 29 - shrnutí, s. 31/1 
                           ČJ: SL: s. 84 - mimo článek a cv. " tužka ů, Pís. s. 19,20, písmena ď, ť, ň - vystříhat
                           M: MM: s. 13/1, M3 -s. 25/1,2 ( DÚ ), c.3,4,5 ( DÚ ) Šim


11.5.                 M: MM: s.12/1 - dokončit, M3: s. 23/6, c. 7 - DÚ ( přepsat do M - D ), s.24/1,2,3,4 - jen 2 sloupečky
                          PRV: s. 63
                          ČJ: SL: s. 75  Šim

10.5.                 M: MM: s. 12/1 - 1. a 2. sloupec, M3 - s. 23/1,2,3,4,5 ( DÚ )
                          ČJ: SL: s. 74, Pís. s. 6  Šim

4.5.                   PRV: s. 62
                          M: MM - s. 11/1 - dokončit, M3 - s. 20/4, s. 22/1,2,3,4,  c.5 zelený rámeček - DÚ ( do M - D ), sloupeček 53
                          ČJ: SL: 83, Pís. s. 17  Šim

4.5.                   Informace ke kroužku AJ: 10.5. a 16.5. nebude kroužek AJ s pí. uč. Peroutkovou.
                                                                        24.5. - zdvojená hodina AJ, konec vyučování v 15:30 hod. Šim

3.5.                   ČJ: SL: s. 82, 83 - jen slabiky, Pís. s. 15, 16
                          M: M3 - s. 19/6, s. 20/1,2,3,5, s. 21  sloupeček 52  Šim


2.5.                  ČJ: SL: s. 81, cv. "tužka "- doplnit chybějící slova a přepsat do sešitu ČJ - Š,  Pís. s. 14 - dokončit
                         M: M3 - s. 18/2, 19/1,2,3,4,  5 ( DÚ ), sloupeček 51 - DÚ  Šim

30.4.                ČJ: SL: s. 80, Pís. s. 8 ( DÚ ), s. 13, 14 - jen 4 řádky
                         M: MM - s. 11/1 - 2 sloupce, M3 - s. 17/6, 18/1,4
                         AJ: s. 25/1,2 - DÚ, s. 26/1 - DÚ  Šim28.4.               Ředitelské volno: 7.5. a 9.5. 2018, v tyto dny nefunguje také školní družina a školní jídelna. Šim

27.4.               M: M3 s. 17/1, 2 ( DÚ - přepsat do M_ D ), 4,5,7 ( jen zelený rámeček )
                        PRV: s. 61
                        ČJ: SL: s. 79 - dokončit, Pís. s. 12, DÚ: předepsáno v ČJ - D   Šim

26.4.               M: M3 - s. 15/3, s. 16 - celá, DÚ: c. 2 - nakreslit peníze, c. 4 - přepsat a vypočítat do sešitu M - D
                        ČJ: SL: 78, 79 - c. " trojúhelník ", slabiky, slova,  Pís. s. 11 Šim
 25.4.               M: M3 - s. 14/6, s. 15/1,2,4,5 ( DÚ ),6,7  MM: s. 10/1
                        ČJ: SL: 76 - dokončit, s. 77, Pís. s. 7 - dokončit, s. 9, 10 ( DÚ )  Šim24.4.               Dnes nemělo hodně dětí DÚ z ČJ ( Pís. 4 - s. 1 ), i když to bylo napsáno na webu. Je třeba, abyste web četli denně.
                        ČJ: SL:  s. 76 -  jen tři cvičení, k cv. " modrý trojúhelník ", Pís. s. 5 - dokončit stranu za DÚ, s. 7 - jen dva řádky  Šim

23.4.              Ve středu půjdeme na PČ na pozemek. Dohlédněte, aby měly děti vhodný pracovní oděv a obuv.
                       ČJ: SL: s. 72,73,  Pís. 4 - s. 3 - dokončit, 4 DÚ: Pís. s. 1
                       M: M3 - s. 14/1,3,4,5,8  MM: s. 9/1 ( Dokončit doma )
                       AJ: s. 23,24  Šim
                      
                       AJ: 

19.4.             ČJ: SL: s. 72, Pís. 4 - s. 2,3 - jen 4 řádky, rozstříhat písmeno CH
                      M: M3 - s. 13/1 - 3

                      Děti, které mají PČ ve ST 1. hodinu, dokončí motýla do PO 23.4. Šim,

18.4.             M: M3 s. 12
                      ČJ: SL: 70, 71, Pís. s. 39, 40 ( dokončit za DÚ )

                      Děti dnes dostaly písanku 4, dále nový rozvrh, podle kterého se budeme učit od příštího týdne. Šim

17.4.             ČJ: SL: s. 69 - dokončit, Pís. s. 38  
                      PRV: s. 59

                     Ve čtvrtek na VV brčka.  Šim

16.4.             ČJ: s. 68,69 ( mimo článek ) - Dnes jsme jen opakovali. Pís. s. 34 - dopsat, s.35 - jen 3 řádky 
                      M: MM: s. 8/ 1 - jen 1. a 2. sloupec - DÚ, M3 - s. 11/ 3 ( do sešitu M - Š ), 4,5
                      AJ: s. 17 - procvičovat, s. 18/ 1,2 - rozhovory ( c. 1 budu zkoušet. ) Šim

13.4.             M: MM - s.7/1, M3 - s. 10/2 ( do sešitu M - Š ), s. 11/1,2
                      ČJ: SL: s.69 - "Domeček", slova, Pís. s. 36,37  Šim

12.4.             Oprava: Pís. s. 35, s. 36 bude až zítra. Šim

12.4.             M: MM: 7/2 - ( 2. sloupec DÚ ), M3 - s. 9/4, s. 10 - mimo c. 2, c. 3 - DÚ
                      ČJ: SL: s. 67 - cv. dole, s.68, Pís. s. 36
                  
                      Někteří žáci nepíší opravy! Doplňte všechny chybějící opravy! Předepisuji je o: .Mé zápisy v sešitech jsou pro vás. Dětem je 
                      přečtěte  a SPOLEČNĚ s dítětem opravu udělejte. Opravy, které dělá dítě samo jsou plné chyb. 

                      Od příštího týdne budeme chodit v PČ na pozemek. Dejte dětem vhodný pracovní oděv, aby se neumazaly.  Šim

11.4.             M: M3 - s. 9 - mimo cv. 4, s. 10/4 - DÚ ( M - D )
                      ČJ: SL: s.67  Šim

10.4.             PRV: 52,53
                      ČJ: SL: opakování až po s. 66/ cv. 7, DÚ : sešit ČJ - Š ( přepsat článek "Žába" - dokončit školní práci ) ˇ
                      V pátek 20.4.  - projektový den " Den Země", 1. ročník: Jarní květiny" - připravovat si obrázky prvních jarních květin,
                                                  květin zahradních, lesních, rostoucích v parku, u potoka apod. Zítra děti rozdělím do skupin, aby si mohly 
                                                  obrázky již připravovat. přijdou do školy s batůžky a psacími potřebami, nůžkami, pastelkami a lepidlem.
                                                  Od 17.4. - TV venku. Teplejší oblečení a botasky na TV venku. Šim

6.4.               M: M3 - s.6/1,2 ( DÚ ), cv. 3 - 6 ( NE porovnávání s příklady - modré rámečky ), s. 7 - celá mimo cv. 2
                      ČJ: SL: s. 65  - Užovka, Pís. s. 32, 33 - 3 řádky  Šim

                      Opět mi děti odevzdávají pozdě sešity na předepsání dalšího úkolu!! Neodevzdají - li ho včas, musíte si 
                      úkol sehnat od spolužáka.

                      Neodevzdávají - li včas samostatnou práci, bude práce hodnocena známkou 5 - nesplnil!!  Šim

5.4.               M: MM: 5/1, 6/1,2 ( DÚ ),  M3 - 5/1,2,3, cv.4 - DÚ
                      ČJ: SL: s. 64,  Pís. s. 30,31  Šim

4.4.               M: M3 - s. 3/6, s. 4 - celá    Některé děti nemají peníze nebo je poztrácely! Pokud je nenajdou, vyrobte nové.
                      ČJ: SL: s. 63 - dokončit, s. 64 - báseň ( DÚ ), rozstříhat písmeno Ž  
                       Některé děti si přinesly leták Albatrosu. Objednat si knihy můžete nejpozději do 15.4. Šim

3.4.               PRV: s. 48,49
                      ČJ: SL: s. 63 ( cv. Kdo nám pomáhá? ne )

                      Ve čtvrtek 19.4. 2018  se bude konat ve třídě 1.B třídní schůzka. Začátek je v 15:30 hod. Šim 

27.3.             PRV: s. 47,51
                      AJ: s. 16 ( DÚ )
                      ČJ: SL: s. 61,62 Pís. s. 29
                      M: M3 - s. 3/1 - 5,  MM - s. 4  Šim

23.3.             Ve středu 4.4. 2018 - Den otevřených dveří na 1. stupni ZŠ. Přijďte se podívat, jak pracujeme a co všechno jsme se v 
                      1. třídě již naučili. Šim

                      ČJ: SL: s.62 - báseň, slabiky, Pís. s. 28, písmeno Č, č - rozstříhat
                      M: M3 - s.2 - dokončit ( c. 6 - DÚ ), MM 3: s.3/2 Šim

22.3              M: MM 3 - s. 2/1,2  s. 3/1 ( DÚ ), M 3 - s.1 - vybarvit, s. 2/1
                      ČJ: SL: s. 59,60, Pís. s. 27  Psali jsme diktát písmen a slov ( procvičovat ).  Šim

                      Velikonoční prázdniny: 29.3 - 2.4 2018  Šim

21.3.             ČJ: SL: s.58 - 59, Pís. s. 25 - dokončit, s.26 dopsat za DÚ
                      M: MM: s.1/1 ( 3. a 4. sloupec dopsat za DÚ ),2  
                      Zítra na VV voskovky. ( Některé děti je nemají nebo je poztrácely. ) Šim

19.3.             ČJ: SL: 58 B -  slabiky, báseň, Pís. s. 24, 25 - 3 řádky
                      M: MM: s.31/2, M2 - dokončit ( s. 32 )  Podepsat a obalit nové učebnice - M3, MM 3
                      AJ: s. 12/1, 13, 15/2
                      Zítra je projektový den. Šim
16.3.                          M: M2 - s.31  MM: s.31/1
                                   PRV: s. 57 - 58
                                   ČJ: s. 56, 57 - dokončit zbývající cvičení  Pís. s. 22 ( část stránky - DÚ ), s. 23  Šim


15.3.                          ČJ: SL: s. 56 - slova, článek, s. 57 - cv. " ? " - podtrhat zvířata ze ZOO, zapsat zvířata do obou sloupců, Pís. s. 21
                                   M: M2 - s.30/3 - 6, c. 7- DÚ ( M - D )  MM: s. 30/1,2  Šim

14.3.                          ČJ: SL: s.55, Pís. s. 19 - dokončit, s. 20, DÚ: H,h - ( ČJ - D )
                                   M: M2 - s. 29/5  30/1,2   Šim

13.3                           V úterý 20.3. 2018 bude projektový den "Naše město". Děti přijdou do školy jen s batůžky. Vezmou si svačinu, 
                                   penál s pastelkami, perem a nůžkami. Výuka končí v 11:35. Šim

13.3.                          PRV: s. 55
                                   ČJ: SL: s.55 - cv. "smajlík", "Domeček", slova - číst, tvořit věty,  Pís. s. 18 - dokončit  Šim

12.3.                         ČJ: SL: s. 54, Pís. s. 18 - 4 řádky
                                  AJ: s. 8,9/1,2 - rozhovory ( DÚ - zkoušet 19.3. )
                                  M: MM: s. 29/2, M2 - s. 29/1 - 3, c.6 - DÚ  Šim

9.3.                            ČJ: SL: s. 53 - cv. "puzzle", s. 54 - báseň, slabiky, slova, Pís. s.17 ( Z )
                                   PRV: s. 69
                                   M: M2 - s. 26/5,6, s. 27, 28   Šim

8.3.                            ČJ: SL: opakování ( s. 49 - 51 ) PS: procvičovat psaní jednoslabičných slov ( Psali jsme diktát. )
                                   M: M2 : s. 24/5 - 2. sloupec, s. 25 - dokončit, s. 26/1 - 4, 7 - zelený sloupec - výsledek, žlutý sloupec - DÚ ( přepsat do 
                                        M - D a vypočítat ) Šim

7.3.                           ČJ: SL: opakovat čtení článků, Pís. s. 15 - dokončit, s. 16 - dokončit za DÚ, Albatros - objednávky do 16.3.
                                  M: MM: s. 28/1, M 2 - s. 24 - dokončit, 25/1
                                  VV - lepidlo "Herkules"  Šim

6.3.                           Děti si znovu procvičí recitaci básně na recitační soutěž, báseň si přinesou s sebou, abych jim mohla s nácvikem pomoci.  Šim

23.2.                        DÚ: ČJ: SL: s. 52 - číst článek, s. 53 ( mimo poslední cvičení - dvojice slov ),  Pís. s. 15 - 4 řádky ( přepis slov a věty ne )
                                         Během prázdnin hlavně čtěte, skládejte a nacvičujte přednes básní na recitační soutěž.
                                        M: M 2 - s. 23, MM: s. 26/1,2 ( bylo včera za DÚ ), 27/1,2
                                          Procvičujte sčítání a odčítání do 9, rozklad čísla do 10.
                                       PRV: s. 45 - 46
                                       Na posledním bruslení děti dostaly list papíru. Text dětem přečtěte, děti mají namalovat obrázek.
                                       Přeji dětem, aby si jarní prázdniny užily, ale také na sebe dávaly pozor. A my marodi, abychom se už po prázdninách vrátili zdraví.  Šim

22.2.                          Zítra by děti měly přinést DÚ v ČJ - D ( au, ou ). Pošlu také, kde suplování v jednotlivých předmětech skončilo, abyste vše mohli přes prázdniny doplnit. Šim

21.2.                         DÚ: ČJ: SL: s. 49, Pís. s. 12 ( dokončí zítra )
                                           M: M 2 : s. 21, 22/ 1  MM: s. 25/ 1 ( DÚ ), 2  Šim

19.2.                         Dobrý den, tento týden jsem nemocná.  Přípravy budu posílat paní asistence a ona vám dá DÚ na web, podle toho, co stihnou v ten den udělat.
                                  Ve třídě se objevily vši! Kontrolujte, prosím, dětem pravidelně hlavy, aby ve třídě nedošlo k dalšímu šíření. Hezký den Šim

16.2.                         DÚ: ČJ: SL: s. 45 - dokončit, 46, 47 - " domeček "
                                          M: M 2  - s. 19, 20/1,2
                                  Jarní prázdniny: 26.2. - 2.3. 2018
                                        Ředitelské volno: pondělí 5.3. ( důvod: školení pedagogického sboru )  Šim

15.2.                         DÚ: ČJ: SL: s. 45/1,2  Pís. s. 7,8 ( přepis slov - DÚ )
                                         M: M 2 - s. 18,19/1,3  MM: 24/1,2
                                  Zítra budu zkoušet recitaci básní ( papírovou předlohu s sebou ).
                                  Některé děti stále nemají silnější kulatý štětec!
                                  Nemají také ořezané pastelky, některým žákům chybí základní barvy pastelek! Šim

14.2.                         DÚ: ČJ: SL: s. 44 - celá ( cv. 1 - skládat slova do mřížky ), Pís. s. 5,6
                                          M: M 2: s. 17 - celá, cv.4 - DÚ, MM: s.20/1  21/1   23/1  Šim

13.2.                          DÚ: ČJ: SL: s. 43 - dokončit,  Pís. s. 4 - dokončit 
                                           PRV: s. 42 - 43       Šim 

12.2                           DÚ: ČJ: SL: s. 42,43 - slabiky, slova, čl. 18  Pís. s.3,4 - 4 řádky, básně na recitační soutěž 
                                          AJ: s.4,5,7
                                          M: MM: s.22/1,2  M 2_ s. 16/5, 17/1,2  Šim

9.2.                            DÚ: ČJ: SL: s.41,42 - báseň - vyznačit nové písmeno, Pís. 3 - s. 1,2
                                           M: MPP: s.8,  M 2: s.15/5,7  s. 16/1,2,3,4   sloupeček 21  Šim

8.2.                            DÚ: ČJ: SL: s. 40, Pís. 39
                                           M: MM: s.19/2  M 2 - s.14/5,6,  s. 15/1,2,3,4,6 - jen zelený sloupec , DÚ: sloupečky 19,20

                                  Děti nemají ve škole papírové kapesníky, doplňte je, prosím.
                                  Přijďte si pro úkoly, písanky , písmeno R,r a předepsané sešity. ( rodiče nemocných dětí )  Šim
                                           

7.2.                             DÚ: M: M 2 s. 13/3, s. 14/1,2,3,4 ( DÚ ),7,8   MM: s. 17/2, 18/ 2 ( DÚ )
                                                 V M 2 je uprostřed příloha - vystříhat všechny peníze, dát do uzavíratelného sáčku, krabičky nebo obálky a 
                                                            přinést do školy.
                                           ČJ: SL: s. 38,39, Pís. 2 - s. 37 - dokončit, s. 38  Šim

6.2.                             DÚ: PRV: s. 42
                                           ČJ: recitace básní ( příprava na recitační soutěž ) Šim

5.2.                             DÚ: ČJ: SL: 38, Pís. - s. 36,37 - 4 řádky
                                            M: M 2: s. 12 - dokončit, cv. 6 - DÚ ( do M - D ), s. 13/1,2
                                             AJ: s. 34,36,37, 40 - 41 ( opakování )
                                    Zítra jedeme opět bruslit.  Šim

1.2.                             DÚ: ČJ: SL: s. 37 - dokončit, 38 - báseň ( vyznačit písmeno š, neučit se zpaměti ), Pís. s. 34, 35, písmeno Š, š - rozstříhat
                                                báseň na recitační soutěž - zpaměti
                                           M: M 2 - s.11 - dokončit, s. 12/1,2,5 - jen žluté sloupečky, MM: s. 17/1, sloupeček č. 16   Šim31.1.                           DÚ: ČJ: SL: s. 37/ slabiky, slova ve sloupci, cv. modrý trojúhelník, Pís. s. 34 - 3 řádky
                                            M: M 2 - s. 10/7  s. 11/1,2   MM: s. 16/1,2  Šim

30.1.                           DÚ: ČJ: SL: s.52, Pís. - s. 33  
                                            PRV: s. 41 ( 11 žáků nesplnilo DÚ! )
                                    Ve čtvrtek 1.2. - zkrácená výuka: 1. stupeň končí v 11:35 hod. Šim

29.1.                           DÚ: ČJ: SL: s. 36/ báseň, slabiky   Pís. 2 - s.33 - 4 řádky  DÚ: sešit ČJ - D ( přepis, opis )
                                           M 2: s. 10/1 - 6  
                                            AJ: s.33 - 34        Šim
                                            

26.1.                           DÚ: ČJ: SL: s. 34,35
                                            M: M 2 : s. 9 - dokončit
                                            PRV: s. 40   Šim

25.1.                           DÚ: SL: s. 33, 34  
                                            M: MMP: s.7  MM: s.15/1  M 2 - s. 8 - dokončit, s. 9/1,2   Šim

24.1.                           DÚ: ČJ: SL: s. 32 - dokončit, s.33, Pís. s. 31,32
                                            M: M 2 - s. 7,8/1,2  MM: s.15/2  Šim

23.1.                          Během února - března proběhne recitační soutěž. Rodiče společně s žáky si vyberou báseň ( např. na internetu, v dětských časopisech nebo knihách s poezií ) a
                                   přinesou ji vytištěnou do školy. Po posouzení učitelem by se ji žáci začali učit zpaměti. Báseň by měla mít asi 3 sloky, nejlépe s přímou řečí, aby ji žáci mohli dobře 
                                   recitovat.

                                   Dnes zůstal po bruslení v šatně obal od helmy. Žádný z žáků se k němu nehlásí. Zkontrolujte, jestli vám nechybí.

                                   Ve středu 31.1. budou žáci dostávat vysvědčení. Přinesou si na něj obal. V pátek 2.2. budou jednodenní pololetní prázdniny. Šim

                                                                   

                                    

23.1.                         DÚ: ČJ: SL: s.32, Pís. 2 - s. 30 ( dokončit ) 
                                  Ve čtvrtek 25. 1. na VV přinést obrázek nějakého domácího mazlíčka. Šim

22.1.                         Zítra jedeme opět bruslit.
                                  DÚ: ČJ: SL: s. 32/1,2,3  Pís. s. 29, poslední 4 řádky - přepis ( DÚ ), s.30 - jen 4 řádky, rozstříhat písmena D, d
                                          M: M 2: s. 6, 7/1  sloupeček č.9  Šim

19.1.                          DÚ: M: M2 - s.6/ 1,2,3,4,5  c. 6 - jen tři řádky, c. 7 - DÚ ( do M - D ) - jen zelené sloupečky
                                          PRV: s.38 - 39 ( dopsat )
                                          ČJ: SL: s.31 ( ne cv. označené obrázkem pera )   Pís. s.28  Šim

18.1.                          DÚ: M: M 2 - s. 4/1,2, c. 3 - DÚ,   MM: s. 14/1,2,    sloupeček č. 7 ( nově rozdané )
                                           ČJ: SL: s.29 - dokončit, s. 28,  Pís. 2 - s. 26,27  Šim

17.1.                          DÚ: M: M2 - s. 4 - dokončit,  MM: s.12/2, 13/1,2   DÚ: sloupeček 5. a 6.
                                          ČJ: SL: s. 28 - dokončit, s.29 - cv. " míček" jen číst, nespojovat, Pís. s. 27 ( přepis slov je za DÚ )  
                                           Na VV zítra děti budou potřebovat tenčí kulatý štětec.  Šim

16.1                           DÚ: ČJ: SL: s. 28/ 1 - číst a skládat, Pís. 2 - s. 24
                                           PRV: s.38  Šim

15.1.                          DÚ: ČJ: SL: s. 27, 28 - čtení a skládání slov ( DÚ ), Pís. s. 23
                                           AJ: s. 31/1,2 ( DÚ: vybarvit a nacvičit otázku a odpověď
                                           M: M 2 - s. 3/2,3,4  s. 4/6 - DÚ ( přepsat do M - D a vypočítat ) MM: 12/1
                                           Zítra je teplákový den, máme i TV, tak se děti nemusí ani převlékat. Šim

12.1.                          DÚ: ČJ: SL: s. 26, 27 ( mimo poslední věty o zimě ), Pís 2 - s.22, rozstříhat Z, z, DÚ v ČJ - D
                                          M: M2 - s.3/1,2  s. 4/1,2 MM: s.11/1,2,3  Šim

11.1.                          DÚ: SL: s. 26, Pís. s.20, 21
                                           M: M2 s. 2, MM: s.10/2 ( Někteří žáci nesplnili DÚ - c. 1, dopsat. ) Šim

10.1.                          DÚ: ČJ: SL: s. 25, Pís. 2 - s. 18,19
                                          M: MM: s. 9/1,2, s. 10/1   M 2: s. 1 - dokončit, sloupečky: č.2  Šim

8.1.                             DÚ: ČJ: SL: s. 24, poslední cv. - míček ne, Pís. s. 16, 17
                                           M: MM 2. - s.8, M 2. ( nová učebnice ) s.1/1 jen nácvik číslice 7, MPP: s. 4 - nácvik 7, DÚ: MPP - s.5,6 - dokončit,  D 
                                                                                                                                                                                                     M - D ( nácvik 7 )                                                                                                                                                                                          
                                           AJ: s. 30
                                     Zítra jedeme opět bruslit.  Šim

5.1.                             DÚ: ČJ: SL: s.23, Pís. s. 15
                                            M: KRT: s.32, MM: 7/1,2
                                             PRV: s. 35    Šim

4.1.                             DÚ: ČJ: SL: s. 22, 23, Pís. s. 12 - dokončit, s. 13, DÚ: sešit ČJ - D ( přepis vlastních jmen psacím písmem )
                                                 rozstříhat písmena V, v
                                            M: KRT: s. 32/1,2, MM: s.6/1,2  Šim

3.1. 2018                    DÚ: ČJ: SL: s.20/1 - 3, Pís. s. 11, 12 - pouze 4 řádky
                                            M: KRT: s. 31, DÚ: zelený rámeček přepsat do sešitu M - D a vypočítat,
                                                  MM: s. 5/1,2

21.12.                          DÚ: ČJ: SL: s. 19 ( mimo cv. " míček " ), s.21/ 1 - článek U nás, PS: Pís. 2 - s. 10
                                             M: MM: s. 3/1, s.4, KRT: s.30 - dokončit, s. 31/1,2
                                             Přes Vánoce děti písemný úkol nedostanou, pouze si denně čtěte a 
                                             skládejte.
                                             Zítra se již neučíme podle rozvrhu, každá třída má svůj program. Děti si
                                             vezmou baťůžek s psacími potřebami, nůžky, lepidlo a svačinu.

                                             Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku 2018 hlavně pevné zdraví,                                                 štěstí, spokojenost a pohodu. Šimková
                                 

20.12.                          DÚ: ČJ: SL: 17, 18,  Pís. 2 - s. 8, 9
                                             M: MM: s. 2, s. 3/1 KRT: s. 2 9 - dokončit, s. 30/1
                                     Ve čtvrtek 21.12. se učíme jen do 11:35. 
                                     Vánoční prázdniny trvají od 23.12. 2017 - do 2.1. 2018. První vyučovací den
                                     v novém roce je středa 3.1. 2018. Šim 
                                   

19.12.                          DÚ: ČJ: SL: s. 16, Pís.2 - s. 7
                                             PRV: s. 34  Šim

18.12.                          DÚ: ČJ: SL: s. 15 - dokončit, s.16 - mimo čtení vět, Pís. 2 - s. 6, 7 - jen 3 řádky
                                            M: KRT: s. 28 - dokončit, 29/ 1,2  MM 2: s. 1
                                            AJ: s. 27   Šim

15.12.                          DÚ:  ČJ: SL: s.14, 15  Pís. 2 - s. 5
                                              M: KRT: s. 28 ( poslední cv. Doplň čísla. , MM: dokončit ( s. 32 )
                                              PRV: s. 33 
                                     Paní učitelka Peroutková vzkazuje, že příští týden již nebude kroužek AJ. Šim

14.12.                           DÚ: ČJ: SL: s. 13, 14   Pís. 2 - s. 4
                                              M: MM: s.30/2  s.31/1,2   KRT: s. 27 ( mimo posledního cvičení- číselné 
                                                                                                              osy )

                                       Ve čtvrtek 21.12. - zkrácená výuka, vyučování na 1. st. končí v 11:35 hod.
                                                                                                                                                                Šim

13.12.                           DÚ: ČJ: SL: 12, 13 - mimo dvou řádků s obrázky a slabikami 
                                                                       ( označeny pastelkami ), Pís. 2 - s. 3
                                              M: MM: s. 29/ 1,2 s. 3/1  Šim

12.12.                           DÚ: PRV: s.31
                                              ČJ: SL: s. 12 - obrázek, báseň, Pís. 2 - dopsat s. 2, rozstříhat písmena J, j 
                                                                                                                                     slabiky
                                              Na čtvrtek budeme potřebovat na VV brčko. Šim

11.12.                           DÚ: ČJ: SL: s. 11, Pís. 2 - s. 1,2 - poslední 2 řádky ( přepis tiskacího písma 
                                                                                       psacím ne )
                                              AJ: s. 22, 23, 25/ c. 1, vybarvit jen obrázek 1( podle sebe )
                                               M: KRT: s. 27/1 - 4, MPP: s.6 - nácvik psaní číslice 6 ( mimo poslední 
                                                                                                    řádek
                                                Zítra jedeme opět bruslit. Šim

7.12.                              DÚ: ČJ: SL: s. 10   Pís. 1 - s. 23, 24 - 3 řádky
                                               M: KRT: s. 25 slovní úlohy
                                       Některé děti dosud nemají sešit 513 ( M - Š ), nemůžou s námi pracovat. 
                                       Na předškolácích, pak 4.9. a některým ještě potom jsem seznamy s 
                                       pomůckami ( i sešity ) dala. Šim

6.12.                              DÚ: ČJ: SL: s. 8, 9, Pís. s. 22
                                               M: MM: 28/1,2,  KRT: s. 25 - zelený rámeček přepsat do sešitu M - D
                                                   ( viz sešit M - Š ) a vypočítat  Šim
                                                             

5.12.                             DÚ: ČJ: SL: s. 8  Pís. 1 - s.21 - dokonči
                                              PRV: s. 31 Šim
                                             

4.12.                            DÚ: ČJ: SL: s. 8 - báseň, obrázek   Pís. 1 - s. 20, 21 - 3 řádky
                                            M: nakopírovaná práce s. 29 ( " Beruška ", sloupečky pod ní )
                                             AJ: s.19 - 21
                                             Děti, které mají PČ ve středu, si přinesou prázdnou roličku od toal.
                                             papíru. Šim  

1.12.                            DÚ: ČJ: SL: s. 6 - dokončit ( cv. 4 ) s. 7 -  ( kromě posledních  dvou cvičení ) 
                                                  Pís. s. 19  vystříhat a podepsat písmena T, t  
                                             M: MM: s. 26/1,2   Šim

30.11.                         DÚ: ČJ: SL: s. 6 ( mimo c. 4 )  Pís. 1 - s. 18 
                                            M: MM: s. 27  Šim

29.11.                         DÚ: ČJ: SL: s.6 ( cv.4  slabiky - slova ne )   PS: Pís. 1 s.17
                                            M: MM: 24/1  KRT: s. 25/4,5  dále nakopírovaná práce ( vyzvednout ve škole ) Šim

27.11.                         DÚ: ČJ: SL: s.5, 6/ 1,2 ( slabiky, slova )    Pís. 1 - s. 16,   v sešitě ČJ - D předepsané 
                                                                                                                řádky
                                            AJ: 18/2

                                            M: MM: s. 24/1,2   25/1,2, KRT: s.25/3 ( doplnit chybějící čísla v příkladech )

                                            Zítra opět jedeme bruslit. Šim

24.11.                         DÚ:  ČJ: SL: s. 4, 5/ c. 1,2,3,5   Pís. 1- s. 14,15 ( s. 15 perem )
                                             M: KRT: s.24/6, 25/1,2, 28/1,  MM: s. 23/1,2
                                             PRV: s. 22             Šim

22.11.                         Ve čtvrtek 23.11. - "Vánoční tvoření". Žáci přijdou do školy jen s batůžkem.
                                                                      Nezapomenou na penál, lepidlo, nůžky  a silnější štětec. 

                                                                      V tento den se koná také volba do školské rady. Bude
                                                                      probíhat o velké přestávce v kanceláři zástupkyně ředitelky 
                                                                      školy a nebo odpoledne ve vestibulu školy od 15:00 do 16:30 
                                                                      hod. Šim
                                    DÚ: ČJ: ŽA: s.48 ( nechat už doma ), SL: s. 4/ cv.1 - 5 Pís. 1 - s.13,14 - jen 2 řádky
                                            M: KRT: s.24/ c.3,4  Šim
                                        

21.11.                         DÚ: ČJ: ŽA: s. 47  Žáci, kteří mají se mnou  ve středu PČ si zítra přinesou vyšívací    
                                                                  bavlnku ( asi 3 barvy ),
                                                                  látku i jehlu dostanou. Šim

20.11.                         DÚ: ČJ: ŽA: s. 47, Pís. 1 - s. 12,  sešit ČJ - D ( opis a přepis slabik - předepsáno )
                                            M: MM: 22/1,2 
                                            AJ: 18/1    Šim

16.11.                         DÚ: ČJ: ŽA: s. 46, 47,  Pís. 1 - s. 11
                                            M: KRT s. 23
                                     Potřebujeme sešit  č. 513 ( M - Š ), několik dětí mi ho ještě neodevzdalo,                                             přinést v pondělí. Šim
                                     Kdo se z rodičů zúčastní "Vánočního tvoření", je třeba se přezout společně                                         s dětmi v jejich šatně. Šim

15.11.                        Ve čtvrtek 23.11. bude v naší třídě probíhat první 2 hodiny "Vánoční tvoření". 
                                    Začátek je v 8 hodin. Materiál máme připravený, děti budou potřebovat jen                                      lepidlo herkules s " hubičkou". Sdělte mi, prosím, kdo se zúčastní. Vyučování
                                    končí v 11:35 hod. Odpoledne se koná ve třídě 1.B od 15:30 hod. třídní     
                                    schůzka. Šim
                                     
                                     DÚ: ČJ: ŽA: s. 45/1,2,3  Pís. 1 - s. 8 ( dokončit ), 10 ( slabiky s l )
                                             M: KRT s. 22 ( dokončit )  MM: s. 21/ 2  Šim 

14.11.                       DÚ: ČJ: ŽA: s. 44 - dokončit
                                          PRV: s. 20 - 21  Šim

13.11.                       DÚ:  ČJ: ŽA: s. 43, 44/1,2,  Pís. s. 8 - jen 2 řádky ( i ), vystříhat písmena I, i
                                            M: MM: s. 20/2, 21/1, KRT: s.22/1,2,3
                                            AJ: s. 16
  Zítra jedeme opět bruslit. Nezapomeňte rukavice a oteplené kalhoty, uzavíratelnou tašku ( NE igelitku ), také čipy do ŠJ.  Šim
                                    

10.11.                        DÚ: ČJ: ŽA: s. 42, Pís. 1 - s. 9 ( s. 8 - ne ) DÚ předepsané v sešitě ČJ - D
                                           M: MM: s. 20/ 1 ( DÚ ), KRT: s.21/ 1,2,3,4, 6
                                           PRV: s.19,20  Šim

9.11.                          DÚ: ČJ: ŽA: s. 40,41, Pís. s. 7 ( dokončit ), rozstříhat písmeno U,u a slabiky 
                                           M: MM: s. 19/2 ( jen 1. sloupeček ), KRT: s. 21/1,2,3 ( jen 1 a 2.sloupeček )
                                          Šim 
8.11.                          DÚ: ČJ: ŽA: s. 37, 38, 39,  Pís. s.6,7 - 3 řádky, sešit ČJ - D: předepsaná písmena
                                           Rozstříhat a podepsat slabiky s p
                                           M: KRT: s.20 - dokončit, MM: s.18/2,  MPP: číslice 5 ( poslední 2 řádky ne )
                                            Šim
7.11.                          DÚ: PRV: s. 18
                                           ČJ: ŽA: s. 37 ( mimo psaní písmen P, p ),  Pís. s. 6 (jen  4 řádky )  Šim
7.11.   Paní učitelka A. Peroutková vzkazuje rodičům dětí, které k ní dochází na kroužek AJ, že 
            bude do Vánoc prodloužen o jednu hodinu. Bude trvat do 15:30 hod. Šim
6.11.                          DÚ: ČJ: s. 37/1  Pís. 1 - s. 5
                                           M: KRT: s. 19/4, 20/1,2  MM: 19/1  
                                           AJ: s. 12 - 14/1,2     Šim

3.11.                          DÚ: ČJ: ŽA: s.36, Pís. 1 - s.3,4 ( DÚ - dokončit celou stránku, poslední řádek s 
                                                tužkou ne )
                                           M: KRT: s.19 / 1,2,3 ( 4 - slovní úlohy ne ) Šim

3.11.  DÚ ( za ČT 2.11. )  ČJ: ŽA: s.35, MPP: s. 35
                                           M: KRT: s.18, MM: s.17, 18/ 1
                                           VV: Stále některé děti nemají kulatý štětec .  Šim
1.11.  DÚ: ČJ: ŽA: s.33, 34   MPP: s. 33 - dokončit  Pís.1. s.2,3 - 2 řádky
                   M: KRT: s.17  MPP ( číslice ): s. 4 - číslice 4 

 Znovu připomínám, že by děti měly mít na bruslení oteplené kalhoty a rukavice. Věci v uzavíratelné tašce, ne v igelitových taškách.
   Zítra na VV: barevné listy různých stromů.  Šim


30.10.  DÚ: ČJ: ŽA: s. 32 - dokončit, MPP: s.31,32,33 ( 4 řádky ) Pís. s. 2 ( 5 řádků )

                    AJ: s. 12

                    M: KRT - s.16, MM: s.16

Zítra opět jedeme na bruslení, čipy do ŠJ s sebou. Šim


24.10.  DÚ: PRV: s.16

                   ČJ: ŽA: s. 31,32/1, MPP: 31 - 5. a 6. řádek, rozstříhat a podepsat písmena O,o.

                   DÚ na prázdniny pro všechny děti: číst písmena, slabiky a slova , skládat slabiky ( ŽA ). 

                    Některé děti si nesou domů knihy s cenovkami, které si objednaly v KMČ, jiné si nesou pozvánku na hokejový trénink. Šim

23.10.  DÚ: ČJ: ŽA - s.30,31 - číst slabiky, slova, MPP: s. 31 -  4 řádky

                    M: MM: s.15/2,   KRT: s. 16/1,2

                    AJ: s.11

Pro chybějící žáky tu mám písmeno S,s, slabiky a písanku 1. Je třeba si toto vyzvednout, aby žáci vše přes prázdniny doplnili a procvičovali skládání. Šim


20.10.  DÚ: ČJ: ŽA - s.29,30/ 1,2  MPP: s.30  písanka 1 s.1

                    M: KRT - s.15  MM: s.30, v sešitě M - D budou mít předepsanou číslici 3

                     PRV: s. 13


19.10. DÚ: ČJ: ŽA - s.28 - 29, MPP - s.29 ( dokončit )

                   M: KRT - s.14/1,2,3 ( Napiš čísla. ), MPP ( číslice ) s.3 - dokončit  Šim


18.10. Ve středu 25.10. je ředitelské volno. V  tento den nefunguje školní družina, ani školní jídelna. Ve dnech 26. - 27. 10. jsou podzimní prázdniny. 

DÚ: ČJ - ŽA: 27, 28/1,2  MPP: 28, 29 - 4 řádky, Písmeno S,s - rozstříhat, podepsat, dát do desek

        M - MM: 14/2  MPP ( M ): 3 - 1. - 4 řádek

Průběžně je potřeba dětem dokupovat lepidlo a černý fix. Šim


16.10. Zítra opět jedeme na bruslení. Nezapomenout doma čipy do ŠJ, vzít s sebou i učivo na středu.

           Děti mají kartičky se slabikami - rozstříhat, podepsat, dát do desek.

             DÚ: ČJ - ŽA: 25 ( dokončit ), 26/ 1, 2  MPP: 27

                    AJ - 10

                    M - MM: 12/2 ( dokončit - 3. sloupec, KRT: 13/1 - napsat číslice 2, cv. Napiš čísla. MPP: dokončit s.2 ( bez posledního řádku 012 )  Šim


13.10. DÚ: ČJ - ŽA: s. 24 - 25/ c.1 - 3 ( skládat, číst slabiky a slova ), MPP: s. 26 - 27 ( jen 3 řádky )

                   M: KRT: s.13/ c. 2 ( dokreslit obrázky ), MM: s. 12/ c. 2 - 2. sloupec, s. 13/ c. 2 ( oba sloupce )

                                                                                   MPP ( číslice ): s. 2 - první dva řádky )

    Dnes mají děti v Krtečkovi modrou kartičku od novin Deník ( Školní seriál Deníku ). Ve vydání 18. 10. budou i vaše děti, můžete si ho zakoupit, aby děti měly památku na chvíli, kdy se staly školáky. Šim


12.10. Některé děti nemají na VV kulatý štětec , nejlépe č. 8 - 12. Šim

12.10. Dnes děti přinesou písmenka E,e - rozstříhat, podepsat a založit do desek. Šim

12.10.  Na třídní schůzce jsme se dohodli, že bude - li chybět alespoň jedno dítě,budu dávat na web úkoly ( učivo, které jsme ten den probrali ). Úkol, který zadávám, si děti označují v učebnici (DÚ).

ČJ - str. 24, MPP: str. 25, M: KRT str. 13, cv. 1 (číslice 1), cv. Dokresli, MM: str. 12, cv. 1, cv. 2 - první sloupeček, str. 13, cv. 1

ŠIm


11.10. DÚ: ČJ - ŽA: s. 23  MPP: s. 24, 25 - 3 řádky

                  M:  MM: s. 10,11  MPP: ( z druhé strany ) s.1 - číslice 1   Šim


10.10. DÚ: ČJ - ŽA: s. 22, MPP: s. 23 - dokončit

                   M - MM: s. 10  

                   PRV: s. 13

                   AJ: s. 9/ c.1  c. 2 vybarvit podle sebe   Šim      
6.10.  DÚ: ČJ - ŽA: s. 21, MPP: s. 21

                  M - MM: 8/2, 9/1

                  PRV: s.13    Šim


5.10. DÚ: ČJ - ŽA: s. 19,20 MPP: s. 19  M: KRT: s. 13/c.3 - Vyznač. s. 14/3 -Dokresli. MM: s. 8/ c.1  Šim

5.10.  Dnes si děti přinesou domů karty s čísly a tečkami 6 - 10, písmena L, l. Prosím vystříhat, podepsat a dát do desek. Šim


4.10.  Vybíráme příspěvek SRPŠ 150,- Kč na žáka na školní rok 2017/2018.

V den, kdy jedeme na bruslení musí mít žáci čip do školní jídelny. 

Žáci, kteří se v tento den nezúčastní bruslení, musí být včas řádně omluveni. Bruslení se koná v rámci TV, je tedy povinné. Ve dvou případech se to tentokrát nestalo.

Znovu připomínám, že je nutné denně číst web! Šim3.10. Ve středu 4.10. nebude zdravotní TV ( Den zvířat ). Šim


2.10. Některé děti si ještě nepřinesly obrázky domácích zvířat. Je potřeba je přinést nejpozději do středy 4.10. na projektový den Den zvířat. Šim


29.9. V úterý 3.10. jedeme na 1. lekci bruslení. Nebude - li se některý žák ze zdravotních důvodů účastnit kurzu bruslení, přinese potvrzení od lékaře. Zbývající 2 hodiny přejde do 2. A nebo 2. B a v 11:35 si ho v šatně  převezme ŠD nebo rodič. Tento den děti nedostanou DÚ a aktovky si nechávají do středy ve škole s pomůckami samozřejmě i na středu. Jedna lekce bruslení bude stát 30,- Kč. Za celý kurz ( 10 lekcí ) vybíráme 300,- Kč. Šim


27.9. Děti mají v Krtečku písmena A, a. Prosím rozstříhat, podepsat a zasunout do desek. Šim


27.9. V pátek si děti přinesou všechny sešity ( celkem 8 ks ) do školy. Budou pouze podepsané hůlkovým písmem na druhém řádku a obalené. Šim


26.9. Od úterý 3.10. 2017 budeme jezdit vždy v sudém týdnu na bruslení. Žáci budou mít s sebou tašku s bruslemi, helmou, rukavicemi a vhodným otepleným oblečením. Vezmou si s sebou i svačinu a pití. Odjíždíme po 2. vyučovací hodině a přijíždíme kolem 12:15 hod na zastávku U Studničků. Pak s dětmi odcházíme na oběd do ŠJ, kde si je po jídle převezme vychovatelka nebo rodiče. 

Ve středu 4.10. 2017 se uskuteční projektový den Den zvířat. Téma jsme zvolili Domácí zvířata a jejich mláďata. Děti si přinesou batůžek se svačinou a pitím, obrázky domácích zvířat, lepidlo, nůžky a pastelky. Budou pracovat ve skupinách a vytvářet společný projekt. Vyučování končí v 11:35 hod. Šim


21.9. Vážení rodiče, přeposílám vám informaci o schůzce SRPŠ a prosím pana J. Pustku, aby se této schůzky zúčastnil. Děkuji Šim

Vážení rodiče,


dovolte mi vás pozvat na schůzi Rady třídních zástupců SRPŠ, která se uskuteční v úterý 26.9.2017 od 18:00 hodin v třídě hudební výchovy ZŠ.


těším se na vaši účast


Michal Šnaider

19.9. V pondělí 25.9. se bude konat v 8:00 v tělocvičně hudebně - vzdělávací pořad Písničkový kolotoč. Vybíráme 25,- Kč, SRPŠ přispívá 20,- Kč.

18.9. Dnes si děti přinesly kartičky s čísly, tečkami a znaménky nerovnosti. Prosím vystříhat, podepsat a zařadit do desek na číslice. Šim

15.9.  Některé děti si přinesly v Krtečkovi lístek s pokyny k úhradě kroužku AJ za 1. pololetí šk. roku 2017/ 2018. Šim

15.9.  Dnes si děti v Krtečkovi přinesou písmenko M. Rozstříhejte je, každé písmeno podepište a zasuňte do kapsičky v deskách na písmena. Šim


V úterý 26.9. 2017 se bude konat ve třídě 1.B třídní schůzka. Začátek je ve 14:30 hod.

Někteří žáci si dnes přinesli lísteček s informacemi k ZTV. Mají ho v Krtečku. Šim

12.9. Cena za soubor fotografií: 195,- Kč


 8.9.V úterý 12.9.  - fotografování žáků.

Od 3.10. začíná kurz bruslení. Žáci, kteří se nebudou moci ze zdravotních důvodů účastnit, přinesou potvrzení od lékaře. Zbývající 2 hodiny budou ve 2. třídách, v 11:35 je převezme školní družina.

Je třeba zaplatit ještě nyní 68,- Kč i za 2. díl učebnice AJ.

Posílám  leták Albatrosu, vyberete - li si nějakou knihu, vyplňte přihlášku a pošlete po dětech.
             Děkuji a přeji hezký víkend. ŠimKroužek AJ pro 1. ročník povede paní učitelka Aneta Peroutková. Bude vždy ve čtvrtek od 14:00 do 14:45 hod. První lekce se koná 14. 9. 2017.

Děti si dnes přinesou nový generální souhlas rodičů. Ten, který jste mi již odevzdali byl s datem loňského školního roku. Omlouváme se a prosím, zda byste mi ho poslali vyplněný v pátek 8.9. Děkuji Šimková

Dnes děti dostaly KRTEČKA ( ŽK pro prvňáčky ). Podepište ho, prosím, vyplňte stranu s údaji o dítěti a obalte. Na str. 22 je omluvný list, kam mi budete zapisovat absenci. V 1. ročníku děti e - ŽK nemají, omluvenky tedy budete psát zde.

Některé děti nemají vodové barvy. Dokupte je, prosím, podepište a děti si je uloží do kufříku ve skříňce.
                                                                                                                                                            Děkuji. Šimková