Aktuality

22.1.
Dobrý den,
ve čtvrtek 28.1. proběhne třídnická hodina. S dětmi zhodnotíme pololetí. Zároveň dostanou výpis z vysvědčení, které pošleme do e-mailu. Připomínám, že v pátek mají děti pololetní prázdniny a následující týden jarní prázdniny. Bl.


Dobrý den,
od 4.1. přecházíme opět na online výuku. Rozvrh hodin bude zveřejněn  na webu školy. Zatím je platný pouze na první týden v lednu. Bl.


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Z důvodu vyrovnání finančního limitu potravin nebude možné 17. - 18.12.2020 přihlašovat a odhlašovat obědy.
Obědy si můžete odhlašovat do 16.12.2020 do 14.00 hod.15.12. Práce pro nepřítomné: ČJ: PS: str. 20, 25, uč. str. 72-74 (ústně), papír s cvičeními - dodělat 

                                                       M: PS: str. 39, uč. str. 43 (písemně do sešitu) 


Výskyt vší! Zkontrolujte, prosím, dětem hlavy. Děkuji


9.12. Práce pro nepřítomné: ČJ: PS: str. 18, 19, uč. str. 68-71 (ústně), papír s cvičeními 2. - 6. 

                                                    M: PS: str. 23, uč. str. 41-42 (ústně), minutovky str. 21


2.12. Práce pro nepřítomné: ČJ: PS: str. 17, uč. str. 58-60 (ústně)

                                                     M: PS: str. 21, uč. str. 39, minutovky str. 5/10

                                                       https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w27.11. V PONDĚLÍ BUDE ZAHÁJENA PREZENČNÍ VÝUKA, KONEČNĚ!


- Děti musí mít v tašce minimálně dvě roušky.

- Konce vyučovacích hodin se musí upravit. (Ve školní jídelně se mohou najedenou stravovat max. tři třídy.)

PONDĚLÍ: 12:30

ÚTERÝ: 12:35

STŘEDA:12:20

ČTVRTEK:12:20

PÁTEK:12:15
27.11.

Od 30.11.2020 bude provoz školní družiny od 6.30 do 15.30 hod.

Ranní družina bude v naší třídě.
Odpolední družina bude ve třídě 5.A.
Po celou dobu omezení budou mít děti vych. Dominiku Kruntorádovou.
kontakt: 777 933 230
Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky školní družiny, kde se dozví další potřebné informace.24.11.

Informace školní jídelny od 30. 11. 2020

Všem strávníkům v PREZENČNÍ FORMĚ jsou od 30. 11. 2020 obědy přihlášeny AUTOMATICKY.

Odhlášky obědů fungují standardním způsobem.

Strávníci v distanční formě se budou stravovat odběrem do jídlonosičů v době od 11.00 do 11. 15 a

od 14.00 do 14.15. Tito strávníci se musí k odběru i nadále přihlašovat individuálně.

Provoz školní jídelny v současné době nesmí sloužit veřejnosti, tedy není možný odběr pro cizí

strávníky.
23.11.

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě informací z MŠMT bude od 30. 11. 2020 obnovena prezenční výuka pro žáky I.

stupně a žáky 9. ročníků. 6. – 8. ročník bude fungovat rotačním způsobem po týdnu.

V TÝDNU OD 30. 11. SE BUDOU PREZENČNĚ VZDĚLÁVAT TŘÍDY: 6.A, 6.B a 8.B.

TŘÍDY 7.A, 7.B a 8.A SE BUDOU VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ. PO TÝDNU SE VYSTŘÍDAJÍ.

Žáci v prezenční formě se budou vzdělávat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku, to

samé platí pro žáky v distanční formě, budou se vzdělávat dle distančního rozvrhu platného

od 2. 11. 2020.

Děti musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky. Žádáme rodiče, aby své děti vybavili

minimálně dvěma rouškami a sáčkem na roušky. Ve třídách se bude pravidelně větrat a

budou dodržována všechna hygienická opatření.

Tělesná a hudební výchova je zakázána, výchovy budou naplněny jiným obsahem, dle

možnosti budou žáci chodit ven.

Školní jídelna je v provozu již od 11. listopadu. Žáci v prezenční formě se budou stravovat ve

školní jídelně, žáci v distanční formě výuky si mohou odebírat jídlo do jídlonosičů

v následujících časech: 11.15 – 11.30 a 14.00 – 14.15. Vše bude probíhat na základě dodržení

všech doporučených opatření.

Školní družina bude fungovat po třídách I. stupně (spojeny budou pouze třídy 4. a 5. ročníku),

bližší informace uveřejníme nejpozději ve středu 25. 11. 2020.

V případě, že by někdo z žáků, rodinných příslušníků či zaměstnanců školy onemocněl

nemocí covid 19, oznámí to škole. Škola bude neprodleně informovat KHS a bude postupovat

dle jejích pokynů.

Na děti se už všichni moc těšíme a uděláme vše pro to, abychom to dobře zvládli. 

Přejeme poklidné dny a hodně zdraví!


Ivana Stará13.11. Informace ze školní jídelny:

http://www.zszruc.cz/informace-skolni-jidelny-vydej-obedu-pro-zaky-v-distancni-vyuce/5.11. Prosím o vyplnění dotazníku:

             https://forms.gle/hA69JPttNkM1vQ4k6


2.11. Dobrý den, posílám odkazy na meety. 


INF (Šrachta) 

meet.google.com/skp-kozm-rdq


Vl, PŘ (Dvořáková)

meet.google.com/qwd-sujv-ewz


Ostatní předměty mají učebny, kde jsou i odkazy. Pro jistotu je vložím i sem, ale už se nám stalo, že se tímto způsobem přihlásit nešlo. Z tohoto důvodu doporučuji přihlášení přes učebnu.


ČJ (Blahošová)

M (Blahošová)

Pč (Olišarová)

VV (Olišarová)


https://meet.google.com/lookup/br534go

31.10. Dobrý den, na školní e-mail dětí chodí pozvánky do učeben. Prosím o potvrzení. V pondělí na třídnické hodině si k tomu povíme více. Dále do souborů vkládám nový rozvrh hodin. Bl.


29.10. V pondělí 2.11. od 8:00 proběhne třídnická hodina. Žákům vysvětlím, jak bude výuka pokračovat. Prosím děti, aby použily tento odkaz na meet: meet.google.com/vux-tpht-qsa


Vážení rodiče,

 

od pondělí 2. 11. 2020 pokračujeme v distanční formě výuky u všech ročníků základní školy. Žáci obdrží od svých třídních učitelů rozvrh online hodin, ze kterého vyplývá, které hodiny budou mít pravidelně každý týden a které jednou za dva týdny.  

Online rozvrhy naleznete v sekci  ŠKOLA pod názvem – ROZVRHY ONLINE OD 2. 11. 2020.

Všechny informace vysvětlí dětem třídní učitelé na speciální online třídnické hodině, která se uskuteční v pondělí 2. 11. 2020 od 8.00 hodin v každé třídě.

I nadále jsme školou pro zaměstnance kritické infrastruktury, tedy od pondělí budou děti docházet do školy stejně jako před podzimními prázdninami. Pokud máte ještě zájem a splňujete podmínky, kontaktujte vedení školy na tel. 776 082 405. Jedná se o zaměstnance:

·         bezpečnostních sborů 

·         obecní policie 

·         poskytovatelů zdravotnických služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

·         příslušníci ozbrojených sil;

·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

·         sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

·         sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

·         zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

Naším cílem je zapojení všech dětí do distanční výuky. Velké množství vybavení už jsme dětem zapůjčili, ale podařilo se nám sehnat ještě další techniku. Na základě informací třídních  učitelů se v následujícím týdnu pokusíme dovybavit úplně všechny děti tak, aby se do distanční výuky zapojily.

Děkujeme všem rodičům za aktivní spolupráci a podporu, věříme, že spolu to zvládneme. J

 

Ivana Stará 
29.10. Online třídní schůzka proběhne 5.11. od 18:00. Odkaz na meet: meet.google.com/vjn-kuvb-dvt


28.10. Dobrý den, dětem posílám matematickou výzvu, kterou najdete úplně dole v souborech pod názvem dobrovolné úkoly č. 2. V pondělí proběhne třídnická hodina. Podrobnosti ještě upřesním. Bl.
        


22.10. ÚKOL: M str. 32/5 (do sešitu M-D)


22.10. Nová pravidla při vstupu do meetu:
Pokud není v místnosti učitel, tak meet žákovi při pokusu o vstup napíše, že mu byl přístup odmítnut. Žák tedy musí meet křížkem zavřít a zkusit to po chvíli znovu.


22.10. Z důvodu uzavření ŠJ minimálně do 1.11.2020 nebyly provedeny zálohy stravného na období 11/ 2020. Zálohy budou provedeny v okamžiku uvolnění opatření. Žádáme strávníky o ponechání dostatku peněz na účtech.  20.10. Dobrý den, dole v souborech naleznete oskenovaný papír s cvičeními na vyjmenovaná slova. Bl.


19.10. ÚKOLY: M: PS: str. 13/13, ČJ: PS: str. 11/3
           Do souborů budu vkládat dobrovolné úkoly. :)


19.10. Vážení rodiče, online výuka je povinná. Pokud se dítě nepřihlásí a neomluví, měla bych psát neomluvené hodiny. Bl.  


Odkaz na hodinu p. Kulíka

pondělí 19.10. AJ od 10:50 
meet.google.com/xig-yfnn-tgq

čtvrtek 22.10. Aj od 9.55 do 10.30


19.10. Dobrý den, přeposílám informace od pana Nulíčka: 
Není možné, aby si žáci názvy svých školních emailů, které jsou JMÉNO PŘÍJMENÍ, měnili na přezdívky a něco podobného! Je pak problém žáka najít a přidat ho do učebny. Kdo z žáků to tak nemá, ať to urychleně napraví!
 


Prosíme žáky, aby při distanční výuce pokud možno nepoužívali k poslechu reproduktory (notebooku, počítače, tabletu, telefonu), ale používali sluchátka, ideálně sluchátka s mikrofonem (pokud mají). Při použití reproduktoru v zařízení a zároveň mikrofonu v témž místě může snadno vzniknout nežádoucí akustická zpětná vazba (různé pískání, houkání, zkreslení), která se dokáže rozšířit do celé třídy a znepříjemnit komunikaci všem.
Tento nepříjemný jev může eliminovat použití i obyčejných sluchátek, protože se jejich zvuk nedostane zpátky do mikrofonu zařízení. Ne každý má sluchátka s mikrofonem (i když většina sluchátek dodávaných standardně k mobilním telefonům jej má) a ne každému také půjdou zapojit do jeho počítače (notebooku, tabletu). I použití obyčejných sluchátek pro poslech ale dokáže výslednou kvalitu přenosu vylepšit už jen tím, že je akusticky oddělen zvuk reprodukovaný od zvuku snímaného. Použití sluchátek s mikrofonem posouvá kvalitu zvukového přenosu ještě dál, protože snímá převážně hlas mluvčího a to z blízké vzdálenosti, neprojevují se tak rušivě okolní zvuky a hluk. Komplikací může být, že systémů zapojení konektorů sluchátek je více, stejně jako konektorů v tom kterém zařízení (počítač, tablet, notebook, telefon), ale alespoň funkce sluchátek pro poslech by měla být bez problémů v kterémkoliv zařízení.


Na webových stránkách školy v sekci Aktuality byly zveřejněny pokyny pro postup rodičů v případě žádosti o ošetřovné.


Dobrý den,
úplně dole v souborech naleznete rozvrh hodin online výuky. Doufám, že brzy doplním i odkazy předmětů, které neučím, abyste nemuseli nic dohledávat. Děti jsou rozděleny na ČJ  a M dle skupin na AJ. (1. skupina ČJ/M = 1. sk. AJ). Bl.


Ċ
Veronika BLAHOSOVA,
19. 10. 2020 0:45
ĉ
Veronika BLAHOSOVA,
28. 10. 2020 10:20
ą
Veronika BLAHOSOVA,
31. 10. 2020 11:46
Ċ
Veronika BLAHOSOVA,
20. 10. 2020 0:05