4.A

Vítejte na stránkách třídy 4.A 
Dětem přeji hodně štěstí ve školním roce 2020/2021 
Mgr. Zdena Dvořáková, tř. uč.

______________________________________________________________________________________________________________

 • Pepča - lyže
                      Anežka - Srdce                                                  Pepča - Lyže
 • V následujících dvou týdnech (11. až 15. ledna a 18. až 22. ledna) probíhá provoz a stravování ve školní jídelně za podmínek platných od 4. ledna 2021.
  Informace pro strávníky školní jídelny od 11. 1. 2021

   

  Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníků.

  Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd do jídlonosičů.

  Výdej do jídlonosičů bude probíhat:

  11.00 - 11.15

  13.00 - 13.15

  14.00 - 14.15

 • Na základě rozhodnutí vlády ČR jsou veškerá stávající opatření prodloužena do 22. ledna - Rozvrh zůstává stejný
  Informace k provozu školy - od pondělí 11. ledna 2021

4.A   on - line rozvrh od 4. 1. - do 8.1.

 • Informace k úpravě výuky - od pondělí 4. ledna 2021

                Vážení rodiče, milí žáci, na základě informací z MŠMT bude od 4. 1 do 8. 1. 2021 výuka probíhat následujícím způsobem:
Informace k úpravě výuky - od pondělí 4. ledna 2021

PREZENČNĚ SE BUDOU VZDĚLÁVAT 1. a 2. TŘÍDY

                                                                                                     DISTANČNĚ SE BUDOU VZDĚLÁVAT 3. až 9. TŘÍDY

                               Žáci v prezenční i distanční formě dostanou upřesňující informace o platném rozvrhu od třídních učitelů nejpozději ve čtvrtek.

    Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky. Žádáme rodiče, aby své děti vybavili minimálně dvěma rouškami a sáčkem na roušky.                                                                                                                              Ve třídách se bude pravidelně větrat a budou dodržována všechna hygienická opatření.

    Školní jídelna bude fungovat - více informací http://www.zszruc.cz/informace-pro-stravniky-skolni-jidelny-od-4-1-do-8-1-2021/

    Školní družina bude fungovat pro 1. a 2. ročník od 6.30 hod. do 15.30 hod. po jednotlivých třídách, více informací poskytnou vychovatelky ŠD a třídní učitelky.

    V případě, že by někdo z žáků, rodinných příslušníků či zaměstnanců školy onemocněl nemocí covid 19, oznámí to škole.                                                                                                                                                  Škola bude neprodleně informovat KHS a bude postupovat dle jejích pokynů.

    Přejeme poklidné dny a hodně zdraví!

    Ivana Stará

                                                                                                                                 LEDEN           Vážení a milí rodiče,

           moc Vám všem s paní asistentkou a všemi dětmi děkujeme za krásné dárečky, které děti přinesly do školy a vzájemně se obdarovaly. Je vidět, že             jsou dobří spolužáci a to je moc fajn! Přejeme vám všem krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku jen to nejlepší. Z. Dvořáková     


 Z důvodu vyrovnání finančního limitu potravin nebude možné 17. - 18.12.2020 přihlašovat a odhlašovat obědy.
Obědy si můžete odhlašovat do 16.12.2020 do 14.00 hod. 
 Vyučování před Vánocemi končí 18.12.   
  Čerti, Mikuláš a andělé letos ve škole chodit nebudou.                   
                              PROSINEC

 • 30. 11. se vracíme do školy !!
Úprava konců vyučování od 30.11. ve 4.A                                                                                                                                                            PO - 12.30
                                                     ÚT - 12.35
                                              ST -  12.20  
                                      ČT -  12.20
                              -  12.05        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Vážení rodiče, milí žáci,

  na základě informací z MŠMT bude od 30. 11. 2020 obnovena prezenční výuka pro žáky I. stupně a žáky 9. ročníků. 6. – 8. ročník bude fungovat rotačním způsobem po týdnu.

  V TÝDNU OD 30. 11. SE BUDOU PREZENČNĚ VZDĚLÁVAT TŘÍDY: 6.A, 6.B a 8.B.

  TŘÍDY 7.A, 7.B a 8.A SE BUDOU VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ. PO TÝDNU SE VYSTŘÍDAJÍ.

  Žáci v prezenční formě se budou vzdělávat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku, to samé platí pro žáky v distanční formě, budou se vzdělávat dle distančního rozvrhu platného od 2. 11. 2020.

  Děti musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky. Žádáme rodiče, aby své děti vybavili minimálně dvěma rouškami a sáčkem na roušky. Ve třídách se bude pravidelně větrat a budou dodržována všechna hygienická opatření.

  Tělesná a hudební výchova je zakázána, výchovy budou naplněny jiným obsahem, dle možnosti budou žáci chodit ven.

  Školní jídelna je v provozu již od 11. listopadu. Žáci v prezenční formě se budou stravovat ve školní jídelně, žáci v distanční formě výuky si mohou odebírat jídlo do jídlonosičů v následujících časech: 11.15 – 11.30 a 14.00 – 14.15. Vše bude probíhat na základě dodržení všech doporučených opatření.

  Školní družina bude fungovat po třídách I. stupně (spojeny budou pouze třídy 4. a 5. ročníku), bližší informace uveřejníme nejpozději ve středu 25. 11. 2020.

  V případě, že by někdo z žáků, rodinných příslušníků či zaměstnanců školy onemocněl nemocí covid 19, oznámí to škole. Škola bude neprodleně informovat KHS a bude postupovat dle jejích pokynů.

  Na děti se už všichni moc těšíme a uděláme vše pro to, abychom to dobře zvládli. 

  Přejeme poklidné dny a hodně zdraví!

  Ivana Stará

 • Informace z jídelny od 30.11.
  Všem strávníkům v PREZENČNÍ FORMĚ jsou od 30.11. obědy přihlášeny AUTOMATICKY. Odhlášky obědů fungují standardním způsobem. Provoz školní jídelny v současné době nemůže sloužit veřejnosti, tudíž není možný odběr pro cizí strávníky. 

  Strávníci v distanční formě se budou stravovat odběrem do jídlonosičů v době od 11.00 do 11. 15 a od 14.00 do 14.15. Tito strávníci se musí k odběru i nadále přihlašovat individuálně.

 • Třídní schůzka - konzultace pro rodiče - 3.11., 17.30 - 18.00 hod.
         Od 2.10. pokračujeme v on-line výuce podle nového rozvrhu, který všichni
         dostali emailem. První hodinu si vše vysvětlíme.
LISTOPAD
 • Z důvodu uzavření ŠJ minimálně do 1.11.2020 nebyly provedeny zálohy stravného na období 11/2020. Zálohy budou provedeny v okamžiku uvolnění opatření. Žádáme strávníky o ponechání dostatku peněz na účtech. Děkuji. Šárka Menčíková, vedoucí ŠJ.
 • Školní jídelna NEVAŘÍ !
 • na webových stránkách školy v sekci Aktuality byly zveřejněny pokyny pro postup rodičů v případě žádosti o ošetřovné.
  http://www.zszruc.cz/osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020/                                                
                                              On-line výuka od 14.10. !!!
 • Děti si dnes vzaly domů vše potřebné, také si napsaly rozvrh on-line vyučování do svých notýsků. Podle něho se
        budeme každý den učit. Vstup do videokonference byl dětem zaslán na jejich školní g-mail. Podrobnosti v emailu rodičů.
                                                                                                           
                                                                                                           
 
ŘÍJEN
 • Vyplňte prosím dotazník o vaší vybavenosti IT technikou pro případ nutnosti distanční výuky
           na:           http://www.zszruc.cz/dotaznik-it-vybaveni-k-distancni-vyuce/


 • Do školy se vrátíme ve středu 23.9., práci z PÁ, PO, ÚT zašlu emailem
 • Vážení rodiče, milí žáci,
  od zítřka 10. 9. 2020 je zavedena povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov, tedy i ve společných prostorách škol, nikoliv ve třídách.
  Žádám rodiče, aby děti o této povinnosti informovali a zítra děti přišly do školy již s rouškou. Zároveň, aby měly v tašce v sáčku alespoň jednu náhradní roušku.
  Děkuji za pochopení a spolupráci
  Ivana Stará

 • Do autobusu a do Vodního domu musí mít dětí s sebou ROUŠKU !!!
 •  Žáci mají možnost zapojit se do logické olympiády.
  Více info na webovkách v aktualitách.
 • Harmonogram dalších plateb najdete na webu školy v aktualitách:                                                                                     http://www.zszruc.cz/skolni-online-pokladna-hramonogram-plateb/
 • V pondělí 14.9. se budou platit PS - 614,11 Kč
 • Kdo chodí do družiny, bude mu ve čtvrtek strženo 200 Kč v ŠOP
 • Ceny fotek: celá třída 20,- Kč, skupinka - 13,- Kč - platit se bude online pokladnou ( ŠOP)
 • Sledujte prosím zápisy v EL. ŽÁKOVSKÉ
 • V dnech 22. až 27. 9. bude pobývat ve Zruči nad Sázavou Legiovlak a bude bezplatně přístupný všem zájemcům.
          www.legio100.com/legiovlak/
 • K pátku 11. září se ukončuje sběr víček z PET lahví.
 • Vkládejte prosím finanční prostředky do on-line školní pokladny   
          http://www.zszruc.cz/skolni-online-pokladna-vkladani-financnich-prostredku/
 • 10.9.- Vodní dům Hulice, Želivka na vlastní kůži - program Na břehu
                       Děti budou hradit dopravu (on-line pokladna) a na nohy si vezmou holinky nebo nepromokavé boty
                       
Sraz se žáky na autobusové zastávce Na Pohoří v 7:55, odjezd v 8:00, začátek programu v 8:15. Pravděpodobný návrat do Zruče v 11:15
                              Podrobnosti o programu:  https://www.vodni-dum.cz/pro-skoly/#prvni
 • 9.9. - fotografování individuální kolekce žáků - napište do notýsku, jestli ano nebo ne
   
 • 7.9. - on-line třídní schůzka, 17.30 - 18.00 hod., pozvánka již byla odeslána
 • 3.9. - vyučování podle rozvrhu - děti budou mít ve škole již všechny sešity, do konce týdne si vše obalí
                   a přinesou si také ostatní pomůcky a cvičební úbor
 • 2.9. - učebnice a jejich podepisování, fotografování z konce roku, ukládání pomůcek a sešitů
                   - další třídnické práce a adaptační hry, vyučování končí v 11.30 hod
 • 1.9. - rozvrh, pracovní sešity, vyučující, klíčky od skříněk v šatně a další úvodní informace
                  - vyučování končí v 9.30 hod., družina funguje, oběd 10.45 - 12.30 hod.
ZÁŘÍ
 • Pomůcky a sešity do 4. ročníku

  Do penálu:  pero, tužka č. 2, mikrotužka, tenké pastelky, guma a ořezávátko, malé

                     pravítko, kružítko - nejlépe kovové a náhradní tuhy

   Na Tv: cvičební úbor, sportovní obuv, náhradní ponožky

   Na Vv a Pč: nůžky, lepidlo v tyčince, voskový pastel, vodové barvy, kelímek, hadřík,

                      kulaté štětce - malý, střední a větší, barevné papíry, igelit, temperové

                                                              barvy a paleta, plochý štětec - menší a větší

   Dále: obaly na sešity a učebnice, papírové utěrky a kapesníky, pravítko 30 cm - neohýbací, podložky A4 a A5 do sešitů,                                                              trojúhelník s ryskou, průhledné desky

  Sešity:    Čj       523         6 ks

                  M       524         3 ks

                            420         1 ks + podložka A4

                  Přv     524         1 ks + podložka A5

                  úkolníček nebo notýsek 644

                  Vl       524

                  Notový sešit

                  Aj       524         1 ks    + sešit slovník (nebo sešit 523)