Aktuality

Prosím o podepisování notýsku s individuálními sděleními (abych věděla, že jste si vzkaz přečetli). Kdo ještě neuhradil 220 Kč, prosím, aby tak učinil nejpozději do pondělí 23.9.! Děkuji K.

Pokyny k bruslení:
Termíny bruslení : 1.10., 15.10., 12.11., 26.11., 10.12., 7.1.2020, 21.1., 4.2., 18.2., 3.3.
S sebou : brusle, teplé rukavice, helma, svačina a pití
Odjezd: 9,15 hod. (1. a část 2.vyuč.hodiny se učíme podle rozvrhu)
Návrat: 12,15-12,30 hod. (na autobusovou zastávku)
Cena : 300,- Kč (uhradit do 27.9.)
Děti, které nechodí do družiny, si nechají aktovky ve škole a budou v nich mít i učení na další den. 

Částku 220 Kč na fotky vybírám do středy 18.9. Děkuji K.

Připomínám, že v úterý dne 10.9. proběhne fotografování. K.

Od pondělí prosím, aby žáci již chodili do šatny i do třídy sami. K.

Vážení rodiče, pokud Vám nefunguje přihlášení do elektronické žákovské knížky, kontaktujte prosím pana učitele Nulíčka (vladimir.nulicek@zszruc.cz). Nejprve si zkontrolujte, zda zadáváte heslo ve správném pořadí. K.

Omluvenky prosím zapsat také do elektronické žákovské knížky. K.

V záložce "Přípravy" naleznete kolonku "Pro chybějící" - zde budou vloženy úkoly pro žáky, kteří některý den chyběli. Klasické domácí úkoly si žáci budou kroužkovat sami (naučíme se zkratku DÚ). Prosím o podepisování domácích úkolů. K.

Prosím ty, kteří ještě nezaplatili 150 Kč za anglický jazyk, aby tak učinili do pátku 6.9. Do pátku prosím také o obalení a podepsání všech věcí a doplnění údajů do papírové ŽK. K.

V dolní části stránky naleznete formuláře pro uvolnění z Tv a dřívější uvolnění z vyučování. K.

V úterý dne 3.9. končí vyučování v 10:40 hod. K.

Do pátku 6.9. vybírám 150 Kč na učebnice anglického jazyka. K.

Dne 10.9. proběhne fotografování 1. - 4. ročníku. Cena sady je 220 Kč. Náhled přiložen. K.

Dne 2.9. proběhne třídní schůzka 1.A. Dne 9.9. se již třídní schůzka konat nebude. K.

Školní rok 2019/2020 začíná 2. září 2019.
ĉ
Michaela KULAKOVOVA,
3. 9. 2019 10:38
ĉ
Michaela KULAKOVOVA,
3. 9. 2019 10:38