Opieka i wychowanie

Nasza szkoła ma tę przewagę nad innymi, że jest bezpieczna i przyjazna uczniom. Uczniowie realizują te same treści programowe co w szkole ogólnodostępnej jednak w pełni dostosowane do indywidualnych możliwości, przy wykorzystaniu specjalistycznych metod nauczania. Sprzyjają temu mało liczne klasy oraz zajęcia rewalidacyjne w małych grupach.
ŚWIETLICA
700 - 1600

PEDAGODZY

 

 IWONA RORAT

 Pn

 7.30-12.30 

Wt 

9.45-15.45

Śr 

10.45-15.45

Czw 

  7.30-12.30

Pt 

10.40-15.40 /  7.30-12.30 


 

 BEATA GRZESIAK

 Pn

9.45 - 15.45

Wt 

7.45 - 12.45 

Śr 

7.45 - 12.45 

Czw 

        10.00 - 15.00

Pt 

        7.45 - 12.45

       10.15 - 15.15


PIELĘGNIARKA SZKOLNA
800 - 1400   


     
WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

Zgodnie z założeniami programu w roku 2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom naszej szkoły posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwot
 • 350 zł – dla uczniów gimnazjum (dofinansowanie na zakup podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego) lub 607 zł (w przypadku zakupu podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego)
 • 390 zł – dla uczniów szkoły zawodowej
 • 225 zł – dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy (dofinansowanie na zakup materiałów dydaktycznych)
Wnioski należy składać w szkole do dnia 20 września 2013r. w sali 207 u pedagogów szkolnych. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi w terminie późniejszym, po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia (jeśli jest pełnoletni), rodzica, prawnego opiekuna, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie kuratorium oraz poniżej.

Stypendia
Sekcja Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia w załączeniu przesyła pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2013/2014, a także:
 • informację dla rodziców;

 • druk wniosku;

 • pouczenie do wniosku;

 • druk zaświadczenia o dochodach;

 • oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie;

 • oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

 • wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi do stypendium szkolnego;

 • druk prośby o przesyłanie wiadomości tekstowej (sms).

Jednocześnie informujemy, iż wykaz punktów handlowych i usługowych, które systematycznie włączają się do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji zakupów bezgotówkowych, prześlemy w późniejszym terminie.

  Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia, Al. Niepodległości 20/22, IV piętro, pokój nr 18: tel. (34) 363-02-09,

  poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30

  wtorek w godz. 7:30 – 16:00

  piątek w godz. 7:30 – 15:00

  email: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Rodzice, którzy chcieliby skorzystać bezpośrednio z oferty i pomocy Poradni Psychlogiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul.Kosmowskiej ,proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym lub skorzystanie z linku Poradni www.pppp2.ids.czest.pl  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Szkoła dla Rodziców – Wyjątkowe rodzicielstwo

   

  Zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

   

  Serdecznie zapraszamy na cykl dziesięciu spotkań 2 godzinnych prowadzonych w ZPPP – P2, na ul Kosmowskiej 5. Zajecia będą się odbywały w każdy piątek, w godz. od 10:00 – 12:00.

  Ilość miejsc ograniczona. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy kierować pod nr tel : 34 362-24-24, lub 739-212-739, do końca października 2013r.


  Ċ
  Nieznany użytkownik,
  5 wrz 2013, 03:16
  Ċ
  Nieznany użytkownik,
  5 wrz 2013, 03:17
  Ċ
  Nieznany użytkownik,
  5 wrz 2013, 03:16
  Ċ
  Nieznany użytkownik,
  5 wrz 2013, 03:17
  Ċ
  Nieznany użytkownik,
  5 wrz 2013, 03:17
  Ċ
  Nieznany użytkownik,
  5 wrz 2013, 03:17
  Ċ
  Nieznany użytkownik,
  5 wrz 2013, 03:17
  Ċ
  Nieznany użytkownik,
  5 wrz 2013, 03:17
  Ċ
  Nieznany użytkownik,
  5 wrz 2013, 03:17
  Comments