Ważne ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze do projektu „AKADEMIA MŁODEGO ZAWODOWCA”.

opublikowane: 18 lis 2013, 03:54 przez Andrzej Żyto   [ zaktualizowane 18 lis 2013, 03:55 ]

Zapraszam wszystkich uczniów klas pierwszych Szkoły Zawodowej do udziału w nowym PROJEKCIE EUROPEJSKIM PN. „AKADEMIA MŁODEGO ZAWODOWCA”. Rekrutacja trwa do 28 listopada. Zainteresowanych uczniów proszę o kontakt z p. Andrzejem Żyto.  Więcej informacji w załączniku i na stronie www.fe.czestochowa.pl w zakładce "Akademia młodego zawodowca" http://fe.czestochowa.pl/?page_id=3911

Koordynator projektu Andrzej Żyto

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH - WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

opublikowane: 29 sie 2013, 13:08 przez Nieznany użytkownik   [ zaktualizowane 5 wrz 2013, 01:31 ]

Zgodnie z założeniami programu w roku 2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom naszej szkoły posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwot:
 • 350 zł – dla uczniów gimnazjum (dofinansowanie na zakup podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego) lub 607 zł (w przypadku zakupu podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego)
 • 390 złdla uczniów szkoły zawodowej
 • 225 złdla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy (dofinansowanie na zakup materiałów dydaktycznych)
Wnioski należy składać w szkole do dnia 20 września 2013r. w sali 207 u pedagogów szkolnych. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi w terminie późniejszym, po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia (jeśli jest pełnoletni), rodzica, prawnego opiekuna, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie kuratorium oraz poniżej.

Sekcja Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia w załączeniu przesyła pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2013/2014, a także:
 • informację dla rodziców;

 • druk wniosku;

 • pouczenie do wniosku;

 • druk zaświadczenia o dochodach;

 • oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie;

 • oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

 • wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi do stypendium szkolnego;

 • druk prośby o przesyłanie wiadomości tekstowej (sms).

Jednocześnie informujemy, iż wykaz punktów handlowych i usługowych, które systematycznie włączają się do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji zakupów bezgotówkowych, prześlemy w późniejszym terminie.

  Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia, Al. Niepodległości 20/22, IV piętro, pokój nr 18: tel. (34) 363-02-09,

  poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30

  wtorek w godz. 7:30 – 16:00

  piątek w godz. 7:30 – 15:00

  email: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl


  Program Caritas „ Skrzydła ”

  opublikowane: 18 mar 2013, 06:01 przez Nieznany użytkownik

  W ramach współpracy z Caritas nasza szkoła już kolejny raz uczestniczy w programie „Skrzydła”, który oferuje długoterminową pomoc skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy i wsparcia.

  Programem tym w naszej szkole, w bieżącym roku szkolnym jest objętych dwóch uczniów. Stypendyści otrzymają pomoc w formie: dożywiania w szkole, zakupu wyprawek szkolnych oraz odzieży. Program potrwa do stycznia 2014r.

  Więcej informacji o programie na stronie internetowej Caritas Polska - www.skrzydla.pl

  Dziękujemy organizacji Caritas z wsparcie finansowe naszych uczniów.

  Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013

  opublikowane: 9 lis 2012, 04:43 przez Arkadiusz Ciura

  W załączeniu znajdują się wykazy podręczników na rok szkolny 2012/2013 dla Gimnazjum Specjalnego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej zapisane w formie pliku PDF.

  Darmowe przejazdy dla uczniów naszej szkoły na terenie Częstochowy

  opublikowane: 8 lis 2012, 23:05 przez Arkadiusz Ciura

  Darmowe przejazdy dla uczniów niepełnosprawnych na terenie Częstochowy:

  Miasto Częstochowa zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport  i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

  Rodzice lub opiekunowie prawni mogą wnioskować o darmowe przejazdy oferowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (minibusy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

  Ponadto uczniowie niepełnosprawni mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej (nie tylko w drodze do szkoły).

  Dokładne informacje dotyczące sposobu wnioskowania o darmowe przejazdy oferowane przez MOPS, o dokumentach potrzebnych przy składaniu wniosku, jak też dokumentach niezbędnych do korzystania z darmowej komunikacji miejskiej (MPK) znaleźć można na stronie BIP naszej szkoły http://zszs.bip.czestochowa.pl/bip/ w zakładce Ogłoszenia lub na stronie Miasta Częstochowy http://bip.czestochowa.pl/ w zakładce Dokumenty, Inne.

  DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW – „WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013”

  opublikowane: 8 lis 2012, 23:04 przez Arkadiusz Ciura

  UWAGA RODZICE !!!

  DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW – „WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013”

  Zgodnie z założeniami programu w roku 2012 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom naszej szkoły posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie.

  Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwot:

  * 325 zł -  dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum

  * 352 zł - dla niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  Wnioski należy składać w szkole do dnia 10 września 2012 r. w sali 207 u pedagogów szkolnych.

  Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi do 15 listopada 2012 r. po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia (jeśli jest pełnoletni), rodzica, prawnego opiekuna, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

  Więcej informacji na stronie: http://www.czestochowa.pl/samorzad/wydarzenia_samorzad/wyprawka-szkolna-2012

  Zapraszamy do zapoznania się ulotką informacyjną pt." Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności".

  opublikowane: 9 cze 2011, 01:35 przez Szkolna Pracownia   [ zaktualizowane 2 mar 2012, 11:33 ]

  W całych Niemczech odnotowano ponad wiele potwierdzonych infekcji bakterią EHEC, jak i podejrzeń zakażenia. Wszyscy jesteśmy konsumentami i kupując żywność zaczynamy zwracać uwagę, skąd pochodzą oferowane produkty. Jednak na bezpieczeństwo żywności ma wpływ wiele czynników. Przypomina o nich Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

  Zapraszamy do zapoznania się ulotką informacyjną pt." Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności".

  Informacja o możliwości wykorzystania wolnych godzin w szkolnej sali gimnastycznej!

  opublikowane: 9 cze 2011, 01:18 przez Szkolna Pracownia

  Dyrekcja Zespołu Szkół informuje o wolnych godzinach do wykorzystania w sali gimnastycznej: od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 - 18.00! ZAPRASZAMY DO NAS! Oferujemy wyposażone zaplecze sportowe i parking!

  AKCJA GÓRA GROSZA ZAKOŃCZONA !

  opublikowane: 12 sty 2011, 07:10 przez Szkolna Pracownia

  Samorząd  Uczniowski podsumował przeprowadzoną na terenie szkoły  w dniach 22.11.2010-03.12.2010 akcję “Góra Grosza”. Dzięki  hojności uczniów i pracowników szkoły  zebraliśmy  62.30 zł. Wszystkim, którzy wsparli akcje serdecznie dziękujemy. Zebrane środki zostaną przekazane Towarzystwu Nasz Dom i będą przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się  poza własną rodziną.

  1-10 of 12

  Comments