Aktuality


Obvodné kolo OAJ 2011/2012

uverejnené 26. 1. 2012, 9:46 používateľom Mgr. Hana Luptáková   [ aktualizované 26. 1. 2012, 9:47 ]

V utorok 17. 1. 2012 sa v CVČ konalo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu zastupovali víťazi školského kola -

Kristián Demko v kategórii 1A a Rudolf Rečlo v kategórii 1B. 

 

Ich umiestnenie: Rudolf Rečlo1. miesto – postup do krajského kola

                         Kristián Demko – 4. miesto

Ďakujeme. ☺

 


Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2011/2012

uverejnené 3. 12. 2011, 13:35 používateľom Mgr. Hana Luptáková   [ aktualizované 4. 12. 2011, 9:04 ]

Aj tento rok sa našli žiaci, ktorí zareagovali na skutočnosť, že sa uskutoční školské kolo OAJ.
Žiaci a trojčlenná porota sa stretli v štvrtok 1. 12. 2011. Deň sme začali modlitbou, nasledovala písomná časť, ktorej obsahom boli cvičenia zamerané na počúvanie a čítanie s porozumením, slovnú zásobu a gramatiku. Náročnejšou (na čas, aj kvôli stresom☺) bola ústna časť. Vytvoriť za krátky čas zaujímavý príbeh k obrázku či riešiť vo dvojiciach konkrétny problém, na ktorého prípravu je len niekoľko minút, vôbec nie je jednoduché. 

 

Zástupcovia tried:

- v kategórii 1A:

6.B – Mária Lauková

7.A – Kristián Demko, Peter Matejíček, Richard Müller, Jakub Paško, Nina Škopcová

7.B – Júlia Fajčíková, Diana Kubíková, Zuzana Oravcová, Tereza Magdaléna Poloňová

 

- v kategórii 1B:

8.A – Kristína Jelžová, Radovan Karvaš, Daniel Pullmann

8.B – Lukáš Kocsis

9.A – Ema Cígerová, Jozef Kysel, Rebeka Tesáková

9.B – Veronika Matejíčková, Rudolf Rečlo, Erik Škopec

 

Konečný výsledok:

kategória 1A:    1. miesto – Kristián Demko – postup do obvodného kola

                        2. miesto – Peter Matejíček

                        3. miesto – Nina Škopcová

kategória 1B:    1. miesto – Rudolf Rečlo – postup do obvodného kola

                        2. miesto – Veronika Matejíčková

                        3. miesto – Erik Škopec

Zaujímavosťou sú súrodenecké dvojice na 2. a 3. mieste. ☺

Teší nás, že takmer všetci žiaci sa zúčastnili olympiády dobrovoľne, dokonca v niektorých triedach sa muselo pre veľký záujem zorganizovať triedne kolo. Sme tiež radi, že odozvy na priebeh školského kola boli pozitívne a už teraz niektorí žiaci prisľúbili účasť aj o rok. ☺


Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo

uverejnené 22. 1. 2011, 11:57 používateľom Mgr. Hana Luptáková

Dňa 18. 1. viedli kroky našich dvoch žiakov do Centra voľného času v Žiari nad Hronom, kde sa konalo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Pre žiaka 7.B Lukáša Kocsisa to bola premiéra, kým Tadeáš Chujac z 9.A absolvoval túto súťaž už po niekoľkýkrát.

Sme veľmi radi, že sa môžeme tešiť z ich úspechov:
Lukáš Kocsis – 3. miesto v kategórii 1A
Tadeáš Chujac – 1. miesto v kategórii 1B, postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční v marci.
 
Obom žiakom blahoželáme. ☺

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

uverejnené 14. 12. 2010, 14:50 používateľom Mgr. Hana Luptáková   [ aktualizované 16. 12. 2010, 10:41 ]

V pondelok 13. 12. 2010 si zástupcovia tried 5. - 9. ročníka zmerali svoje jazykové vedomosti z anglického jazyka. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií: 11 žiakov súťažilo v kategórii 1A (6. a 7. ročník), v kategórii 1B (8. a 9. ročník) sa stretlo 7 žiakov.
Prvá časť olympiády pozostávala z písomných testov, ktoré boli zamerané na slovnú zásobu, gramatiku, čítanie a počúvanie. V ústnej časti sa súťažiaci snažili dokázať svoje jazykové zručnosti, pohotovosť a kreativitu pri vymýšľaní príbehu k obrázku a pri tvorení dialógu na určenú tému. 

Zástupcovia tried:   6.A - Kristián Demko, Peter Matejíček, Nina Škopcová
                            6.B - Júlia Fajčíková, Tereza Magdaléna Poloňová, Roman Pročka
                            7.A - Mária Fajčíková, Radovan Karvaš, Daniel Pullmann
                            7.B - Lukáš Kocsis, Daniela Podskalecká    
                            8.A - Ema Cígerová, Lýdia Kemiačová, Jozef Kysel
                            8.B - Matúš Klement, Juraj Sitarčík
                            9.A - Tadeáš Chujac, Patrícia Karvašová         
               
 Výsledky: kategória 1A - 1. miesto: Lukáš Kocsis
                                      2. miesto: Daniel Pullmann
                                      3. miesto: Peter Matejíček
                kategória 1B -  1. miesto: Tadeáš Chujac
                                      2. miesto: Patrícia Karvašová
                                      3. miesto: Jozef Kysel

Žiaci z prvých miest postupujú do obvodného kola.

Európsky deň jazykov

uverejnené 14. 10. 2010, 5:00 používateľom Mgr. Lukáš Čamaj   [ aktualizované 15. 10. 2010, 8:28 ]

26. september = Európsky deň jazykov

Keďže tento deň pripadol na nedeľu, pripomenuli sme si ho v jednotlivých triedach hneď na druhý deň. Tentokrát to bolo formou vypracovávania úloh v pracovných listoch primerane veku žiakov. So štvrtákmi a piatakmi sme vymaľovávali vlajky SR, Európy i niektorých európskych krajín a zistili sme, v ktorých krajinách sa používajú pozdravy Hello, Hallo, Bonjour, Hola, Szia a Ciao. V šiestom a siedmom ročníku sme si k nim pridali aj základné výrazy Áno, Nie, Ďakujem v týchto jazykoch.
Ôsmaci si preverili svoje zemepisné vedomosti v anglickom kvíze o Európe. Okrem iných názvov sme sa stretli s výrazom Iceland = Island - krajina, kde od februára pôsobí otec Martin. On nám na „oplátku“ rozšíril naše jazykové vedomosti a každému posiela odkaz v islandčine: Ég elska þig. Mám ťa rád. ☺

1-5 of 5