Oficiálne dokumenty

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Hľadačka Tajný život mesta - PDF súbor na tlač  4341 kB verzia 1 1. 7. 2018, 12:36 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Inovovaný Školský vzdelávací program  857 kB verzia 1 20. 11. 2015, 8:51 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
História Kaplnky Navštívenia Panny Márie  1273 kB verzia 1 6. 8. 2017, 12:11 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Organizácia školského roka 2016/2017  346 kB verzia 1 30. 8. 2016, 13:16 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Organizácia školského roka 2015/2016  118 kB verzia 1 20. 11. 2015, 8:52 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Ročný plan Centra voľného času - školský rok 2015/2016  605 kB verzia 1 20. 11. 2015, 8:53 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Plán práce ŠKD na školský rok 2015/2016  266 kB verzia 1 20. 11. 2015, 8:52 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
POP 2015/16  804 kB verzia 1 20. 11. 2015, 8:55 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Dodatok k POP 2015/16  159 kB verzia 1 20. 11. 2015, 8:54 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Rámcový učebný plán 2015/16   183 kB verzia 1 23. 11. 2015, 12:18 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Rámcový učebný plán 2015/16   249 kB verzia 1 23. 11. 2015, 12:18 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Rámcový učebný plán 2015/16   326 kB verzia 1 23. 11. 2015, 12:19 Martin Hronský
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Vnútorný poriadok školy, dodatok č. 2  294 kB verzia 1 17. 9. 2017, 22:17 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Školský vzdelávací program - úvod  171 kB verzia 1 16. 3. 2011, 5:13 Mgr. Lukáš Čamaj
ċ

Zobraziť
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2009/2010  16. 3. 2011, 5:22 Mgr. Lukáš Čamaj
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2010/2011  330 kB verzia 1 31. 10. 2011, 13:34 Mgr. Lukáš Čamaj
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2011/2012  204 kB verzia 2 18. 9. 2012, 13:02 Mgr. Lukáš Čamaj
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v šk. roku 2014/15  327 kB verzia 1 20. 11. 2015, 9:01 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch v šk. roku 2014/15  859 kB verzia 1 20. 11. 2015, 9:01 Martin Hronský
ą

Zobraziť Stiahnuť
Školský kalendár 2016  2811 kB verzia 1 20. 12. 2015, 12:39 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Školský poriadok 2016  441 kB verzia 1 30. 8. 2016, 13:13 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Školský vzdelávací program   918 kB verzia 1 20. 11. 2015, 9:02 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Školský vzdelávací program MŠ  1369 kB verzia 1 20. 11. 2015, 9:03 Martin Hronský
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Rámcový učebný plán školy  72 kB verzia 1 20. 9. 2012, 0:54 Mgr. Lukáš Čamaj
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Žiadosť o odhlásenie žiaka zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa  146 kB verzia 1 17. 6. 2013, 1:11 Mgr. Lukáš Čamaj
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Žiadosť o prijatie žiaka na ZŠ s MŠ Š. Moysesa  145 kB verzia 1 17. 6. 2013, 1:11 Mgr. Lukáš Čamaj
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania  233 kB verzia 1 17. 6. 2013, 1:12 Mgr. Lukáš Čamaj