Zmluvy

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Darovacia zmluva medzi ŠPU a školou ZŠ Široké, (notebook Lenovo ThinkPad SL500c, Dataprojektor Benq MX624, USB Kingston DataTravel 4GB)   337 kB verzia 2 27. 4. 2012, 4:39 Veronika Dlugošová
Ċ
Zobraziť
Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov  17. 10. 2014, 1:01 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Úrazové poistenie  17. 10. 2014, 1:03 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít  6. 8. 2014, 1:08 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
  27. 6. 2019, 3:28 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
  27. 6. 2019, 3:28 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
dodatok k zmluve o poskytovaní služieb  6. 6. 2018, 0:12 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
dodatok k poskytovaniu služieb OPP, BOZP a PZS  8. 8. 2016, 23:58 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
  6. 7. 2018, 2:07 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany"  29. 5. 2017, 2:11 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
darovanie hnuteľného majetku štátu  25. 5. 2016, 0:50 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Realizácia projektu Za tajomstvami Kráľa Dopraváčika  13. 11. 2014, 0:31 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009  140 kB verzia 2 30. 7. 2012, 6:56 Veronika Dlugošová
Ċ
Zobraziť
SPP a.s. Bratislava  3. 2. 2019, 23:32 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
dodatok k mandátnej zmluve  19. 12. 2014, 2:33 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
zateplenie fasády ZŠ  5. 11. 2015, 1:26 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  435 kB verzia 1 12. 9. 2012, 4:45 Veronika Dlugošová
Ċ
Zobraziť
zateplenie fasády ZŠ  15. 1. 2018, 23:26 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
poskytnutie finančných príspevkov v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"  6. 11. 2019, 23:19 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Hudobná agentúra Valentína Čekovského-HUDBA SPÁJA  6. 11. 2015, 1:31 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  6. 12. 2018, 23:41 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
stravné lístky  7. 10. 2019, 1:53 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
projekt "Buďme tvoriví..."  5. 11. 2019, 0:26 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
cvičenie pre ženy  20. 11. 2018, 23:31 Anna Majerníková
ċ

Zobraziť
Zmluva na dodávku ovocno-zeleninových štiav.  15. 2. 2012, 12:51 Kamil Olejár
Ċ
Zobraziť
odber potravín - ŠJ  15. 3. 2018, 0:21 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  14. 11. 2016, 1:21 Anna Majerníková
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  14 kB verzia 1 22. 10. 2018, 1:16 Anna Majerníková
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  14 kB verzia 1 5. 6. 2018, 0:18 Anna Majerníková
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  14 kB verzia 1 15. 1. 2019, 1:09 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréningy futbalu  20. 11. 2018, 23:31 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning futbalu  9. 11. 2018, 0:17 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Bezkriedy Plus  11. 7. 2018, 0:26 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Dodatok k poistnej zmluve č. 6810734505  93 kB verzia 2 27. 4. 2012, 4:41 Veronika Dlugošová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  3547 kB verzia 1 23. 11. 2012, 5:08 Veronika Dlugošová
Ċ
Zobraziť
  11. 3. 2014, 3:29 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
dodávka tovaru,stanovenie podmienok evidencie a obehu obalov pre ŠJ pri ZŠ Široké  16. 5. 2018, 3:18 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
PD Branisko v Širokom a ŠJ pri ZŠ Široké   1456 kB verzia 2 25. 4. 2013, 3:52 Kamil Olejár
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Kúpna zmluva medzi Fega Frost a ŠJ pri ZŠ Široké.  115 kB verzia 2 4. 4. 2012, 3:24 Veronika Dlugošová
Ċ
Zobraziť
Kúpna zmluva medzi Tatranskou mliekarňou a.s a ZŠ Široké - projekt "Európsky školský mliečny program"  27. 11. 2013, 0:55 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2019/1800  16. 10. 2019, 0:57 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning futbalu  8. 11. 2019, 0:29 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  10. 11. 2019, 23:59 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning stolného tenisu  9. 11. 2018, 0:07 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning futbalu  9. 11. 2018, 1:31 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning futbalu  8. 11. 2019, 0:29 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
školské potreby a pomôcky  8. 1. 2015, 3:02 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
školské potreby a pomôcky  26. 4. 2019, 1:48 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  6. 12. 2018, 23:41 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  20. 11. 2018, 23:32 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  8. 11. 2019, 0:30 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zmluva na nákup tovaru.  1078 kB verzia 1 12. 3. 2013, 1:00 Veronika Dlugošová
ċ

Zobraziť
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2011_PKR_GR_Z_214  15. 2. 2012, 12:48 Kamil Olejár
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE,ktorý je určený pre žiakov II.stupňa  284 kB verzia 1 26. 1. 2018, 2:44 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  25. 10. 2019, 0:05 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning stolného tenisu  11. 9. 2019, 3:14 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  19. 9. 2019, 2:21 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  11. 9. 2019, 3:27 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  15. 10. 2019, 2:00 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
cvičenie pre ženy  11. 9. 2019, 3:14 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
stolný tenis  11. 9. 2019, 3:15 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
ochrana osobných údajov  22. 3. 2018, 0:57 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
"Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠJ pri ZŠ Široké"  18. 6. 2018, 3:09 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Zmluva o školení a inštruktážnej činnosti  17. 10. 2014, 1:48 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning futbalu  9. 11. 2018, 0:08 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
odohranie umeleckého predstavenia  25. 4. 2019, 2:56 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  10. 11. 2019, 23:59 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
dodávka tovaru  5. 2. 2019, 3:08 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
čistiace a kancelárske potreby  1. 3. 2015, 23:36 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
RYBA Košice spol.s r.o.-dodávka tovaru  2. 10. 2014, 3:31 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
cvičenie pre ženy  9. 11. 2018, 0:10 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Nájom Koncového zariadenia  294 kB verzia 1 6. 11. 2012, 4:29 Veronika Dlugošová
Ċ
Zobraziť
  30. 11. 2016, 1:56 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
  30. 11. 2016, 1:50 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
  30. 11. 2016, 1:51 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
  30. 11. 2016, 1:51 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
  26. 6. 2019, 2:53 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
  26. 6. 2019, 2:52 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
balík služieb  21. 1. 2016, 1:11 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
zmluva o poskytovaní verejných služieb  12. 5. 2015, 3:15 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb  16. 6. 2014, 1:39 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zmluva o mobilnom programe služieb Podnikatel NAJ 150  103 kB verzia 1 26. 9. 2012, 0:06 Veronika Dlugošová
Ċ
Zobraziť
dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  22. 4. 2015, 2:02 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
  1. 3. 2016, 0:23 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
marketingové aktivity  30. 6. 2016, 2:52 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
  29. 5. 2014, 1:31 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  8. 11. 2019, 0:30 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
stolný tenis  10. 6. 2016, 0:53 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
  18. 10. 2018, 1:37 Anna Majerníková
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  14 kB verzia 2 9. 4. 2018, 0:57 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
odborná prax žiakov  5. 11. 2019, 3:08 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
stolný tenis  8. 11. 2019, 0:30 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
školské tlačivá  15. 2. 2018, 2:43 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Darovacia zmluva medzi ŠPU a školou ZŠ Široké, (notebook Lenovo ThinkPad SL510i, Dataprojektor Benq MX660, USB Kingston DataTravel 4GB)   333 kB verzia 2 27. 4. 2012, 4:40 Veronika Dlugošová
Ċ
Zobraziť
Dohoda o spolupráci a garancii experimentálneho overovania  2. 5. 2017, 1:56 Anna Majerníková
ċ

Zobraziť
Zmluva o výpožičke A-2011/2759-037877062  15. 2. 2012, 12:58 Kamil Olejár
ċ

Zobraziť
Príloha k zmluve A-2011/2759-037877062  15. 2. 2012, 12:58 Kamil Olejár
ċ

Zobraziť
Príloha k zmluve B-2011/2759-037877062  15. 2. 2012, 13:01 Kamil Olejár
ċ

Zobraziť
Darovacia zmluva B-2011/2759-037877062  15. 2. 2012, 13:00 Kamil Olejár
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení pedag. praxí študentov   74 kB verzia 1 12. 4. 2018, 2:52 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
pásový schodolez  12. 10. 2018, 0:19 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100303272C  30. 5. 2018, 3:08 Anna Majerníková
ċ

Zobraziť
Zmluva č.100056680 o využívaní elektronických služieb.  15. 2. 2012, 12:43 Kamil Olejár
Ċ
Zobraziť
Škola v prírode 2018  3. 11. 2017, 2:39 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
  28. 9. 2018, 0:25 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
zateplenie stropu a zhotovenie stropného systému na schodiskách v ZŠ Široké   221 kB verzia 1 27. 1. 2017, 1:58 Kamil Olejár
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
UPJŠ Prešov (Prax počas štúdia)  509 kB verzia 1 26. 2. 2013, 1:40 Kamil Olejár
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  2858 kB verzia 1 11. 3. 2019, 5:35 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
prenájom telocvične ZŠ-futbal  25. 9. 2016, 23:35 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  23. 2. 2018, 1:15 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
zmluva o dodávke elektriny  27. 9. 2017, 1:26 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Národný projekt"Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov v školskom prostredí."  27. 11. 2014, 0:25 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
zmluva o dodávke didaktických prostriedkov -MPC Bratislava  23. 10. 2015, 3:07 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
obstaranie vystúpenia  8. 11. 2019, 3:47 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby a poskytovaní služieb  26. 6. 2014, 3:04 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
zmluva o krátkodobom nájme telocvične-cvičenie pre ženy  5. 10. 2017, 23:24 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  3. 10. 2016, 23:31 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
zmluva o krátkodobom nájme telocvične-tréning stolného tenisu  5. 10. 2017, 23:23 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre šk.rok 2014/2015  5. 5. 2014, 1:39 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Zmluva o obchodných a dodáv. podmienkach MILK-AGRO spol. s r.o. a ŠJ pri ZŠ Široké  11. 11. 2016, 3:42 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
dodávka didaktických prostriedkov  23. 2. 2018, 1:17 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
finančný dar na podporu projektu SME V ŠKOLE  23. 1. 2019, 0:20 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov-telesnej a športovej výchovy a bezodpl.prevode majetku štátu  19. 11. 2015, 0:15 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Centrum vedecko-technických informácií SR-bezodplatný prevod majetku štátu  8. 12. 2015, 2:35 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
výchovný koncert-december 2017  6. 11. 2017, 1:56 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Rekonštrukcia šatní v ZŠ Široké  13. 7. 2015, 1:55 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Zateplenie fasády ZŠ Široké  5. 10. 2016, 3:04 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
výroba,dodávka a montáž plastových a hliníkových výrobkov  27. 2. 2015, 3:14 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
zateplenie fasády ZŠ  3. 3. 2017, 1:42 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
zmluva so zhotoviteľom-ZANTEO STAV s.r.o.,Široké 721  28. 9. 2015, 0:53 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zmluva o zhotovení a montáži plastových okien  126 kB verzia 2 1. 8. 2012, 23:31 Veronika Dlugošová
Ċ
Zobraziť
športový tovar  25. 2. 2019, 3:14 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce medzi Obec široké a ZŠ široké  512 kB verzia 1 6. 8. 2013, 2:35 Veronika Dlugošová
Ċ
Zobraziť
tréning  18. 12. 2016, 23:39 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  18. 12. 2016, 23:39 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning futbalu od 4.10.2016 do 30.4.2017  13. 10. 2016, 23:26 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  3. 3. 2016, 1:56 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  4. 2. 2016, 3:01 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
bedminton  13. 1. 2016, 1:00 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
cvičenia pre ženy  15. 11. 2016, 0:18 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  28. 1. 2016, 0:54 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  13. 1. 2016, 1:02 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning futbalu  18. 1. 2016, 3:20 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréningy stolného tenisu od 18.9.2016 do 30.6.2017  10. 10. 2016, 0:43 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
športové hry  27. 6. 2016, 0:44 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
nájom telocvične na tréningy futbalu-Tomáš Palenčár  23. 10. 2015, 2:14 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning futbalu  25. 11. 2015, 2:15 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning futbalu od 1.11.2016 do 30.6.2017  6. 10. 2016, 23:24 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning futbalu  5. 11. 2015, 1:24 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning futbalu  5. 11. 2015, 1:24 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning stolného tenisu  5. 11. 2015, 1:23 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
tréning futbalu  5. 11. 2015, 1:23 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
prenájom plaveckého bazéna v ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov  23. 10. 2015, 2:12 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  9. 3. 2018, 0:24 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
zmluva s prenajímateľom TYMEX,s.r.o., Skalité na celodenný predaj  28. 9. 2015, 0:54 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
predaj tovaru  29. 3. 2017, 23:38 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
futbal  15. 3. 2018, 1:28 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
prenajímateľ TYMEX s.r.o.,Skalité celodenný nájom telocvične  23. 10. 2015, 2:10 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
národný projekt "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie"  6. 11. 2017, 1:58 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb OPP a BOZP medzi ATH-PO s.r.o. a Základnou školou Široké.  944 kB verzia 1 11. 11. 2013, 0:51 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Projekt "Mladý hokejista"  28. 12. 2015, 1:04 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Projekt "Za tajomstvami kráľa Dopraváčika"  10. 4. 2015, 0:51 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Nadácia Petit Academy, Bratislava-projekt SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom II.st.ZŠ   281 kB verzia 1 8. 6. 2018, 4:38 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
projekt SME V ŠKOLE určený pri vyučovaní témy OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  281 kB verzia 1 30. 1. 2018, 3:18 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zmluva č.19/2012 o finanč. príspevku od Nadácie SPP  132 kB verzia 1 20. 9. 2012, 8:46 Veronika Dlugošová
Ċ
Zobraziť
  12. 12. 2018, 1:38 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Obec Široké a ZŠ Široké - Zmena stavebníka   18. 5. 2018, 1:21 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
prenájom:Konica Minolta Bizhub 224e s príslušenstvom  6. 5. 2014, 3:17 Anna Majerníková
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  195 kB verzia 1 22. 1. 2016, 1:47 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
Dodávateľ: SLAVCONET WIRELESS s.r.o. Sabinov  5. 9. 2017, 23:47 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
projekt Tipsport hokejová prípravka-Školská hokejbalová a hokejová liga. Organizovanie športových súťaží žiakov ZŠ na území SR.  12. 11. 2015, 23:46 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zmluva s agentúrou OZ Škola Života o hudobnom koncerte.  115 kB verzia 1 20. 9. 2012, 8:48 Veronika Dlugošová
Ċ
Zobraziť
CERES Slovakia spol. s r.o.-škola v prírode  9. 6. 2017, 3:20 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
CERES Slovakia spol.s r.o.-škola v prírode  9. 6. 2017, 3:22 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
zmluva s Národným športovým centrom Bratislava o zvýš.kvalif.učiteľov telesnej a šport.výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu  23. 10. 2015, 2:08 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
cvičenie pre ženy  23. 2. 2018, 1:16 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
stolný tenis  19. 9. 2018, 3:11 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
prenájom telocvične-celodenný predaj  28. 12. 2015, 4:07 Anna Majerníková
Ċ
Zobraziť
zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií  3. 3. 2016, 1:58 Anna Majerníková