STRONA GŁÓWNA6 czerwca 2014 roku,
szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie 

nadano sztandar.