Strona główna

„JUNIOR banking" to projekt realizowany przez Miasto i Gminę Pleszew w ramach programu edukacji ekonomicznej. Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej z zakresu polityki monetarnej, nowoczesnych usług i instrumentów finansowych, a także przedsiębiorczości.
  •  Projekt skierowany jest do 360 uczniów z 5 gimnazjów Miasta
     i Gminy Pleszew.
  • W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przeprowadzenie szkoleń tematycznych, warsztatów połączonych z ekonomiczną grą uliczną popularyzującą m.in. bankowości mobilnej w życiu codziennym.
  •  Poza tym przewidziano organizację happeningu (podczas Dni Pleszewa), który będzie obejmował jednodniowe warsztaty numizmatyczne oraz wystawę poświęconą historii pieniądza.