Strona główna

Głównym celem projektu jest uświadomienie Polakom, że wszyscy posiadamy gen wolności - niezależnie od zawirowań historycznych i czynników geopolitycznych.  Ten "gen" to pragnienie wolności i niezależności. 

Ideą przewodnią  projektu jest integracja Polaków wokół pozytywnego postrzegania osiągnięć państwa i jego obywateli.

Organizatorem projektu jest Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCESStowarzyszenie ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych).

Projekt, którego celem jest zapoznanie dzieci z kluczowymi momentami w historii Polski oraz promowanie obywatelskich postaw dzieci i młodzieży skierowany jest do szkół podstawowych oraz chętnych przedszkoli. Wzięli w nim udział także uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycielek: Mireli Robakowskiej, Małgorzaty Baron - Galewskiej i Renaty Baron (ROSE Kowalew).