Strona główna

Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. Datuje się go zazwyczaj na rok 966, chociaż nie jest to pewne, gdyż źródła średniowieczne różnią się zarówno w opisie okoliczności, w jakich doszło do chrztu, jak też podają różne daty tego wydarzenia.

W 2016r. obchodzimy w naszym kraju 1050. rocznicę tego wydarzenia.  W naszej szkole podjęliśmy szereg działań przybliżających fakty z tamtego okresu. Celem naszych działań było także upamiętnienie tego wspaniałego Jubileuszu, popularyzacja wiedzy o początkach polskiej państwowości, oraz rozwijanie zainteresowań historią Polski. 

KODAK Digital Still Camera