Seznam zaměstnanců

ředitel: Mgr. Jiří Loritz

zástupkyně pro I. stupeň: Mgr. Eliška Haladová
zástupkyně pro II. stupeň: Mgr. Martina Šamlotová


I.stupeň
1.A    Mgr. Matějková Gabriela  
1.B    Mgr. Černá Dagmar
1.C    Mgr. 
Šafandová Kristina

2.A    Mgr. Králová Karin
2.B    
Mgr. Trkovská Pavla
2.C    
Mgr. Štenglová Martina

3.A    Mgr. Konrádová Šarlota  
3.B    Mgr. 
Grubrová Pavlína
3.C    Mgr. 
Sedláková Hana

4.A    Mgr.
Draská Bohumila
4.B    Mgr.
Volfová Miriam
4.C    Mgr.
Kovaříková Ivana
4.D    Mgr. Kvapilíková Radka

5.A    Mgr. Fenclová Stanislava
5.B    Mgr. Roubalová Taťána
5.C    Mgr. Kolečková Olga
 
II.stupeň
6.A    Mgr. Kotlanová Petra
6.B    Mgr. Bittnerová Lenka
6.C    Mgr. Bican Zdeněk
6.D    Mgr. Jägerová Monika

7.A    Mgr. Zeman Zdeněk
7.B    Mgr. Bicanová Jana 
7.C    Mgr. Kabátová Alena

8.A    Mgr. Aichinger Marek
8.B    Mgr. Harvalíková Alice
8.C    RNDr. Rambousková Jitka

9.A    Mgr. Červenková Romana
9.B    Mgr. Krčková Marie
9.C    Mgr. Purkartová Jitka

Netřídní vyučující: 
Mgr. Jankovcová Monika, Mgr. Klečka Miroslav, Mgr. Kyvířová Zdena, Martinovská Michaela, Rohlíková Michaela, Mgr. Suchánková Markéta, Mgr. Šafránková Tereza, Mgr. Vaňourková Markéta, Mgr. Zábranská Magdalena, asistent pedagoga Nikola Čechová, Vladimíra Kolerusová, Klára Krásná, Lenka Křepelová, Blanka Lašková, Jaroslava Pešková, Stanislava Peštová, Michaela Pondělíková, Jarmila Štumpfová


Školní družina:
Binková Jitka, 
Bittenglová Šárka, Christophová Vladimíra, Muzikář Miroslav, Ondruszová Božena, Povolná Helena

Samostatný referent:
Bahelková Jana

Účetní středisko:
Bc. Egrová Petra, Vítková Jana 

Provozní zaměstnanci:
Bartovský Tomáš, 
Eichelmannová Jana, Kumpfová Jana, Majdišová Zdeňka, Mráčková Jana, Nová Lucie, Sziliová Iveta, Vítková Ivana
Comments