Aktuální informace

OPATŘENÍ MZ (RESPIRÁTORY) >>PŘÍLOHA

METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY >> PŘÍLOHA


Upozornění pro žáky 9. ročníků (popř. 5. roč.)
Blíží termín odevzdání přihlášek na střední školy, kterým je datum 1.3.2021.
Do 8.3. ředitelství SŠ rozhodne o konání či nekonání přijímací zkoušky. Žáci, kteří budou dělat přijímací zkoušky, budou pozváni písemně.


Výuka po Vánocích

 • Z rozhodnutí Ministerstva školství ČR je od 4.1.2021 znovu zavedena distanční výuka pro všechny žáky základních škol s výjimkou 1. a 2. tříd.
 • On-line výuka je opět povinná, nepřítomnost je třeba omluvit.
 • Organizace výuky bude shodná s listopadem. Vyučující budou žáky informovat.
 • Pro 1. a 2. třídy bude probíhat výuka ve škole podle rozvrhu hodin.
 • Družina musí být zajištěna v neměnných skupinách – podle tříd a nesmí se žáci prolínat. Informace o školní družině naleznete na webu družiny.
 • Všichni žáci 1. a 2. tříd jsou přihlášeni k odběru obědů.
 • Rovněž žáci, kteří jsou distančně vzděláváni, mají možnost odebrat stravu, musí se však individuálně přihlásit.
 • Během výuky ve škole stále platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou.


https://2414f8b3-a-8fdca2d8-s-sites.googlegroups.com/a/zsnyrany.cz/web/ke-stazeni/priloha_834691513_2_let%C3%A1k%20pro%201.%20stup%C4%9B%C5%88.jpg?attachauth=ANoY7cq88fzNIP1J3Io9kpAEo0nD87R-sG9hrOt-3glFNtY-p1hCIe0jBriprXyaOnJ516z-JI7LL0on36gOxQjWZUXxL9jCjwbwAzKcfazYIKbiA43ndNQ8bhFC7ttIJRZQqJ99kpo-GIFctttxRKUDoAuoUCQGKhk2TgOUpqjbMW4VsijvM50icRJ2iN-_iEA-5y7JDp1Zurwu8HNLePsIevv9xmtBkMutD5EhWTn9O3QEGKM77P_ere6ccV620TQeGgj-ZXofZXVZTKm1ByJlKYHMJNb99w%3D%3D&attredirects=0
  https://2414f8b3-a-8fdca2d8-s-sites.googlegroups.com/a/zsnyrany.cz/web/ke-stazeni/priloha_834691513_3_let%C3%A1k%20pro%202.%20stup%C4%9B%C5%88.jpg?attachauth=ANoY7cqpthfZtiizvJSzj2fg2_NPdV3TtYJCm98edeC3cJ7TKVFz3hN-8L-iMmmGIq6btCg4GJWhFGGhuFQVpmWHjo3DrhblHk2dkwzkY5mmVDjdBSF-nJESRuiM-ep8c2XwARjudW95towpJlt7ov7AZu5UK-r1dmHkR0DV5RS3I4nkqQApH5byCOpCWn7aC5u3HNS-vUJoe0bL2WCxj3kFYuy0da-14m-vP_2Zr6-TTUp2b_wadkRailc5sunmpFmbtFDkKWIaRbRqQgm-JXyEtP4ofDH5zw%3D%3D&attredirects=0Upozornění pro zákonné zástupce

Tiskopis na ošetřovné najdete na stránkách ČSSZ https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 

🔴 Příprava na distanční výuku (především) pro 2. stupeň

V případě uzavření 2. stupně ZŠ jsme připraveni na distanční výuku. Hlavním komunikačním kanálem bude prostředí Google Učebny. Žáci budou dostávat zadání pro samostatnou práci do jednotlivých kurzů.  Současně je zde i přístup do Google Meet, kde může probíhat online výuka. V omezené míře může předávání úkolů probíhat i prostřednictvím školního emailu

Pro využití Učebny stačí internetový prohlížeč (nejlépe Chrome) nebo aplikace na mobilním zařízení.
Každý žák má svůj školní email (xxx@zsnyrany.cz), který využívá pro vstup do Učebny i ostatních služeb včetně e-mailu. V průběhu měsíce září žáci kontrolovali své údaje a podle potřeby obnovovali svá hesla, žáci se již do kurzů v učebně i v řadě případů zapisovali nebo mají informace k přihlášení ve svých mailech a učebnách.

Doporučujeme s vašimi dětmi vstup do Učebny vyzkoušet:
Vstup do Učebny: https://classroom.google.com/
Vstup do mailu: https://mail.google.com/


🔴 konzultace s vyučujícími

Vzhledem k zabezpečení bezpečnosti v návaznosti na epidemiologickou situaci žádáme rodiče, aby si případné konzultace s vyučujícími sjednali předem prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.

V případě, že nebude schůzka předem domluvena, nebude umožněn rodičům vstup do školní budovy.

Služební e-mail každého vyučujícího začíná jeho příjmením (bez háčků a čárek) a následuje  ...@zsnyrany.cz

příklad:  novak@zsnyrany.cz


Všechny informace od metodika prevence rizikového chování najdete na nových stránkách.

https://sites.google.com/zsnyrany.cz/prevence/

Ze života školy

 • Sbírka pro opuštěné pejsky Všechny dárky od žáků byly předány :)
  Přidáno v 8. 7. 2020 10:30, autor: Jitka Rambousková
 • 6.A Vesmír Vesmír jednou větou
  Přidáno v 27. 1. 2020 2:31, autor: Jitka Rambousková
 • Zprávy z lyžáku neděle: Zdárně jsme dorazili do Železné Rudy a po obědě jsme zvládli rozřazení do družstev a malé rozlyžování. Pondělí: 3 družstva lyžařů lyžovala na velké sjezdovce Samoty a 4 družstva ...
  Přidáno v 16. 1. 2020 10:41, autor: Jitka Rambousková
 • Bubnování 13.11.2019 si celá škola zabubnovala s Groove Army
  Přidáno v 13. 11. 2019 9:00, autor: Jitka Rambousková
 • Focení č. 2 - p. Vavruška Další možnost pro předvánoční focení - dne 21. listopadu 2019
  Přidáno v 12. 11. 2019 9:55, autor: Zdenek Zeman
 • STÁVKA Z důvodu vyhlášené stávky pedagogických pracovníků vám sdělujeme, že ve středu 6.11.2019 bude v ZŠ Nýřany omezeno vyučování následovně: I. stupeň 1.-5.třídy učí normálně od 7 ...
  Přidáno v 4. 11. 2019 2:23, autor: Zdenek Zeman
 • Národní divadlo Ve středu 23.10.2019 navštívili žáci 8.A, 8.B, 8.C, 9.A a 9.C - ti, kteří chtěli zažít atmosféru Národního divadla, představení Kytice.Zhlédli jsme 8 ...
  Přidáno v 24. 10. 2019 9:24, autor: Zdenek Zeman
Zobrazení příspěvků 1 - 7 z 100 Zobrazit více »

Soutěže a úspěchy

 • Zeměpisná olympiáda - okresní kolo kategorie A - 2. místo Klára Čečilová, 10. místo Jakub Malátkategorie B - 10. místo Lukáš Myslivec, 12. místo Tereza Fárkovákategorie C - 4. místo Tomáš Grolmus, 9. místo Kryštof Novák ...
  Přidáno v 24. 3. 2020 15:15, autor: Zdenek Zeman
 • Fyzikální olympiáda - okresní kolo Dne 24.1.2020 se uskutečnilo okresní kolo fyzikální olympiády v Plzni. Z naší školy se zúčastnilo 10 žáků, z nichž 5 bylo úspěšných řešitelů.8. ročník1. místo Jiří ...
  Přidáno v 16. 2. 2020 2:33, autor: Zdenek Zeman
 • Zeměpisná olympiáda - školní kolo Je dobojováno... Na okresní kolo 26.2. v Plzni pojedou tito žáci:kategorie A - Klára Čečilová a Jakub Malátkategorie B - Tereza Fárková a Lukáš MyslivecKategorie C přinesla neuvěřitelnou ...
  Přidáno v 13. 2. 2020 8:50, autor: Zdenek Zeman
 • Testy do matematické třídy Testy proběhnou 30.4. a 7.5. 2020 v 7:45 v budově školy.Případné další informace podá zástupkyně pro 2. stupeň, paní Martina Šamlotová. Kontakt na samlotova@zsnyrany.cz ...
  Přidáno v 12. 2. 2020 14:49, autor: Zdenek Zeman
 • Úspěch v Logické olympiádě Třída 8.A se letos poprvé zúčastnila Logické olympiády, kterou pořádá Mensa. V základním kole se v celé republice zúčastnilo 20 188 řešitelů a z toho v našem kraji 1 ...
  Přidáno v 5. 11. 2019 5:13, autor: Jitka Rambousková
 • Soutěž Už tam budem? v TV Žáci školy se zúčastnili 9.10.2019 soutěže natáčené Televizním studiem Ostrava, kde k naší velké radosti porazili pražskou školu. Namísto dalších komentářů připojuji zprávu od vedoucí produkce ČT.Vážený ...
  Přidáno v 16. 10. 2019 7:36, autor: Zdenek Zeman
 • Soutěž Tma a život Dne 10.10.2019 se žáci osmých tříd zúčastnili akce při příležitosti Světového dne zraku v hale Lokomotivy v Plzni na Slovanech. Věnované staré brýle vybrané na naší škole předali ...
  Přidáno v 12. 10. 2019 2:15, autor: Zdenek Zeman
Zobrazení příspěvků 1 - 7 z 70 Zobrazit více »

Úřední deska

 • Poskytnutí informací Na základě žádosti ve znění zákona o poskytování informací zák. č. 106/1999 Sb. byly poskytnuty následující informace:a/ platy a odměny členů statutárního a případně, existuje-li, kontrolního (dozorčího ...
  Přidáno v 2. 2. 2021 3:36, autor: Jitka Rambousková
 • Informace k přijímacím zkouškám
  Přidáno v 7. 1. 2021 0:11, autor: Jitka Rambousková
 • Distanční výuka Z usnesení Vlády České republiky ze dne 12.října 2020 č.1022 o přijetí krizového opatření oznamujeme, že od 14.10.2020 do 23.10.2020 přechází Základní škola Nýřany ...
  Přidáno v 30. 12. 2020 4:33, autor: Jitka Rambousková
 • Organizace výuky v ZŠ Nýřany od 30.11.2020 Vzhledem k opatřením, které stanovilo ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství upravujeme v ZŠ Nýřany od 30.11.2020 výuku a provoz školní družiny následovně:1. stupeňvšechny třídy zahajují prezenční ...
  Přidáno v 30. 12. 2020 4:32, autor: Jitka Rambousková
 • Informace k výuce od 18.11.2020 Od středy 18.11.2020 se vrací k prezenční výuce žáci 1. a 2. tříd základních škol.Výuka v těchto třídách bude probíhat normálně podle rozvrhu hodin ze září 2020 ...
  Přidáno v 30. 12. 2020 4:31, autor: Jitka Rambousková
 • Schválené rozpočty
  Přidáno v 3. 12. 2020 5:09, autor: Jitka Rambousková
 • Brožura Čím budu informace pro školní rok 2020/21 ke stažení ⬇️
  Přidáno v 5. 11. 2020 5:23, autor: Jitka Rambousková
Zobrazení příspěvků 1 - 7 z 44 Zobrazit více »

Testy M+F

Testy Z+Př

https://sites.google.com/zsnyrany.cz/kreativ/
https://sites.google.com/a/zsnyrany.cz/web/uredni-deska/materialy-eu

https://www.youtube.com/watch?v=-RbCf8qK-04

Podřízené stránky (2): GDPR Prohlášení o přístupnosti