Zápis do MŠ

  • Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka mateřské školy v měsíci květnu.
  • O termínech je veřejnost informována prostřednictvím obecního Zpravodaje,  místního rozhlasu, na webových stránkách MŠ a také na informační nástěnce v MŠ.
  • O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka mateřské školy dle § 34 Školského zákona.
  • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře pro děti a dorost.
  • Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky.O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy , která postupuje podle směrnice “Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dětí v MŠ“.
  • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
Comments