Provoz‎ > ‎

Řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ MOŘKOV


Platný od 1.9.2021


1. Obecné informace

Ve školní jídelně MŠ se stravují děti přijaté k předškolnímu vzdělávání a zaměstnanci MŠ.

Zákonní zástupci děti při nástupu do MŠ vyplní přihlášku ke školnímu stravování.

Rozsah stravování se stanoví tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, se stravovalo vždy.


2. Organizace výdeje stravy

Doba podávání jídel: Ranní svačinka 8:30 – 9:00 hodin

Oběd 11:20 – 12:00 hodin

Odpolední svačinka 14:00 – 14:30 hodin

Dítě, které odchází domů po obědě a má uhrazenou celodenní stravu, si vyzvedne odpolední svačinku ve 12,00 hodin ve třídě.


3. Informace o odhlášení stravy

Odhlášení stravy z důvodu nepřítomnosti dítěte je nutno provést nejpozději do 7:00 hodin ráno, a to telefonicky na čísle 556 759 366, mobil 774 562 909 nebo na e-mailu: jidelna.ms.morkov(zavinac)email.cz

V případě náhlého onemocnění je možno vydat stravu jen první den nemoci, a to za cenu zvýhodněnou. Z hygienických důvodů je nutno ráno přinést označené nádobky a odevzdat je přímo do kuchyně  a vyzvednout tamtéž od 10:50 do 11:15 hodin.

V případě nepřítomnosti dítěte a neodhlášené stravy na další dny je zákonný zástupce povinen uhradit plnou cenu stravného s doplatkem (věcnou a mzdovou režií).


4. Platby za stravování

Platba stravného se provádí měsíčně na účet MŠ -1772532319/0800, a to vždy za uplynulý měsíc.

Při nástupu dítěte do MŠ zaplatí rodiče částku 700 Kč - zálohu na stravné. Celkové vyúčtování (vrácení zálohy) bude provedeno při odhlášení dítěte z MŠ.

Splatnost úplaty je vždy nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Finanční limity (částka na stravování včetně pitného režimu):


Celodenní stravování

                                3 - 6 let      6 a více let

        Přesnídávka     9          9

        Oběd                 21 Kč        26 Kč

        Svačinka            8 Kč         8 Kč

        Pitný režim         4 Kč         4 Kč

      Celkem               42 Kč      47 Kč


Polodenní stravování

                                3 - 6 let          6 a více let

        Přesnídávka     9 Kč             9 Kč

        Oběd                 21 Kč          26 Kč

        Pitný režim         4 Kč             4 Kč

        Celkem             34        39 Kč


Bližší informace o stravování podá vedoucí školní jídelny – telefon 556 759 366, mobil 774 562 909.


5. Informace o stravování dětí

Před každým jídlem musí děti dodržovat osobní hygienu.

Při svačince ranní i odpolední se děti obsluhují samy. Při obědě sedí děti u stolu, paní učitelka jim nalije polévku. Pro hlavní jídlo si děti jdou do kuchyňky, kde je obslouží pracovníci školní kuchyně.

Mimořádný úklid během stravování (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod.) zajišťuje paní uklízečka.

Úraz nebo nevolnost hlásí děti paní učitelce.Případné dotazy nebo stížnosti rodičů mohou zákonní zástupci dětí projednat s paní učitelkou nebo přímo s vedoucí ŠJ, a to od pondělí do pátku v době od 6:00 do 14:30 hodin.

O sestavu jídelníčku se stará vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařka. Jídelní lístek je vyvěšen u vstupu do školky a na webových stránkách školky (skolka.morkov.cz)

Jídelníček musí být sestaven v souladu s výživovými normami a finančními limity, podle platné vyhlášky o stravování, součástí je pitný režim.V Mořkově dne


…………………………………….

Mgr. Yvona Šindlerová,

ředitelka školy…………………………………….

Monika Macíčková,

vedoucí školní jídelny

Comments