Aktuality‎ > ‎

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková organizace, zastoupená svou ředitelkou, podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla takto:

od školního roku 2017/2018 jsou k předškolnímu vzdělávání přijaty tyto děti:

registrační číslovýsledek řízení  registrační číslo výsledek řízení
 1/2017 přijat/a  15/2017přijat/a
 2/2017přijat/a 16/2017přijat/a
 3/2017přijat/a 17/2017přijat/a
 4/2017přijat/a 18/2017přijat/a
 5/2017přijat/a 19/2017přijat/a
 8/2017přijat/a 20/2017přijat/a
 9/2017přijat/a 22/2017přijat/a
 10/2017přijat/a 23/2017přijat/a
 11/2017přijat/a 24/2017přijat/a
 12/2017přijat/a 25/2017přijat/a
 13/2017přijat/a 26/2017přijat/a
 14/2017přijat/a 27/2017přijat/a

Pro přijaté děti je stanoven zkušební pobyt 3 měsíce od nástupu do mateřské školy.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy a Mateřské školy Mořkov okres Nový Jičín, příspěvkové organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Zveřejněno dne 15. 5. 2017

Mgr. Yvona Šindlerová, ředitelka školy

Ċ
Jitka Kyselá,
15. 5. 2017 6:38
Comments