Hromadné rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020Školní rok 2018/2019


PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ČERVEN 20192.6.
14,00
DĚTSKÝ DEN NA KOUPALIŠTI
11.6.
9,00
FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ ( předběžný termín)11.6.

15,30

Rozloučení s předškolÁKY

 
12.6.
8,40
HURÁ DO ŠKOLY! – návštěva předškolních dětí v 1. třídě
Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.