Hromadné rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020


Školní rok 2018/2019


PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 20192.5.
12,00
- 16,00
Zápis dětí do MŠ
10.5.
10,30
Naši dravci - ukázka výcviku dravů na hřišti


14.5. 15,30
Oslava svátku maminek - třída Motýlků
 
15.5.
15,30
Oslava svátku maminek - třída Zajíčků
16.5.        
15,30
Oslava svátku maminek - třída Sluníček a Kytiček
17.5.
dopol.
MalýSoptík - projektový den ve třídě Motýlků

20.5.   

12,45

Hurá do školy
- návštěva předškoláků v ZŠ


22.5.
dopol.
Pilné včelky - projektový den ve třídě Sluníček
Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.