Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v projektu logopedické prevence pod názvem „Na slovíčko …“. V rámci tohoto projektu probíhá na oddělení každý týden 1 logopedická chvilka pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každé oddělení má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s pomůckami zakoupenými z finančních prostředků projektu.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.


Plán akcí na měsíc únor 2017

  2.2.
9,45

ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY - netradiční soutěže družstev

5.2.

14,00

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL - Společenský dům Mořkov 

20.2.
13,00
HURÁ DO ŠKOLY! - návštěva předškolních dětí
v ZŠ Mořkov
21.2.
8,45     
AFRICKÁ POHÁDKA - výukový program s prvky muzikoterapie