Školní rok 2018/2019


PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC PROSINEC 20182.12.
16,00
Rozsvícení vánočního stromu - vystoupení dětí z MŠ
3.12.
12,30
"Hurá do školy" - návštěva předškolních dětí
v ZŠ Mořkov

5.12.
8,45
Mikulášská nadílka v mateřské škole
 
13.12.     15,30
Vánoční dílna – společná akce s rodiči
16.12.

Adventní koncert –  kulturní vystoupení dětí z mateřské školy
18.12.
dopol.
Setkání u stromečku v MŠ - nadílka

     

Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu MŠMT, v rámci OP VVV, výzva č. 02_16_022.
V období leden 2017 až prosinec 2018 budeme realizovat šablony:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16/24/40/80 hodin, ve vybraných variantách

  • Chůva – personální podpora MŠ