Školní rok 2019/2020
PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC LISTOPAD 2019
každé úterý do 19.11.

7,15

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK -
předškolní děti
1.11.   
10,00
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY
21.11.
12,30
HURÁ DO ŠKOLY! - návštěva předškoláků
v ZŠ Mořkov


21.11.

BROUČKOVA NOC - nocování předškolních dětí v MŠ
22.11.           
8,45
LOUPEŽNÍK A SLUNEČNICE - divadelní představení v mateřské škole

Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.