Školní rok 2018/2019


PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC LISTOPAD 2018
5.11.
12,30
"Hurá do školy" - návštěva předškolních dětí v ZŠ Mořkov
27.11.
dopol.
Předplavecký výcvik ukončení,
předávání "mokrého vysvědčení"

 
29.11.    
Broučkova noc - nocování předškolních dětí v mateřské škole
30.11. 
8,45
Jak víla hledala vločky - divadelní představení v mateřské škole
     

Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu MŠMT, v rámci OP VVV, výzva č. 02_16_022.
V období leden 2017 až prosinec 2018 budeme realizovat šablony:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16/24/40/80 hodin, ve vybraných variantách

  • Chůva – personální podpora MŠ