Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v projektu logopedické prevence pod názvem „Na slovíčko …“. V rámci tohoto projektu probíhá na oddělení každý týden 1 logopedická chvilka pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každé oddělení má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s pomůckami zakoupenými z finančních prostředků projektu.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.


Plán akcí na měsíc září 2016

              
                                                      
1.9.        

Zahájení školního roku v odděleních
6.9.
                 


Předplavecký výcvik – předškoláci

6.9.

7.9.

16,00

15,30

Třídní schůzky ve třídách Sluníček, Kytiček
a Motýlků

Třídní schůzky ve třídě Zajíčků
23.9.                
dopol.    
Dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí – předškoláci
23.9.
dopol.
Sportovní dopoledne na školní zahradě