Školní rok 2019/2020PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC LEDEN 2020
v týdnu
od 6.1.

dopol.

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
 návštěva koledníků u sponzorů
14.1.   
9,00
SNĚHURKA - divadelní představení v MŠ
16.1.
12,45
HURÁ DO ŠKOLY! - návštěva předškoláků
v ZŠ Mořkov


27.1.
15,30
TŘÍDNÍ SCHŮZKY s ukázkou přímé práce
s dětmi
Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.