Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v projektu logopedické prevence pod názvem „Na slovíčko …“. V rámci tohoto projektu probíhá na oddělení každý týden 1 logopedická chvilka pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každé oddělení má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s pomůckami zakoupenými z finančních prostředků projektu.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.


Plán akcí na měsíc leden 2017

  5.1.


TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ - návštěva koledníků
u sponzorů

12.1.

8,45

DVA SNĚHULÁCI divadelní představení v MŠ

v týdnu od 16.1.       
15,30
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A UKÁZKOU PŘÍMÉ PRÁCE
S DĚTMI

23.1.
13,00
HURÁ DO ŠKOLY! - návštěva předškolních dětí
v ZŠ Mořkov