Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v projektu logopedické prevence pod názvem „Na slovíčko …“. V rámci tohoto projektu probíhá na oddělení každý týden 1 logopedická chvilka pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každé oddělení má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s pomůckami zakoupenými z finančních prostředků projektu.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.


Plán akcí na měsíc prosinec 2016

  5.12.
                 
9,00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ

11.12.

14,30

ADventní koncert vystoupení dětí ve Společenském domě Mořkov


12.12.

13,00

HURÁ DO ŠKOLY!  - návštěva předškolních dětí v ZŠ Mořkov


15.12.
15,30
VÁNOČNÍ DÍLNA - společná akce s rodiči20.12.
9,30
SETKÁNÍ U STROMEČKU V MŠ - nadílka