Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v projektu logopedické prevence pod názvem „Na slovíčko …“. V rámci tohoto projektu probíhá na oddělení každý týden 1 logopedická chvilka pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každé oddělení má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s pomůckami zakoupenými z finančních prostředků projektu.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.


Plán akcí na měsíc říjen 2016

  

VÁŽENÍ RODIČE,

ZVEME VÁS SPOLU S DĚTMI VE ČTVRTEK V 15,30 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

U SLUNÍČEK, KYTIČEK, MOTÝLKŮ A ZAJÍČKŮ BUDEME VYRÁBĚT PODZIMNÍČKY.

(MATERIÁL NA PODZIMNÍČKY S SEBOU!)
10.10.
                 
8,45

Proč se dráček vrátil - divadelní představení v MŠ

24.10.

13,00

Hurá do školy - návštěva předškolních dětí v ZŠ Mořkov v průběhu měsice října připravujeme Drakiádu
- termín upřesníme v závislosti na počasí