Školní rok 2018/2019


PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2018


4.10.
15,30

Hledáme Podzimníčka - společná akce s rodiči
8.10.
12,30
"Hurá do školy" - návštěva předškolních dětí v ZŠ Mořkov
                                        
 
11.10.     15,30
Drakiáda - společná akce s rodiči
24.10. 
9,00
Co malí medvědi o podzimu nevědí - divadelní představení v mateřské škole
vždy v úterý dopol.Předplavecký výcvik – předškoláci

     

Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu MŠMT, v rámci OP VVV, výzva č. 02_16_022.
V období leden 2017 až prosinec 2018 budeme realizovat šablony:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16/24/40/80 hodin, ve vybraných variantách

  • Chůva – personální podpora MŠ