Školní rok 2018/2019


PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC LEDEN 20194.1.
dopol.
Tříkrálové koledování – návštěva koledníků u sponzorů
7.1.
12,45
"Hurá do školy" - návštěva předškolních dětí
v ZŠ Mořkov

15.1.
8,45
Zatoulané botičky - divadelní představení v MŠ
 
14.1.a 21.1.     dopol.
Screening sluchu dětí – spolupráce s SPC Valašské Meziříčí
16.1.
15,30
Třídní schůzky s ukázkou přímé práce s dětmi - Zajíčci
17.1.
15,30
Třídní schůzky s ukázkou přímé práce s dětmi -  Sluníčka, Kytičky, Motýlci

     

Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu MŠMT, v rámci OP VVV, výzva č. 02_16_022.
V období leden 2017 až prosinec 2018 budeme realizovat šablony:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16/24/40/80 hodin, ve vybraných variantách

  • Chůva – personální podpora MŠ