PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2017


 

  
1.9.

Zahájení školního roku ve třídách

6.9.
15,30
Třídní schůzky u  Zajíčků
7.9.
16,00
Třídní schůzky u Sluníček,Kytiček a Motýlků
 
12.9.

Předplavecký výcvik – předškoláci


dopol.
Praktický výcvik na dopravním hřišti - předškoláci

dopol.
Sportovní dopoledne na školní zahradě – mladší děti


(termíny akcí budou upřesněny v průběhu měsíce)
Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu MŠMT, v rámci OP VVV, výzva č. 02_16_022.
V období leden 2017 až prosinec 2018 budeme realizovat šablony:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16/24/40/80 hodin, ve vybraných variantách

  • Chůva – personální podpora MŠ