(publikováno 15. 5. 2018)


Přerušení provozu MŠ o letních prázdninách

V souvislosti se zahájením prací na přístavbě MŠ bude prodlouženo období přerušení provozu v hlavní budově MŠ na dobu od 2.7.2018 do 24.8.2018 (schváleno radou obce dne 23.5.2018).

Na odloučeném pracovišti v budově ZŠ Mořkov bude přerušen provoz od 16. července 2018 do 24. srpna 2018.
PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ČERVEN 2018
3.6.
14,00

Dětský den na koupališti
6.6.
dopol.
Zábavné sportovní dopoledne na hřišti
                                        
 
v týdnu
od  18.5.     
dopol.
Hurá do školy - návštěva předškolních dětí
v 1. třídě ZŠ Mořkov
21.6..        
15,30
Rozloučení s předškoláky

28.6.
dopol. Zábavná stezka - akce pro děti z MŠ připravená žáky 9. třídy


Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu MŠMT, v rámci OP VVV, výzva č. 02_16_022.
V období leden 2017 až prosinec 2018 budeme realizovat šablony:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16/24/40/80 hodin, ve vybraných variantách

  • Chůva – personální podpora MŠ