PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2017


 

  
2.10.
13,00

"Hurá do školy!" - celoroční projekt pro předškoláky

3.10.
15,30
Hledáme Podzimníčka - společná akce s rodiči
- plnění úkolů skřítka Podzimníčka, pracovní dílna

30.10.
  8,45
Houbařská pohádka - divadelní představení v MŠ
 v průběhu měsíce

15,30

Drakiáda - společná akce s rodiči
(termín upřesníme v závislosti na povětrnostních podmínkách)


Vážení rodiče,

I v letošním školním roce pokračujeme v logopedické prevenci. Ve třídách probíhají každý týden logopedické chvilky pro všechny děti a několik individuálních nebo skupinových chvilek pro děti s logopedickými obtížemi. Každá třída má pro tyto aktivity vybavený logopedický koutek s potřebnými pomůckami.

K dispozici je i pro Vás odborná literatura v logopedické knihovničce, kterou si máte možnost zapůjčit.Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu MŠMT, v rámci OP VVV, výzva č. 02_16_022.
V období leden 2017 až prosinec 2018 budeme realizovat šablony:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16/24/40/80 hodin, ve vybraných variantách

  • Chůva – personální podpora MŠ