Savoir-vivre- czyli dobre wychowanie

Czym jest kodeks dobrego wychowania.
     W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem nauki i techniki. Świat wokół nas zmienia się w zaskakującym tempie.W tym pędzie życia powinniśmy znajdować czas nie tylko na własny rozwój duchowy, ale i na kontakty z innymi ludźmi. Nie pozwólmy, aby mechanizacja świata zmieniła nas w bezduszne roboty i zwolniła z obowiązku szacunku wobec drugiego człowieka. Postęp cywilizacyjny powinien iść w parze z umiejętnością życia wśród ludzi- byśmy umieli ze sobą żyć lepiej,przyjaźniej i bardziej po ludzku.
    Podstawą dobrego wychowania jest więc przede wszystkim życzliwość wobec innych i wzajemny szacunek. Nie jest to zbiór sztucznych zasad utrudniających nam życie, przeciwnie - to wskazówki, jak postępować, aby inni dobrze się czuli w naszym towarzystwie.