Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną Zespołu Szkół w Malinowie   w roku szkolnym 2017/18.


Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły odbywać się będzie w sekretariacie szkoły od 04.05 do 09.06.2017 r. w godzinach: 7.00 -15.00 (poniedziałki, środy, piątki), 7.00 -18.00 (wtorki, czwartki)
 Terminy dotyczące rekrutacji i wniosek o przyjęcie do szkoły 


Przygotowaliśmy również mobilny punkt rekrutacyjny. Wnioski o przyjęcie do szkoły będzie można złożyć w naszym Malinowobusie, który zaparkuje przy gimnazjach w:

Iłowie Osadzie (15 V poniedziałek w godzinach 7.30-8.50)
Narzymiu (15 V poniedziałek w godzinach 9.00-10.30)
Dłutowie (15 V poniedziałek w godzinach 11.00-11.50)
Gródkach (15 V poniedziałek w godzinach 12.00-13.00)
Gimnazjum Nr 2 w Działdowie (16 V wtorek w godzinach 7.50-10.50)
Kozłowie (17 V środa w godzinach 7.30-9.00)
Rogożu (17 V środa w godzinach 9.15-10.00)
Sławkowie (17 V środa w godzinach 10.15-11.30)
Burkacie (17 V środa w godzinach 11.50-12.30)
Dąbrównie (19 V piątek w godzinach 7.45-9.30)
Rybnie (19 V piątek w godzinach 9.50-10.50)
Hartowcu (19 V piątek w godzinach 11.05-11.40)
Lidzbarku (19 V piątek w godzinach 12.00-13.00)
Księżym Dworze (22 V poniedziałek w godzinach 7.50-10.00

Gimnazjum Nr 1 w Działdowie (22 V poniedziałek w godzinach 10.15-12.15)


Do zobaczenia !


Kandydat składa dokumenty:
do 09.06.2017 r. wniosek o przyjęcie do szkoły

od 23.06 do 27.06.2017 r. świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 fotografie

Punkt informacyjny, którego zadaniem jest udzielanie kandydatom informacji  o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie nauki, informacji o wybranym zawodzie znajduje się w sekretariacie szkoły.

 

Technikum Hotelarskie


Technikum Obsługi Turystycznej


Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych


Branżowa Szkoła I stopnia kucharz

Zobacz dlaczego warto być z nami !


Dni otwarte w Malinowie 2017
2017/18