Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną naszej szkoły  w roku szkolnym 2017/18.  

Nowość - klasa patronacka !

Składanie podań  o przyjęcie do klasy pierwszej  odbywać się będzie w sekretariacie szkoły.  

 
Targi edukacyjne 2012


 
 
Kandydat składa dokumenty : kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 podpisane fotografie, dyplomy z olimpiad, zawodów sportowych.

Punkt informacyjny, którego zadaniem jest udzielanie kandydatom informacji  o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas 
postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie nauki, informacji o wybranym zawodzie znajduje się w sekretariacie szkoły.

2017/18