Serwis internetowy projektu

 "Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Modernizacja oraz doposażenie pracowni gastronomicznych
i hotelarskich w Zespole Szkół w Malinowie
 
Kwota dotacji: 621501.40 PLN
Wartość projektu: 787373.94 PLN
Beneficjent: Powiat Działdowski
Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
Nazwa działania: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
Data rozpoczęcia: 2010-01-04
Data zakończenia: 2011-11-30