5.A

https://sites.google.com/a/zsludgerovice.cz/tridni-web-new/
http://new.zsludgerovice.cz/informace/zakladni-skola/1
http://new.zsludgerovice.cz/informace/materska-skola/2
http://new.zsludgerovice.cz/informace/skolni-jidelna/3
http://new.zsludgerovice.cz/informace/skolni-druzina/4
http://new.zsludgerovice.cz/informace/srdps/5
Google web ZŠ a MŠ Ludgeřovice


Vážení rodiče,
ze statistického přehledu zaslaného Mensou jsme zjistili, že máme na naší škole velké množství nadaných žáků. 
Je v našem zájmu tyto žáky rozvíjet a posouvat dále.
Jelikož výsledky šetření jsou důvěrné a byly sděleny pouze Vám, zvažte prosím předání této informace třídnímu učiteli.
Od září 2017 bude na naší škole pod záštitou Mensy fungovat Klub nadaných žáků. Do tohoto klubu budou přizváni všichni žáci, u nichž bylo zjištěno IQ vyšší než 120. Jejich účelem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Četnost schůzek je zpravidla 1x za dva týdny a náplní jsou především exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry.


V pátek jdou děti domů po rozdání vysvědčení v 8.30, 
v případě zájmu mohou jít děti na oběd a do družiny.

Všem svým žákům z 5. A přeji překrásné prázdniny a rodičům příjemnou a pohodovou dovolenou.

Ivana Juráková