REKRUTACJA 2020/2021 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji
w Grodzisku Górnym informuje, że dokumenty dotyczące rekrutacji do Przedszkola Samorządowego
 w Grodzisku Górnym oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. prof. F. Leji w Grodzisku Górnym można przesyłać drogą elektroniczną
na adres: rekrutacja@zsleji.pl


Druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły http://www.zsleji.pl/ 
(na stronie głównej oraz w zakładce rekrutacja). 


Jest również możliwość pozostawienia dokumentów
 w skrzynce przy wejściu od szkoły podstawowej (parking od strony ORLIKA).REKRUTACJA 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 4/2020 
Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 stycznia 2020 r. 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021  do przedszkola i klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne
,

 Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji
w Grodzisku Górnym  informuje, 
że 

przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywać się będzie: 

od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

(termin w post. uzup. od 24.04 do 05.05.2020 r.)

oraz 

przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywać się będzie: 

od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. 

(termin w post. uzup. od 24.04 do 05.05.2020 r.)


w godz. od 7.30 do 15.30 
w sekretariacie zespołu szkół.


Termin składania przez rodziców/prawnych opiekunów 
deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego: 
od 17 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Grodzisko Dolne


Serdecznie zapraszamy!