REKRUTACJA 2021/2022 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji
w Grodzisku Górnym informuje, że dokumenty dotyczące rekrutacji do Przedszkola Samorządowego
 w Grodzisku Górnym oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. prof. F. Leji w Grodzisku Górnym można przesyłać drogą elektroniczną
na adres: rekrutacja@zsleji.pl


Druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły http://www.zsleji.pl/ 
(na stronie głównej oraz w zakładce rekrutacja). 


Jest również możliwość pozostawienia dokumentów
 w skrzynce przy wejściu do Centrum Robotyki.REKRUTACJA 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 4/21 
Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów,
na rok szkolny 2021/2022  do przedszkola
i klasy I w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym
jest Gmina Grodzisko Dolne
,

 Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji
w Grodzisku Górnym  informuje, 
że 

1. przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
odbywać się będzie
: 

od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

(termin w post. uzup. od 26.04 do 05.05.2021 r.)

oraz 

2. przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
odbywać się będzie: 

od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. 

(termin w post. uzup. od 26.04 do 05.05.2021 r.)


w godz. od 7.30 do 15.30 
w sekretariacie zespołu szkół.


Termin składania przez rodziców/prawnych opiekunów 
deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego: 
od 15 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Zarządzenie nr 4/21 Wójta Gminy Grodzisko Dolne

Oświadczenie woli przyjęcia do Przedszkola

Oświadczenie woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej


Serdecznie zapraszamy!