REKRUTACJA 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 7/22 
Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 2022 r. 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2022/2023  do przedszkoli
i klas I w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym
jest Gmina Grodzisko Dolne
,

 Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji
w Grodzisku Górnym  informuje, 
że 

1. przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
odbywać się będzie
: 

od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.

(termin w post. uzup. od 26.04 do 06.05.2022 r.)

oraz 

2. przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
odbywać się będzie: 

od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. 

(termin w post. uzup. od 25.04 do 05.05.2022 r.)


w godz. od 7.30 do 15.30 
w sekretariacie zespołu szkół.


Termin składania przez rodziców/prawnych opiekunów 
deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego: 
od 14 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły, na stronie Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym (zsfranciszkalei.edu.pl) w zakładce REKRUTACJA
oraz na Facebooku naszej szkoły.

Dokumenty należy przynieść do sekretariatu szkoły. Jest również możliwość pozostawienia dokumentów
 w skrzynce przy wejściu do CENTRUM ROBOTYKI.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Zarządzenie nr 7/22 Wójta Gminy Grodzisko Dolne

Oświadczenie woli przyjęcia do Przedszkola

Oświadczenie woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej


Serdecznie zapraszamy!