DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor- mgr Roman Matuszek
Wicedyrektor- mgr Barbara Sołga
 Psycholog
 mgr Agnieszka Steliga
 Logopeda
 mgr Małgorzata Bieńkowska
 Higienistka
 Elżbieta MajkutNauczyciele

Religia

Ks. mgr Bogusław Folusiewicz

Ks. mgr Marcin Klin

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Teresa Majkut

mgr Barbara Rydzik

mgr Danuta Rola

mgr Maria Danak

Język polski

mgr Halina Majkut

mgr Danuta Sigda

Język angielski

mgr Barbara Sołga

mgr Joanna Sołek

mgr Stanisław Rydzik

Język niemiecki

mgr Małgorzata Bieńkowska

Matematyka

mgr Małgorzata Majkut

mgr Dorota Miś

mgr Małgorzata Smędra

Historia

mgr Halina Ślanda

mgr Stanisław Rydzik

WOS/Muzyka

mgr Halina Ślanda

Geografia/Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Baj

Biologia/Chemia

mgr Małgorzata Kołcz

Fizyka

mgr Dorota Miś

Przyroda

mgr Małgorzata Majka

Zajęcia komputerowe/Informatyka

mgr Dominik Czyrny

Plastyka

mgr Maria Danak

Technika/Zajęcia artystyczne

mgr Roman Matuszek

mgr Dominik Czyrny

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Stanisław Rydzik

Wychowanie fizyczne

mgr Maria Bosak

mgr Maria Danak

mgr Małgorzata Górecka

mgr Dominik Czyrny