DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor- mgr Roman Matuszek
Wicedyrektor- mgr Barbara Sołga
 Psycholog
 mgr Agnieszka Steliga
 Logopeda
 mgr Justyna MajkutNauczyciele

Religia

Ks. mgr Bogusław Folusiewicz

Ks. mgr Piotr Stefański

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Teresa Majkut

mgr Barbara Rydzik

mgr Danuta Rola

Język polski

mgr Halina Majkut

mgr Danuta Sigda

Język angielski

mgr Barbara Sołga

mgr Joanna Sołek

mgr Stanisław Rydzik

Język niemiecki

mgr Jadwiga Chmura

Matematyka

mgr Małgorzata Majkut

mgr Dorota Miś

mgr Małgorzata Smędra

Historia

mgr Halina Ślanda

mgr Stanisław Rydzik

WOS/Muzyka

mgr Halina Ślanda

Geografia/Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Baj

Biologia/Chemia

mgr Małgorzata Kołcz

Fizyka

mgr Dorota Miś

Przyroda

mgr Małgorzata Majka

Zajęcia komputerowe/Informatyka

mgr Dominik Czyrny

Plastyka

mgr Maria Danak

Technika/Zajęcia artystyczne

mgr Roman Matuszek

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Stanisław Rydzik

Wychowanie fizyczne

mgr Maria Bosak

mgr Maria Danak

mgr Małgorzata Górecka

Świetlica

mgr Danuta Miś