W tej zakładce publikować będziemy najważniejsze informacje dotyczące zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. prof. F. Leji 
w Grodzisku
Górnym realizuje 
 zdalne nauczanie na czas zawieszenia zajęć

Odbywa się ono nie tylko poprzez dziennik elektroniczny, ale również 
w inny sposób uzgodniony przez nauczyciela
 z uczniami i ich rodzicami 
(np. platforma e-learningowa MyEnglishLab oraz komunikator Skype). 

Nauczyciele będą przesyłać tematy lekcji 
i materiał do samodzielnego opracowania. 
Będą to na przykład treści z podręczników lub zeszytów ćwiczeń,
zadania praktyczne, czy materiały online. 

W związku z powyższym rodzice i uczniowie powinni sprawdzić czy mają dostęp do e-Dziennika
W razie braku dostępu prosimy
 o kontakt telefoniczny
z wychowawcą klasy.