Aktuality

Vítáme všechny žáky po prázdninách opět ve škole a přejeme jim pohodu a klid na školní práci.
                 Seznam DUM                  
                                 
                   

 Výzva č. 56: Rozvoj jazykových dovedností


Bezpečnost a archivace dat.

Seznam sešitů do 6. třídy

přidáno: 7. 8. 2019 1:23, autor: Základní škola Lánecká

Český jazyk: 544 – školní, 524 nebo 544 – sloh, 524 nebo 544 – literatura,

524 nebo 544 – prověrky, 524 nebo 544 – domácí úkoly, 424 – slohové práce

Anglický jazyk: 544 – školní, 544 – slovíčka, 544 – prověrky

Matematika: 440 nebo 460 – školní, 440 – čtvrtletní práce, 540 nebo 520 – prověrky,

540 nebo 520 – domácí úkoly

Dějepis: 544

Zeměpis: 544

Občanská výchova: 524 nebo 544

Fyzika: 540

Přírodopis: 540

Pracovní činnosti: 520

Hudební výchova: notový sešit


Nekupujte pomůcky na výtvarnou výchovu.

 


UZAVŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

přidáno: 7. 6. 2019 4:38, autor: Vlastimil Špatenka

Z důvodu napojování CZT (centrálního zásobování tepla) na objekt budované sportovní haly, bude v termínu od 5. června do 14. června 2019 včetně uzavřeno pro veřejnost dopravní hřiště u ZŠ Lánecká.

Akademie 2019

přidáno: 24. 5. 2019 5:41, autor: Vlastimil Špatenka


Taneční obor ZUŠ

přidáno: 24. 5. 2019 5:39, autor: Vlastimil Špatenka


Jarní koncert ve škole

přidáno: 13. 5. 2019 4:22, autor: Vlastimil Špatenka


Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

přidáno: 30. 4. 2019 5:06, autor: Základní škola Lánecká


Zápis do prvních tříd

přidáno: 12. 3. 2019 4:35, autor: Vlastimil Špatenka


BESEDA S RODIČI PRVŇÁKŮ

přidáno: 12. 3. 2019 4:31, autor: Vlastimil Špatenka


Kritéria pro zápis 2019

přidáno: 12. 3. 2019 4:19, autor: Vlastimil Špatenka

Ředitel Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace v souladu se záměrem a Koncepcí rozvoje školství města Světlá nad Sázavou rozhodl , že

ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku s maximálním počtem 22 žáci na jednu třídu.

V případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet dvě třídy po 22 žácích prvního ročníku, bude ředitel rozhodovat o přijetí podle těchto kritérií v daném pořadí:

1)     přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace, pro který je tato škola spádová podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 města Světlá nad Sázavou

2)     dítě, jehož sourozenec je žákem Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace

3)     dítě s trvalým pobytem na území města Světlá nad Sázavou a současně s trvalým pobytem mimo školský obvod Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace

4)     dítě s trvalým pobytem mimo území města Světlá nad Sázavou.

Pokud ředitel školy nebude moci v některém z daných kritérií podle pořadí (mimo kritéria číslo 1) přijmout všechny uchazeče, rozhodne o přijetí do stanoveného počtu dvě třídy po 22 žácích los s úředně ověřeným průběhem.

Losování proběhne mezi všemi uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium, podle kterého nelze přijmout všechny uchazeče. Losovat se budou registrační čísla přidělená při podání žádosti o přijetí.

Konzultace s vyučujícími

přidáno: 8. 1. 2019 2:21, autor: Vlastimil Špatenka

Konzultace k prospěchu a chování žáků v prvním pololetí proběhnou v úterý 8. ledna 2019 od 15:00 hodin do 17:00 hodin ve třídách nebo po dohodě s vyučujícím.

1-10 of 18