Aktuality

Vítáme všechny žáky po prázdninách opět ve škole a přejeme jim pohodu a klid na školní práci.
                 Seznam DUM                  
                                 
                   

 Výzva č. 56: Rozvoj jazykových dovedností


Bezpečnost a archivace dat.

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

přidáno: 15. 5. 2018 4:09, autor: Základní škola Lánecká


Ředitel školy vyhlašuje na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z organizačních důvodů čtyři volné dny pro žáky Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace od 26.6. do 29.6.2018.

Důvodem vyhlášení ředitelského volna je celková rekonstrukce školní kuchyně. Poslední školní stravování bude v pátek 22.6.2018. Předání staveniště proběhne 22.6.2018 odpoledne.

Vysvědčení bude žákům vydané v pondělí 25.6.2018 od 7:55 do 8:40 hodin. V tento den již nebude školní stravování.

        Školní družina bude v pondělí i v následující volné dny v provozu od 6:00 do 13:00 hodin pro žáky prvního stupně podle zájmu zákonných zástupců dětí. Školní stravování již nebude možné.

                                                                                                                                                                                                                V.Špatenka

Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2018/2019

přidáno: 26. 4. 2018 5:48, autor: Základní škola Lánecká

Rada města vyhlašuje

přidáno: 20. 3. 2018 1:43, autor: Základní škola Lánecká


BESEDA S RODIČI PRVŇÁKŮ

přidáno: 13. 3. 2018 3:36, autor: Vlastimil Špatenka

proběhne v úterý 27. března 2018 v 15:00 hodin v ZŠ Lánecká v přízemí vpravo ve třídě V.B
Od učitelů prvních a pátých tříd získáte potřebné informace k letošnímu zápisu a nástupu do školy.
Srdečně zve vedení školy a učitelé prvního stupně.

Kritéria pro zápis do prvních tříd 2018

přidáno: 23. 2. 2018 5:36, autor: Vlastimil Špatenka

Ředitel Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace v souladu se záměrem a Koncepcí rozvoje školství města Světlá nad Sázavou rozhodl , že

ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku s maximálním počtem 22 žáci na jednu třídu.

V případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet dvě třídy po 22 žácích prvního ročníku, bude ředitel rozhodovat o přijetí podle těchto kritérií v daném pořadí:


1)     přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace, pro který je tato škola spádová podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 města Světlá nad Sázavou

2)     dítě, jehož sourozenec je žákem Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace

3)     dítě s trvalým pobytem na území města Světlá nad Sázavou a současně s trvalým pobytem mimo školský obvod Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace

4)     dítě s trvalým pobytem mimo území města Světlá nad Sázavou.Pokud ředitel školy nebude moci v některém z daných kritérií podle pořadí (mimo kritéria číslo 1) přijmout všechny uchazeče, rozhodne o přijetí do stanoveného počtu dvě třídy po 22 žácích los s úředně ověřeným průběhem.

Losování proběhne mezi všemi uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium, podle kterého nelze přijmout všechny uchazeče. Losovat se budou registrační čísla přidělená při podání žádosti o přijetí.

Zápis do prvních tříd 2018

přidáno: 23. 2. 2018 5:28, autor: Vlastimil Špatenka


Olympiáda v anglickém jazyce

přidáno: 1. 2. 2018 3:51, autor: Základní škola Lánecká

Dne 1. 2. 2018 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

Výsledky:

1. kategorie (6. a 7. třídy):
1. místo: David Doubrava
2. místo: Klára Vojtěchová
3. místo: Kateřina Kotěrová

2. kategorie (8. a 9. třídy):
1. místo: Tomáš Arlt
2. místo: Štěpán Vašák
3. místo: Tereza Vacková

Pololetí

přidáno: 31. 1. 2018 0:29, autor: Základní škola Lánecká

Dnes končí první pololetí školního roku. Žáci obdrží výpis z třídního výkazu (vysvědčení dostanou až na konci roku za obě pololetí).
V PÁTEK 2.února 2018 jsou pro žáky pololetní prázdniny. Přejeme žákům aktivní odpočinek od školní práce.

PF 2018

přidáno: 23. 12. 2017 11:46, autor: Základní škola Lánecká

Vážení a milí žáci, rodiče a přátelé školy,

přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2018 hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů.

Vánoční jarmark - fotografie

přidáno: 23. 12. 2017 11:45, autor: Základní škola Lánecká

Na odkazu https://photos.app.goo.gl/9sJzTdZAbBmTW8W93 přinášíme fotografie z vánočního jarmarku pořádaného dne 14. prosince 2017.

Foto: Mgr. Karin Šubrtová

1-10 of 13