Kontakty‎ > ‎Zaměstnanci‎ > ‎

Výchovný poradce

PhDr. Zdenka Lebedová
  • Konzultační hodiny:
    • Úterý 15.00 - 16.00 hod.
    • Středa 7.45 - 8.45 hod.
  • Kontakt:


Úloha výchovného poradce:

  • Volba povolání - kariérové poradenství, pomoc při výběru vhodné střední školy a při vyplňování přihlášek na SŠ.
  • Speciálně - pedagogické poradenství - integrace žáků se SVPŠD a SVPCH (poruchy učení, poruchy chování, školní neúspěchy, mimořádné a konfliktní situace), účást na vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a žáků mimořádně nadaných.
  • Spolupráce s PPP (pedagogicko-psychologická poradna), SPC (speciálně pedagogické centrum) a SVP (středisko výchovné pěče).
  • Projekt "Caroline" - adopce afrických dětí na dálku.
Podřízené stránky (2): Adopce na dálku Přijímací řízení na SŠ