...a na závěr

Všem dětem přejeme hezké prázdniny, rodičům a prarodičům krásnou a prosluněnou dovolenou. Na shledanou v září.

Kolektiv pracovníků školy

 

Úřední dny ve škole o letních prázdninách

Vždy v úterý od 9:00 do 11:00 hod.

28. 8. – 1. 9. každý den od 8:00 do 11:30 hod.

 

Volné dny ve školním roce 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny začnou v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna

2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 26. 2. - 4. 3. 2018


Organizace závěrečného týdne

Pondělí 26.6. - 1. stupeň - třídní učitelé ve svých třídách, 2. stupeň - turistický den
Úterý 27.6., středa 28.6. - třídní učitelé ve svých třídách - třídnické práce, odevzdávání učebnic, úklid tříd
Čtvrtek 29.6. - filmové představení Lichožrouti (20,-Kč), předání odměn nejúspěšnějším žákům, rozloučení s 9. třídou
Pátek 30.6. - rozdání vysvědčení - 9. třída na radnici v 8:30Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý 25. 4. 2017 od 15:30 v jednotlivých třídách.


Školní zralost - přednáška s odborníkem

Vážení rodiče předškoláků i další zájemci z řad rodičů a pedagogů,

ZŠ Komenského Vás zve na přednášku s názvem Školní zralost z pohledu speciálního pedagoga.

Lektorka: Mgr. Eva Stloukalová, vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův  Brod (http://ppphb.hbnet.cz)

Beseda se uskuteční v budově školy v Komenského ul. 15. března 2017 v 15.30.

Dozvíte se potřebné informace o nové legislativě, o aspektech školní zralosti a důvodech odkladu povinné školní docházky.

Váš předškolák si může vyzkoušet test školní zralosti v naší počítačové učebně.

Těšíme se na Vaši účast.

PhDr. Jana Myslivcová, ředitelka školy

  Přijímání žáků pro školní rok 2017/2018

V souladu s kompetencí ředitelů vyplývající z ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona, rozhodla ředitelka Základní školy Světlá nad Sázavou, Komenského 234 po dohodě se zřizovatelem, že

ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny 2 třídy 1. ročníku.

Kapacita tříd prvního ročníku pro přijímání dětí byla stanovena

do počtu 22 žáci na jednu třídu.

 

V případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitelka postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):

1)     přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a dítě, u kterého ředitel rozhodl o odkladu povinné školní docházky na období školního roku 2016/2017

2)     dítě, jehož sourozenec je již žákem ZŠ

3)     dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu jiné ZŠ, která je zřizovaná městem Světlá nad Sázavou

4)     dítě s trvalým pobytem mimo území města Světlá nad Sázavou.Informace rodičům strávníků - I. stupeň ZŠ

Změna cen stravného.

Mezinárodní den darování knih

Naše škola se zapojila do této akce - viz níže.

Recitační soutěž

V pondělí 13. února 2017 se v budově školy v Komenského ul. uskuteční školní kolo recitační soutěže pro žáky I. i II. stupně. Začátek je ve 13.30 hod.

Kadlečák

6.2. a 7.2. 2017 se lyžuje na Kadlečáku. 6.2. lyžuje I. stupeň, 7.2. lyžuje II. stupeň. Doprava vlastní, sraz v 8:45 na parkovišti na Kadlečáku. Konec v 12:00 hodin. Cena na celé dopoledne I. stupeň 100,-, II. stupeň 150,-. Je možné, aby rodiče lyžujících dětí si také zalyžovali 150,-/ dopoledne. S sebou pití, svačinu. Helmy povinné.


ŠKOLNÍ TEMATICKÝ ZÁJEZD DO NĚMECKA

Berchtesgaden, Salzburg
Orlí hnízdo, solný důl, jezero Königsee, Salzburg.
Cena 2000,-Kč
Pohodová doprava, zkušený průvodce CK Intertrans Plzeň (paní Alice Vrchlavská), pojištění Česká pojišťovna a. s., doprovod tří učitelů naší školy.
(dvoudenní zájezd, termín bude upřesněn)

KINO V JIHLAVĚ

V úterý 31.ledna vyrazíme do Jihlavy, kde v kině Cine Star zhlédneme film Anděl Páně 2. Následně navštívíme City Park.
Odjezd 12:45
Návrat do 18:30
Cena 150,-Kč

Kadlečák

19.1. a 20.1. 2017 se lyžuje na Kadlečáku. 19.1. lyžuje I. stupeň, 20.1. lyžuje II. stupeň. Doprava vlastní, sraz v 8:45 na parkovišti na Kadlečáku. Konec v 12:00 hodin. Cena na celé dopoledne I. stupeň 100,-, II. stupeň 150,-. Je možné, aby rodiče lyžujících dětí si také zalyžovali 150,-/ dopoledne. S sebou pití, svačinu. Helmy povinné.


Kadlečák

9.1. a 10.1. 2017 se lyžuje na Kadlečáku. 9.1. lyžuje I. stupeň, 10.1. lyžuje II. stupeň. Doprava vlastní, sraz v 8:45 na parkovišti na Kadlečáku. Konec v 12:00 hodin. Cena na celé dopoledne I. stupeň 100,-, II. stupeň 150,-. Je možné, aby rodiče lyžujících dětí si také zalyžovali 150,-/ dopoledne. S sebou pití, svačinu.

Živý betlém letos nakonec nebude

Ze zdravotních důvodů se letošní jubilejní desátý ročník živého betléma neuskuteční. 

Škubánek na Michalově statku

Staročeské vánoce na Michalově statku - video můžete shlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=p70nLSzUP6Q
MISTROVSTVÍ ČR VE STOLNÍCH HRÁCH

Tak jako v předešlých letech se i letos žáci naší školy probojovali do celostátního finále Mistrovství ČR ve stolních a společenských hrách. Více o jejich velkém úspěchu se dočtete na stránkách školního klubu.


PERNŠTEJNI

V pátek 9.12. od 11:30 se žáci 4. - 9. tříd zúčastní představení skupiny historického šermu Pernštejni. Téma tohoto vystoupení je Přemyslovští králové. Cena 40,- Kč.

NATÁČENÍ "ŽENSKÁ VĚZNICE II"

29.11. se žáci zúčastní komponovaného programu světelské věznice. Jelikož bude přítomna TV Nova, více informací získáte na Souhlas rodičů a průvodní dopis.

LOUSKÁČEK

10.12.2016 Louskáček a Myšák Plyšák, Národní divadlo Praha
Odjezd v 13:00 z parkoviště u školy
Cena 400,-Kč (autobus, vstupenka)

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky se budou konat v úterý 22.11. od 15:30 v jednotlivých třídách.

KAŠTANY, ŽALUDY

Kaštany a žaludy vybíráme ve škole 31.10. a 1.11. ráno u kabinetu přírodopisu.

GREEN LIFE

Pondělí 31. 10. - pořad Bažiny a mokřady, cena 45,- Kč

ROZPIS BRUSLENÍ - LISTOPAD

Pondělí 7. 11. 2016
10:00 - 11:00 - 1.a + 9. tř.
11:00 - 12:00 - 5. tř.
12:00 - 13:00 - 7.a,b
13:30 - 14:30 - 6.a,b

Úterý 8. 11. 2016
10:00 - 11:00 - 2. tř
11:00 - 12:00 - 1.b + 9. tř.

Čtvrtek 10. 11. 2016
12:00 - 13:00 - 8., 9. tř.

Pátek 11. 11. 2016
9:00 - 10:00 - 3.a, b 
10:00 - 11:00 - 4. tř

ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ

24. 10. končí vyučování ve všech třídách 2. stupně v 11. 40,  důvodem je přerušení dodávky elektrické energie.

KURZ ANGLIČTINY

Kurz angličtiny Cambridge English (s možností mezinárodní jazykové zkoušky)

Tento placený kurz probíhá na 1.stupni pro mladší žáky(5.-7.tř.) a na 2. stupni pro žáky 8. a 9. tříd. V případě zájmu o anglický kurz mne kontaktujte Hana Kasalová, tel.:774565728, email: vodickovah@seznam.cz a já předám informace lektorce z Evropského centra jazykových zkoušek.


HODINA POHYBU NAVÍC

Ve školním roce 2016/17 je naše škola zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc“. Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny.

Pokusné ověřování bude probíhat v rámci školní družiny a bude organizováno 1x týdně pro skupiny žáků 1. – 3. ročníku.

PO VLASTNÍCH PO VLASTI

Ve dnech 16. - 20. září se uskuteční turistický pobyt v Krkonoších v penzionu Enzián. Zúčastní se žáci 7. - 9. tříd.

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE

První i druhý stupeň zahájí vyučování ve čtvrtek 1. 9. 2014 v jednotlivých třídách, v pátek s třídními učiteli, od pondělí podle rozvrhu. 

Rodiče prvňáčků si mohou přečíst podrobnější informace v oddělení Rodičům prvňáčků.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne: 20. 2. - 26. 2. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017 

 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od začátku roku se naše škola zapojila do projektu Maják - síť kolegiální podpory"
Více informací zde      Od října 2016 je naše škola zapojena do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Více informací zde


Naše škola je zapojena do výzvy 56 

 
Více informací zde.

Naše škola je zapojena do projektu Dotkněte se inovací.

logo 

loga

Více informací v odkazu Projekty

                Naše škola je zapojená do výzvy EU peníze školám.
   
 
   Investice do rozvoje vzdělávání