Projektové vyučování na ZŠ v Jemnici

Od března 2014 do 31. ledna 2015 byl na naší škole realizován projekt s názvem ,,Projektové vyučování - výuka žáků ve skupinách při výuce v projektových učebnách nebo v přírodě". V průběhu realizace projektu probíhala výuka jednak v přírodním areálu Zvůle a také ve škole při výuce anglického jazyka. Další součástí tohoto projektu byly exkurze do výrobních podniků v rámci aktivity projektové vyučování k volbě řemesla pro 9. ročníky.  V přírodním areálu Zvůle probíhalo projektové vyučování v červnu roku 2014 pro 7., 8. a 9. ročníky. EVVO se uskutečnilo pro 7. a 8. ročníky. Zaměřené bylo na přírodní prostředí v okolí tohoto areálu - louky, pole, lesy a vodní plochy pro 7. ročníky s využitím experimentální sady Vernier. Výukové materiály EVVO pro 8. ročníky byly zaměřeny více na lidské tělo s využitím experimentální sady Vernier. V tomto prostředí také probíhala projektová výuka anglického jazyka pro 8. a 9. ročníky.
Další projektová výuka anglického jazyka probíhala ve školním prostředí od 4. do 9. ročníku. Tato výuka se uskutečnila formou projektových hodin v anglickém jazyce. Další projektové vyučování zaměřené na EVVO v 6. ročníku probíhalo z důvodu horšího počasí v průběhu září v okolí školy ve městě Jemnice a také ve školním prostředí. Tato výuka byla zaměřena více na mapy a orientace v nich.
Poslední oblastí projektové výuky byla volba řemesla pro žáky 9. ročníků. Zde se uskutečnilo více exkurzí do výrobních podniků - Bast a Isobast Moravské Budějovice, TRW Dačice a SWN Mladoňovice. Na základě těchto exkurzí žáci pracovali s vytvořenými pracovními listy.
Vytvořené výukové materiály jsou uloženy na tomto webu.