Stravné MŠ a ZŠ

Jak platit stravné a školné elektronicky.

Částky k zaplacení budou zveřejněny vždy od 12. dne v měsíci na nástěnce a na internetu.
V případě, platby inkasem se potřebná částka odečte sama. Pokud platíte převodem, tak do 18. dne v měsíci  částku prosím zaplaťte. Na platebním příkazu je políčko poznámka pro příjemce, zde prosím napište jméno a třídu dítěte. V
případě, že máte více dětí v celém zařízení uveďte jméno mladšího. Políčko variabilní symbol nechejte prázdné.
Dohromady tedy sečtete stravné MŠ + stravné ZŠ + družina + školné. 

Peníze zasílejte na účet 27 – 19 25 35 02 77 /0100

ą
Bc. Marek Havelka,
12. 6. 2018 3:51
ą
Bc. Marek Havelka,
12. 6. 2018 3:51
ą
Bc. Marek Havelka,
12. 6. 2018 3:51
ą
Bc. Marek Havelka,
12. 6. 2018 3:51
ą
Bc. Marek Havelka,
12. 6. 2018 3:52
ą
Bc. Marek Havelka,
12. 6. 2018 3:52
ą
Bc. Marek Havelka,
14. 5. 2018 1:30
ą
Bc. Marek Havelka,
12. 6. 2018 3:52
Comments