Školní jídelna

Stravování v distanční výuce 2020

Základní a mateřská škola Hvozdná oznamuje, že z rozhodnutí vlády České republiky umožňuje svým žákům, nyní v distanční výuce, stravování ve školní jídelně. Jídla se budou vydávat ve školní jídelně vždy v době od 11:45 hodin do 12:30 hodin. Žáci musí jídlo zkonzumovat v prostorách jídelny. Obědy se objednávají vždy den předem do 12:30 hodin na telefonním čísle jídelny 777 669 547, nebo přímo osobně v jídelně v době vydávání obědů.

Mgr. Hynek Tichý, ředitel /15.10.2020/

Jak platit stravné a školné elektronicky.

V případě platby inkasem se potřebná částka odečte sama.

Pokud platíte převodem, tak do 18. dne v měsíci, částku, prosím, zaplaťte. Na platebním příkazu je políčko "Poznámka pro příjemce", zde, prosím, napište jméno a třídu dítěte. V případě, že máte více dětí v celém zařízení, uveďte jméno mladšího. Políčko variabilní symbol ponechejte prázdné.

Dohromady tedy sečtete stravné MŠ + stravné ZŠ + družina + školné.

Částky k zaplacení budou zveřejněny vždy od 12. dne v měsíci na nástěnce a na webu školy.

Peníze zasílejte na účet:

27 – 19 25 35 02 77 /0100

Vedoucí školní jídelny: Olga Válková, 777 669 547

Kuchařky: Olga Válková, Žaneta Sedláčková, Michaela Machová