Školní jídelna

Jak platit stravné a školné elektronicky.

V případě platby inkasem se potřebná částka odečte sama.

Pokud platíte převodem, tak do 18. dne v měsíci, částku, prosím, zaplaťte. Na platebním příkazu je políčko "Poznámka pro příjemce", zde, prosím, napište jméno a třídu dítěte. V případě, že máte více dětí v celém zařízení, uveďte jméno mladšího. Políčko variabilní symbol ponechejte prázdné.

Dohromady tedy sečtete stravné MŠ + stravné ZŠ + družina + školné.

Částky k zaplacení budou zveřejněny vždy od 12. dne v měsíci na nástěnce a na webu školy.

Peníze zasílejte na účet:

27 – 19 25 35 02 77 /0100

Stravné

Vedoucí školní jídelny: Olga Válková, 777 669 547

Kuchařky: Olga Válková, Žaneta Sedláčková, Michaela Machová