Mateřská škola

Aktuality

Kapitáni a Plavčíci - Fotografování na konec roku

5.6.2019 se budeme od 8:30 fotografovat.

.......................................................................................................................

Kapitáni a Plavčíci-Fotografování na skříňky

10.6.2019 se budeme od 8:30 fotografovat na skříňky do šatny, kde bude mít každé dítě krom značky i svou fotografii.

.......................................................................................................................

Kapitáni a Plavčíci - výlet do Kroměříže

4.6 2019 pojedeme na výlet do Kroměříže. Čeká nás pohádka O čarodějnici Xsíxáře uvedená v sále zámku, poté projížďka vláčkem po Podzámecké zahradě s výkladem a prohlídka Zoo koutku. Odjezd je v 7:50 a předpokládaný návrat kolem 12:30. Své děti přiveďte prosím na 7:15.

Děti budou potřebovat jen školní čepice, batůžek a mikinu či svetr (v sále zámku bude chladněji). Svačinu, oběd i pitný režim zajistí škola. Vybíráme 220 Kč. Děkujeme.

.......................................................................................................................

Plavčíci a Kapitáni - Ukázka dravých ptáků

22.5 se od 10:20 zúčastníme ukázky výcviku dravých ptáků.

Vybíráme 35 Kč.

.......................................................................................................................

Kapitáni - divadelní předplatné Sněhová královna

Ve středu 22.5 2019 pojedeme v rámci předplatného do divadla na pohádku Sněhová královna. Odjezd je v 13:40 a návrat zhruba v 16:10. Na dopravu vybíráme 50Kč.

........................................................................................................................

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Dne 3. 5. 2019 byl vyhlášen zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Hvozdná, jejíž činnost provozuje Základní škola a Mateřská škola Hvozdná, okres Zlín, příspěvková organizace. Ředitelka školy rozhodla podle ustanovení §34, § 165 odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Na základě žádostí zákonných zástupců byly k předškolnímu vzdělávání přijaty děti pod níže uvedenými registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15. dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hvozdná, okres Zlín, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Oznámení zveřejněno dne: 14.5.2019

Mgr.Věra Krajíčková

ředitelka školy

........................................................................................................................

Besídka ke Dni matek

Besídka ke Dni matek se uskuteční 15.5 od 15:00 u Plavčíků a od 15:30 u Kapitánů.

........................................................................................................................

Plavání Nekky

Termíny plavání jsou 25.4, 2.5, 9.5, 16.5 a 23.5.

........................................................................................................................

Den otevřených dveří

17.4.2019 se od 8:00 do 11.00 a od 14:00 do 16.00 uskuteční Den otevřených dveří v Mateřské škole Hvozdná. Všichni, kdo jsou zvědaví, jak to u nás vypadá, mohou přijít a klidně si i pohrát :-).

........................................................................................................................

Hvozdenský slavík

16.4.2019 se v Mateřské škole uskuteční pěvecká soutěž Hvozdenský slavík. Rodiče, sourozenci i babičky a dědečkové jsou vítáni.

........................................................................................................................

Zápis do Mateřské školy proběhne 3.5.2019 od 8:00 do 16:00.

Kritéria a žádost o přijetí jsou ke stažení v sekci dokumenty.

........................................................................................................................

Moluska

Upozorňujeme rodiče na výskyt Molusky v Mateřské škole.

........................................................................................................................

Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ Hvozdná

Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ Hvozdná, okr. Zlín příspěvková organizace se bude konat v pátek 5.dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hodin ve II.třídě základní školy. Vezměte seboužádost o přijetí, průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

........................................................................................................................

Kapitáni a Plavčíci - Divadlo

26.3.2019 pojedeme do Zlína na Malou scénu na pohádku Tůdle Nůdle. Odjezd je v 7:50 a své děti přiveďte nejpozději v 7:20. Na vstupné a dopravdu vybíráme 90Kč.

........................................................................................................................

Neštovice

Upozorňujeme rodiče, že se v Mateřské škole objevily neštovice.

........................................................................................................................

Zápis do Základní školy Hvozdná

Upozorňujeme rodiče, kteří uvažují o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, že budou k zápisu potřebovat doporučení praktického lékaře a vyšetření z Pedagogicko-psychologické poradny.

........................................................................................................................

Plavčíci a Kapitáni - Karneval

V úterý 5.2 proběhne v prostorách MŠ masopustní karneval.

........................................................................................................................

Kapitáni - Divadelní představení

Ve středu 6.3 2019 pojedeme v rámci předplatného do divadla na pohádku Královna koloběžka. Odjezd je v 13:40 a návrat zhruba v 16:10. Na dopravu vybíráme 50Kč.

........................................................................................................................

Srdce s láskou darované 2019

Kapitáni i Plavčíci se opět účastní soutěže Srdce s láskou darované. Předem děkujeme za hlasy.

http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2018?search=Hvozdn%C3%A1

........................................................................................................................

Spála

Upozorňujeme rodiče na výskyt spály v Mateřské škole.

........................................................................................................................

Taneční kroužek

Od 11.2 bude opět fungovat taneční kroužek pod záštitou Dance studia Starlight a to vždy v pondělí, od 15:30, u Plavčíků. Přihlášky si můžete vyzvednout u učitelů.

Kapitáni a Plavčíci - IQ Play

Ve čtvrtek 7.2.2019 pojedeme na festival IQ Play do Zlína. Odjezd autobusu je v 7:20 a své děti přiveďte prosím na 7:00. Na vstup a dopravu vybíráme 95Kč.

Kapitáni - Výchovný koncert

30.1.2019 se Kapitáni zúčastní výchovného koncertu Alenka v říši divů. Odjezd je v 7:55 a své děti přiveďte prosím nejpozději v 7:30. Na dopravu a vsupné vybíráme 85Kč.

Kapitáni a Plavčíci - Zdobení perníčků

19.12.2018 od 15:30 proběhne v jídelně základní školy zdobení perníčků s rodiči.Těšit se můžete na vánoční koledy, punč a pouštění skořápkových lodiček. S Sebou prosím vezměte zdobící sáček a polevu.

Přerušení provozu Mateřské školy

Mateřská škola bude mít od 24.12.2018 do 1.1.2019 přerušený provoz.

2.1.2019 již můžete přivést své děti.

Kapitáni a Plavčíci - Vánoční besídka

Besídka Mateřské školy se uskuteční 16.12.2018 od 15:00, v sále divadla. Děti přiveďte nejpozději 15 minut před začátkem. Děkujeme.

Vyučující: Bc. Marek Havelka - pověřený řízením Mateřské školy, email: havelka@zshvozdna.cz, Nikol Guryčová, Martina Zicháčková, Bc. Bronislava Fialová

Provozní doba mateřské školy: 6,30 – 16,30 hod.