Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Věra Krajíčková, 577 901 016, 777 759 818, zshvozd@zlinedu.cz

Základní škola: 571 896 411

Mateřská škola: Kapitáni: 571 896 417, Plavčíci: 571 896 416

Školní jídelna: 777 669 547

Školní družina: 571 896 418, sd@zshvozdna.cz

Sdružení rodičů: Jarmila Nečasová – tel. 777 558 540, email.: jarmila.necasova@email.cz

Podrobněji níže.

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hvozdná, okres Zlín, příspěvková organizace

Adresa: Hlavní 19, 763 10 Hvozdná

IČO: 70880271, IZO: 600 113 922

Zřizovatel školy: Obec Hvozdná, Hlavní 210, 763 10 Hvozdná , 57­7 901 0­17 , starosta@hvozdna.cz

Součásti školy:

Základní škola: 571 896 411

Učitelky ZŠ: Mgr.Jana Mikšíková, miksikova@zshvozdna.cz, Mgr.Eliška Křižková, krizkova@zshvozdna.cz, Mgr.Dagmar Bambuchová, bambuchova@zshvozdna.cz, Mgr. Jana Antonijová, antonijova@zshvozdna.cz, Katrin Kozubíková, kozubikova@zshvozdna.cz

Mateřská škola: Kapitáni: 571 896 417, Plavčíci: 571 896 416

Učitelé MŠ : Bc. Marek Havelka, pověřený řízením Mateřské školy, 577 901 576, havelka@zshvozdna.cz, Nikol Guryčová, gurycova@zshvozdna.cz

, Martina Zicháčková, zichackova@zshvozdna.cz, Bronislava Fialová, fialova@zshvozdna.cz

Provozní doba mateřské školy: 6,30 – 16,30 hod

Školní družina: 571 896 418, sd@zshvozdna.cz

Vychovatelka ŠD: Šárka Lošťáková, lostakova@zshvozdna.cz

Provozní doba školní družiny: 11,40 – 15,30 hod

Školní jídelna: 777 669 547

Vedoucí školní jídelny: Olga Válková, Kuchařky: Olga Válková, Žaneta Sedláčková, Michaela Machová,

Ředitelka školy: Mgr. Věra Krajíčková, 577 901 016, 777 759 818, zshvozd@zlinedu.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 774 420 755, renata.bednarova@sms-sluzby.cz

Katechetka: Sr. Agnieszka Przewieda, Účetní: Magda Budínová, Školnice: Alena Riesová, Uklizečka: Barbora Hrazdirová