Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020


Dne 5. 4. 2019 byl vyhlášen zápis k povinné školní docházce v Základní

škole a Mateřské škole Hvozdná, okres Zlín, příspěvkové organizaci. Na základě

žádostí zákonných zástupců byly do 1. ročníku přijaty děti pod níže uvedenými

registračními čísly:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14


Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15. dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní

škola a Mateřská škola Hvozdná, okres Zlín, příspěvková organizace a rozhoduje

o něm Krajský úřad Zlínského kraje.


Dne: 9.4.2019


Mgr.Věra Krajíčková

ředitelka školy