Organizace školního roku 2020/2021

Podzimní prázdniny: 29.10-30.10.2020

Vánoční prázdniny: 23.12.-3.1.2021

Pololetní prázdniny: 29.1.2021

Jarní prázdniny: 8.3.-14.3.2021

Velikonoční prázdniny: 1.4. 2021

Hlavní prázdniny: 1.7.2021


Třídy a třídní učitelé 2020/2021

I.třída Mgr. Eliška Křižková krizkova@zshvozdna.cz

II.třída Mgr. Dagmar Bambuchová bambuchova@zshvozdna.cz

III.třída Mgr. Jana Antonijová antonijova@zshvozdna.cz

IV.třída Mgr. Hynek Tichý zshvozd@zlinedu.cz

V.třída Mgr. Jana Mikšíková miksikova@zshvozdna.cz

jazyk anglický: Mgr. Gabriela Kovářová gabriela.kovarova@zshvozdna.cz

školní družina: Šárka Lošťáková lostakova@zshvozdna.cz

Nepovinné předměty:

Náboženství - středa, Bc. Adéla Feitová

Zájmové kroužky: