Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2017

Vánoční prázdniny: sobota 23.12.2017 – úterý 2.1.2018

Pololetní prázdniny: pátek 2.2.2018

Jarní prázdniny: 19.2. – 25.2.2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29.3. a pátek 30.3.2018

Hlavní prázdniny: sobota 1.7. 2018Třídy a třídní učitelé 2017/2018

I.třída                        Mgr. 
 
Dagmar Bambuchová
II.třída                       Mgr. Jana Mikšíková
III.třída                      Mgr. Jana Antonijová
IV.třída                      Mgr. Věra Krajíčková
V.třída                        Mgr. Eliška Křižková

jazyk anglický                         Katrin Kozubíková
školní družina                          Šárka Lošťáková
 
Nepovinné předměty:
Náboženství - středa
 
 
Zájmové kroužky:
Angličtina - Katrin Kozubíková - pondělí
Pedagogická intervence - Dagmar Bambuchová, Jana Antonijová - úterý
Veselá věda - pondělí
Fotografický - p. Javora - úterý
Comments