Cílem projektu je srozumitelným způsobem přiblížit žákům problematiku emigrace a exilu v osudových okamžicích 20. století na základě života vybraných osob, zejména Brňanů. Emigranti odešli nebo museli odejít ve čtyřech hlavních vlnách (v době 1. světové nebo 2. světové války, či v období po roce 1948 a 1968 následovanou dobou normalizace). Mnozí z nich se zapojili do 1., 2. nebo 3. odboje. Žáci si uvědomí pojmy hrdinství, čest, spravedlnost. Projekt se bude také věnovat tématu ostatních národů. Během aktivit se dotkneme i tématu jako je holocaust nebo odsun Němců z Brna. Žáci během projektových aktivit poznají rozdíly mezi demokratickou společností a totalitním komunistickým a nacistickým státem. Pochopí evropské a světové historické souvislosti. Projekt má vést žáky k empatii, solidaritě, náboženské a rasové toleranci a kritickému myšlení. Žáci se také uvědomí na základě srovnání s nynější dobou složité postavení lidí v době osudových okamžiků dějin a totalitních režimů, kdy svoboda člověka nebyla a demokracie neexistovala.


Dotační program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2018.