O Projekcie

Zespół Szkół w Filipowie ubiega się o tytuł ,,Szkoły Humanitarnej”. W związku z tym we wrześniu 2013r przystąpiła do organizowanego przez Polską Akcję Humanitarną projektu „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności”. Celem tego projektu jest zwrócenie uwagi na sytuację krajów Globalnego Południa, uświadomienie uczniom, iż ich rówieśnicy z Afryki mają podobne potrzeby do potrzeb młodzieży w Polsce, mają też takie  same marzenia, aspiracje i dylematy życiowe.

                W naszej szkole zwróciliśmy szczególną uwagę na to, że działania na rzecz krajów Globalnego Południa mogą polegać nie tylko na udzielaniu pomocy materialnej, ale również na świadomym zmniejszeniu negatywnego wpływu krajów Północy na kraje Południa. Projekt realizowany w naszej szkole był zatytułowany „Nie marnuj żywności – bądź świadomym konsumentem”. Na przeprowadzonych przez nas zajęciach z uczniami  mówiliśmy o tym, że pomagają krajom Globalnego Południa jeżeli :  nie marnują żywności, jedzą mniej mięsa, jedzą produkty sezonowe i wspierają lokalnych producentów.