Zeměpis

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Zobrazit Stáhnout
  934 kB verze 2 5. 3. 2013 11:49 Karel Malík
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Geomorfologické celky ČR - slepá mapa  45 kB verze 2 21. 9. 2015 1:20 Karel Malík
ą

Zobrazit Stáhnout
Jižní Amerika - obecně zeměpisná mapa  442 kB verze 2 6. 10. 2010 0:51 Karel Malík
ą

Zobrazit Stáhnout
Severní Amerika - obecně zeměpisná mapa  473 kB verze 2 6. 10. 2010 0:51 Karel Malík
ą

Zobrazit Stáhnout
Česká republika - obecně zeměpisná mapa  515 kB verze 3 5. 3. 2013 11:49 Karel Malík
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Stáhnout
KMZ soubor pro Google Earth s vyobrazenými pojmy přírodních poměrů Afriky.  119 kB verze 3 12. 5. 2012 8:22 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
Prezentace k tématu Antarktida a Arktida  1280 kB verze 2 11. 3. 2011 2:48 Karel Malík
Ą
Zobrazit
Prezentace k tématu Lesy mírného pásu pro 6. třídu v prostředí Google Docs.  17. 1. 2012 13:56 Karel Malík
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Text k tématu Oceánie  28 kB verze 2 30. 3. 2015 0:39 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
Prezentace k tématu Oceánie.  1545 kB verze 3 30. 3. 2015 0:38 Karel Malík
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Pracovní list k tématu Mapa. Slouží k zopakování celého tématu.  804 kB verze 2 7. 12. 2010 0:11 Karel Malík
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Pracovní list k tématu Vznik pohoří a ostrovů.  465 kB verze 2 21. 10. 2010 11:51 Karel Malík
ċ

Zobrazit
I-učebnice k tématu světového oceánu. K jejímu otevření je nutné stáhnout program FlexiBookReader. Naleznete jej v záložce Jiné.  13. 3. 2012 1:19 Karel Malík
ċ

Stáhnout
Tvar a pohyby Země - prezentace ve Smart notebooku  1004 kB verze 2 18. 10. 2010 1:42 Karel Malík
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Tvar a pohyby Země - prezentace ve formátu PDF. Po doplnění slouží jako zápis.  1299 kB verze 2 18. 10. 2010 1:42 Karel Malík
ċ

Zobrazit
Myšlenková mapa k tématu Vesmír a Sluneční soustava pro žáky 6. třídy.  18. 9. 2011 11:45 Karel Malík
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Přírodní podmínky Ameriky - studijní text  462 kB verze 2 17. 9. 2015 2:54 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
Prezentace Kanady.  3248 kB verze 2 9. 11. 2010 12:05 Karel Malík
ċ

Stáhnout
Soubor KMZ pro otevření v programu Google Earth (GE) s přehledem vyobrazených geografických pojmů Ameriky.Postup pro otevření: V GE horní lišta =>Soubor=> Otevřít=>vyhledáte stažený soubor Pojmy Amerika.kmz  88 kB verze 2 3. 10. 2011 1:28 Karel Malík
ċ

Stáhnout
KMZ soubor pro zobrazení pojmů z přírodních podmínek Asie v programu Google Earth.  173 kB verze 2 18. 1. 2012 13:14 Karel Malík
ċ

Stáhnout
KMZ soubor pro Google Earth s vyobrazenými pojmy k přírodním podmínkám Evropy.  320 kB verze 3 12. 5. 2012 8:18 Karel Malík
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Pracovní list pro dvojice žáků k ucelení probíraného učiva z Asie. (osmisměrka je bez háčků)  940 kB verze 2 27. 6. 2011 11:44 Karel Malík
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Pracovní list k tématu Hospodářství Ameriky  596 kB verze 3 7. 10. 2010 13:40 Karel Malík
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  406 kB verze 2 5. 3. 2013 11:48 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
Prezentace k tématu Regiony Evropy - Střední Evropa.  7582 kB verze 2 30. 5. 2011 11:28 Karel Malík
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Zobrazit Stáhnout
Vývoj reliéfu ČR a geomorfologické členění ČR - EU-ZE  2433 kB verze 2 6. 10. 2010 1:15 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
  5165 kB verze 2 9. 2. 2014 12:41 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
Prezentace k tématu Energetický průmysl České republiky. On-line prezentaci si můžete prohlédnout na Zemmatu - Aktuálně ze zeměpisu.  8502 kB verze 5 24. 1. 2012 0:42 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
  4152 kB verze 2 5. 11. 2015 1:33 Karel Malík
ċ

Zobrazit
Myšlenková mapa k tématu Geomorfologického členění ČR.  20. 9. 2011 0:52 Karel Malík
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  435 kB verze 2 22. 10. 2012 0:21 Karel Malík
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Pracovní list k tématům Česká republika - geomorfologie, podnebí, vodstvo a půdy.  776 kB verze 2 20. 10. 2010 23:22 Karel Malík
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Pracovní list k tématu Sídla ČR. Navazuje na stejnojmennou prezentaci.  496 kB verze 2 7. 12. 2010 0:18 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
  5575 kB verze 2 5. 3. 2013 11:46 Karel Malík
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  22 kB verze 2 5. 3. 2013 11:46 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
Prezentace k tématu Sídla v ČR. Součástí prezentace je také pracovní list.  3511 kB verze 2 7. 12. 2010 0:18 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
Vybrané zajímavosti krajů Čech - od Prahy až po Ústecký kraj.  688 kB verze 3 12. 5. 2012 8:23 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
Prezentace s vybranými zajímavostmi a odkazy na ně pro kraje Moravy.  999 kB verze 2 27. 6. 2011 11:45 Karel Malík
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Zobrazit Stáhnout
Prezentace Amerika očima turisty.  1935 kB verze 2 19. 11. 2010 0:55 Karel Malík
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Text k prezentaci Amerika očima turisty.  37 kB verze 2 19. 11. 2010 0:01 Karel Malík
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zápis k tématu Evropa z pohledu turisty - celkem obsáhlý.  596 kB verze 2 2. 12. 2010 14:15 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
Prezentace k tématu Evropa z pohledu turisty.  5175 kB verze 3 2. 12. 2010 14:15 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
  2634 kB verze 2 21. 2. 2012 0:25 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
Prezentace k tématu Město, neboli sídlo.  3300 kB verze 2 24. 3. 2011 3:16 Karel Malík
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Pracovní list k tématu Biosféra - opakování.  628 kB verze 2 21. 10. 2010 2:17 Karel Malík
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Pracovní list k tématu Země jako vesmírné těleso.  783 kB verze 2 18. 10. 2010 1:48 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
Prezentace k úvodu do tématu Průmyslu.  649 kB verze 2 12. 4. 2011 1:56 Karel Malík
ć
Zobrazit Stáhnout
Prezentace k opakování látky Vesmír, Země, Pohyby Země  3875 kB verze 2 18. 10. 2010 1:46 Karel Malík
Comments