Spojené Státy Americké - USA

Modře zvýrazněný text zapiš do sešitu!

17. 12. 2013 
Regiony v USA
Území USA můžeme rozdělit na 4 regiony:
ÚKOL č.1: do sešitu uveď jejich krátkou charakteristiku z učebnice str. 41.
 1. východ 
 2. jih
 3. střed 
 4. západ 
K USA patří také území Aljašky na severozápadě Ameriky a Havajské ostrovy v Tichém oceánu.

Východ USA
Státy:
ÚKOL č.2: s pomocí mapky "regiony USA učebnice str. 41" zapiš do sešitu názvy států, které zde leží.

Spojené státy americkéÚKOL č.3: oprav!!! a do sešitu zapiš následující tvrzení - pracuj s textem v učebnici str. 42:
 1. Východ je nejméně osídlenou oblastí USA.
 2. Ve Washingtonu sídlí rada OSN.
 3. V této oblasti najdeme hlavní město USA New York.
 4. Od roku 1900 sídlí v Washingtonu prezident, vláda a ministerstva USA.
 5. Hlavní průmyslová centra USA najdeme v jižní části této oblasti - například města: Boston, Baltimore, Philadelphia.
 6. V okolí Velkých jezer se nacházejí i bohatá naleziště ropy a plochy vhodné k zemědělství.
ÚKOL č.4: co znamená zkratka OSN, čím se tato organizace zabývá? 

ÚKOL č.5: zapiš do sešitu co je na uvedených fotografiích, učebnice pomůže:
Zajímavosti:
obrázek č.1

obrázek č.2

obrázek č.3

obrázek č.4

ÚKOL č.6:
 1. Kde tyto budovy stály?
 2. Jak se jim říká?
 3. Kdy byly započaty a kdy ukončeny stavební práce na těchto budovách?
 4. Proč již nestojí?7. 1. 2014
Jih USA
ÚKOL č.1: s pomocí mapky "regiony USA učebnice str. 41" zapiš do sešitu názvy států, které zde leží.

ÚKOL č.2: oprav!!! a do sešitu zapiš následující tvrzení - pracuj s textem v učebnici str. 42:
 1. Základem místního hospodářství je těžký průmysl.
 2. Mezi přednosti této oblasti patří naleziště ropy v oblasti Mexického průlivu a chladné podnebí.
 3. Stát Florida, ležící na stejnojmenném ostrově, je známý chemickým průmyslem.
 4. Kosmetický průmysl je soustředěn ve městě Oregon.
 5. Na plantážích se pěstuje tabák a kávovník.
ÚKOL č.3:
Karibské oblasti často postihují hurikány - (jaký je rozdíl mezi hurikánem, tajfunem a cyklonou?)

Střed USA

ÚKOL č.1: s pomocí mapky "regiony USA učebnice str. 41" zapiš do sešitu názvy států, které zde leží.

ÚKOL č.2: odpověz na otázky:
 1. Na farmách se pěstuje především:
 2. Směrem na západ se chová:
Bizon
ÚKOL č.3: z milionových stád tohoto zvířete zůstaly pouhé tisícovky, jaké jsou příčiny tohoto úbytku?
Zjisti zde:

14. 1. 2014
Západ USA

ÚKOL č.1: s pomocí mapky "regiony USA učebnice str. 41" zapiš do sešitu názvy jedenácti států, které zde leží.

ÚKOL č.2: odpověz na následující otázky do sešitu (str. 43):
 1. Na pobřeží kterého oceánu žije nejvíce lidí?
 2. Který stát je nejbohatším státem USA?
 3. Los Angeles je centrem?
 4. Ve kterém městě se nachází hlavní námořní přístav západního pobřeží?
 5. Kde je soustředěn počítačový průmysl USA?